Zverokruh

Horoskopy aj Veštenie pre Zverokruh:


Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Zverokruh & Rozdelenie Zverokruhu

Zverokruh na základe Astrológie

Graf astrológie, ktorý poznáme ako zverokruh znázorňuje súhvezdia zverokruhu s dátumami, kedy Slnko prechádza cez uvedené znamenia zverokruhu. Napríklad, Slnko je v znamení Lev umiestnené v období od 23. Júla do 22. Augusta. Zverokruh má bohatú históriu, už v neskoršom stredoveku badať náznaky zverokruhu, ako ho dnes poznáme.

Sibyla sa častokrát stretáva s rôznymi otázkami, ktoré sa zameriavajú na astrológiu i zverokruh. Častokrát sa ľudia dotazujúci veštenie, či informácie o znamení pýtajú, aké je najlepšie, najsilnejšie, či najkrajšie znamenie a ako sa zverokruh díva na lásku jednotlivých znamení? V astrológií však zverokruh nerozdeľuje znamenia na takéto extrémne kategórie.Musíme sa zamerať na konkrétny rozbor, aby Sibyla vedela špecifikovať jednotlivé znamenie. Neexistuje konkrétna odpoveď na to, či zverokruh obsahuje jednoznačne najlepšie, či najhoršie znamenie.

Každé znamenie je dôležitou skladačkou, a vytvára jeden celok - zverokruh, ktorý je nám známy prostredníctvom západnej astrológie. Zverokruh, ktorý popisuje naša astrológia je napríklad odlišný od toho, ktorý definuje napríklad astrológia čínska. Čínsky zverokruh je napríklad zameraný na konkrétne roky narodenia, a celému roku vládne isté zviera. Zverokruh európsky, s ktorým tiež pracuje Sibyla, špecifikuje zvieratník na základe kratšieho obdobia narodenia. V každom ročnom období - jar, leto, jeseň, zima, sú umiestnené 3 znamenia zverokruhu. Zverokruh tak tvorí súčet 12tich znamení astrológie, ktoré sú súčasťou predpovede Sibyly aj osobného Horoskopu.


Zverokruh z pohľadu 4 elementov

Zverokruh sa rozdeľuje na základe viacerých kategórií, o ktorých vám Sibyla viac povie v týchto častiach, kým sa učíme spoznávať astrológiu a pracovať s ňou. Aby sme pochopili celý zverokruh je nutné poznať základné rozdelenie. Tým prvým je rozdelenie znamení, základný zverokruh, ktorý rozdeľuje 12 znamení podľa dátumov narodenia. Zverokruh sa podľa prvých poznaní teda delí podľa dátumu narodenia jednotlivých znamení, podľa západnej astrológie:

Takto je v základe podelený zverokruh, kde je viditeľné, že začína znamením Baran, ktorým začína tiež obdobie Jari, a končí znamením Ryby, ktorým končí obdobie zimy. Každé zo znamení je časťou skladačky, ktorá dokonale vytvára kompletný zverokruh, s ktorým pracujú Horoskopy, predpovede, a ktoré sú úzko prepojené aj s veštbou prostredníctvom tarotu, s čítaním z ruky a tiež s ďalšími mnohými spôsobmi predpovedania budúcnosti…

12 slnečných znamení zverokruhu sa ďalej delia na menšie kategórie - napríklad aj podľa vládnucich elementov, či podľa obdobia - jar, leto, jeseň, zima, v ktorom ich zverokruh i astrológia umiestňujú. Zverokruh v priebehu času kreoval pre každé znamenie špecifické vlastnosti i asociácie, ako ich poznáme dnes. Sibyla vie prostredníctvom osobného Horoskopu presne určiť farbu, ktorá vám pomáha v prekonávaní negatívnych energií. Čínsky zverokruh je taktiež veľkým pomocníkom pre vytváranie osobných astrologických grafov, pretože pomáha určovať prvky feng-shui, ktoré sú zodpovedné za energiu i auru okolo nás.

