Znamenie Blíženci

Kedy prebieha sezóna Blíženca?

Za začiatok sezóny Blíženca sa považuje obdobie, kedy nám posledné jarné lúče dávajú zbohom. Slnko svojou energiou pôsobí na nás všetkých silnejším teplom, pretože po odoznení sezóny blíženca prichádza leto. Blíženec je tretie znamenie astrologického zverokruhu v poradí. Jeho dátum narodenia sa datuje v čase, keď končí obdobie jari.

Znamenie blíženci sa narodilo od 21. mája do 21. júna. Tento dátum je kľúčový pre každého blíženca i pre tých, ktorých blíženec tvorí súčasť rodiny, priateľov alebo blízkych. Nezabudnite ani vy na dátum blíženca, a oslávte so svojím blížencom narodeniny i v tomto roku.

Znamenie Blíženci je prepojené so Vzduchom

Z hľadiska astrológie a rozdelenia zverokruhu je blíženec znamenie vzdušné. Element prepožičiava blížencom množstvo povahových charakteristických čŕt, vďaka ktorým poznáme blíženca. Blíženec je znamenie, ktorá je vo svojom živote spojené s intelektuálnymi aktivitami, i so spoločenskou angažovanosťou. Je to komunikatívne znamenie.

Znamenie blíženec sa vyznačuje spoločenskou povahou. Kladie dôraz na duševnú stimuláciu. Ľudia poznajú znamenie blíženci ako veľmi vnímavé znamenie. Blíženec je prispôsobivý. Je obratný v práci. Je to šľachetný človek. Blíženec je znamenie veľmi optimistické. Prezentuje múdreho človeka, ktorý má veľkú inteligenciu. Má obrovskú schopnosť zdokonaľovať sa a neustále sa učiť. Všetky tieto pozitívne charakteristické črty prichádzajú aj od blížencovho životného elementu, ktorým je vzduch.

K znameniam zverokruhu so vzdušným elementom patria nielen blíženci. Blíženci sú však prvým vzdušným znamením v poradí. Po nich nasleduje znamenie váhy, a posledné vzdušné znamenie, Vodnár. Všetky uvedené 3 znamenia zverokruhu, sú z hľadiska astrológie delené do rovnakej kategórie. Do kategórie vzdušných znamení zverokruhu.

3 vzdušné znamenia majú komunikatívnu povahu. No viaceré charakteristické vlastnosti osobnosti týchto znamení sú rozdielne. Vzduch pôsobí silne na blížencov. Vzduch prepožičiava blížencom intelektuálny temperament a zhovorčivosť. Znamenie blíženci je uznávané pre obratnosť a prispôsobivosť.

Znamenie Blíženci je prirodzene zvedavé

Blíženec je vždy pripravený prichystať sa na zmeny. Je preň ľahké prispôsobiť sa novým podmienkam. Keďže blížencova sezóna prichádza spolu s ukončením jarného ročného obdobia je zrejmé, že aj blíženec bude flexibilne reagovať na zmenu. So zmenami dokáže dobre pracovať.

Blíženec je zvedavý človek. Prirodzená zvedavosť trtieho znamenia zverokruhu mu pomáha získavať informácie pre osobný rast. Vzdušný element ovplyvňuje aj blížencov prístup k vzťahom a sociálnej interakcii. Znamenie blíženci je považované za veľmi spoločenské. Každý človek narodený v tomto znamení rád spoznáva nových ľudí.

Blíženci radi experimentujú s novými nápadmi. Toto znamenie je niekedy považované za koketné, aj keď jeho prirodzená vlastnosť je skôr radosť z blízkosti ostatných ľudí. Blíženci sa radi zúčastňujú na zábavných a intelektuálnych rozhovoroch. Sú obľúbení v spoločnosti, i vo svojej komunite.Takéto dary prepožičiava vzduch, ako životný element tretieho znamenia - blíženci.

