Znamenia Zverokruhu

Horoskopy aj Veštenie pre Znamenia Zverokruhu:


Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Znamenia Zverokruhu

Rozdelenie zverokruhu podľa Západnej Astrológie od Sibyly

V západnej astrológii poznáme 12 znamení zverokruhu, ktoré sú usporiadané do kruhového astrologického grafu v 30 stupňových sektoroch. Prvým znamením zverokruhu je Baran, ktoré začína vládnuť vtedy, keď v ročnom kolobehu začína jar. Baran je symbolom začiatku nového ročného obdobia - začína najkrajšie obdobie roka, jar. Za prvý bod astrologického Horoskopu (Zverokruhu) sa teda počíta začiatok vlády ohnivého znamenia zverokruhu Baran.

K západným astrologickým znameniam zverokruhu sa radia nasledujúce znamenia v poradí: Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár, Ryby. Tieto znamenia zverokruhu sa ďalej podľa astrológie delia podľa elementu, či podľa ženských, alebo mužských prevažujúcich energií. Znamenia zverokruhu sa delia podľa dátumu narodenia, teda podľa obdobia v ktorom sme sa narodili. Viac o tom, aké je vaše znamenie zverokruhu, či aké je znamenie človeka o ktorého sa zaujímate sa dozviete v tabuľke nižšie, podľa dátumu narodenia.

Jarná rovnodennosť sa teda spája so znamením Barana, a s prvým, úvodným dňom vlády celého zverokruhu. Kolobehu, kedy sa k vláde postupne dostáva každé z dvanástich znamení zverokruhu. Znamenia zverokruhu sú pomenované podľa súhvezdia, ktorým sa Slnko každoročne pohybuje pri prechode oblohou. Moderná astrológia, ako ju dnes poznáme a z akej sa tvoria ročné, denné, týždenné i mesačné Horoskopy má teda pôvod v dávnych časoch a jej prvky pochádzajú z babylonskej astrológie.

Na svete však nieje populárna iba západná astrológia. Za presnú sa považuje aj astrológia Čínska, ale aj ďalšie druhy astrológie, ktoré majú pevné kultúrne i historické základy. Postupne sa zoznámite s každým druhom astrológie, ktorým sa venuje aj Sibyla, pri komplexnej prepovedi každého Horoskopu, či už hovoríme o Horoskope na dlhé časové obdobie - ročné Horoskopy, alebo o Horoskopoch na kratšie obdobia - Denný Horoskop - Týždenný Horoskop, či mesačná predpoveď pre celý zverokruh. Komplexná znalosť astrológie i Tarotu je základom tvorby osobného Horoskopu a predpovedí budúcnosti.


Rozdelenie zverokruhu - Astrológia

Znamení zverokruhu je teda 12. Každé z týchto znamení má pridelený určitý vládnuci element, a tiež je každému znameniu pridelená vládnuca planéty. Vládnucim elementom znamenia zverokruhu môžu byť tieto 4 elementy: Oheň, Zem, Vzduch, Voda. Vládnucími planétami európskej astrológie a znamení zverokruhu môžu byť planéty: Merkúr, Venuša, Mesiac, Slnko, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto. Planéty sa vzhľadom k zemi pohybujú buď priamo - direktívne, alebo cúvajúco - Retrográdne. Podľa vládnucej planéty určujeme nielen silu a energiu znamení. Ďalej sa znamenia umiestňujú v rôznych 12tich domoch astrológie, a podľa toho v ktorom dome je momentálne znamenie umiestnené vieme určiť mnoho pre náš osobný Horoskop.

V nasledujúcom zozname sa podľa dátumu narodenia dozviete, aké znamenie zverokruhu je vám priradené a ak poznáte dátum narodenia vášho blízkeho viete jednoducho zistiť znamenie zverokruhu toho, kto vás zaujíma. Európske znamenia zverokruhu začínajú znamením Baran a končia znamením zverokruhu Ryby. Nasledujúci zozname vám poradí, ako získať informáciu o znamení podľa dátumu narodenia jednotlivca:

Rozdelenie zverokruhu tu však nekončí. Znamenia zverokruhu sa následne delia ešte podľa polarity, modality, podľa vládnuceho elementu, na mužské i ženské znamenia zverokruhu, podľa vládcu i obdobia, kedy vládnu zverokruhu… Rozdelení je teda viacero, a poznanie základného rozdelenia znamení zverokruhu je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou znalosti astrológie.

