Znamenie Vodnár

Kedy prebieha sezóna Vodnára?

Vodnár je znamenie s obrovskou predstavivosťou. Baví ho dobročinnosť. Vodnár je mimoriadne originálne znamenie. Tento človek je často silne nezávislý. Z pohľadu iných ľudí sa zdá, že Vodnár má vždy svoje kroky dobre premyslené. Znamenie Vodnár oslavuje svoje narodeniny od 20. januára. V čase, kedy je ročné obdobie zimy v plnom rozvoji.

Sezóna Vodnára trvá od 20. januára do 18. februára, každoročne. Hlavnou povahovou charakteristikou tohto znamenia je sangvinická povaha. Vodnár je známy svojou originalitou. Je to intuitívne znamenie. Obrovskú intuíciu dostal do daru od vládnuceho elementu, ktorým je v tomto prípade element vzduch. Vodnár zdieľa vzduch, ako životný živel so znamením blíženci a váhy.

Vládnucou planétou pre znamenie Vodnár je urán. Modalita tohto znamenia je pevná. Znamenie Vodnár je asociované s jedenástym domom astrológie. Toto základné rozdelenie podľa astrológia je mimoriadne dôležité, ak chceme spoznať do detailov znamenie Vodnár. Veľmi výnimočné znamenie zverokruhu. Vodnár je populárny svojimi kladnými vlastnosťami, ale aj nedostatkami. V tomto článku si rozoberieme fakty, ktoré popisujú znamenie Vodnár, anglicky Aquarius.

Znamenie Vodnár je prepojené so Vzduchom

Vzduch je astrologický živel, ktorý má veľký vplyv na znamenie Vodnár. V astrológii poznáme tri vzdušné znamenia zverokruhu. Patrí medzi ne nielen Vodnár. Ďalšími vzdušnými znameniami je znamenie blíženec, a rovnako aj znamenie váhy. Uvedené znamenia majú niektoré charakteristické vlastnosti spoločné, keďže im vládne rovnaký element.

Mnohé charakteristické fakty týchto znamení sa však líšia, pretože sa ďalej delia ešte podľa vládnucej planéty, modality a podľa astrologického domu. Vodnár je znamenie, ktoré je známe vďaka bystrej komunikácii a sviežemu prístupu ku vzťahom. Znamenie Vodnár je považované za analytické a sebestačné. Znamenie Vodnár dokáže prirodzene riešiť problémy.

Sila vzdušného elementu dvíha myseľ Vodnára vysoko a ďaleko. Odťahuje ho preč od nepraktickosti a navádza ho na cestu vyšších hodnôt. Vzduch je dôležitý nielen ako životný element podľa astrológie. Je podstatný i pre prírodu. Udržiavanie ohňa nieje bez vzduchu možné.

Element má pre znamenie Vodnár mnoho kvalít

Vzduch je prvok, ktorý predstavuje nádych, výdych, slobodu, roztiahnutie krídel. Podobné charakteristické vlastnosti sa prejavujú u vzdušných znamení. Znamenie Vodnár má pozitívny vzťah k humanitárnej a sociálnej činnosti. Vodnár využíva často svoju kreativitu, ktorú dostáva do daru práve od vzdušného elementu, na pretvorenie sveta pre lepšie miesto na život.

Vzdušné znamenia sú vo všeobecnosti známe svojimi silnými komunikatívnymi schopnosťami. Vzduch znamená pre Vodnára množstvo pozitívnych vlastností. Pomáha Vodnárovi stotožniť sa s vlastnou energiou. Ak je vzduch v živote znamenia Vodnár dobre vyvážený, Vodnár dokáže svoju energiu dokonale spracovať a ovládnuť. Prvok vzduchu je energický, intelektuálny.

Znamenie Vodnár predstavuje človeka výnimočných vlastností. Je to prirodzený mysliteľ, i riešiteľ problémov. Ich otvorená myseľ im pomáha v tolerancii, i vo všeobecnom životnom napredovaní. Nieje prekvapením, že i Vodnár je znamenie, ktoré dokáže silne využiť svoje komunikačné zručnosti. Má prirodzenú schopnosť vysvetliť, poradiť. Práve prvok vzduchu z nich robí vynikajúcich rečníkov a majstrov v konverzácii.

