Vodné Znamenia Zverokruhu

Horoskopy aj Veštenie pre Znamenia Zverokruhu:


Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Živel Voda - Rak, Škorpión, Ryby

Vodné znamenia Zverokruhu

Spoločnými vlastnosťami pre znamenia zverokruhu, ktorým vládne živel Voda je citlivosť, vnímavosť i intuícia. Tieto slnečné znamenia sú zamerané na pocity i potreby ostatných. Zaujíma ich blaho blízkych viac, než to vlastné. Voda v znameniach zverokruhu vytvára tajomno, mystiku. Povaha týchto znamení je emocionálna a nechýba vám tiež temperamentnosť. Je vhodné dávať si pozor na precitlivenosť, ktorá môže vodným znameniam zverokruhu spôsobovať problémy tak v rodinnom živote a v láske, ale aj v práci. Voda je živel, ktorý je pohyblivý. Zverokruh opisuje tieto znamenia ako premenlivé vo svojej nálade a preto je zrejmé, že ostatné znamenia sa môžu na tie vodné dívať ako na osoby s komplikovanou povahou, vraví veštkyňa Sibyla.

Voda definuje v astrológii to, ako sa cítime, ako sa cítia znamenia zverokruhu. Hovorí o množstve intuície v živote, a tiež určuje smer pohybu energie. Podľa astrologického grafu a umiestnenia planét v grafe môžeme zistiť, či máme vody veľa, alebo nedostatok. To neplatí iba pre vodné znamenia zverokruhu, ale aj ostatné znamenia, ktoré môžu mať tiež v živote prebytok vody, ak je umiestnenie vášho ascendentu alebo mnohých planét práve vo vodnom živly. To, či je v živote dostatok, prebytok vody však môžu znamenia zverokruhu zistiť aj prostredníctvom toho, ako sa vo svojom živote cítite.

Znamenia Zverokruhu:

Prebytok aj nedostatok vody podľa astrológie hovorí o tom, ako sa cítime a môže spôsobiť mnoho problémov v životoch zverokruhu. Tiež môže zle nasmerovať každé znamenie zverokruhu počas dôležitých rozhodnutí a preto je dôležité udržiavať vodný živel v rovnováhe. Znamenia zverokruhu, ktoré sa zaujímajú o astrológiu istotne dokonalo vnímajú vlastné pocity. Ak máte problémy zdravotného, alebo psychického charakteru je možné, že za to môže práve nedostatok, alebo prebytok vody v živote. Komplexný Horoskop znamení zverokruhu a prehľad toho, ako je voda zastúpená v živote je v kompetencii astrologičky Sibyly, ktorá vám dokáže vypracovať presný Horoskop a rady o tom, ako vyrovnať element znamenia zverokruhu. Či už ide o prebytok vody, ohňa, zeme, alebo vzduchu v živote zverokruhu.

V nasledujúcich riadkoch si však vysvetlíme ako sa cítime, keď máme v našom živote mnoho vody, alebo jej nedostatok. Astrológia sa zameriava na pôsobenie tohto elementu na celý zverokruh, a tiež na osobný Horoskop zverokruhu. Udržiavanie rovnováhy vládnucého, alebo prevažujúceho elementu podľa astrológie je dôležitým krokom k tomu, aby sa znamenia zverokruhu cítili energicky, zdravo… Aby sme dokázali pracovať s pozitívnymi aj negatívnymi informáciami, či zmenami v živote.

Zverokruh a 4 Elementy:


Vplyv na Znamenia Zverokruhu ak je Vody prebytok

V týchto riadkoch vám Sibyla vysvetlí, aký pocit do života vodných znamení, i ostatných znamení, ktoré majú prebytok v astrologickom grafe, spôsobuje nadmerné množstvo živlu vody.

