Znamenie Škorpión

Kedy prebieha sezóna Škorpióna?

Tajomný a ctižiadostivý človek. Jedinec s obrovským darom geniality od astrologických energií, ktoré zasiahli Škorpióna v čase jeho narodenia. Hlavnou črtou škorpióna je dodržiavanie disciplíny. Škorpión má mimoriadne silný intelekt. Dátum škorpióna sa začína 23. októbra. Začína v sezónne roka, ktorá je známa ako jeseň. Škorpión je z hľadiska modality pevným znamením. Narodil sa v strede sezóny - jesene.

Dátum narodenia škorpióna je astrológiou špecifikovaný od 23. októbra do 21. novembra. Z tohto hľadiska rozdeľuje astrológia Škorpióna podľa živlu, vládnuce planéty, modality, domu. Vládnucou planétou škorpióna je Mars. Toto znamenie je vodné znamenie zverokruhu, rovnako, ako znamenie rak, i znamenie ryby. Niektoré povahové vlastnosti týchto troch znamení sú spoločné, iné sa však líšia.

Škorpión je melancholický človek. Je tajomný. Pre viacerých ľudí je nesmierne príťažlivý. Nechýba mu silná oddanosť. Je to suverénny človek, ktorý sa môže pochváliť mnohými pozitívnymi vlastnosťami. Znamenie škorpión však trpí aj na viaceré nedostatky. Jednou z nich je aj žiarlivosť. Viac o tom, ako sa znamenie škorpión prejavuje v živote, a o jeho rozdelení v astrológii si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Znamenie Škorpión je prepojené s Vodou

Prvé podstatné rozdielne astrológie, je delenie znamení podľa elementu. Znamenie škorpión je vodné znamenie. Je silne spojené s duchovnom a emóciami. Tí, narodení s vodným elementom, ako je napríklad škorpión, sú známi veľmi silnou intuíciou. Astrológia pozná 3 vodné znamenia. Je ním škorpión, znamenie rak, a v neposlednom rade i posledné znamenie v poradí, znamenie ryby. Všetky tieto znamenia, ktoré sa narodili so živlom vody, majú isté vlastnosti spoločné. Mnohé vlastnosti sa však líšia.

Škorpión sa ďalej delí aj podľa planéty, modality a astrologického domu. Astrológia vidí škorpióna ako veľmi intenzívne a vášnivé znamenie. Je to človek spojený so živlom vody, a so všetkými vlastnosťami, ktoré mu voda ponúka. Voda prepožičiava škorpiónovi do daru veľmi pozitívne charakteristické vlastnosti, ale aj pár negatívnych osobnostných čŕt. Voda je považovaná za jeden zo štyroch astrologických prvkov.

Z hľadiska astrológie je vodný živel prepojený s intuíciou a podvedomím. Element Škorpióna odráža hĺbku ľudskej mysle. Voda je metafora pre neustále meniaci sa aspekt našej existencie. Je spojená s pohybom, s energiou, s prílivom, odlivom, s neustálym tokom. Škorpión ako vodné znamenie, je vďaka tomuto živlu hlboko spojený s emóciami.

Škorpióna iní často podceňujú

Škorpión je azda najviac podceňované znamenie z celého zverokruhu. Je to silne emocionálne znamenie. Má vysoké spojenie so svojimi emóciami. Navyše, toto znamenie dokáže ľahko vycítiť emócie druhých ľudí. Je teda špecifické silnou empatiou. Škorpión je veľmi starostlivý a bystrý človek. Jeho silné intuitívne nastavenie mu pomáha predísť rôznym problémom v živote.

Ak škorpión nasleduje svoju intuíciu, ktorá je darom práve od vodného živlu, môže to byť pre jeho život prospešné. Škorpión je známy pre svoju hĺbku mysle a intenzitu s ktorou veci robí. Všetky uvedené vlastnosti škorpióna sú spojené práve s jeho životným živlom, ktorým je voda.

Aj keď to nie je o škorpiónoch často známe, škorpión je citlivý a emocionálny človek. Niekedy ma dokonca tendenciu priradiť sa k rakovi, ktorý je známy svojou prílišnou emocionalitou. Škorpión je znamenie, ktoré sa nebojí zraniteľnosti. Nebojí sa vyjadrenia svojich pocitov. Vďaka vodnému živlu je milujúcim a podporným človekom.

Pri nerovnováhe vody je Škorpión náladový

Znamenie škorpión je vynikajúcim poslucháčom i radcom. Vodný živel však zapríčiňuje i častú podráždenosť a náladovosť tohto znamenia. Aby sa škorpión dokonale stotožnil so svojím životným elementom, musí sa ho naučiť vyvážiť. Nie je zárukou, že živel v živote tohto znamenia je za každých okolností v rovnováhe. Pre dosiahnutie správnej rovnováhy by mal škorpión často navštevovať prírodu. Miesta, kde sa spája s vodou. S jej tokom, prúdom, zvukom.

