Znamenie Ryby

Kedy prebieha sezóna Rýb?

Ryby sú duchovné znamenie. Viera je v živote rýb dôležitá. Znamenie Ryby má bohatú fantáziu. V živote si vytvára sny a ideály, na ktorých niekedy lipne. Dátum narodenia rýb sa datuje od 19. februára. Je to obdobie, kedy sa zima blíži k svojmu koncu. Narodeniny oslavuje znamenie Ryby medzi 19. februárom a 20. marcom.

Astrológia považuje toto znamenie za posledné v poradí. Znamenie ryby uzatvára zimu, po ktorej prichádza nový astrologický rok. Ryby sú z hľadiska živlu považované za vodné znamenie. Rovnako ako znamenie rak, a znamenie škorpión. Vládnucou planétou znamenia ryby je Neptún. Modalita tohto znamenia je pohyblivá. Ryby sú asociované s dvanástym astrologickým domom. Ich povaha je prevažne melancholická.

Ryby sú svojím okolím považované za samotárske, no veľmi mystické znamenie. Ryba býva povahovo duchovne orientovaná. Niekedy je považovaná i za veľkého rojka. Ryby sú známe svojimi pozitívnymi charakteristickými vlastnosťami, ale aj nedostatkami. V tomto článku si povieme viac o tom, ako sa znamenie ryby prejavuje pri rôznom astrologickom rozdelení. Rozdelenie astrológie, ktoré dáva jeden celok - človeka narodeného v znamení ryby, anglicky Pisces.

Znamenie Ryby je prepojené s Vodou

Nie je žiadnym prekvapením, že emotívne vnímavé Rýb je prepojené so živlom s rovnakými kvalitami. Voda je prvok neustáleho pohybu. Prezentuje moria, dážď, energiu potrebnú pre rozvoj života. Podpora života a rastu, ktorá prichádza od vody prináša rybám pokoj, a hĺbku. Voda špecifikuje neutíchajúcu silu.

Vodu nezničí žiaden iný živel. Takýto je prvok vody, ktorý má súvis s troma znameniami zverokruhu. Voda je životným prvkom nielen pre znamenie ryby. Ovplyvňuje i znamenie rak. Rovnako aj znamenie škorpión. Aj u týchto znamení predstavuje voda životný element.

Tri znamenia zverokruhu majú isté vlastnosti spoločné. Sú vnímavé, citlivé, emotívne a intuitívne. V mnohých veciach sa však ich charakteristické vlastnosti líšia. Ryby sú ďalej podľa astrologických vlastnosti delené na základe vládnucej planéty, modality i astrologických domov.

Vďaka vode je Ryba vnímavá

Znamenie ryby súvisí s kreativitou a predstavivosťou. Ryby sú známe prostredníctvom veľkej spirituality a bohatého duchovného života. Voda má obrovský vplyv na všetky tri vodné znamenia. Okolím môžu byť ryby často považované za príliš tajomné. No na druhej strane všetci vieme, že ryby sú veľmi vnímavé. I preto je znamenie ryby častokrát človekom, ktorý je veľmi priateľský.

Každý z nás na istotne vo svojom okolí radcu, ktorý je narodený v znamení ryby. Voda pozdvihuje energiu vodných znamení, niekedy až nad hranicu nášho chápania. Veľká emocionalita týchto znamení sa považuje až za ich slabú stránku. Znamenie ryby sú jedno z najemotívnejších znamení. Vodný živel zosilňuje pocity tohto znamenia.

Znamenie Ryby je vysoko vnímavé a empatické. Vďaka tomu sú mimoriadne citlivé nielen na svoje vlastné pocity, ale aj potreby ostatných ľudí. Silná empatia rýb je jednou z najčastejšie diskutovaných charakteristických čŕt dvanásteho znamenia. Znamenie Ryby rýchlo zachytí a absorbuje emócie ostatných okolo seba.

Niekedy je táto vlastnosť rýb až príliš silná. A to hlavne vtedy, ak má jednotlivec narodený v znamení ryby prebytok vody vo svojom astrologickom grafe. Prebytok a nedostatok vody, jej nerovnováha, sa môžu prejaviť rôznymi spôsobmi. Každá ryba by sa mala naučiť pracovať so svojím životným elementom, ktorým je voda.

Vyváženie vody je pre znamenie Ryby nevyhnutné

Správne vyvážená voda prinesie prospech každej rybe, a nie je ťažké sa naučiť ju vyvážiť. Jedným zo spôsobov je napríklad dlhý kúpeľ v horúcej vode, alebo prechádzky popri rieke, či mori. Ryba musí byť často v kontakte so svojím životným elementom, aby ho dostala do potrebnej rovnováhy. Niekedy môže povaha Rýb pripomínať samotára, ktorý hľadá svoju životnú cestu.