Prvým dôležitým znakom toho, že Horoskop znamenia zverokruhu vykazuje prebytok vody je pocit emocionálneho vyčerpania. Niekedy aj keď toho druhého milujeme, potrebujeme svoj priestor. Čas iba pre seba. Na milovaných sme vtedy nevrlí… Ak Horoskop predstavuje nadbytok vody je zrejmé, že život s našími milovanými nemôže byť v harmónií, pretože my samy cítime, ako zle reagujeme na potreby i konverzáciu s milovanými. Živel vody je pevne spojený s emocionálnym životom zverokruhu. Jeho prebytok nám tak v prvom spôsobuje problémy v láske znamenia zverokruhu. Vnímame na sebe samom, ako nedokážeme zhodnotiť pravé emócie ostatných voči náme.

Nastáva pocit, kedy nerozumieme potrebám tak, ako by sme mali, a náš život je celkovo v nerovnováhe s našími emóciami. Nadmerné množstvo vodného živlu v Horoskope a astrologickom grafe dokáže pocity znamenia zverokruhu rozvrátiť tak, že od mladého veku neporozumieme láske a potrebám v pravom zmysle slova. Zamieňanie lásky, sexu a povrchnosti vo vzťahu spôsobuje práve element vody, ktorý sa v astrológii a v Grafe jednotlivca nachádza v nerovnováhe. Cítite sa niekedy emočne na dne? Sú dni, alebo dokonca dlhé obodbie, kedy nechápete potreby, pocity ostatných a znamenia zverokruhu vás dokážu zmiasť? Stáva sa, že nevhodne reagujete na požiadavky vašich blízkych a spôsobuje vám starostlivosť o ostatných viac vrások, než potešenia? Astrologička Sibyla vraví, že máte pravdepodobne nadbytok vody v Horoskope znamenia zverokruhu, v osobnom Grafe astrológie.

Veľké množstvo vody v živote sa prejavuje aj v tom smere, že si prenášame problémy z iných na nás. Hlavne ak sa problémy týkajú zlých a narušených vzťahov, či iných emočných ťažkostí ostatných. Sme veľmi empatickí - až chorobne, a to môže spôsobiť ešte viac trápenia a bolesti. Znamenia zverokruhu, ktorých Horoskop pojednáva o zvýšenom množstve vody v grafe sa nevedia odosobniť od problémov blízkych ľudí. Ak cítite tento náznak, je načase robiť opatrenia k tomu, aby ste vyrovnali nerovnováhu živlu voda v domove znamenia zverokruhu. Inak je pravdepodobné, že tiahy od iných bude na vašich pleciach tak veľa, že vám to ukrojí z energie a prinesie vám to úpadok do vášho vlastného života.

Ak je nadmerný prebytok vody, osobný Horoskop je v nerovnováhe. Spôsobuje nielen vyčerpanie znamenia zverokruhu v emóciách, a tiež zaťaženie negatívnou energiou iných… Aj keď nie sme schopní robiť objektívne a racionálne rozhodnutia, aj tento pocit, či stav, môže byť práve dôsledkom astrologického prebytku živlu vody v našom znamení zverokruhu. Zverokruh je tak zaťažený aj množstvom rozhodnutí, ktoré nevieme správne učiniť. Ak je váš život momentálne na rázcestí - rozhodujete sa, a neviete kam sa ďalej uberať čítajte pozorne ďalej, lebo je veľmi pravdepodobné, že potrebujete usmerniť energiu vody v živote. Znamenia zverokruhu teda pociťujú viacero negatívnych, no veľmi špecifických ťažkostí v živote, ak Horoskop, či osobný astrologický graf vykazuje nadmerné energie živlu voda v živote zverokruhu.

Provokácia prevahy živlu vody v Horoskope je teda zrejmá a vplýva na celý európsky zverokruh. Existujú však jedoduché spôsoby, ktoré živel vody ukľudňujú a dokážu ho dostať do rovnováhy. O týchto civčeniach, o ktorých by malo vedieť každé znamenie zverokruhu, si však povieme viac v nasledujúcich riadkoch. Ešte predtým sa pozrieme na to, ako sa znamenia zverokruhu cítia, ak je vody nedostatok…?


Ako cítia Znamenia zverokruhu Nedostatok Vody v Horoskope?

