Znamenie Kozorožec

Kedy prebieha sezóna Kozorožca?

Zodpovedné znamenie. Nesmierne ctižiadostivá osoba. Za každých okolností túži dosiahnuť svoje ciele. Kozorožec je znamenie rozhodné a šetrné. Svoje narodeniny oslavuje medzi 22. decembrom a 19. januárom. Práve vtedy nastáva sezóna kozorožca, ktorá je špecifická i príchodom ročného obdobia zimy. Kozorožec je znamenie ktorého vládnucim elementom je zem. Tento element kozorožec zdieľa s ďalšími dvoma znameniami - s býkom a znamením panna.

Znamenie kozorožec oplýva tvorivou činnosťou. Je spoľahlivý a známy svojou múdrosťou. Kozorožec si cení bezpečie, či už v domácom prostredí, alebo na pracovisku. Má veľmi silné logické myslenie rovnako, ako ostatné zemské znamenia zverokruhu. Vládnucou planétou pre znamenie kozorožec je planéta saturn. Ak je saturn správne aspektovaný, ponúka kozorožcom mnoho darov, i veľa pozitívnej energie.

Kozorožec je známy svojou flegmatickou povahu. Podľa elementu je to zemské znamenie. Podľa modality je kozorožec základným znamením. Je asociovaný s desiatym domom astrológie. Do týchto všetkých kategórií delí astrológia výnimočné, zanietené a rozhodné znamenie kozorožec, anglický Capricorn.

Znamenie Kozorožec je prepojené so Zemou

Astrológia radí kozorožca k jednému z troch zemských znamení. Kozorožec patrí do rovnakej kategórie znamení, ktorým vládne živel zem. Radí sa do kategórie v ktorej sa nachádza aj znamenie Býk a znamenie Panna. Kozorožec je posledné zemské znamenie v poradí. Astrologický graf kozorožca, jednotlivca narodeného v tomto znamení, sa môže líšiť. V niektorých prípadoch sa môže u kozorožca objaviť prebytok, v iných prípadoch i nedostatok zame.

Ak je prvok zeme u kozorožca správne vyvážený, môžeme hovoriť o spoločných charakteristických vlastnostiach ľudí, ktorí sa narodili v desiatom znamení. Živel zeme má súvis so stabilitou a spoľahlivosťou. Tieto charakteristické črty sú od životného elementu prepojené so znamením kozorožec. V astrológii sa všeobecne tento prvok spája s posedením a spoľahlivosťou.

Znamenie kozorožec je realistické. Jeho usilovnosť je významnou pozitívnou črtou. Kozorožcovi nechýbajú ambície. Uvedené vlastnosti sú vlastnostiami zemských znamení. Kozorožec je však výrazne disciplinovaný a spoľahlivý. Jeho cieľavedomosť je hnacím motorom kozorožca, aby dosiahol svoj životný úspech.

Znamenie kozorožec si vždy plní svoje povinnosti

Kozorožec neváha vynaložiť úsilie na dosiahnutie svojich snov a cieľov. Zemský prvok znamená u kozorožca prejavenie praktickosti a správneho prístupu k životu. Kozorožcom umožňuje zostať nohami pevne na zemi. Uvedomuje si všetky krásy i problémy okolo.

Kozorožec je mimoriadne praktické znamenie. Je všeobecne považovaný za znamenie s veľmi zdravým a realistickým prístupom k životu. Rovnako realisticky je aj štýl jeho riešenia problémov. Kozorožec sa nedá ľahko ovládať iba emóciami. Do všetkých svojich emocionálnych potrieb prenáša i logické uvažovanie, ktoré tiež patrí k základnej karte tohto znamenia.

Element zeme spôsobuje, že kozorožec sa niekedy príliš sústredí na materiálne úspechy. Nejeden kozorožec, najmä vtedy ak je zem nesprávne vyvážená, sa v živote uponáhľane snaží dosiahnuť materiálny blahobyt. Táto negatívna stránka osobnosti kozorožca má súvis práve z jeho životným živlom. Kvôli praktickému postoju k životu má kozorožec sklon uprednostňovať kariéru pred osobným životom.