Aby sme porozumeli tomu, čo nám chce zverokruh povedať je vhodné poznať každé dôležité rozdelenie zverokruhu, o ktorom hovorí Sibyla v ďalších dôležitých článkoch, ktoré pomôžu spoznať nielen znamenia zverokruhu, ale čitateľom pomáhajú tiež nahliadnuť do základov západnej astrológie. Samozrejme, Sibyla sa postupne zameriava nielen na náš zverokruh, ale aj na zverokruh čínsky, ktorý je tiež veľmi dôležitý pre komplexnú znalosť nášho slnečného znamenia.

Zverokruh a 4 Elementy:

Zverokruh pracuje nielen so silou Slnka

Slnko sa v skutočnosti nehýbe, pretože ukotvuje našu slnečnú sústavu, ako jej najväčší objekt. Z našej pozície na zemi je však badateľné slnko v neustálom pohybe, vysvetľuje Sibyla. Práve z tohto dôvodu sa mení aj jeho umiestnenie na oblohe a vďaka pozorovaniu Slnka zo zeme sa postupom času tvoril zverokruh. Poloha, v ktorej sa teda z nášho pohľadu slnko nachádzalo v čase a dátume vášho narodenia teda špecifikuje vaše znamenie zverokruhu.

Slnečné znamenie, jeho poznanie a zaradenie do zverokruhu, je štartovným bodom veštby, i budúcej predpovede u skúsených astrológov. Je to štartovacia rampa nielen pre tých, ktorý sa snažia pochopiť zverokruh i predpoveď astrológie. Mimoriadne dôležitým poznaním je tiež ascendent - teda poznanie bodu, ktorý označuje hodinu narodenia daného človeka, je to znamenie, ktoré vo chvíli vášho narodenia vychádza nad obzor.

Ak chcete poznať váš presný ascendent, veštkyňa Sibyla vraví, že zverokruh vám túto informáciu neodhalí, bez poznania presného času a miesta vášho narodenia. Sibyla vám počas tvorby školy astrológie tiež predstaví ako spoznať a určiť váš ascendent, a čo pre vás znamená. Napríklad slnečné znamenie Rak, nemusí byť narodené tiež s ascendentom Raka. Záleží na tom, aká je vaša hodina narodenia, váš zverokruh a descendent tak môže byť umiestnený v Rakovi, alebo v ďalších 11 znamení zverokruhu - ascendentu môže vládnuť iné znamenia než je vaše slnečné. Ak by ste sa napríklad narodili presne na poludnie, váš ascendent je umiestnený v Strelcovi - a tak ste Rak s ascendentom v Strelcovi… Zverokruh konkretizuje ascendent ako časť poznania, ktorá hovorí o tom, ako pôsobíme na vonok, hovorí o vzhľade a o tom, akým túžime byť, hovorí o fyzickom tele.

Znamenie, ktoré vám určil zverokruh tak predstavuje vašu základnú osobnosť, je to spôsob, akým sa pohybujete životom. Všetky aspekty vášho života - vaše sny, túžby, vaše myslenie z vás však robí výnimočného človeka. No existujú profily, charakteristické vlastnosti, ktoré opisujú celý zverokruh, a ktorým vie Sibyla určiť spoločné znaky pre špecifické znamenia zverokruhu. Váš osobný Horoskop narodenia od Sibyly, vypracovaný s presným časom, dátumom a miestom narodenia o vás prezradí viac, než by ste očakávali. Je to špecifický nebeský profil, kozmický, slnečný odtlačok prsta, priradený každému jednotlivcovi pri jeho narodený. Takýto silný je zverokruh a znamenia, ktoré ho tvoria.


Základný Zverokruh a jeho podskupiny

Základnému rozdeleniu zverokruhu už teraz rozumieme. Zverokruh sa delí na 12 slnečných znamení a aké je to vaše vám prezradí váš dátum narodenia. Znamenie zverokruhu a ascendent nemusia byť a zväčša ani nie sú rovnaké. Ascendent predstavuje hodinu a miesto narodenia, zatiaľ čo znamenie zverokruhu je vám pridelené cez dátum vášho narodenia. Spočiatku môže byť rozdelenie, ktoré definuje zverokruh pre začiatočníkov mätúce, no postupne vám zverokruh pripadá viac a viac logický - jednoduchý.