Znamenie Blíženci a jeho vládnuca Planéta

Ak ste narodený v znamení blíženec je dobré vedieť, ktorá planéta je vaším vládcom. Za vládnucu planétu pre znamenie blíženec sa považuje Merkúr. Táto planéta má veľký vplyv na vlastnosti Blíženca. Ovplyvňuje i zvyky znamenia. Merkúr je planétou komunikácie. U Blíženca znamená prepožičanie intelektu a prispôsobivosť. Rovnako ako vzdušný element je aj planéta Merkúr veľmi prospešná pre blíženca, ak sa blíženec potýka so zmenou v živote.

Vďaka vplyvu tohto základného rozdelenia astrológie dokáže Blíženec zmenu vítať s radosťou a s pozitívnym očakávaním. Merkúr má však na blíženca rôzne účinky. Ovplyvňuje celý charakteristický graf tohto znamenia. Merkúr sa z hľadiska astrológie považuje za planétu komunikácie. Nie je teda žiadnym prekvapením, že v správnom postavení prepožičiava Merkur blížencovi komunikačné zručnosti.

Ako ovplyvňuje Blíženca správne postavený Merkúr?

Dobre aspektovaný Merkúr je pre blíženca veľmi silnou planétou. Ovplyvňuje energie okolo, i vibrácie smerujúce na 3 znamenie. Blíženec je vďaka Merkúru uznávaný pre obratnosť, temperament a prispôsobivosť. Blíženec je navyšei človekom, s dobrým zmyslom pre humor. Merkúr vplýva i na blížencovú orientáciu na vzťahy ,a na to, ako blíženec pracuje s láskou.

Merkúr ovplyvňuje aj spoločenskú povahu blíženca. Vďaka merkúru znamenie blíženec rado experimentuje, a pracuje s novými nápadmi. Blíženec je podľa vládnuceho elementu, i podľa planéty Merkúr, považovaný za koketné znamenie. Táto povahová vlastnosť blíženca je však skôr obrazom pozitívneho vzťahu blíženca k spoločenským aktivitám, i všeobecne k osobným vzťahom.

Vládca, ktorý vplýva na myseľ znamenia

Merkúr má vplyv aj na flexibilitu blížencov. Znamenie blíženec môže pohotovo a rýchlo zmeniť svoje názory. Jednoducho sa prispôsobí novému prostrediu. Nové úlohy blíženca nevyľakajú. Nové príležitosti blíženec víta s nadšením a očakávaniami. Merkúr pôsobí na rozumové nastavenie blíženca, i na jeho zmysly, ktoré z blíženca robia veľmi zaujímavé znamenie hodné pozornosti.

Vládca znamenia blíženec, ovplyvňuje intelektuálny temperament, a svet komunikácie tohto znamenia. Kladie dôraz na spoločenskú povahu blíženca. Prepožičiava blížencovi pozitívny vzťah k učeniu. Navyše, dodáva blížencovi do daru obrovskú flexibilitu a všestrannosť. Blíženec je znamenie, ktoré sa flexibilne prispôsobí meniacemu sa prostrediu. A preto reaguje na zmeny lepšie, než iné znamenia.

Znamenie Blíženci sa rozlišuje aj na základe modality

Ako sme už spomenuli, znamenie blíženec je človekom, ktorého dátum narodenia špecifikuje záver ročného obdobia jar. Z tohto pohľadu sa znamenia zverokruhu delia i podľa modality. Tie, ktoré sú narodené na začiatku ročného obdobia sa považujú za základné. Tie, narodené v strede ročného obdobia sú označované ako pevné znamenia.

Blíženec, ktorý je narodený v záverečných lúčoch jarného slnka je znamením premenlivým. Do každej kategórie sa radia 4 znamenia zverokruhu. Blíženec patrí do skupiny pohyblivých znamení. V tejto skupine sa nachádzajú i znamenia, ktoré ukončujú leto, jeseň a zimu. Medzi pohyblivé znamenia radíme i strelca ktorý sa lúči s jeseňou. Posledným pohyblivým znamením zverokruhu je znamenie ryby, ktoré špecifikuje lúčenie so zimou.

Ako už naznačuje názov, pohyblivé znamenie zverokruhu je pripravené flexibilne sa pripraviť na všetky zmeny, ktoré prichádzajú. Blíženec ukončuje jarné obdobie. Po jari nastáva leto. A to s príchodom ďalšieho znamenia v poradí - znamenia rak. Energie blíženca sa prostredníctvom modality správa premenlivo. Znamená to, že blíženec je prispôsobivé a flexibilné znamenie. Potvrdzuje sa tak rozdelenie Blíženca podľa elementu a vládnucej planéty.