Teraz už viete priradiť vášmu dátumu narodenia, alebo dátumu narodenia kohokoľvek o koho sa zaujímate správne astrologické znamenie zverokruhu, podľa západnej astrológie. Následne si k znameniu priradíme aj element, a prečítajte si viac o tom ,čo znamená ak je u znamení prevaha mužskej, či ženskej energie. Zoznámime sa s vládnucími planétami aj s astrologickými domami a s ich základnou energiou, ktorý pôsobí na 12 znamení západného zverokruhu.

Každé z dvanástich znamení zverokruhu majú tiež protikaly - znamenia, ktoré sú v astrologickom grafe položené oproti znameniu o ktorom hovoríme. Vzniká tak 6 párov polarity, kedy si všimneme, že aj vládnuce elementy sa dostávajú do protikladu. Živel vzduchu a ohňa sú protikladné rovnako ako živel vody a zeme. Viac o elementoch znamenia zverokruhu si povieme ďalej v ďalšej časti rozdelenia zverokruhu. Toto sú protikladné znamenia zverokruhu:

Znamenia zverokruhu podľa vládnuceho elementu

Element je dôležitou súčasťou každého osobného Horoskopu. Pri tvorbe osobného grafu sa veštkyňa díva nielen na vládnuci element vášho slnečného znamenia zverokruhu, ale i na prevahu, alebo nedostatok istého elementu, ktorý Sibyla dokáže vyčítať z osobného astrologického grafu toho, pre koho tvorí Horoskop.

Podľa prevahy elementu v živote znamení vám Sibyla dokáže odporúčať správnu činnosť pre stabilizáciu prevažujúceho, či nedostatočného elementu vo vašom živote. Ak je napríklad v prevahe života jednotlivca vodný element môže sa stať, že máte emocionálne problémy, či problém s komunikáciou alebo náladovosťou. Viac o tom, si však povieme v ďalších častiach školy astrológie, v časti, kde sa venujeme tomu, ako vyrovnať element v našich životoch a tiež tam Sibyla vraví o tom, ako sa cítime, ak je istý element v našom živote v prevahe, či v nedostatku.

Teraz si predstavíme základné rozdelenie zverokruhu - rozdelenie podľa vášho vládnuceho elementu. Ak už teda poznáte vaše znamenie zverokruhu podľa dátumu narodenia je načase sa zoznámiť aj s vašim vládnucim elementom, ktorý tvorí dôležitú súčasť predpovedi budúcnosti, tvorby Horoskopu a dobre popisuje základné princípy a charakteristiku znamenia zverokruhu. Aký element je teda s vašim životom prepojený podľa astrológie?

Aj v tomto prípade sa ešte pozeráme na polaritu, a tak vnímame príbuznosť a opačnosť znamení.

V modernej astrológii je vhodné uviesť aj kolobeh, pri ktorom sa dozvieme viac aj o kompatibilite znamení, ktorá sa zameriava na kompatibilitu v porozumení podľa vládnucich elementov. Oheň potrebuje k životu a k fungovaniu vzduch. Pre zem je zas voda tým, čo ju udržiava zdravú, čo umožňuje rásť a rozvíjať sa. Z tohto pohľadu, ktorý nám dáva príroda je jasné, že z pohľadu elementu sú v kompatibilite znamenia zverokruhu Ohnivé so Vzdušnými a následne Vodné so Zemskými. Aj toto základné rozdelenie a poznanie hovorí o tom, či sme v kompatibilite lásky, priateľstva i porozumenia so znamením toho, kto nás zaujíma…


