Znamenie Rak

Kedy prebieha sezóna Raka?

Za začiatok sezóny Raka sa považuje obdobie, kedy slnko víta svojimi horúcimi lúčami leto. Letné obdobie znamená pre mnohých ľudí hlavne obdobie dovolenky, oddychu a letného slnka. Rak je spojený práve s príchodom leda. Jeho dátum narodenia nastáva od 22. júna do 22. júla.

Základné rozdelenie hovorí o rakovi ako o vodnom znamení. Vládnucou planétou raka je mesiac. Raková modalita je základná. Z tohto pohľadu prezentuje rak mimoriadne silné charakteristické vlastnosti, o ktorých si povieme práve v tomto článku.

Vďaka nám lepšie spoznáte znamenie rak. Jeho charakteristiku, črty, jeho prednosti i nedostatky. Sezóna rakateda začína 22. júna. Rak. Od tohto dátumu sa narodil človek, ktorého astrológia označuje ako rak (anglicky Cancer).

Znamenie Rak je prepojené s Vodou

Voda. Tá predstavuje pre raka základný živel. Rak je vodné znamenie zverokruhu. Je spojené s vodným elementom. Vodný element je energia, ktorá pre raka predstavuje mnoho darov. Vďaka nemu je rak citlivé a empatické znamenie. Voda je spojená s emóciami, s intuíciou a citlivosťou. Element vody má veľký vplyv na znamenie rak, pre ktorého predstavuje životný element.

Voda je však elementom i pre znamenie škorpión a ryby. Uvedené tri znamenia sa radia k vodným znameniam zverokruhu. Niektoré charakteristické vlastnosti majú spoločné, no iné sa odlišujú. Aby sme porozumeli tomu, ako znamenie rak využíva vodu pre svoj prospech, a aké negatívne charakteristické vlastnosti voda rakovi poskytuje, musíme spoznať nielen raka, ale i tento element.

Človek zo znamením rak je uznávaný pre svoju emocionálnu hĺbku. Rak je vždy pripravený ostatných ľudí podporiť. Pomáha ostatným pri ich problémoch. Je to emocionálne založené znamenie. Znamenie rak je mimoriadne citlivé. Má obrovský dar intuície, ktorý prichádza práve od elementu voda. Vďaka jeho citlivosti dokáže odhaliť emocionálne potreby ostatných ľudí.

Rak je znamenie s vysokou intuíciou

S pribúdajúcim vekom je znamenie rak lepšie spojené i so sebou samým. Niekedy sa o rakovi hovorí, že je príliš emocionálny. Čo to však znamená? Emocionalita raka môže byť niekedy náročná pre jeho partnera. Rak má totiž skvelú intuíciu. S pribúdajúcim vekom dokáže vynikajúco pracovať aj s vlastnou emocionalitou. Znamenie Rak je zbehlé v komplikovaných emocionálnych pocitoch ostatných ľudí.

Ak máte problémy s láskou, alebo riešite neustále komplikované vzťahy, práve rak môže byť tým človekom, ktorý vám najlepšie poradí. Rak sa dobre pohybuje emocionálnym prostredím. Je to láskavý človek. Znamenie rak vám môže poskytnúť podporujúcu atmosféru. Je vždy pripravený poskytnúť pomocnú ruku ľuďom, ktorých miluje.

Rak môže niekedy pôsobiť ako flegmatické znamenie zverokruhu. Jeho flegmatická povaha je pre neho obrovským pomocníkom. Keďže voda znamená pre raka obrovskú a hlbokú emocionálnu základňu, jeho flegmatizmus mu môže pomôcť zostať nad vecou. A to i vtedy, ak sa ho emocionálne problémy priamo dotýkajú. Pri ovplyvňovaní emócií raka však vplyv nekončí u vodného elementu.

Voda pomáha Rakovi rásť

Voda je prvok, ktorý vplýva na raka i ďalšími spôsobmi. Vplýva i na rakovú predstavivosť a kreativitu. Ak je voda v rakovom živote dobre vyvážená, rak je nápaditý a kreatívny človek. Môže sa vyjadriť práve prostredníctvom kreatívnej a tvorivej činnosti. Dobre vyvážená voda v živote raka predstavuje obrovský dar napríklad pre tých rakov, ktorí sa chcú živiť kreatívnou činnosťou.

Rak sa vie spojiť so svojím vnútorným svetom. Ak je však voda nedostatočne vyvážená, môžu nastať emocionálne problémy. Rak môže pri zlom vyvážení vody bojovať s precitlivenosťou, alebo aj s nesprávnym zhodnotením situácie ohľadom lásky a vzťahov. Aj z tohto dôvodu je potrebné zistiť, ako na znamenie rak vplýva element, ako ho správne vyvážiť, a ako s vodou pracovať.

Rakovi môžu na správne vyváženie vody pomôcť aj aktivity vo vonkajšom prostredí. Rak sa potrebuje doslova spojiť s vodou. Prechádzky v prírode, popri rieke, popri mori alebo jazere, otvárajú energiu raka, ktorá lepšie prijíma životný element. Rovnako môžete vodu správne vyvážiť prostredníctvom kreatívnej činnosti. Pretože kreativita je životne spojená so štvrtým znamením zverokruhu.

