Korunná Čakra


Siedma čakra - Korunná

Čakry sú energetické centrá o ktorých už počul každý z nás. V tomto úryvku si rozoberieme poslednú, 7. čakru, ktorá sa nazýva korunná čakra. Už podľa názvu je zrejmé, že posledná čakra je umiestnenána na samom vrchole hlavy. Predchádzajúce diely “Čakry” hovorili o tom, čo sú čakry, ako ich liečiť, odblokovať, ako s nimi pracovať.. Následne sme sa zoznámili so šiestimi čakrami podľa postupnosti ich umiestnenia. 1. čakra označovaná ako zemská alebo koreňová čakra je spojená s červenou farbou. V živote znamená psychickú identitu, rast a stabilitu. 2. sakrálna čakra, ktorá je umiestnená nižšie, pod pupkom, hovorí o sexualite, o potešení i o kreativite.

V minulých kapitolách sme si rozobrali i 3. čakru - solar plexus. Zablokovanie čakry solar plexus sa prejavuje fyzickými problémami ako sú vredy, poruchy príjmu potravy, alebo poruchy trávenia. Solar plexus a jej narušenie sa však prejavuje aj prostredníctvom úpadku osobnej sily. Srdcová čakra, ktorá je štvrtou čakrou je umiestnená v centre všetkých čakier, v strede hrudníku. Zodpovedá za lásku a porozumenie. Krčná čakra umiestnená na krkuje je prepojená so schopnosťou komunikácie. Jej zablokovanie naznačuje problémy v ústnej dutine, ale aj blokádu myšlienok, súcitu, či spôsobu komunikácie. V predchádzajúcich dieloch sme hovorili aj o čakre Tretie oko. Táto čakra je umiestnená na hlave, medzi očami. Ak cítime, že nie sme v kontakte so svojou intuíciou, že máme problém počúvať realitu, vtedy je čakra Tretieho oka zablokovaná. Viac o čakrách sa dozviete v príspevkoch Čakry, alebo využite označené odkazy.

Teraz sa však budeme venovať poslednej čakre, ktorá sa označuje ako Korunná čakra. Je považovaná za najvyššie energetické centrum v celej sústave čakier. Zo siedmych čakier je položená najvyššie, na vrchole hlavy. Energia tejto čakry, kráľovskej, pomáha cítiť božskú jednotu. Cítime harmóniu so všetkým živým, so všetkým okolo nás. Takto sa prejavuje zdravá čakra zvaná korunná. Táto čakra je teda siedme energetické centrum zdola. Zdravá korunná čakra je zosúladená s fialovou farbou, pretože vibruje do farieb fialovej, alebo bielej. Dominantným prvkom korunnej čakry je myšlienka. Toto energetické centrum je spojené s hypofýzou. Tá je známa ako spojovacie a riadiacie centrum tela. Korunná čakra je vyobrazená prostredníctvom lotosového kvetu.

Veštkyňa prináša aj Dnešný Horoskop Zadarmo. Čo vás dnes čaká?

Ako sa prejavuje Zablokovaná Korunná Čakra?

Ďalšou najdôležitejšou funkciou poslednej čakry je zosúladenie s božskou silou, a tiež so zdrojom liečivej energie prostredníctvom duchovna, spirituality, osvietenia, poznania a sebarealizácie. Otváranie korunnej čakry je krásny proces, ktorý stotožňuje náš život s duchovnom. Už od počiatku otvárania korunnej čakry sa spájame s energiou božstva je to kanál k vyššiemu ja. Najvyššiu čakru môžeme teda považovať za zdroj zosúladenia nás s vyšším vedomím. Riadi celé stvorenie, ponúka poriadok a pocit vedomia. Je teda zrejme, že chceme túto čakru udržiavať v súzvuku. Ako sa však prejavuje jej narušenie, či zablokovanie?

Aby sme poznali, či je korunná čakra zablokovaná je potrebné sledovať svoje telo, i psychiku. Ak spozorujeme zmeny správania, alebo nám isté správanie spôsobuje pretrvávajúce problémy, je zrejmé, že niektorá čakra je zablokovaná. Najlepší spôsob ako zistiť, či korunná čakra potrebuje liečbu je venovanie pozornosti činom, fyzickým vnemom, a tiež pocitom a myšlienkam. Ak sa objavia nasledujúce príznaky je zrejmé, že potrebujeme liečiť poslednú - korunnú čakru. Zablokovaná korunná čakra sa v prvom rade prejavuje prostredníctvom apatie. Nemáme radosť z vecí, ktoré nám dokázali vyčariť úsmev na tvári. Nezaujíma nás budúcnosť, netešíme sa s prítomnosti… Ďalším znakom toho, že je korunná čakra blokovaná je nedostatok súcitu s ostatnými. Nedokážeme sa emocionálne spojiť s problémami ostatných, a naše problémy vidíme ako tie najväčšie. Chýba empatia.