Zverokruh a jeho 12 znamení sa následne po prvom rozdelení delí na ďalšie podkategórie. Podľa vládnucich elementov vieme určiť, či je váš zverokruh ovplyvnený prvkom Ohňa, Zeme, Vzduchu, či vody. V každej skupine elementov - Voda, Vzduch, Oheň i Zem sa nachádzajú tri znamenia zverokruhu. Poznáme toto rozdelenie, ktoré zverokruh vysvetľuje, podľa základných živlov, elementov:

V skratke zverokruh ozrejmuje isté spoločné charakteristické vlastnosti znamení podľa elementov. Ohnivé znamenia zverokruhu sú vášnivé, nadšené pre to, čo robia. Zemské sú uzemnené, nesmierne praktické. Vodné znamenia zverokruhu sú považované za veľmi intuitívne a ich citlivosť a emócie sú na vysokej úrovni. Vzdušné znamenia popisuje západný zverokruh ako zvedavé i intelektuálne. Poznajte svoj zverokruh, určite nielen vaše slnečné znamenie, prípadne ascendent, ale i váš element, ktorý je pevne prepojený so životom zverokruhu.


Modality Zverorkuhu

Ďalším, veľmi dôležitým rozdelením, ktoré je pre zverokruh dôležité je jeho delenie podľa modalít. Podľa vlastností znamení zverokruhu podľa ročného obodbia, kedy im zverokruh určil vládnutie. Znamenia zverokruhu sa označujú za Základné, Pevné a Pohyblivé.Do každej skupiny patria 4 znamenia zverokruhu, ktorých element je v každom prípade jeden zo štvorice elementov.

Základnými znameniami zverokruhu sú znamenia Baran (element oheň), Rak (voda), Váhy (vzduch), Kozorožec (zem). Tu vidíte, že vo štvorici základných znamení je zastúpený každý živel zverokruhu, každý element. Jedno znamenie predstavuje i jeden element zastúpený v základných znameniach, ktoré definuje osobný zverokruh. Základné slnenčné znamenia sa vyskytujú v počiatku sezóny - na začiatku jari, letných dní, jesene aj zimy. Predstavujú počiatok, zrodenie, reštart, nové možnosti.

Pevné znamenia zverokruhu sú Býk (zem), Lev (oheň), Škorpión (voda) a Vodnár (vzduch). Opäť sú zastúpené všetky, rôzne elementy. Zverokruh sa díva na Pevné znamenia zverokruh uako na tie, ktoré pokračujú, sú stabilné, konzistentné. Vyskytujú sa v strede istého ročného obdobia a sú ukotvené v strede istého cyklu. Považujú sa za silné a stabilné znamenia. Zverokruh vraví, že tieto znamenia udržiavajú životné tempo, osobný pohyb, a vzájomné doplnenie energií s inými znameniami iba prospieva vášmu životu, pretože pevné znamenia predstavujú jadro, kotvu, stabilitu. Neboja sa zmien a energie svojho živlu.

Poslednou skupinou rozdelenia o ktorých vraví Zverokruh, podľa modality sú znamenia Pohyblivé. Tie ukončujú sezónu ročného obdobia, vykytujú sa na konci jari, leta, jesene i zimy. Definícia, ktorú zverokruh smeruje k týmto znameniam hovorí o znameniach Blíženci (vzduch), Panna (zem), Strelec (oheň) a Ryby (voda), ako o ľuďoch, ktorý plynú životom bez veľkej námahy. Sú schopné rýchej transformácie, prijímajú zmenu s ktorou dokážu pracovať.

Čo nám túži Zverokruh povedať?

Už teda poznáte základné rozdelenie, ktoré je špecifické pre zverokruh. Poznanie základnej charakteristiky vášho konkrétneho slnečného znamenia i vášho ascendentu vás spája s vašou energiou a dokonale vám vyrozpráva príbeh o vás samom. Nezabúdajte, že na dokonalé pochopenie zverokruhu i znamenia je nutné poznať svoj osobný astrologický graf, ktorý bol prisúdený iba vám pri vašom narodení. Teraz si v skratke predstavíme celý astrologický západný zverokruh - 12 znamení a základné fakty, ktoré musíte o týchto znameniach poznať.


