Zemské Znamenia Zverokruhu

Horoskopy aj Veštenie pre Znamenia Zverokruhu:


Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Živel Zem - Býk, Panna, Kozorožec

Zemské znamenia Zverokruhu

Ľudia, ktorí túžia poznať astroĺogiu alebo porozumieť Horoskopu, či vlastnému znameniu zverokruhu by mali poznať tiež vládnuci element, ktorý je úzko spojený s každým znamením. Poznáme 4 elementy, ktoré sú vzájomne prepojené - oheň, zem, vzduch, voda. 3 znamenia zverokruhu patria jednotlivo do každej kategórie a v Zemskom Živle sú tiež umiestnené 3 znamenia zverokruhu - Býk, Panna a znamenie Kozorožec. Týmto trom znameniam taktiež vládne zem, element, ktorý je druhým zo 4 prvkov astrológie. Symbolom zemského elementu je trojuholník smerujúci nadol, symbol ženskosti i vody, no u zeme sa pridáva čiara znázornená na spodnej časti tohto trojuholníka. Tento symbol teda vykresľuje živel Zem - živel, ktorý je prisúdený znameniam zverokruhu Panna, Kozorožec i Býk.

Zem v astrológii predstavuje najťažší prvok zo všetkých 4 živlov. Živel Zem predstavuje prvok, ktorý znamenia zverokruhu cítia ako energiu uzemnenia, splnenia požiadaviek, prežitia na hmotnej úrovni. Vďaka rovnováhe zeme u znamenia zverokruhu je jasné, že takto vyrovnaná zem nám poskytuje šancu správne sa naladiť na fyzický svet okolo. Keď je zem v nerovnováhe, dochádza na viaceré problémy, ktoré znamenia zverokruhu pociťujú v rôznych rovinách. Prebytok, i nedostatok zeme však nemusia cítiť iba zemské znamenia zverokruhu - Kozorožec, Panna alebo Býk, ale aj ďalšie znamenia zverokruhu, ktorých osobný Horoskop vykazuje nerovnováhu zeme v grafe. Viac o tom, ako vyzerá váš osobný Graf vám prezradí Sibyla, ktorá vám za poplatok rýchlo vypracuje váš osobný Horoskop a poskytne odporúčania ako harmonizovať nerovnovážny živel vo vašom grafe… V prípade, ak sa vo vašom grafe nerovnováha nachádza.

Znamenia Zverokruhu:

Pri celkovej analýze astrologického Grafu Sibylou je nutné určiť, či sú prvky v rovnováhe, či je istého prvku mnoho, alebo málo. Tieto dôležité znalosti o vlastnom znamení zverokruhu sú esenciou poznania samého seba. Každý človek, ktorý sa zaujíma o Horoskop, či astrológiu by mal poznať vlastný astrologický graf, ktorý vykresľuje vašu osobnosť v čase vášho narodenia a pracujete s ním po celý váš život. Poznáte váš osobný astrologický graf? Existencia a rozmiestnenie planét pre osobný Horoskop je veľmi dôležitá a záleží na tom mnoho vo vašom živote. Ak poznáte aj čas a miesto narodenia, Sibyla dokáže vypočítať aj váš ascendent, ktorý sa tiež silne spája s vašim astroogickým znamením zverokruhu. Ak máte záujem, požiadajte Sibylu cez email, ktorý nájdete v spodnej časti stránky, o vypracovanie osobného Horoskopu, ktorý je astrologickým odtlačkom prsta, každého znamenia.

Je teda mimoriadne dôležité poznať prebytok, či nedostatok elementu vo vašom živote. K tomu, aby ste poznali, ktorý element je vo vašom živote v nerovnováhe však nemsuíte hneď siahnuť po výpočtoch od astrologičky. Aj vaše telo i vaša myseľ vám dokonale naznačujú, ktorý element je u znamenia zverokruhu v nerovnováhe. Každý živel sa prejavuje rozdielne. A tak sa rozdielne prejavuje aj jeho nerovnováha. V tejto časti sa pozrieme na to, ako sa cítime, ak znamenia zverokruhu vykazujú prebytok alebo nedostatok elementu Zem v astrologickom grafe a v celkovom živote.