Mužské i ženské znamenia zverokruhu

Znamenia zverokruhu sa podľa prevládajúcej energie ďalej delia na dve rôzne kategórie. na ženské a mužské znamenia zverokruhu, pričom ženské znamenia majú schopnosť prijímať názory, načúvať aj sa podriadiť. Mužské znamenia sú tie, u ktorých sa prejavuje viac mužskej energie, a prirodzenosťou je pre ne vládnutie, dominancia, schopnosť rozhodovania…

K ženským znameniam zverokruhu radíme tieto znamenia: Býk, Rak, Panna, Škorpión, Kozorožec a Ryby - sú to znamenia narodené s elementom Voda a Zem. Ženské znamenia sú považované, tiež nazývané znamenia s prvkom Jin - pasívne znamenia zverokruhu. Ženské znamenia zverokruhu absorbujú energiu okolia, ktorú uchovávajú v sebe a emocionálne s ňou pracujú. Tento fakt môže byť pre ženské znamenia pozitívny, no niekedy je tiaha energie z okolia pre ženské znamenia iba ťažko únosná. Vodné i zemské znamenia zverokruhu častokrát prejavujú viac empatie a pochopenia, než znamenia mužské. Z tohoto dôvodu sú znamenia ženské považované za pomalšie, premýšľavé i pokojnejšie. Prebytok ženskej energie v špecifickom znamení zverokruhu teda môže znamenať dar, ale aj prekliatie. A preto sa počas spoznávania astrológie cez veštkyňu Sibylu naučíme aj tomu, ako pracovať s konkrétnymi energiami v našich životoch.

K mužským znameniam zverokruhu patria znamenia Baran, Blíženci, Lev, Váhy, Strelec i Vodnár - sú to znamenia, ktorým vládne živel Oheň a Vzduch. Mužské znamenia zverokruhu sú označované za znamenia s prvkom Yang, sú to znamenia kladnej polarity, aktívne znamenia zverokruhu. Znamenia zverokruhu s mužskou energiou odrážajú energiu, ktorú počas dňa, života vnímajú a pripustia do svojho života, a pretvárajú ju na energiu, ktorú vyžarujú do okolia. Nevedomky tak znamenia zverokruhu s vibrujúcou mužskou energiou vytvárajú vo svojom živote štít, ktorým odrážajú problémy, no potláčajú tak nevedomky aj svoju vlastnú intuíciu a schopnosť dokonalého porozumenia ostatným. Neabsorbujú energiu, odrážajú ju a rýchlo premieňajú na slová i činy. Tieto znamenia zverokruhu sú z týchto dôvodov považované za znamenia, ktoré majú rýchlejšie tempo a môžu byť nestabilnejšie. Na jednej strane môže byť mužská energia považovaná za rýchlu, necitlivú. A z toho dôvodu je vhodné hľadať spôsoby ako energie vyrovnať, aj o tom si povieme viac neskôr.

Podľa západnej astrológie a jej rozdelenia sú teda vzdušné a ohnivé znamenia považované za znamenia s mužskou energiou - mužské znamenia zverokruhu. Prvé znamenie zverokruhu - Baran je považované za znamenie, ktorému život pridelil najviac mužskej energie. Posledné znamenie zverokruhu v poradí - Ryby je zas považované za znamenie, ktoré vyžaruje najviac ženskeje energie z celého zverokruhu.


Základné, Pevné a Pohyblivé Znamenia Zverokruhu

Rozdelenie zverokruhu nekončí. Ďalším dôležitým bodom základného poznania astrológie je rozdelenie zverokruhu podľa modality, a teda podľa ročného obdobia v ktorom sa znamenie zverokruhu nachádza. Kombinácia elementu, energie znamení a modality poskytuje znameniam zverokruhu ich jedinečné a nemenné vlastnosti a vďaka tomuto rozdeleniu je Sibyla schopná ešte lepšie poznať základné vlastností znamenia zverorkuhu a ešte bližšie určiť ich charakteristiku.