Zverokruh - Baran je znamenie:

Baranovi vládne planéta Mars, ktorá zosilňuje odvahu a bojovnosť ohnivého znamenia zverokruhu Baran. Ak je váš ascendent umiestnený v baranovi, navonok pôsobíte ako činorodý človek, sebavedomý jedinec, ktorý sa do činností vrhá s nadšením. Zverokruh ďalej definuje, že ak je Slnko v Baranovi (v znamení povýšenia), táto pozícia zvyšuje vitalitu i silu.


Zverokruh - Býk je znamenie:

Vládcom Býka je planéta radosti a schopnosti vnímať krásy sveta - Venuša. Býk nemá počas života problém s hmotným zabezpečením a je veľmi oddané, i tolerantné znamenie. Človek s ascendentom v býkovi pôsobí na okolie nesmierne pokojne a stabilne, no problémom môže byť rýchle priberanie na váhe práve u človeka, ktorý má ascendent v býkovi, upozorňuje zverokruh i Sibyla. Slnko v býkovi znamená obdobie, kedy sa do popredia nášho záujmu pretláča materiálne zabezpečenie a finančná stabilita.


Zverokruh - Blíženci sú znamenie:

Vládcom znamenia zverokruhu Blíženec je Merkúr, planéta zodpovedná za komunikačné schopnosti a tiež za rýchle učenie, i spoznávanie sveta v jeho pravom zmysle. Ak je ascendent v Blížencovi navonok pôsobíme život, prispôsobivo a postava je skôr štíhla, atletická. Slnko umiestnené vo vzdušnom znamení Blíženci predstavuje kontakty s novými ľuďmi a obdobie vhodné na cestovanie i literárnu činnosť.


Zverokruh - Rak je znamenie:

Vládcom pre Raka je mocný Mesiac, ktorý zosilňuje charakteristické vlastnosti muža, aj ženy, ktorý sa narodili so Slnkom v Rakovi. Rak je znamením charizmatickým, jeho organizačné schopnosti sú obdivuhodné, je to znamenie sebavedomé a nápadité. Ascendent v Rakovi znamená človeka, ktorý pôsobí charizmatický a sebavedomo. Ascendent v Rakovi opisuje človeka pôsobiaceho veľmi žensky, no niekedy placho a zasnene. Slnko v Rakovi znamená čas, kedy prejavujeme charizmu, úprimnosť a naše emócie.


Zverokruh - Lev je znamenie:

Slnko vládne človeku, ktorého dátum narodenia zverokruh označuje za obdobie Leva. Lev je znamením vytrvalím i nadšeným pre činnosti, ktoré miluje. Levovi nechýbajú organizačné zručnosti a dostatok úprimnosti. Pre takto umiestnený ascendent sú charakteristickou črtou husté vlasy a výrazný hrudník. Ak sa Slnko usídli v Levovi nastáva aktívne obdobie, kedy je vhodné budovať vlastné sebavedomie a využiť dar charizmy pre naše životné napredovanie.


Zverokruh - Panna je znamenie:

Merkúr vládne v zverokruhu znameniu Panna, ktorej analytické myslenie a zmysel pre detail darmo hľadať u iného znamenia. Ak sa ascendent nachádza v znamení Panna človek navonok pôsobi štíhlo, prejavuje obrovské nadšenie pre poriadok a takémuto človeku mimoriadne záleží na každom detaile. Slnko nachádzajúce sa v Panne otvára dni, kedy je náš záujem smerovaný na zdravie i na lepšie výsledky v našom pracovnom živote.


Zverokruh - Váhy sú znamenie:

Vládcom pre váhy je planéta harmónie i lásky - Venuša, predstavujúca spokojnosť. Váhy patria k vzdušným znameniam zverokruhu, a majú veľký zmysel pre krásu i harmóniu. Ascendent vo Váhach predstavuje človeka, ktorý na okolie zapôsobí svojou eleganciou a diplomatickým spôsobom vyjadrovanie. Ostatní ľudia sa v okolí človeka s ascendentom vo váhach cítia mimoriadne príjemne. Slnko v tomto vzdušnom znameni predstavuje čas, kedy nachádzame obrovskú potrebu rovnováhy pre život.