Zverokruh a 4 Elementy:


Vplyv na Znamenie Zverokruhu ak je Zeme prebytok

Prvky zeme v astrológii sú úzko prepojené s našou schopnosťou racionálneho uvažovania a tiež triezveho pohľadu na svet i na ostatných. Ak je vaša psycika i fyzické telo v nerovnováhe, môže sa stať, že to má na svedomí práve živel Zem, ktorý je živlom znamenia zverokruhu Panna, Býk aj Kozorožec. Správna rovnováha zeme môže pomáhať znameniam zverokruhu cítiť sa naplnene, kompetentnejšie. Ak je zem správne naladená sme spokojní so svojím telom, s jeho energiou aj fyzickým vzhľadom. Jeho nerovnováha však spôsobuje pocit menejcennosti, neocenenia, spôsobuje neschopnosť cítiť životné uspokojenie a tiež zasahuje naše uvažovanie nad ostatnými ľuďmi i nad materiálnymi vecami a peniazmi. Nerovnováha Zeme spôsobuje nerovnováhu v našom živote, podčiarkuje veštkyňa Sibyla a opäť zvýrazňuje, ako veľmi dôelžité je držať zem v balanse.

Enormné množstvo zeme v grafe znamenia zverokruhu vykazuje predpoklady k tomu, že uveríme veciam, ktoré sú nezmyselné. Že dôverujeme ľuďom, ktorí sa nevyznajú v remesle, no vedia kvetnanto rozprávať o tom, čo by sme mali s našim životom robiť. V skratke povedané, nadbytok živlu zem sa prejaví tým, že veríme bludom i klamstvám. Dôvera v tieto veci nás uspokojuje, a dôverovanie klamstvám pre nás znamená jednoduchšiu cestu, a tak sa nechávame uniesť výmyslami osatných. Toto je veľmi nebezpečná stránka nerovnováhy zeme, pretože na základe klamstiev a výmyslov ostatných môžeme uveriť takým hoaxom, ktoré poškodzujú naše zdravie a navádzajú nás na nesprávne smerovanie. Zem je teda nutné zachovať v rovnováhe, a tento varovný signál ako prvý symbolizuje problém so zemským elementom v živote znamenia zverokruhu.

Prevaha Zeme v osobnom Horoskope hovorí aj o nedostatku predstavivosti. Chýba vám predstavivosť, neviete si predstaviť isté veci v práci, či v osobnom živote. Je možné, že je za to zodpovedná práve prebytočná energia Zeme u znamenia zverokruhu. Existujú však aj ďalšie signály znamenajúce nestabilitu tohto elementu u vlastníka osobného grafu. Prílišná orientácia na jedlo - prejedanie, hromadenie peňazí a neschopnosť s nimi pracovať, obmädzenie radosti z fyzickej aktivity, psychické i fyzické ochorenia… Všetky tieto náznaky u znamenia zverokruhu môžu predstavovať prebytok živlu zeme. Existujú však riešenia - spôsoby ako prekonať nerovnováhu zeme u znamenia zverokruhu. Tieto ciky a odporúčania by si mal zapamätať každý, kto v tomto článku nájde istý popis seba - a problémov, ktoré v živote prekonáva. Už teda vieme, ako znamenia zverokruhu cítia nadmernú silu zeme v živote. Ako sa však cítime, ak je žeme v grafe nedostatok a ak nedostatočne zasahuje do našej energie?

Nadbytok i nedostatok Zeme sa môže prejaviť u každého z 12tich znamení slnečného zverokruhu. Poznáte váš vládnuci element znamenia zverokruhu?


Ako cítia Znamenia zverokruhu Nedostatok Zeme v Horoskope?

Osobný Horoskop, či graf, ktorý Sibyla vypracuje pre znamenie zverokruhu môže predstavovať nielen mnoho istého elementu v grafe. Niekedy je tiež badateľný nedostatok elementu. Ak je zeme v grafe nedostatok, podvedome ignorujeme požiadavky nášho tela. Cítite sa unavene, no namiesto zdravej stravy siahnete po fast foode, alebo po ďalšom odpočinku na gauči? Je pre vás celodenná únava každodennou rutinou a neviete ako proti tejto únave bojovať? Je možné, že ignorujete priame požiadavky vášho tela. Telo vám istotne naznačuje, čo je príčinou oslabenia vašej energie - nezdravé stravovanie, nedostatočný pitný režim, nedostatok kvalitného spánku, alkohol, nevyriešené problémy, minulá negatívna aura… Istotne vás vaše telo správne naviguje k tomu, aby ste riešili pocit unavy, no ignorujete jeho požiadavky a nie ste schopný nápravy? Môže za to do veľkej miery nedostatok zemského elementu, ktorý by istotne vykázal aj osobný Horoskop od veškyne. Človek sa teda cíti neschopne riešiť problém, ktorý vie identifikovať, no nevie s ním pracovať - takýto pocit zanmenia zverokruhu sa prejavuje cez deficit zeme v Horoskope.