Vodnár by mal svoj element správne vyvážiť

Vodnár je jedno zo znamení, ktoré sa i rado háda, pretože miluje intelektuálne hádky a konverzácie. Znamenie Vodnár je vynikajúci hovorca. Je to nezávislý človek. Nezávislosť prichádzajúcu od živlu vzduchu môže sťažovať vytváranie hlbokých vzťahov, na ktorých Vodnárovi záleží. Niekedy je Vodnár, práve vďaka vzdušnému elementu považovaný za príliš chladného. Je to však mýtus. Vodnár je vrúcny a priateľsk ýjedinec. Je milujúci. Oceňuje svoju slobodu, a preto môže vytvárať dojem nezáujmu, chladu.

Je dôležité, aby sa Vodnár vyhýbal až prílišnej závislosti na emocionálnom pripútaní k druhému človeku. Vzduch, ako životný element Vodnára ovplyvňuje intelektuálny charakter i komunikačné zručnosti jedenásteho znamenia. Ak je Vodnár v našom okolí, z jeho strany cítime mnoho motivácia a energie.

Znamenie Vodnár by malo tiež neustále pracovať na vyvážení svojho elementu. U niektorých jedincov sa totiž môže prejaviť nedostatok, alebo naopak prebytok vzduchu. Aby sa neprejavili negatívne stránky tohto elementu, Vodnár by sa mal učiť pracovať so svojim živlom.

Znamenie Vodnár a jeho vládnuca Planéta

Vládnuca planéta ovplyvňuje vlastnosti znamení zverokruhu. Urán je planéta, ktorú astrológia považuje za najsilnejšie spojenú so znamením Vodnár. Táto planéta je tajomnou. Je spojená s výstrednosťou, s jedinečnosťou. Je prepojená s rovnakými črtami, ktorými je populárne aj znamenie Vodnár.

Urán, planéta ktorá riadi Vodnára, je planétou revolúcie a rastu. Má významný vplyv na život. Urán ponúka Vodnárovi mimoriadne nezvyčajnú energiu, ktorá z Vodnára robí ešte jedinečnejšie znamenie. Človek narodený v tomto znamení je svojrázny a nezávislý. U Vodnára je často prejavená i jeho rebélia a túžba vymaniť sa z konvencií.

Vodnár chce často skúšať niečo nové. Tento vplyv jednoznačne prichádza od vládnucej planéty, Urán. Najvýznamnejší vplyv Uránu na Vodnára, je prirodzená záľuba vo všetkom novom. Vodnár v živote túži po výnimočných veciach. Je známy tým, že je pokrokový mysliteľ. Toto znamenie prijíma nové technológie, myslenie i nápady rýchlejšie, než ostatné znamenia.

Vodnár je najflexibilnejšie zo všetkých znamení

Je pripravený na zmeny, a prijíma ich s radosťou. Víta všetko nové. Nové nápady, i technológie. Vodnár je priekopník zverokruhu a neustále posúva hranice. Hľadá nové zážitky, i nové možnosti pre vylepšenie života okolo. Silný vplyv Uránu vštepuje Vodnárom pocit individualizmu. Vodnár pôsobí vášnivo a nezávislé.

Počas života túži byť Vodnár hlavne samým sebou. Vodnárovi však nevadí ani odlišnosť. Neváha spochybňovať autoritu, čo môžu niektorí ľudia považovať za mimoriadne negatívnu stránku osobnosti Vodnára. Ak sa však Vodnár chce vyjadriť, zabúda na konvencie i autority. Urán je planétou veľmi pozitívnou, a jeho vplyv na Vodnára je veľký.

Vodnárovi však môže pri nesprávnom aspektovaní spôsobiť i mnohé ťažkosti. Mnoho na tom, ako sa urán prejaví v živote jednotlivca záleží od presného dátumu a času narodenia človeka, ktorého astrologickým znamením je Vodnár. U niekoho mohol byť totiž v čase narodenia Urán silnejšie, u iných slabšie aspektovaný.

Každopádne, Vodnár môže urán využiť na udržanie stability vo svojom živote. Urán pomáha aj v nadväzovaní dlhodobých vzťahov. Je planétou silného vplyvu na Vodnára. Prispieva k Vodnárovej odlišnosti rovnako, ako k základnej charakteristike tohto znamenia. Je to planéta pokroku, invencie a jedinečnosti.

Znamenie Vodnár sa rozlišuje aj na základe modality

Originálne znamenie Vodnár sa narodilo v dátume, ktorý patrí jeseni. Znamenia zverokruhu narodené v prebiehajúcom ročnom období sú z hľadiska astrológie delené aj podľa modality. Vodnár je považovaný za pevné, fixné znamenie. Je originálny, neortodoxný. Vodnárová povaha je veľmi stabilná. Fixné znamenia majú však problém prispôsobiť sa novým myšlienkam, i novým zmenám.