Prirodzená vynaliezavosť a predstavivosť škorpióna môže byť posilnená práve vyváženým prírodným živlom tohto znamenia. Voda je pre škorpióna obrovským darom. Pri správnej práci so svojím životom môže byť škorpión vynaliezavý človek s obrovskou predstavivosťou. Môže byť nadaný pre umelecké vyjadrenie. Škorpión s dobre vyváženou vodou má estetické cítenie a priťahuje ho krása a inteligencia.

Takto nastavený škorpión sa často uplatní v umeleckých smeroch. Ak Škorpióni nesprávne pracujú so svojím elementom, môžu byť až prehnane temperamentní. Škorpióna môžu pri osobnom raste zastaviť silné emócie, ktorá nedokáže regulovať. Preto je nevyhnutné poznať svoj osobný astrologický graf. Vďaka tomu zistíte v akom rozsahu je voda zastúpená vo vašom živote.

Znamenie Škorpión a jeho vládnuca Planéta

Vzdušný škorpión je spojený s Marsom. Práve mars má veľký vplyv na zvyky a vlastnosti ôsmeho znamenia. Znamená pre škorpióna veľmi silný význam na život, lásku, prácu, financie i celkovo na životné nastavenie. Planéta mars je astrológiou považovaná za veľmi vášnivú, no zároveň aj násilnú energiu.

Škorpión je vodné znamenia, a preto u neho prevažuje citlivosť. Mars dopĺňa citlivosť škorpióna, a dodáva mu úplne opačné vlastnosti, ktoré mu prepožičiava voda. Škorpión je z celého zverokruhu azda najmenej známe znamenie. Jeho charakteristické vlastnosti sa rôznia na základe elementu i planéty. Rovnako aj na základe modality. Všetky charakteristické vlastnosti škorpióna súvisia s rozdelením podľa astrológie.

Od marsu dostáva škorpión do daru dravú a energickú osobnosť. Planéta vitality, ako niekedy astrológia označuje Mars, poskytuje škorpiónovi odhodlanie a silu na dosiahnutie svojich snov. Aby škorpión dosiahol svoje ciele s cieľavedomou intenzitou, musí využiť dary a silu svojej vládnucej planéty.

Vládca je pre znamenie Škorpión inšpiratívny

Znamenie škorpión je niekedy neľútostné. Má schopnosť dobývať. Práve kvôli týmto črtám osobnosti škorpióna má mars zrejmý, veľmi silný vplyv na jeho život. Vďaka vodnému elementu je škorpión hlboko emocionálny. Kvôli marsu však niekedy prudko reaguje pri hádkach. Až príliš vášnivou konverzáciou môže často prejavovať svoju osobnosť.

Mars je planéta hnacej sily. Inšpiruje škorpióna i jeho pocity. Hrá dôležitú úlohu v tom, ako škorpión interaktuje s ostatnými ľuďmi. Škorpión však našťastie nie je nevyhnutne agresívnym znamením, kvôli pôsobeniu marsu. Jeho základné rozdelenie sa dopĺňa, a tak môže mars iba navýšiť sklon škorpióna, ktorý je kvôli tejto planéte náchylnejší čeliť problémom. Ak je intenzita marsu v škorpiónnovom osobnom rodnom grafe veľká, môže byť jeho osobnosť nepriateľská.

Mars súvisí so škorpiónom ako takým. S jeho vzťahmi, i so strategickým myslením. Škorpión má silný sklon k vášnivým, impulzívnym vzťahom. Hra dôležitú úlohu v tom, ako škorpión vyjadruje svoje túžby a city. Vďaka marsu má však znamenie škorpión mimoriadne strategické a analytické myslenie. Má schopnosť plánovať dopredu a predvídať pravdepodobné prekážky.

Mars významne ovplyvňuje škorpiónovú zručnosť. U škorpióna je mars zodpovedný hlavne za prejav veľkej sily, vášne, a silnej vôle znamenia. V konečnom dôsledku je mars pre škorpióna veľkou silou, ktorá ho v živote naviguje.

Znamenie Škorpión sa rozlišuje aj na základe modality

Znamenie Škorpión je populárne svojou vášňou a emocionálnou základňou. Škorpión sa z hľadiska ďalšieho rozdelenia astrológie považuje za pevné, inak označované aj fixné znamenie. Modalita znamenia je mimoriadne dôležitá. Hovorí o škorpiónovej stabilite, aj o kontrole škorpióna nad svojím životom.