Základné znamenia zverokruhu (Cardinal zodiac signs) - K základným znameniam patria Baran, Rak, Váhy i Kozorožec. Základnými vlastnosťami týchto znamení je dynamickosť, iniciatíva a psychická odolnosť i fyzická sila. Týmto astrologickym znameniam, ktorým vládnu 4 elementy nechýba cieľavedomosť a túžba po životnom uplatnení. Keď do každého z týchto znamení zverokruhu vstúpi slnko - začína sa nové ročné obdobie - u Barana Jar, u Raka Leto, u Váh Jeseň a u Kozorožca Zima. Takýto ľudia, ktorý začínajú isté ročné obdobie, sú schopní iniciovať veci, sú aktívne, a skrz vládnuci element pretvárajú svoj život na aktívny, plný napredovania.

Pevné znamenia zverokruhu (Fixed Sun Signs) - Medzi pevné znamenia zverokruhu sa radia Býk, Lev, Škorpión a Vodnár. Ich spoločnými vlastnosťami je odolnosť voči zmenám v živote, stabilita, veľká vôľa… Opäť prezentujú každý element a predstavujú veľkú životnú stabilitu i húževnatosť. Pevné znamenia môžu byť však vzdorovité, no na druhej strane prijímajú jednoducho zmeny v živote, ktoré ich nedesia. Predstavujú znamenia, kedy je ročné obdobie v stabilnej fáze, napríklad, keď je slnko umiestnené v Levovi je Leto vo svojom plnom rozkvete - nezačína, ani nekončí. Spoločnými znakmi týchto znamení je aj sporivosť, hromadenie materiálnych vecí, vytrvalosť, a v priateľských vzťahoch sa prejavuje obrovská schopnosť udržiavať tajomstvá dobré sociálne vzťahy a informácie.

Pohyblivé znamenia Zverokruhu (Mutable Zodiac Signs) - K pohyblivým znameniam sa radia Strelec, Ryby, Blíženci, Panna. Spoločnými vlastnosťami, ktoré základne popisujú pohyblivé znamenia je flexibilita, prispôsobivosť, a nikdy nekončiaca vynaliezavosť. Znamenia zverokruhu, ktorým patria rôzne elementy majú veľmi bohatý vnútorný život a blízka je im aj všestrannosť. Nadanie im nechýba, ak sa pre niečo rozhodnú, robia tie správne kroky k tomu, aby svoje rozhodnutie naplnili. Pohyblivé znamenia sú intuitívne a duchovne založené. Dostávajú sa k vláde vtedy, keď končí isté ročné obdobie. Napríklad Ryby ukončujú ročné obdobie Zima a uzatvárajú tak istú etapu prírodného cyklu. Z každého živlu teda k pohyblivým znameniam radíme jedno znamenie - Strelec (oheň), Ryby (voda), Blíženci (vzduch), Panna (zem). Tieto znamenia tak uzatvárajú jeseň, zimu, Jar i Leto.

Základné rozdelenie Zverokruhu od Sibyly

V časti Astrológia na stránke horoskop-tarot si rozoberieme všetky dôležité prvky astrológie a postupne sa zoznámite nielen so základným rozdelením znamení zverokruhu, o ktorom sme si povedali v tejto časti astrológie. Dozviete sa aj o umiestnením znamení i planét v domoch a rozpovieme si aj o základných energiách počas pôsobenia energií na rôzne astrologické domy znamenia zverokruhu.

Sledujte časť Astrológia na stránke Horoskop a Tarot a zoznámte sa so základnými znalosťami o vašom vlastnom znamení zverokruhu. Poznanie vášho znamenia je dôležité vo všetkých smeroch, aby ste dobre rozumeli predpovediam budúcnosti, astrológií i osobným Horoskopom. Takto sa poznávate do hĺbky. Viete viac o sebe samom aj o ľuďoch, ktorí tvoria vašich blízkych priateľov.

Zverokruh a 4 Elementy:

Teraz sa pozrieme na základné elementy - 4 živly astrologie. V tejto časti sa dozviete aj to, ako vyrovnať prebytok, či nedostatok istého elementu vo vašom živote. Ako sa opäť cítiť so svojím telom a so svojou dušou v rovnováhe? Čítajte viac o vašom astrologickom znamení zverokruhu a spoznajte zákutia vašej duše a vášho znamenia.

Vyskúšajte Tiež:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com