Vodný element predstavuje azda najsilnejšiu zbraň rýb. Ak skrotíte silu tohto elementu vo svoj prospech, istotne vám pomôže v životnom napredovaní. Niekedy môže byť pre ryby svet príliš nehostinný. Stáva sa to vtedy, ak má ryba v astrologickom grafe disharmóniu svojho životného živlu.

Odkiaľ prúdi kreativita Ryby?

Vo všeobecnosti voda prepožičiava rybám kreativitu a vynaliezavosť. Vodný živel umocňuje i umeleckú stránku osobnosti tohto znamenia. Ryby sa môžu prejavovať tvorivými spôsobmi. Istotne bude každú rybu baviť kreatívna činnosť. Keďže ryba je silne duchovne založená, môže priťahovať mystické a ezoterické témy.

Prostredníctvom získavania informácií v týchto sférach môžete správne harmonizovať váš životný element. Najsilnejšou vlastnosťou elementu, ktorá sa prejavuje u ryby je silné napojenie na vlastnú intuíciu. Práve túto silu umocňuje vodný živel. Znamenie Ryby môže vidieť veci, ktoré iní nedokážu. Vďaka správne harmonizovanej vode máte prirodzenú schopnosť čítať ľudí, i okolnosti. Vďaka tomu je znamenie ryby vynikajúcim pomocníkom a radcom.

Znamenie Ryby a ich vládnuca Planéta

Silná planéta snov a ilúzií. Takto je astrologicky označovaná planéta neptún, ktorá je spojená so znamením ryby. Neptún je planétou, ktorá sa považuje za vládcu rýb. Astrológia tvrdí, že práve neptún najsilnejšie ovplyvňuje vlastnosti človeka narodeného v poslednom astrologickom znamení. Napriek tomu súvisí u rýb s tvorivosťou, intuíciou a predstavivosťou. Všetky tieto črty ryby posilňuje, a vyzdvihuje práve Neptún.

Všetky vlastnosti, ktoré sú spojené s rybami majú istý súvis aj s vládnucim Neptúnom. Človek narodený v znamení ryby je citlivý, empatický a vynaliezavý. Tieto vlastnosti sú charakteristické nielen pre vodný element, ale i pre vládnucu planétu. Znamenie ryby má silnú túžbu spojiť svoj život s duchovnou sférou. Ryby cítia nielen pozitívny, ale aj negatívny vplyv Neptúnu na ich bytie. Niekedy má toto znamenie tendenciu ukotviť sa vo svojich predstavách a snoch.

Kvôli planéte Neptún, i na základe vodného elementu môže mať ryba problém zostať stáť nohami pevne na zemi. Neptún však prepožičiava rybe aj mnohé dary. Vďaka tejto vládnucej planéte je znamenie ryby nesebecké a horlivé. Ryby sú známe tým, že uprednostňujú potreby a bezpečie ostatných ľudí pred svojimi vlastnými.

Aspektovanie Neptúnu vypovedá mnoho

Inšpirácia, ktorá prúdi od neptúnu navádza ryby k umeleckým odvetviam. Rovnako ako aj vodný element. V živote rýb sa spájajú prvky, ktoré sú v dobrej harmónii. Vďaka základnému rozdeleniu astrológie je zrejmé, že znamenie Ryby má silný vzťah k duchovnej a humanitárnej činnosti. Vplyv Neptúnu môže však vyvolať i negatívny dopad na život rýb.

Neptún vytvára prílišnú idealizáciu. Niekedy môže byť znamenie Ryby stratené vo vlastných ilúziách, práve pod vplyvom vládnucej planéty. Je nevyhnutné, aby ryba hľadala správnu rovnováhu medzi ambíciami a realitou. Vplyv planéty Neptún na znamenie Ryby sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. Rovnako pozitívnymi ako aj negatívnymi.

Mnoho záleží od aspektovania vládnuceho Neptúnu v čase a dátume narodenia jednotlivca. Každopádne, vládca hovorí o rybách ako o znamení so špeciálnou schopnosťou spojiť sa s podvedomím a duchovným svetom.

Znamenie Ryby sa rozlišuje aj na základe modality

Intuitívne ryby s umeleckým cítením je znamenie, ktoré uzatvára astrologický rok. Posledné znamenie je z hľadiska modality považované za premenlivé. Radí sa k jednému zo štyroch známych premenlivých znamení. Ryby uzatvárajú istú sezónu roka. Ich dátum narodenia je spojený s koncom zimy.

Po rybách prichádza znamenie baran, ktoré otvára nový astrologický rok. Svojim dátumom narodenia, ktorý znamená nové ročné obdobie - príchod jari. Ako premenlivé znamenie je ryba otvorená novým perspektívam. Vplyvom flexibilnej modality sa jej povaha, ktorú sme doteraz astrologicky rozdeľovali z viacerých pohľadov, mení. Často sentimentálne vodné znamenie Ryby oceňuje blízkosť iných ľudí.