Lojalitu kozorožca povzbudzuje jeho element

Keď sa však Kozorožec zameriava na vzťahy, je to veľmi lojálny a oddaný partner. V osobných vzťahoch aj v láske oceňuje stabilitu. Kozorožec túži po bezpečí. Rovnako vyžaduje aj oddanosť zo strany svojho partnera.

Pri nesprávnej harmónii zeme a astrologickom grafe jednotlivca môže mať kozorožec problém s vyjadrením pocitov. Môže byť pre neho komplikované tiež otvoriť svoje srdce ostatným ľuďom, a to hlavne v začiatkoch vzťahu. Prvok zeme dodáva kozorožcovi pragmatizmus a uzemnenie. Z pozitívneho hľadiska má vďaka živlu zeme Kozorožec možnosť udržať stabilitu vo svojom živote.

Znamenie Kozorožec a jeho vládnuca Planéta

V astrológii je každé z dvanástich znamení spojené so svojou osobnou vládnucou planétou. Vládcom kozorožca je podľa astrológie saturn. Planéta, ktorá má veľký vplyv na osobnostné črty a vlastnosti znamenia kozorožec. Saturn je veľmi silná entita, ktorá silne vplýva na lásku, prácu, a financie desiateho znamenia.

Saturn ovplyvňuje ako sa kozorožec cíti. Postavenie Saturnu vzhľadom k astrologickému domu môže naznačiť veľa o tom, aký deň, týždeň, i rok na Kozorožca čaká. Vládnuca planéta je planétou disciplíny, štruktúry a povinnosti. U kozorožca vyzdvihuje tieto atribúty, a posilňuje kozorožca v rôznych smeroch života.

Kozorožec využíva Saturn v celom živote

Znamenie kozorožec je uznávané pre oddanost svojim cieľom. Má silnú pracovnú morálku. Dokáže sa plne sústrediť na dosiahnutie úspechu v osobnom aj profesionálnom živote. Práve tieto prvky osobnosti kozorožca podporuje Saturn ako ako jeho vládca. Kozorožec túži po vodcovstve. Je to zodpovedný človek. Saturnov vplyv je vnímaný ako spoľahlivý a zodpovedný. Saturn ponúka kozorožcom vplyv na silu a prekonanie prekážok. Niekedy však môže u kozorožca vyvolávať i pocit obmedzenia.

Pri nesprávne aspektovanom saturne môže kozorožec prežívať problémy v osobnom, aj v profesionálnom svete. V tomto prípade však môže využiť kozorožec silu svojho zemského elementu, aby sa viac stotožnil s prítomným okamihom. Aby znamenie Kozorožec dokonale využilo silu saturnu musí sa sústrediť na svoj talent.

Kozorožec je vo svojom prístupe v životu silne disciplinovaný. Mal by si budovať pozitívny pohľad na život. Iba tak využije blahodárnu energiu saturnu. Znamenie kozorožec dokáže prekonať akúkoľvek prekážku aby dosiahlo svoj úspech, keďže pracuje tvrdo a vytrvalo.

Znamenie Kozorožec sa rozlišuje aj na základe modality

Kozorožec je znamenie ktoré štartuje zimné obdobie roka. Je umiestnený v období, ktoré prisudzuje kozorožcovi základnú, kardinálnu modalitu. Ambiciózny a realistický kozorožec ako kardinálne znamenie sa zameriava na stabilitu a dosahovanie svojich cieľov. Vstupom Slnka do kozorožca nastáva zima, a teda nové ročné obdobie. Práve vstupom slnka do nového ročného obdobia sú špecifické kardinálne znamenia zverokruhu.

Poznáme štyri znamenia, ku ktorým patrí je zemský kozorožec. Modalita má hlboký vplyv na osobnosť a správanie kozorožca. Súvisí aj s rozhodnutiami, a s každým aspektom kozorožcovho života. V láske môže mať energia základnej modality vplyv na oddanosť vo vzťahu. Modalita pomáha kozorožcovi prevziať iniciatívu a porozumieť túžbam svojho partnera.

Kardinálne znamenie kozorožec môže byť zamerané na nadväzovanie nových partnerstiev dlhodobého charakteru. Z hľadiska modality je kozorožec veľmi lojálny, stabilný a oddaný partner. Nehľadá krátkodobé dobrodružstvá. Radšej hľadá bezpečnosť, stabilitu a hodnoty, ktoré si v živote váži.