Ďalšími znakmi blokovanej korunnej čakry je egoizmus, zlé sny, alebo celková prázdnota. Nie sme motivovaní. Nebavia nás veci, ktoré nám robili radosť. Nič v živote nás nenapĺňa, a život prechádzame bez toho, aby sme sa pousmiali. Zablokovaná čakra je zodpovedná aj za pocit odcudzenia od ostatných ľudí, za existenčnú depresiu. Má však na svedomí aj fyzické ťažkosti. Súvisí s nespavosťou, s duševným zahmlením, s celkovým zmätkom, ale aj s neurologickými poruchami. Posledná čakra ktorá je blokovaná spôsobí bolesti hlavy, citlivosť na svetlo a chronickú únavu. Ak ste na sebe spozorovali tieto problémy pokračujte v čítaní ďalej, pretože v nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako pracovať s korunnou čakrou, ako ju priniesť do symfónie..

Online Veštenie Tarotom - Karta Dňa vás nasmeruje na správnu cestu.

Odblokovanie, odomknutie, či vyváženie Korunnej čakry

Ako odblokujem Korunnú čakru?

Blokáda korunnej čakry sa môže prejavovať prostredníctvom nadmernej alebo nedostatočnej činnosti. Jedným slovom sa táto nerovnováha označuje ako blokovanie korunnej čakry. Čakra je energeticky otupená, alebo nadmerná čakra je zas energeticky agresívna. Obe nerovnováhy čakry však spôsobujú problémy, ktoré sme si uviedli v predchádzajúcich riadkoch. Je však možné zastaviť sa niekde uprostred, a udržiavať čaká v zdravej vitalite? Za pomoci jednoduchých cvičení, a prostredníctvom osvojenia správnych návykov je možné udržiavať korunnú čakru v zdraví počas celého života. Existujú praktiky, ktoré pomáhajú udržiavať čakry v harmónii. Teraz si povieme o tom, čo robiť ak cítime zablokovanú korunnú čakru, a ako túto čakru správne liečiť.

V prvom rade sa musíme zamerať na meditačné cvičenia. Meditácia sa spomína pri liečení všetkých čakier, pretože je to najdôležitejšia technika na to, aby boli čakry vitálne. Čakra bez blokády si zaslúži našu pozornosť, a ak je blokovaná musíme jej prinavrátiť rovnováhu. Pomocou meditačných cvičení a dýchacích techník, za pomoci opakovania mantry je prechod k zdravej čakre veľmi jednoduchý. Ak však túžime po vyrovnaných čakrách ktoré nás budú sprevádzať počas celého života je nevyhnutné urobiť z meditácií zvyk pre každý deň. Meditácia je objavovanie pravého ja. Ak sa nestotožňujeme so sebou samým nemôžeme byť zdraví. Preto každý deň venujte dostatok času meditáciám osamote, kedy vnímate svoj nádych a výdych, a sústredíte sa iba na prítomný okamih. Postupne sa zbavujte návalu myšlienok, a sústredíte sa iba na seba samého. Takto sa meditácia stáva účinná pri liečení problémov s čakrami.

Ďalším spôsobom ako pracovať s korunnou čakrou je zameranie pozornosti do vnútra. Musíme si začať všímať všetky myšlienky ktoré prúdia mozgom, tie, ktoré nás kreujú. Niektoré myšlienky totiž pochádzajú z obrovskej priepasti v našej mysli. Myšlienka je obrovská sila, s ktorou je nutné pracovať. Všetky myšlienky môžeme ovládať, musíme sa na ne však sústrediť.

Z mysle odstráňme spochybňovanie seba samého a všetky tie myšlienky, ktoré nám spôsobujú utrpenie. Pracujme s energiou. Zlepšíme vlastné zdravie skrz krásnych myšlienok a pozitívneho naladenia.

Korunná čakra môže byť správne otvorená aj cez vzdelávanie. Častokrát nás spútavajú staré, obmedzené perspektívy, z ktorých sa nedokážeme vymaniť. Ak sa nevzdelávame, ostávame v akomsi väzení našej mysle, ktorá viac nerastie. Na odblokovanie korunnej čakry je vhodné celý život sa vzdelávať. Čítajme knihy, vzdelávajme sa v oblasti stravovania, cvičenia, v oblasti práce ktorá nás baví. Netreba zabúdať na to, že čím viac viete, tým viac chápete i ostatných ľudí, ale aj seba samého.