Zverokruh - Škorpión je znamenie:

Vládnucou planétou pre Škorpióna je Mars aj Pluto - záleží na tradičnej a modernej astrológii. Škorpión každopádne cíti vplyv oboch planét, ktoré vám prepožičiavajú intenzívne cítenie pre problémy a potreby ostatných, i terapeutické vlohy. Ascendent v Škorpiónovi popisuje človeka pôsobiaceho tajomne, a niekedy je jeho pohľad až nebezpečný. Slnko umiestnené vo vodnom znamení zverokruhu Škorpión znamená veľké očakávania a záujem o skryté, tajomné veci.


Zverokruh - Strelec je znamenie:

Vládcom pre 9. znamenie zverokruhu v poradí je planéta Jupiter predstavujúca optimizmus a obrovskú múdrosť v živote každého Strelca. Ascendent v Strelcovi hovorí o osobe, ktorá sa javí ako všestranná a nadšená pre každú činnosť, ktorú začne. Slnko v Strelcovi prezentuje obdobie, kedy máme chuť cestovať a chceme spoznávať nielen seba samého ale aj svet, a jeho krásy. Keď sa Slnko nachádza v Strelcovi objavujeme obdobie vhodné na rozširovanie obzorov.


Zverokruh - Kozorožec je znamenie:

Desiate znamenie zverokruhu uzatvára zemský element v poradí zverokruhu. Je to znamenie, ktorému vládne Saturn, planéta predstavujúca vytrvalosť a niekedy uzatvorenosť. Ascendent v Kozorožcovi znamená seriózne sebavyjadrenie, vážnosť v tvári nositeľa tohto ascendentu a tiež sa navonok môžete javiť ako človek uzavretý do seba samého. Obdobie ukotvenia Slnka v znamení Kozorožec je orientované na prácu a napredovanie v kariérnom smere.


Zverokruh - Vodnár je znamenie:

Predposledné znamenie v poradí, ktoré zverokruh pomenuváva Vodnár je znamením, ktorému vládnu planéty Saturn a Urán. Tieto dve planéty astrológie prepožičiavajú vodnárovi nezávislosť a originalitu. Ascendent vo Vodnárovi znamená schopnosť uzmierovať ostatných, pôsobíte spoločensky a nechýba vám zmysel pre estetiku. Slnko vo Vodnárovi je periódou, kedy sa stredobod pozornosti každého orientuje na rýchle a efektívne získavanie informácií.


Zverokruh - Ryby sú znamenie:

Množstvo pozitívnych kľúčových slov opisuje vodné znamenie ryby, ktorého vládcom sú planéty Neptún a Jupiter. Tieto planéty dodávaju životu Rýb súcit, no niekedy môžu byť zodpovedné za vnútroný chaos v živote tohto znamenia. Ascendent v Rybách znamená súcitné a vrelé vystupovanie navonok a veľmi dobrotivé črty v tvári toho, komu zverokruh ascendent priradil. Slnko v Rybách uzatvára obdobie Zimy a znamená dni, kedy súcitime so všetkým živým, chceme pomáhať a snažíme sa o to, aby bol svet lepším miestom pre nás samých, no všeobecne pre život.

Zverokruh teda základne rozdeľuje znamenia na viacero kategórií. Teraz, keď už poznáte základnú podobu vášho znamenia, je načase spoznať aj ďalšie prvky astrológie, s ktorými vás postupne zoznamuje astrologička Sibyla, ktorá vytvára Horoskopy exkluzívne pre stránku Horoskop a Tarot.

Využite sociálne siete a napíšte nám, aká je vaša kombinácia života - aké je vaše slnečné znamenie, aký scendent vám prisúdil zverokruh, aká je vaša energia, i to, ktorý element vládne vášmu životu. Spojte sa cez sociálne siete s našou, stále sa rozrastajúcou komunitou, a spoznajte celý zverokruh, astrológiu, veštenie i predpovedanie budúcnosti a našu veštkyňu Sibylu, i celý tím Horoskop & Tarot.

Vyskúšajte Tiež:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com