Správanie škorpióna môže byť v mnohých oblastiach života výrazné. Pretože je ovplyvnené práve fixnou modalitou znamenia. Astrológia pozná štyri fixné znamenia. Sú to tie, ktoré sa narodili v strede istého ročného obdobia. U škorpióna prebieha jaseň. Príroda je obrazom toho, ako sa ročné obdobia prejavujú. Rovnako sa prejavuje i fixná modalita, a vplyv prírody na škorpióna.

Znamenie Škorpión je veľmi citlivé a vášnivé. Kladie dôraz na oddanosť. Vplyv fixnej modality však prenáša do škorpiónovho života potrebu udržiavať kontrolu a stabilitu vo všetkých vzťahoch. Škorpión sa kvôli svojej modalite môže problematický prispôsobovať novým situáciám, alebo aj vzťahom. Aj keď sa dokáže prispôsobiť zmenám, ide to ťažšie, než u základných, alebo pohyblivých znamení.

Zdá sa, že Škorpiónom chýba flexibilia

Pevná energia modality sa prejavuje i v práci a kariérnom živote škorpióna. Môže spôsobiť, že škorpión je mimoriadne sústredený a motivovaný na jeden cieľ. Kvôli účinku fixnej modality môže mať škorpión odpor k zmenám na pracovisku. Zdá sa príliš zaujatý udržiavaním kontroly a stability. Nemá rád náhle zmeny, alebo prekvapenia.

Škorpión, ako pevné znamenie môže považovať za problematické okolnosti, ktoré sa menia. Toto znamenie si cení i finančnú istotu. Vplyvom fixnej energie sa prehnane zameriava na získanie finančnej nezávislosti a na udržiavanie kontroly nad svojimi financiami. Pevné znamenie škorpión môže mať odpor k veľkým finančným rozhodnutiam, ktoré spôsobujú veľké zmeny v jeho finančnom rozpočte. Škorpión je zaujatý sporením a investovaním.

Znamenie škorpión túži kvôli fixnej energii dosiahnuť dlhodobé finančné zabezpečenie. Kladie dôraz na sebareflexiu a osobný rozvoj. Vnútornú stabilitu získava v dôsledku pevnej modality. Vďaka nej dosahuje duchovný pokrok a dokáže sa plne sústrediť na svoje ciele. Niekedy je škorpión až posadnutý udržiavaním kontroly nad svojím vnútorným životom. Škorpión môže mať pod energiou pevnej modality problém prispôsobiť sa novým myšlienkam. Alebo aj flexibilite ostatných ľudí.

Znamenie Škorpión je vnímané cez 8. dom astrológie

Rozdelenie škorpióna do astrologického domu uzatvára základné delenie znamenia podľa astrológie. 8. dom je spájaný s medziľudskými prepojeniami, zmenou i obnovou. Tradične vládne práve znameniu škorpión, s ktorým je najsilnejšie asociovaný.

Znamenie škorpión je vďaka ôsmemu astrologickému domu a jeho obsadenosti silné a intenzívne. Ak veštkyňa vytvára astrologickú predpoveď na určité časové obdobie, pozerá sa na obsadenosť všetkých domov. U škorpióna je však význam ôsmeho domu najsilnejší. Znamená najprirodzenejšie spojenia, či už v práci, alebo v osobnom živote. Tento dom je tým, ktorý povzbudzuje škorpióna v privítaní zmien a nových začiatkov.

Vďaka prepojenému domu je doplnená modalita znamenia, ktorá naopak zmeny u škorpióna brzdí. S ôsmym domom je podľa astrológie spojené i zdieľanie emocionálnych zdrojov. Škorpión má obrovskú emocionálnu intenzitu. Je schopný vytvárať silné a hlboké citové väzby. Dom je tým, ktorý škorpióna inšpiruje v zdieľaní bohatstva duchovného charakteru s ostatnými ľuďmi.

Dom Škoprióna dopĺňa jeho vlastnosti a osobnosť

Vďaka ôsmemu domu je štedrá osobnosť škorpióna povzbudená. Škorpión má kvôli modalite problém s prispôsobivosťou. 8. dom však dodáva škorpiónovi myšlienky na zmenu a znovuzrodenie. Rovnako, ako i vládnuca planéta Pluto podporuje u škorpióna väčšiu otvorenosť k flexibilite.

Škorpión je silne ovplyvnený svojim domov. Energia domu podľa astrológie inšpiruje znamenie škorpión, aby sa prehĺbilo do svojho vnútra. Škorpiónov život ovplyvňuje dom aj tým, že mu radí privítať zmenu a využiť všetky dary života. Astrologický dom učí škorpióna ako zvládnuť autoritu, emocionálnu blízkosť, i tému zmien.

Máte vo svojom okolí znamenie Škorpión, na ktoré sedí jeho charakteristika? Napíšte nám na našom Facebooku - Horoskop a Tarot. Sledujte zároveň novinky od Horoskopu a Tarotu v roku 2024.

Ďalšie Znamenia Zverokruhu:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com