Horoskopy Odhaľujú viac o tom, kam smerujeme. Týždenný Horoskop predpovedá lásku, zdravie i finančnú blízku budúcnosť.

Ďalšie tipy k rovnováhe Korunnej čakry

Práca s vlastnou energiou a s vlastnými myšlienkami je teda základom pre zdravú korunnú čakru. Korunná čakra je spájaná s fialovou farbou. Fialová má najvyššiu vibračnú frekvenciu v celom spektre všetkých farieb, ktoré sa starajú o jednotlivé čakry. Táto farba je farbou reflexie, spirituality. Vďaka nej si uvedomujeme kým sme, kam smeruje život a kde je momentálne položený. Fialová aura človeka naznačuje veľký záujem a túžby človeka hľadať odpovede na rôzne životné otázky či problémy.

Aby sme sa vydali správnou cestou, a aby sme správne liečili korunnú čakru je nevyhnutné umiestniť doplnky fialovej farby do domácnosti, kancelárie alebo na miesto, v ktorom trávime počas dňa najviac času. Fialová farba dodá životu pocit jasnosti, istoty, jednoty a integrity. Vďaka nej sa cítime celistvý, spojený s vyšším vedomím, naše myšlienky sú pozitívnejšie. Pri meditáciách si nezabúdajte predstavovať fialovú auru okolo, a taktiež jasné biele svetlo, ktoré obklopuje vaše telo. Týmto cvičením povzbudíte vašu myseľ, a zlepšíte vnímanie seba samého. Táto technika funguje na uzdravenie korunnej čakry.

Aby bola čakra silná a rovnovážna preskúmajteje liečivú silu rastlín. Venujte dostatok času na učenie sa o pozitívnych vlastnostiach rastlín, ktoré používate do čaju, alebo varenia. Bylinky majú obrovskú moc, ktorú môžeme využiť pre liečenie psychických aj fyzických ťažkost. Rastlinná medicína je účinná na otvorenie korunnej čakry, ale aj na prečistenie celého tela, a celého energetického poľa. S rešpektom pristupujeme ku všetkému živému, aj k rastlinám, a pripravme si nápoj, ktorý vyrovná myseľ, a obohatí telo. Pripravte si čaj zo zázvoru, kardamónu, alebo senovky gréckej. K harmonizácii tela a duše vám pomôže aj fenikel, šafrán a škorica.

V neposlednom rade, pre silnú korunnú čakru môžeme použiť aj kryštály, ktoré jednoznačne pomáhajú vyrovnávať energiu korunnej čakry. K meditácii a k správnej životospráve teda pridajme kryštály, ktoré nosíme pri sebe, alebo ich umiestnime do domácnosti, či na pracovisko. Korunná čakra je správne odomknutá prostredníctvom ametystu, selenitu, alebo obelisku. Tieto kryštály môžeme nosiť ako doplnky na tele, aby sme cítili energiu zdravej korunnej čakry.

Veríme, že uvedené techniky na odomknutie korunnej čakry pomôžu každému, kto cíti negatívne vibrácie poškodenej čakry. Čakra ako silné energetické centrum je úzko spojená so životom každého z nás. Nezabúdajte hlavne na kľúčovú meditáciu, vďaka ktorej sa stotožníme so sebou samým, a viac pochopíme náš život. Horoskop a Tarot vám praje mnoho šťastia pri liečení vašich čakier, a mnoho pozitívnej energie do vašich bežných dní.

Poznajte Tarotové Karty a ich význam v živote. Tarot Online ponúka Týždenné, Denné veštenie a tiež Áno/Nie Veštenie Tarotom.

Poznajte Všetky Čakry a ich liečenie

O tom, čo sa stane ak je Korunná čakra zablokovaná, nevyrovnaná, alebo poškodená, si prečítajte v zozname siedmych čakier. Čakry, Astrológia a Zverokruh sú bránou do poznania seba samého. Link na čakry nájdete aj dolu, kde si môžete vybrať tie, ktoré vás zaujímajú, alebo využite túto navigáciu:

Prinášame vám tiež informácie o tom čo sa stane, keď je čakra zablokovaná, a ako cítite tento blok na vašom tele, na vašej energii a na vašom psychickom zdraví. Dozviete sa tiež, aké kroky by ste mali podniknúť k tomu, aby boli vaše čakry opäť v kondícii. Spoznajte viac i o Znamaniach Zverokruhu aby ste vedeli dokonale pracovať s vašou energiou.

Aby sme totiž rozumeli našim energiám je nevyhnutné poznať vlastné znamenie Zverokruhu. Článok Zverokruh vám povie viac o vás samých, energiách a budúcnosti.

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com