Osobný Horoskop, ktorý vytvára veštkyňa Sibyla sa zameriava nielen na problémy, keď v grafe badať prebytok živlu voda. Je tiež známe, že ak zverokruh, alebo niektoré znamenia nemajú vo vodnom elemente umiestnené žiadne, alebo len malé množstvo planét, je v našom živote nedostatok živlu voda, ktorý musíme vhodne doplniť prostredníctvom tréningov a cvičení, ktoré Sibyla opisuje ďalej. Aké príznaky cíti znamenie zverokruhu, ak je živlu vody v Horoskope málo? Ako pracovať s jej nedostatkom, a ako spoznať kedy musíme s nedostatkom živlu pracovať?

3 znamenia zverokruhu sa narodili so živlom voda - Rak, Škorpión a tiež znamenie zverokruhu Ryby. Tieto slnečné znamenia sú jednoznačne vodnými znameniami, no ostatné planéty môžu byť tiež umiestnené aj v iných znameniach, v iných elementoch. To, že vaše slnenčné znamenie sa nachádza v istom elemente neznamená, že vody je dostatok, záleží aj od umiestnenia ostatných planét, no prebytok, aj nedostatok vody môžete tiež detekovať vašim aktuálnym životným pocitom, naladením. Tiež, ak sa váš ascendent sústreďuje v elemente voda, alebo máte vo vodných znameniach umiestnených viacero planét je ten správny čas učiť sa s vodou pracovať.

V skratke, ak znameniam zverokruhu živel voda chýba budeme pôsobiť na okolie, na partnera, na našich blízkych chladne. Nedostatok, aj prebytok vody sa nemusí u zverokruhu prejavovať počas celého života. Môže sa vyskytnúť v špecifickej dobe nášho života - kedy zanedbávame praktické cvičenia, alebo činnosti, ktoré prirodzene pomáhajú regulovať energiu vody. Znamenia zverokruhu s minimom vody pôsobia chladne, alebo drsne, tiež ťažko dôverujú svojej intuícii. Keď veštkyňa Sibyla vypracováva osobný Horoskop a vidí nedostatok vody v osobnom grafe sú jasné viaceré odporúčania, ktoré musíte poznať, aby ste sa cítili lepšie a aby ste za každých okolnosti držali kontrolu vody vo vašich vlastných rukách.

Ak Horoskop preukáže nedostatok vody v grafe znamenia zverokruhu nie sme schopní spracovávať vlastné myšlienky. Robí nám problém sústrediť sa na vlastné problémy a nedokážeme nájsť najlepšie riešenie, ktoré by nám pomohlo. Jednoduché hľadanie riešení na problémy je teraz mimoriadným problémom, hlavne ak hľadáme riešenia problémov s emóciami, láskou a vzťahmi. K ďalším znakom, ktoré definujú málo vody v astrologickom grafe, patrí nedostatočná schopnosť vyjadrenia vlastných myšlienok a pocitov. Úplne popretie osobných pocitov je tiež dôležitým znakom chýbajúcej vody, ktorú vykresľuje osobný Horoskop. Pocity sú pre znamenia zverokruhu s nedostatkom vody príliš mätúce. Tieto slnečné znamenia sa nedokážu sústrediť na pravé pocity a častokrát si zamieňajú pravú lásku s krátkodobým potešením, či s materializmom. Tieto signály jasne hovoria o nedostatku vody a spôsobujú vlastníkovi takéhoto Horoskopu mnoho problémov vtedy, ak sa neučíte spracovávať túto energiu pohyblivého živlu zverokruhu.

Takže, v krátkosti povedané, nedostatok vody znamená pre znamenia zverokruhu, ktorému Horoskop vykazuje takýto nedostatok živlu znamená prílišné prejavovanie, alebo na druhej strane popieranie pocitov vlastníka tohto Horoskopu. Osobný graf znamenia zverokruhu od Sibyly vám dokáže do detailov prezradiť, či máte v grafe vyrovanané živly, a tiež vám odporúča cvičenia na prekonanie tejto disharmónie. Ak však vnímate nedostatočné množstvo živlu voda, je nutné učiť sa správne pochopiť i spracuvávať emócie. Túžite po spoločností ľudí a priateľov, ktorí vám pomáhajú vyjadrovať vaše pocity, a tí ľudia sú vám teraz najlepšími priateľmi. Sibyla však nielen definuje pocity pri nedostatku, alebo nadbytku vodného živlu. V nasledujúcej časti vám Sibyla vyzradí, ako pracovať s energiou, ktorú do života znamení zverokruhu prináša živel podľa dátumu vášho narodenia, podľa vášho slnečného znamenia, ascendentu, či podľa umiestnenia planét vo vašom osobnom astrologickom grafe.