S malým zastúpením zeme sa znamenie zverokruhu cíti obmedzene. Celková naša energia je nepraktická. Chceme ukončiť nejaké veci, ale nedokážeme násť spôsob a cestu, ako tiežo veci, a negatívne energie v našom okolí eliminovať. Máme nápady, predstavy a pocity, ktoré nevieme preniesť do reálneho sveta. Znamenia zverokruhu sa cítia nepotrebne, a dostávame pocit, že na našich nápadoch nezáleží. Za nedostatkom zeme sa podpisuje aj zníženie sebavedomia a dni, ktoré nás napĺňujú radosťou a novými očakávaniami od života. Sme zaseknutý na jednom mieste, definuje Sibyla, a nedokážeme sa odraziť od vecí, ktoré nás stále ťahajú vzad. Ako si však poradiť s týmito nepríjemnými pocitmi, ktoré cítime, ak je zem nedostatočne zastúpená? Znamenia zverokruhu, ktoré sa cítia podobne musia poznať aj praktiky liečby nedostatočného elementu, o ktorých si ešte povieme. Tieto pocity sa presmeruvávajú aj do našej bežnej nálady, ktorá upadá. Dobrou správou však je, že liečenie energie s nedostatkom zeme nieje náročné.

Úspechy teraz nezasahujú náš svet. Nedostatok Zeme sa prejavuje v tom, že sa točíme v kruhu, nenapredujeme, netvoríme, neposúvame sa dopredu. Do istej roviny sa deficit prvku zeme prejavuje podobne ako oheň, no s tým rozdielom, že pri deficite zeme vidíme hranice hlavne v našej hlave. Reálne hranice toho čo môžeme dosiahnúť neexistujú, pretože energia na splnenie snov nám nechýba, skôr je problém s motiváciou a odhodlaním, tiež s nesprávnym posúdením reality a klamstiev. Zem totiž prináša jednoduchosť. Ak je jej nedostatok, znamenie zverokruhu hľadá komplikované cesty, ťažké riešenia, ktoré sú častokrát neuskutočniteľné.

Zem je prvok, ktorý pomáha oceniť jednoduchosť a pravdu v živote. Znamenia zverokruhu sú kvôli deficitu živlu zeme spomalené, nápady sú nedotiahnuté, nedokončené. Zastavíme sa v strede niečoho, čo má pre nás význam. Nevieme dokončiť začaté. Nehľadáme v bežných dňoch vzrušenie ani radosť. Kráčame v dave, kráčame cez bežné dni, ktoré znameniam zverokruhu s nedostatkom zeme už nespôsobujú radosť. Takýto život nás neuspokojuje, nevyčarí nám úsmev na tvári. Spoznali ste sa v týchto pocitoch? Ak áno, je nutné pracovať so živlom zem ešte skôr, než sa tento pocit stane súčasťou vášho žitia. Vďaka prvku zeme sa cítime bezpečne a inšpirovane. Ak sme v rovnováhe zeme dosahujeme hmatateľné úspechy, našu prácu oceňujú i ostatný. Bezpčie i pokoj sú v našom vnútri základnými pocitmi a je naplnená naša radosť z bytia, vraví Veštkyňa Sibyla znameniam zverokruhu.

Sloboda v dosahovaní úspechov je nevyhnutná k rozvíjaniu sebavedomia a pocitu úspechu v našom vnútri. Znamenia zverokruhu, ktoré tento pocit nedosahujú už dlhšiu dobu sa musia sústrediť na harmonizáciu dôležitého - zemského elementu. Znamenia zverokruhu, ktoré sa cítia spomalené, pre ktorých je napredovanie v živote ťažké, sa musia sústrediť na techniky zachovania rovnováhy zeme. Nebezpečným aspektom, ktorý znamená príliš málo Zeme je ignorovanie požiadaviek fyzického tela, ako sme spomenuli v úvode. Toto ignorovanie požiadaviek nášho tela môže postupne spôsobiť aj fyzické poškodenie tela, i psychické problémy. A práve preto je u znamenia zverokruhu nutné pracovať so silným prvkom zem.