Z hľadiska kariéry a financií je kozorožec veľmi tvrdo pracujúcim človekom. Celý život sa usiluje o uznanie a dosiahnutie profesionálneho rastu. Znamenie kozorožec je mimoriadne odhodlané. Keďže je to základné znamenie, nemá problém prevziať iniciatívu pri hľadaní nových pracovných príležitostí.

Modalita pomáha Kozorožcovi rásť

Základné znamenia sa dokážu prispôsobiť zmenám. Rovnaká ako v prírode, aj u základných znamení niečo nové začína, prichádzajú veci, ktorých sa kardinálne znamenia neboja. Rovnaký ako príroda, aj Kozorožec cíti túto flexibilitu pre zmeny. Cení si bezpečnosť a stabilitu, no neobáva sa ani flexibility a nových príležitostí.

Vplyv kardinálnej modality spôsobuje vyhľadávanie nových možnosti osobného rastu. Kozorožec má veľmi organizovaný a disciplinovaný prístup k svojmu ja, k svojmu duchovnu. Jeho energia je zaujímavá. Na jeden strane konzervatívna a vyrovnaná, na druhej strane ochotná prijímať zmeny.

Základná modalita definuje, že sa znamenie kozorožec nebojí prevziať vedenie a sústrediť sa na vysnenú cestu za cieľmi. Práve modalita je energiou, ktorá podľa rozdelenia astrológia prepožičiava kozorožcom ambície, praktickosť a húževnatosť.

Znamenie Kozorožec je vnímané cez 10. dom astrológie

Obsadenosť astrologických domov v čase narodenia jednotlivca je dôležitým faktorom. Hovorí o tom, ako sa kozorožec bude vyjadrovať v oblasti lásky, financií, aj v oblasti svojho osobného duchovného rastu či zdravia.

Dom, ktorý je s kozorožcom asociovaný podľa astrológie je destiaty astrologický dom. Zohráva najdôležitejšiu úlohu v živote kozorožca. Prepožičiava kozorožcovi mnohé pozitívne vlastnosti. Podporuje jeho vyjadrenie.

Pracovitý Kozorožec je vďaka domu oddaný povinnostiam

10. dom sa v astrológii prejavuje v sfére profesionálneho života. Hovorí o postavení v komunite. Definuje schopnosť rozhodovať sa s ohľadom i na pozície a potreby ostatných ľudí. Dom je prirodzene spojený s kozorožcom, s ktorým má silné väzby. Vďaka princípom, ktoré tento dom predstavuje.

Charakteristika kozorožca definuje toto znamenie ako veľmi pracovité. Desiaty dom zdôrazňuje dôležitosť kariéry a dosahovania úspechu. S desiatym domom sa častokrát podľa astrológie spája aj moc. Kozorožec má tendenciu prevziať zodpovednosť. Je populárny svojimi prirodzenými vodcovskými schopnosťami.

Spomenuté Kozorožcové prednosti sú asociované s desiatym domom, a zároveň so znamením kozorožec. Je to znamenie realistické. Nechýba mu zodpovednosť. Kozorožec sa snaží uspieť, a v živote si vybudovať dobrú povesť. Tieto vlastnosti silne rezonujú s jeho pridruženým 10. astrologickým domom.

Dom znamenie Kozorožec i motivuje

Pod vplyvom desiateho domu pociťuje kozorožec obrovskú motiváciu na vybudovanie svojho miesta vo svete. Kozorožec si vďaka dobre obsadenému desiatemu astrologickému domu vytvára dobrú povesť snahou, a jemu známou vytrvalosťou.

Poznanie astrologického domu a jeho významu je dôležité. Ak si kozorožec uvedomuje svoje silné spojenie s desiatym domom a porozumie mu, môže byť schopnejší zvládať problémy, zmeny a prilákať moc a úspech. Vďaka tomu vnesie do života sviežu energiu.

Máte vo svojom okolí znamenie Kozorožec, na ktoré sedí jeho charakteristika? Napíšte nám na našom Facebooku - Horoskop a Tarot. Sledujte zároveň novinky od Horoskopu a Tarotu v roku 2024.

Ďalšie Znamenia Zverokruhu:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com