Z pohľadu modality je však energia rýb veľmi flexibilná. Znamenie Ryby využíva prispôsobivosť pri interakcii, alebo komunikácii s ostatnými ľuďmi. Komunikačný štýl ryby je výnimočný. Spája sa v nej vodný element, ktorý dáva rybám citlivosť. Zároveň aj energia vládnucej planéty, ktorá pre rybu znamená dobrý vzťah k sociálnym interakciám. A tu nastupuje pohyblivá modalita, vďaka ktorej sa znamenie Ryby ľahko prispôsobuje meniacim sa okolnostiam a podmienkam.

Posledné pohyblivé znamenie

Energia pohyblivej modality je u rýb vnímaná nielen vo vzťahoch, ale aj v kariére a financiách. Znamenie Ryby má vďaka modalite otvorenú myseľ, víta nové príležitosti. Flexibilita rýb je darom, ktorý rybám pomáha rýchlo reagovať na zmeny v pracovnom, finančnom aj osobnom prostredí. Ryba má prispôsobivú povahu, práve vďaka tomuto astrologickému rozdeleniu.

Znamenie Ryby sa hodí na širokú škálu povolaní. Ale aj ako partner k viacerým znameniam zverokruhu. Ryba je človekom, ktorá kladie veľký dôraz na svoj intelektuálny a emocionálny základ. Toto znamenie je schopné obrovskej flexibility. A to aj ohľadom svojej viery, alebo náboženských presvedčení.

Modalita prepája znamenie Ryby s realitou

Ryba do svojho každodenného života láka nové praktiky, ktoré jej pomáhajú rozširovať povedomie o nových duchovných filozofiách. Znamenie ryby je veľmi reflexívne a je otvorené skúšaniu nových foriem spirituality. Hľadá najlepšie prostriedky na prehĺbenie spojenia so sebou samým a so svetom okolo.

Keďže je Ryba vodné znamenie, často stráca pôdu pod nohami. Vďaka pohyblivej modalite však získava dobré prepojenie medzi svojím duchovnom a svetom. Ryba je človekom, ktorý sa drží jedinečnej perspektívy. Je však pripravená akceptovať akékoľvek zmeny ako prirodzenú súčasť života okolo nás. Modalita dáva nový rozmer tomu, ako sa znamenie ryby prejavuje navonok.

Znamenie Ryby je vnímané cez 12. dom astrológie

Posledné astrologické rozdelenie rýb, o ktorom si povieme v tejto kapitole, je nemenej dôležité, než predchádzajúce. Astrológia delí znamenie ryby aj na základe astrologického domu. Znamenie ryby je spojené s energiou dvanásteho domu. Tento dom je prirodzeným vládcom uvedeného znamenia. Aby ryby ešte lepšie porozumeli svojej vlastnej charakteristike je nevyhnutné poznať i to, ako sa energia dvanásteho domu prejavuje v ich živote.

Znamenie ryby je spojené s emocionálnym spektrom. Témy spojené s týmto domov majú pre ryby obrovský význam. 12. dom sa zameriava na duchovné praktiky, a na témy ohľadom správneho spracovania vlastných pocitov. Dom bežne spojený s duchovnom je domov spojený práve s energiou Rýb.

Dvanásty dom častokrát radi svojim rybám, aby čelili temnej stránke. Aby prekonali svoju démonickú osobnosť, a snažili sa svoju emocionálnu záťaž riešiť harmonickými spôsobmi. Keď posudzujeme budúcnosť znamenia ryby, kladieme veľký dôraz na obsadenosť dvanásteho domu. Podobne sa posudzuje i obsadenosť iných domov.

Démoni, s ktorými Ryba bojuje

Keďže dvanásty dom je s rybami najsilnejšie spojený, je dôležité i to, ako je aspektovaný. Vďaka dvanástemu domu sú ryby emocionálne spojené s ostatnými ľuďmi. Je zvýraznená ich intuícia a vnímavosť. Tieto obzvlášť silné a významné dary od dvanásteho domu inšpirujú znamenie ryby, aby sa ponorili do vlastných duchovných cieľov.

Vďaka dvanástemu domu, a správnemu spojeniu rýb s jeho energiou, môžu ryby rýchlejšie duchovne rásť. Ryby sú silne ovplyvnené svojim životným domom. Z hľadiska astrológie, psychologickej a duchovnej zrelosti môžu ryby mimoriadne prosperovať ak sa naučia chápať svoje vlastné skryté myšlienky a pohnútky.

Dvanásty dom radí Rybe, aby sa snažila vysporiadať so skrytými nepriateľstvami vo svojej mysli. Je nutné odstrániť duchovnú nerovnováhu. Dobre obsadený dvanásty dom ponúka rybám možnosti pre osobný rozvoj, rast a harmóniu.

Máte vo svojom okolí znamenie Ryby, na ktoré sedí jeho charakteristika? Napíšte nám na našom Facebooku - Horoskop a Tarot. Sledujte zároveň novinky od Horoskopu a Tarotu v roku 2024.

Ďalšie Znamenia Zverokruhu:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com