Premenlivá povaha je oslavou flexibility pre znamenie Blíženci

Vo všeobecnosti sú premenlivé znamenia uznávané pre všestrannosť. Tieto znamenia sú schopné vnímať veci z rôznych uhlov pohľadu. Ich flexibilita je zrejmá, a je to obrovský dar pre každé pohyblivé znamenie. Znamenie blíženci je známe svojím temperamentom. Temperament prejavuje v komunikácii, aj pri vzťahoch.

Znamenie blíženci sú otvoreným človekom. Ostatných ľudí vnímajú z rôznych uhlov, neposudzujú ľudí na základe prvého pohľadu. Blíženec má zaujímavú vlastnosť. Je schopný rýchlo sa prispôsobiť, a rovnako rýchlo meniť aj svoje názory a postoje. Modalita blíženca, ktorá toto znamenie zaradila medzi pohyblivé znamenia zverokruhu, ovplyvňuje blížencovú flexibilitu, otvorenosť a všestrannosť.

Konkrétne vlastnosti blíženca, a sila ich prejavu závisia aj od toho, v akom konkrétnom dátume a čase sa blíženec narodil. Mnoho má súvis nielen so znamením zverokruhu ktorých určil vymedzený dátum blíženca, ale aj s ascendentom tohto znamenia. Ascendent sa totiž môže líšiť od vášho rodného znamenia.

Znamenie Blíženci je vnímané cez tretí dom astrológie

Z blížencom v neposlednom rade súvisí astrologický dom. Podľa astrologického domu dokážeme tiež posúdiť, aké budú základné charakteristické črty znamenia zverokruhu. Blíženec je asociovaný s 3. astrologickým domom. Je to domov komunikácie. Astrologický dom môže ovplyvniť individuálne charakteristické črty znamenia.

Znamenie blíženec predstavuje komunikatívneho človeka. Má dobrý vzťah k prostrediu. Vytvára si veľkú komunitu, pretože je to spoločenský človek. Tretí dom je úzko spojený s blížencom. Dáva dôraz na interakciu a komunikáciu s ostatnými. Blížencov dom zdôrazňuje aj intelektuálne aktivity,. Blíženec rád a často vedie dlhé intelektuálne rozhovory so svojimi priateľmi, alebo známymi.

Astrologický dom skúma vonkajší prejav Blíženca

Dom blíženca môže hovoriť aj o netrpezlivosti, ktorá je jednou zo základných charakteristických vlastností tretieho znamenia. Znamenie blíženci sa rado učí a vzdeláva. Vymieňa všetky svoje naučené znalosti s ostatnými ľuďmi. Kvôli jeho spoločenskej povahe má potrebu zdieľať radosti ale aj starosti s ľuďmi, na ktorých mu záleží. Blíženci sú veľmi výnimočné vzdušné znamenie. Milujú interakciu s okolím, ako je napríklad miestna komunita, rodina alebo susedia.

Blíženci majú silnú potrebu zostávať v kontakte s milovanými, s priateľmi. Milujú objavovanie okolia. Tretí dom, ktorý spája znamenie blíženci ešte užšie s jeho základnými charakteristickými vlastnosťami, môže silne ovplyvniť to, ako sa blíženec prejavuje vo vonkajšom prostredí. Ale i to,s akými vnútornými energiami sa blíženec počas života potýka.

Blíženec je mimoriadne zaujímavé znamenie. Predstavuje človeka komunikatívneho, ktorý sa teší z prítomnosti ostatných ľudí. Rád komunikuje. Rád sa podelí o všetko, čo sa v živote naučil. Takýto je človek, pre ktorého je osudové znamenie blíženci.

Máte vo svojom okolí Blíženca, na ktorého sedí jeho charakteristika? Napíšte nám na našom Facebooku - Horoskop a Tarot. Sledujte zároveň novinky od Horoskopu a Tarotu v roku 2024.

Ďalšie Znamenia Zverokruhu:


Viac zo sveta Horoskopu a Tarotu:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com