Sibyla radí znameniam zverokruhu - Ako vyrovnať živel Voda?

Dobrou správou pre každého, kto sa v predchádzajúcich riadkoch našiel, a kto vníma, že vo svojom živote potrebuje harmonizáciu živlu voda je, že existujú cvičenia a spôsoby na to, aby ste energiu vody dostali pod vašu vlastnú kontrolu. Znamnia zverokruhu musia jednoznačne poznať nielen najdôležitejšie Horoskopy, ktoré u nás nájdete zadarmo. Nutnosťou je aj poznanie vlastnej charakteristiky znamenia a zoznámenie sa so živlom, ktorý je pre nás osudným. V akom živle ste sa narodili vy? To jednoducho zistíte v nasledujúcom prehľade znamení zverokruhu:

Vodné znamenia zverokruhu sú teda znamenia Škorpión, Ryby a znamenie Rak. Ak je v grafe ktoréhokoľvek znamenia zverokruhu však nedostatok vody, v prvom prípade by ste mali hľadať podporu u znamení, ktorých slnečné znamenie, či ascendent sú položené vo vodnom elemente.

Pre zverokruhu, ktorému vládne vzdušný element, Živel Oheň, či Element Vzduch, a trpia nedostatkom vody v osobnom Horoskope je tak vhodné hľadať priateľa, ktorý má vyrovnané množstvo vody v grafe. Tento priateľ vám pomôže vyrovnať vodu, hlavne vtedy, ak vám v grafe chýba umiestnenie planét vo vodnom živle. Vodné znamenia zverokruhu tak môžu ostatným pomáhať emocionálne ssa prejaviť. Pomáhajú vám byť schopnejší, oslobodiť sa od skľučujúcich pocitov toho, že neviete správne vyjadriť vaše najtajnejšie, skryté túžby či pocity. Mnoho ľudí, ktorým Horoskop definuje nedostatok živlu voda v grafe podvedome vyhľadáva spoločnosť takých ľudí, ktorí majú vody v Horoskope dostatok, definuje veštkyňa Sibyla znamenia zverokruhu. Toto pravidlo, tajná príťažlivosť, potreba vymaniť sa z prevládania, či nedostatku živlu, však platí pre všetky elementy, nielen pre pohyblivú vodu. Je pravdepodobné, že ak vás niekto magicky priťahuje je to spôsobené tým, že tento človek dopĺňa, či vyrovnáva ten element, ktorého je vo vašom živote nedostatok, aj takúto možnosť naznačuje astrológia elementov.

Existuje viacero možností, ktorými dostanete živel voda pod kontrolu. Dobrou správou je aj to, že väčšina činností je príjemná, a vďaka prijemnému doplneniu týchto odporúčaní a cvičení môžu znamenia zverokruhu opäť cítiť harmóniu, naplnenie a svetlejšie výhliadky do budúcnosti. Na začiatku Sibyla odporúča vyhľadávať vodu. Kúpte sa. Doprajte si častejšie relaxačný kúpeľ, ktorý vašu energiu správne naladí a usmerní. Kúpeľ je prvou činnosťou, ktorá dokonale pomáha v prekonávaní nerovnováhy živlu vody v živote znamení zverokruhu. Ďalšou príjemnou, a potrebnou činnosťou na harmonizáciu energií je dostatočný a hlavne pravidelný pitný režim, radí znameniu zverokruhu astrologička Sibyla. Ten pomáha nielen vášmu telu a zdraviu. Podporuje aj vašu psychiku a v neposlednom rade sa tiež stará o vyrovnanie vodného živlu v živote každého zo znamení zverokruhu.