Sibyla radí znameniam zverokruhu - Ako vyrovnať živel Zem?

Pozitívnou správou pra každé znamenie zverokruhu je fakt, že zem dokážeme zastabilizovať, nech je akokoľvek nestabilná. Dokážeme nájsť jedoduché spôsoby toho, ako sa stotožniť s elementom, ktorý nám spôsobuje problémy v bytí. Nielen zemské znamenia zverokruhu - Panna, Kozorožec alebo Býk môžu pociťovať nerovnováhu zemského elementu. Podľa astrologického grafu môže byť zem v nerovnováhe u každého zo znamení zverokruhu. Ide o to, kde je umiestnené nielen vaše slnečné znamenie zverokruhu, ale aj váš ascendent, či dôležité planéty astrológie. Ak sú planéty aktuálne, alebo pri vašom narodení sústredené na iné, než zemské znamenia zverokruhu je možné, že trpíte nerovnováhou zeme. Na to, či máte niektorého prvku nedostatok alebo prebytok vám najlešpei odpovie osobný Horoskop a Sibyla. Ako sa základne, podľa elementu, delia slnečné znamenia zverokruhu?

Z uvedeného je zrejmé, že k zemským znameniam patria 3 znamenia zverokrulhu Býk, Kozorožec i Panna. U každého elementu sa v základe sústreďujú 3 znamenia. Viete, aký element je blízky vášmu slnenčnému znameniu? U Zeme sa teda nachádzajú 3 astrologické znamenia zverokruhu, ktorým vládnu rôzne planéty. Znamenie Býk je prepojené s planétou Venuša, ktorá znamená radosť, schopnosť užívania si sveta i života. Znamenie zverokruhu Panna je zas spojené s planétou Merkúr, ktorý vládne práve Panne, a je symbolom komunikácie, analytických schopností a tiež zručností. Kozorožcovi vládne planéta Saturn, ktorá je planétou zodpovednosti i vytrvalosti.

Ako teda vyrovnať nedostatočný, či prebytočný element Zem? Ako so zemskou energiou pracovať a ako šikovne dlhodobo spracovávať silu zeme? Astrologička Sibyla vám dokáže poskytnúť špecifické rady pre kompenzáciu elementu, no vo všeobecnosti existujú rady, ktoré pomáhajú k tomu, aby sme prvku zeme nedovolili negatívne narušiť energiu, ktorá ovplyvňuje zverokruh. Prvým vhodným spôsobom na kompenzáciu negatívne vibrujúcej energie zeme je chôdza v zelenej tráve, naboso. Takto sa prepojíte so silou zeme ako takej, a vyrovnáte nedostatočnú rovnováhu prvku u znamenia zverokruhu, ktoré pociťuje nestabilitu tejto energie. Chôdza naboso prospieva k zníženiu stresu a môže vám pomáhať aj pri problémoch so spánkom. Vyrovnáva tak nielen živel zeme, ale znamená aj ďalšie rozsiahlé benefity pre zdravie. Chodenie naboso prospieva prekrveniu chodidiel, a vďaka tejto chôdzi regenerujeme nervové zakončenia chodidiel a masírujeme reflexné body, ktoré stimulujú zdravie celého organizmu.

Meditácia v prírode tiež znamená silnú zbrať na upokojenie rušivej energie Zeme. Vo všeobecnosti je meditácia prospešnou formou sebarozvoja. Meditácia je pre znamenia zverokruhu veľmi prospešnou činnosťou, ktorá pozitívne buduje silnejšiu psychickú stránku človeka, a lepšie fyzické zdravie. Meditácia pomáha budovať si odstup od myšlienok. Vďaka meditácii môžete naučiť váš mozog novému premýšľaniu - pozitívnym myšlienkam. Sústredenie sa na pozitívne myslenie učí váš mozog pracovať s lepšími pocitmi, a vieme tak natrénovať mozog k podpore psychického zdravia. Meditácia pomáha strácať prepojenie medzi potrebami materiálneho charakteru a sústreďuje naše myslenie na skutočné hodnoty bytia. Znamenia zverokruhu, ktoré použíjú meditáciu v prírode ako prostriedok pre vyrovnanie zemského elementu vidia rýchlo účinky tohto rozhodnutia na svoj život. Zlepší sa vaša kondícia, vaša nálada, ste schopní znížiť stres a oslobodiť sa od pút materializmu. Znamenia zverokruhu stotožnené s meditáciou regulujú úzkosť, a stres - spúšťače psychických aj fyzických chorôb. Budujeme emocionálne zdravie, sebapoznanie, disciplínu aj sebavedomie. Meditovanie v prírode pozdvihuje zdravie znamenia zverokruhu aj celkovú energiu, ktorá je v súlade s naším životom, dodáva Sibyla.