Znamenie Rak a jeho vládnuca Planéta

Pre znamenie rak je vládnucou planétou mesiac. Aj keď z hľadiska astronómie sa mesiac nepovažuje za planétu, pre raka je to veľmi dôležitá planéta, ktorá má naňho veľmi veľký vplyv. Mesiac má veľký vplyv nielen na raka, ale aj na ľudstvo a planétu ako takú. Mesiac riadi emocionálnu cestu raka. Silné energie Mesiaca smerujú k vnútornému svetu raka.

Vládnuca planéta raka súvisí s intuíciou a materinskými inštinktmi. Mesiac v správnom postavení počas dátumu narodenia raka súvisí s emóciami. Dokáže posilniť alebo oslabiť intuíciu. Ovplyvňuje tiež to, aký vzťah má Rak k deťom, a k rodičovstvu. Mnoho záleží na presnom dátume a hodine narodenia každého raka. Iba podľa konkrétnych dátumov a časov dokáže astrologička posúdiť konkrétnu moc vládnucej planéty, v tomto prípade mesiaca, na vaše znamenie zverokruhu.

Znamenie rak, ktoré je spojené s mesiacom však v každom prípade cíti, ako mesiac silne ovplyvňuje jeho život. Vďaka mesiacu je rak milujúci a láskavý. Mesiac v správnom postavení má na svedomí emocionálnu základňu raka. Ak bol mesiac pri narodení raka silne aspektovaný, tento rak má obrovskú intuíciu, a dokonca môže mať aj zmysel pre predpovedanie budúcnosti.

Voda súvisí s vyjadrením energií Raka

Mesiac zasahuje partnerský a rodinný život raka. Od narodenia raka až po jeho smrť ovplyvňuje to, ako je rak uznávaný. Zasahuje aj to, ako sa okolie k rakovi správa, no aj základné charakteristické črty tohto znamenia. Mesiac môže spôsobiť, že si rak dobre, alebo nedostatočne uvedomuje svoje potreby. V niektorých prípadoch totiž rak uprednostňuje blaho ostatných pred tým svojím. Takýto rak cíti napríklad mesiac silne aspektovaný v 4. dome v dátume a čase jeho narodenia.

Povaha raka je v niektorých črtoch rovnaká. Samozrejme sa však pri bližšom skúmaní astrologického grafu každého jednotlivca líši vo viacerých smeroch a vlastnostiach. Vo všeobecnosti je však zrejmé, že vládnuca planéta, ktorou je u raka mesiac, má silný vplyv na znamenie rak. Zväčšuje emocionálnu hĺbku a citlivosť.

Pri správnom spojení energií s mesiacom môžete správne vyvážiť svoj život, i energiu vodného elementu. Mesiac vás spája s vašou minulosťou. Ponúka vám príležitosť lepšie sa stotožniť s rodinou. Rovnako aj so svojím vlastným svetom. Rak je mystické znamenie. Vďaka jeho emocionálnej hĺbke a citlivosti má milujúcu povahu.

Vládnuca planéta mesiac má význam i na to, ako rak pristupuje ku vzťahom, k domácemu životu. Silne aspektovaný mesiac znamená, že je znamenie rak silne orientované na rodinu, domácnosť, intuíciu, a dokáže správne prejavovať lásku k ostatným

Znamenie Rak sa rozlišuje aj na základe modality

Astrológia považuje znamenie rak za citlivého človeka. Častokrát posudzuje toto znamenie zverokruhu ako znamenie s vysokou intuíciou, a predpokladmi byť vynikajúcim, možno až dokonalým rodičom. Ľudia narodení v znamení rak sú prirodzení iniciátori. Ako je to však možné? Modalita tohto znamenia radí raka k základným znameniam zverokruhu. A teda k skupine tých ľudí, ktorí veci začínajú, iniciujú, štartujú.

Základných znamení zverokruhu pozná astrológia viacero. Sú to 4 znamenia, ktoré štartujú jednu zo štyroch sezón roka. Napríklad baran je taktiež základným znamením zverokruhu. Štartuje ročné obdobie jari. Znamenie rak zas štartuje leto, pretože jeho dátum narodenia začína 22. júna, teda s príchodom leta. Za ďalšie základné znamenie zverokruhu sa považuje Váha, ktorej dátum narodenia symbolizuje začiatok jesene. Posledným základným znamením zverokruhu je Kozorožec symbolizujúci začiatok zimy.

Každé z týchto štyroch znamení zverokruhuje je znamením základným. Z pohľadu rozdelenia znamení podľa modality je zrejmé, že niektoré charakteristické črty budú mať základné znamenia rovnaké. Znamenie rak je človek, s prirodzenými vodcovskými schopnosťami. Rak je oddaný. Častokrát má v živote mnoho ambícií. Rak je znamenie s prirodzenými vodcovskými sklonmi. Na druhej strane je však aj impulzívny. Niekedy sa stane že koná bez toho, aby si premyslel následky svojho konania. Aj tento postup je charakteristickým znakom modality znamenia zverokruhu.