Možností na to, ako s vodou pracovať je mnoho. Ďalšou vhodnou alternatívou je pitie ovocných štiav, alebo zaradenie väčšieho množstva ovocia do jedálnička. Znamenia zverokruhu, zvoľte potraviny, v ktorých je obsiahnuté veľké množstvo vody - vodný melón, pomaranče, mandarínky, doprajte si uhorku, či paradajku. Jedzte potraviny bohaté na vodu, ktoré sa takto ľahko prepojí s vašim telom a prinavráti do vašej fyzičky aj duše mnoho rovnováhy. Nevyhnutnosťou pre vás je tiež meditácia. Aj civčenie jogy, oddych v saune, či v horúcej vode pomáha pri nedostatku, ale aj pri nadbytku vodného živlu v Horoskope. Chladné farby vo vašom šatníku tiež integrujú do vášho života rovnováhu. Nielen šatník, ale aj doplnky, ktorými ste obklopený doma, či v kancelárii sú dôležité. Zvoľte chladné farby umiestnené do priestoru, ktoré lahodia vášmu oku.


Energia Vody môže byť pod kontrolou Znamenia Zverokruhu

Ak zapojíte do vášho života meditáciu, urobíte veľký krok pre vaše zdravie, a pre vyrovnanie elementu voda pre vaše znamenie zverokruhu. Všetky slnenčné znamenia by mali pri meditácii počúvať zvuky rieky, oceánu, či mora. Ak dokážete skombinovať meditáciu s návštevou prírody - mora, jazera, rieky, vaša myseľ sa dostane do takej rovnovážnej hladiny, akú ste nikdy predtým necítili. Tréning vašej mysle a učenie sa práce s živlom vody je nevyhnutnosťou na prekonanie psychických problémov, nervozity, na prekonanie nezávažných ochorení a na zmiernenie závažných zdravotných problémov, či na ukľudnenie negatívnej aury, i energie.

Čas strávený pri rieke, pri mori, či pri jazere pomáha každému vlastníkovi vodného elementu, každému znameniu zverokruhu, v osobnom Horoskope poznávať seba samého a svoje vlastné potreby. Vďaka harmonízácii vášho osudového elementu bude váš život omnoho spokojnejší. Veštkyňa Sibyla vraví, že element je jednou zo základných prvkov, ktoré musíme poznať, ak chceme aby nám osobný Horoskop povedal pravdu o našom živote, o minulosti, prítomnosti, no a v neposlednom rade aj o našej budúcnosti. Stotožníte sa so svojím elementom znamenia zverokruhu, či už s vodou, ohňom, zemou, alebo vzduchom a dostaňte vašu energiu do vytúženej rovnováhy.

Element voda teda môžete istotne dostať pod vašu vlastnú kontrolu a profitovať z tohto živlu. Aktivujte energiu vody a pocíťte jej pravú tvár - jej pozitívne vlastnosti, ktoré sa prejavia vo vašom fyzickom aj psychickom svete. Ak chcete vedieť, aký element preukazuje váš osobný Horoskop kontaktujte Sibylu, ktorá vám za poplatok vypracuje osobný graf znamenia zverokruhu, a samozrejme poradí aj v tom, ako spracovávať nadbytok i chýbajúcu silu konkrétneho elementu vo vašom živote.

Veríme, že vám tieto informácie o elemente voda pomohli spoznať viac seba samého. Dúfame, že vďaka týmto informáciam dokážete správne pochopiť vaše znamenie zverokruhu i element, ktorý nám bol daný preto, aby sme z neho ťažili pozitíva pre náš život. A práve preto je učenie o jeho sile a o jeho spracovaní mimoriadne dôležité pre celý zverokruh. Nezabúdajte, vlastníci nerovnovážnej vody v grafe - kúpte sa, pite dostatok vody, aktivujte tú správu energiu vody v saune, alebo na hodine jogy… Meditujte, vnímajte zvuky vody - mora, rieky, jazera, dívajte sa na dokumenty o oceánoch, moriach… Strávte viac času v prírode, pri rieke, pri bazéne. Stotožňujte sa s energiou, ktorá je vám najbližšia.

Vyskúšajte Tiež:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com