Energia Zeme môže byť pod kontrolou znamenia zverokruhu

Ďalšími vhodnými praktikami na stabilizáciu elementu je budovanie vzťahu a prepojenia s prírodou a zemskou energiou. Ak cítite nával nerovnovážneho živlu zem je vhodné ísť na túru do prírody a spojenie vašej energie s energiou, ktorá súvisí so zemou. Akokoľvek to pre vás znie úsmevne, objímanie stromov nieje pre šialencov. Prechádzanie lesom je balzam pre dušu, no viete prečo? Energia zeme, dotyku prírody, spojenie sa s teplotou okolia i s energiou života je prekvapivo prospešnou činnosťou pre celý zverokruh. Navyše, benefitom týchto činnosti je stabilizovanie vibrovania zeme. Vašu hlavu a myšlienky les dokonale prečistí, čo je žiadané hlavne v prípade nerovnováhy živlu zeme. Skúste to! Nebojte sa - objímte váš prvý strom a vnímajte energiu i silu zeme, ako prúdi vašim telom. Pocítite nielen pozitívnu energiu, ale aj pocit istoty a bezpečia, čo je pri nestabilite elementu zem nenahraditeľným benefitom pre znamenia zverokruhu.

Ďalším krokom k pokoji vo vašej duši je pestovanie rastlín, pestovanie kvetov, či plodín. Dokázať vypestovať zdravú a silnú plodinu je činnosť, ktorá je náročnejšia, než si môžeme na prvý pohľad myslieť. Ak však cítite nepokoj súvisiaci so živlom zem je načase pracovať na vašom zdraví. Záhradníčenie je balzam pre dušu, pre psychické zdravie. Nezáleží na tom, či ste znamenie zverokruhu s obrovskou záhradu, alebo sa rozhodnete vypestovať paradajky, či kvet u seba v byte. Pestovanie čohokoľvek, vnímanie rastu, starostlivosť o život a rast napĺni váš život. Navyše, zelená farba je pre mozog nesmierne dôležitá hlavne počas letných mesiacov a v prípade deficitu tejto farby v prírode môžeme cítiť nervozitu i depresiu, a samozrejme aj stratu motivácie. Nepodceňujte teda potreby vášho mozgu, radí Sibyla. Vaša pozornosť sa pri záhradníčení zameriava na prítomnosť a negatívne myšlienky sa zastavujú, dostávajú do úzadia. Cítite ten blahodárny účinok na telo a psychiku? Neváhajte a zasaďte si ešte dnes rastlinu, ktorá buduje vašu stabilitu.

Prepojenie vašich prstov s telom niekoho koho milujete je tiež spôsobom práce s živlom voda. Masírujte ľudí, ktorých milujete. Nesnažte sa však vyčerpať celú energiu tohto človeka, skôr sa zamerajte na silné puto a prepojenie, ktoré povzbudzuje váš život a motivuje vás. Ideálne je masírovanie vlastných detí, no opatrne, jemne. Samozrejme, tieto pocity vám prinesie aj väčší kontakt s milovanými - objímanie, bozky, dotyk rúk, hladenie vlasov… Buďte s tými, ktorých milujete.

Dostatok spánku je tiež silným bojovníkom proti disbalansu zeme. Určite si životné ciele a nasledujte ich. Vytvorte si finančný rozpočet a sústreďte sa na činnosti, ktoré milujete. Váš jedálniček by tiež mal byť obohatený o zeleninu v najčistejšej forme, usmerňuje znamenia zverokruhu veštkyňa Sibyla.

Vyskúšajte Tiež:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):



Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com