Zdržanlive, pevné účinky môže mať fixná modalita na charakter a správanie Vodnára vo viacerých aspektoch Vodnárovho života. Znamenie Vodnár oceňuje slobodu a prispôsobivosť. Najmä v romantických vzťahoch. Niekedy má však Vodnár problém zaviazať sa k jednej fixnej veci rovnako, ako aj k jednému partnerovi. Fixná modalita však u Vodnára podporuje jeho zmysel pre stabilitu, a túžbu po bezpečí.

Pre fixné znamenie Vodnár je modalita obrovským darom. Poskytuje mu možnosť udržiavať svoje ideály a zafixovať sa na jednú myšlienku. Pevná modalita dopĺňa znamenie Vodnár veľmi pozitívnym spôsobom. Neničí jeho jedinečnosť a nekonvenčnosť. Naopak, pomáha mu udržiavať jasnú predstavu o tom, kam Vodnár chce aby smeroval jeho život.

Znamenie Vodnár hľadá duchovnú rovnováhu

Ako pevné znamenie podľa rozdelenia modality môže mať Vodnár problém niekedy sa prispôsobiť novým situáciám v kariére, alebo vo financiách. Je fixovaný v dosiahnutí určitých cieľov. Môže byť preň komplikovane stretnúť se s neočakávanými problémami.

Znamenie Vodnár je človekom, ktorý kladie dôraz na vlastný vnútorný rozvoj. Hľadá príležitosti a nové obzory na rozšírenie svojich znalostí. Pod vplyvom modality nachádza Vodnár presnejšiu duchovnú cestu. Vplyv modality je však aj negatívny, pretože pod jej silou má Vodnár problém robiť ústupky vo viacerých veciach.

Napríklad vo viere, alebo vo fixnom osobnom presvedčení. Vodnár sa vyhýba narušeniu jeho duchovnej rovnováhy a rutiny. Vo všeobecnosti ovplyvňuje fixná modalita Vodnárové rozmýšľanie a jeho prístup k rôznym životným smerom.

Znamenie Vodnár je vnímané cez 11. dom astrológie

Posledné astrologické delenie znamenia Vodnár hovorí o priradení Vodnára k jeho životnému astrologickému domu. Jedenásty dom je najsilnejšie asociovaný práve s týmto znamením. V astrológii je jedenásty dom v poradí považovaný za dom priateľstva, komunity, dom humanitárnych záležitostí. Je prirodzene prepojený práve so znamením Vodnár. Tento dom totiž prezentuje hodnoty a témy, ktoré predstavuje rovnako i toto znamenie.

Vodnár je originálne, a spoločenské znamenie. Jeho prejav navonok môže mať súvis práve s obsadenosťou jedenásteho domu. Ak je dom správne aspektovaný, vytvára pozitívne spojenia s ostatnými. Má schopnosť budovať podporný systém, pre pomoc Vodnára s ukotvením sa v živote.

11. dom je spojený s nekonvenčným myslením

Dom hovorí o životnom štýle, ktorý je prirodzený práve znameniu Vodnár. Vodnári sa chcú presadiť. Chcú sa sami prebojovať k úspechu. Presadzujú nekonvenčné myšlienky. Súvisiaci dom povzbudzuje práve túto charakteristickú stránku osobnosti Vodnárov. Je domom oceňujúcim individualitu, nové nápady, i túžby.

Už v predchádzajúcich riadkoch sme si povedali, že Vodnár je pevným znamením. Z tohto pohľadu môže mať problém prijať zmeny. Prostredníctvom jedenásteho domu má však pozícia tohto vládcu podporný zmysel pre dialógy, i originálne myslenie. Vlastnosti, ktoré Vodnárov dom odovzdáva znameniu sú obzvlášť významné. Dokážu ho motivovať a povzbudiť jeho nápady, aj flexibilitu.

Dom Vodnára zvýrazňuje vynaliezavosť a jedinečnosť jedenásteho znamenia. Vodnár je teda hlboko prepojený so svojím rodným domom. Pochopenie posledného rozdelenia podľa astrologických domov je dôležité. Každý môže vďaka porozumeniu svojmu domu lepšie porozumiete sebe samému. Znamenie Vodnár tak môže budovať hodnotnejšie vzťahy s ostatnými.

Máte vo svojom okolí znamenie Vodnár, na ktoré sedí jeho charakteristika? Napíšte nám na našom Facebooku - Horoskop a Tarot. Sledujte zároveň novinky od Horoskopu a Tarotu v roku 2024.

Ďalšie Znamenia Zverokruhu:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com