Prostredníctvom rakovej oddanosti a ambícii dokáže rak naplniť v živote svoju životnú víziu. Rak je znamením, ktoré motivuje ostatných. Znamenie rak neváha vynaložiť tvrdú prácu na dosiahlo svojich cieľov. Rak je niekedy svojim okolím považovaný za príliš ambiciózneho, a pracovitého. Takéto charakteristické znaky sú spojené práve so základnými znameniami zverokruhu.

Hlavná modalita raka ovplyvňuje tohto človeka silným pocitom cieľavedomosti a odhodlania. Znamenie rak neváha vykonať aktivity potrebné k naplneniu životných cieľov. Aj keď je rak na základe elementu a planéty veľmi citlivým znamením, určite mu nechýba dravosť, cieľavedomosť, odvaha a motivácia. Práve základná modalita pomáha znameniu rak byť dobrým vodcom, vedúcim skupiny, manažérom. Rak je tiež človekom, ktorý dokáže samostatne rozbehnúť mnohé projekty a dotiahnuť veci do úspešného konca.

Znamenie Rak je vnímané cez štvrtý dom astrológie

Znamenie rak je mimoriadne zaujímavým stvorením. Na jednej strane u neho badať obrovskú citlivosť a silnú emocionálnu základňu. Podľa modality je však aj človekom, ktorý sa nebojí svojich ambícií a cieľov. Z jedného pohľadu citlivé, z iného pohľadu dravé znamenie Rak je však stotožnené navyše aj s konkrétnym astrologickým domom. Tento astrologický dom taktiež posudzuje, ako sa s rak správa voči sebe i voči ostatným ľuďom.

Rak je asociovaný so štvrtým domom astrológie. Tento astrologický dom, rovnako aj znamenie rak, symbolizujú domov, rodinu, a emocionálne základy jednotlivca. Rak je znamenie pripútané k svojmu domovu. Rakovi mimoriadne záleží na rodine, a na dobrých rodinných vzťahoch. Ak máte v rodine raka viete, a že je to miláčik rodiny, ktorý dokáže upokojiť rodinný konflikt, vyriešiť sporné situácie. A to hlavne vtedy, ak sa všetky aspekty raka pri jeho narodení dostali do potrebnej rovnováhy a harmónie.

Správne aspektovaný mesiac navyše pomáha rakovi pochopiť aj emocionálne potreby ostatných ľudí. Preto je vynikajúcim ukončovatľom konfliktov. Človek, ktorého znamenie je spojené so štvrtým domom koná prostredníctvom svojich koreňov a rodiny. Rak môže klásť vysokú prioritu podpore rodinnej pohody, a budovaniu šťastnej domácnosti.

Aspektovanie domu môže posilniť pozitívne črty Raka

Štvrtý dom astrológie odráža emocionálne korene jednotlivca. Znamenie rak má emocionálne spojenie so svojím detstvom, rovnako aj s minulými spomienkami. Práve rak je často zacyklený vo svojom vlastnom svete. Premýšľa o minulosti a predstavovuje si, ako by jeho život vyzeral pri iných rozhodnutiach.Tento fakt súvisí nielen so štvrtým domom astrológie, ale aj s vládnucou planétou raka, ktorou je mesiac. Práve tieto aspekty života u znamenia rak sprevádzajú raka jeho cestami minulosťou.

Vďaka minulosti je však Rak každým dňom silnejší. Keďže rak je veľmi bystré a inteligentné znamenie, vie, že minulosť nezmení. Pracuje s ňou skôr z dôvodu poučenia sa a rozvoja. 4. dom odráža kľúčové vlastnosti znamenia rak. Spojenie raka s minulosťou dokáže ovplyvňovať vzťahy, i rodinný život štvrtého znamenia. Štvrtý dom navyše odomyká myslenie raka.

Podporuje to, čo rak dostal do daru od elementu, či vládnucej planéty. A to rakovú kreativitu a tvorivú dušu. Štvrtý dom súvisí aj s emóciami a inštinktami. Pri správne obsadenom štvrtom dome počas roka, alebo počas narodenia raka, vie astrologička určiť, na ktoré oblasti sa má znamenie rak v živote sústrediť.

Štvrtý dom pre znamenie rak symbolizuje domov, rodinu a emocionálne korene. Pomáha rakovi lepšie preskúmať svoj vnútorný svet. Obsadenosť štvrtého domu dokáže mať značný vplyv na správanie raka, ale aj na celkový pohľad Raka na život.

Máte vo svojom okolí Raka, na ktorého sedí jeho charakteristika? Napíšte nám na našom Facebooku - Horoskop a Tarot. Sledujte zároveň novinky od Horoskopu a Tarotu v roku 2024.

Ďalšie Znamenia Zverokruhu:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com