Znamenie Panna

Kedy prebieha sezóna Panny?

Panna je inteligentné znamenie. Láskavá osoba, ktorá je slušná, a niekedy u nej badať silný vzťah k puntičkárstvu. Panna oslavuje svoje narodeniny medzi 23. augustom a 22. septembrom. Je to znamenie, ktorého vládnucim elementom je zem. Hlavnou charakteristickou črtou znamenia je jeho flegmatická povaha.

Panna si cení poriadok. Či už vo vzťahoch, veciach, alebo na pracovisku. Panna je svojím okolím považovaná za človeka, ktorý má silné logické myslenie a je veľmi pracovitý. Znamenie panna sa považuje za veľmi pokojné znamenie. Tento pokoj z Panny vyžaruje, možno práve vďaka jej elementu, ktorým je zem.

Vládnucou planétou panny je merkúr. Modalita panny je pohyblivá, pretože narodeniny oslavuje panna v čase, keď sa leto blíži ku svojmu koncu. Viac o tom,ako sa znamenie panna prejavuje pri rozdelení zverokruhu podľa živlu, planéty, modality či astrologického domu si povieme práve v tomto článku. Zistite všetko o znamení panny (anglicky Virgo).

Znamenie Panna je prepojené so Zemou

V prvom rade astrológia posudzuje znamenia podľa elementu. Panna je prvé z troch zemských znamení. K zemským znameniam sa radí znamenie býk, aj kozorožec. Tieto znamenia majú isté vlastnosti spoločné. Vďaka zemskému elementu sú to ľudia, ktorí stoja nohami pevne na zemi.

Zem predstavuje v astrológii veľmi dôležitý prvok. Predstavuje živel, ktorý zemské znamenia cítia ako energiu uzemnenia, prežitia na hmotnej úrovni. Panna je v plnom rozsahu prepojená s týmto vládnucim elementom. Je to realistické znamenie. Je stabilné, a dokáže sa zamerať na hmatateľné problémy. V svojej mysli žije tu a teraz.

Panna je znamením, ktoré nenájdete často túlať sa svojimi myšlienkami v minulosti, alebo túžiť po nereálnej budúcnosti. Panna vidí reálne problémy, aj reálne riešenia. Živel zeme dopĺňa prirodzenú povahu panny, ktorá sa snaží dosiahnuť životný realizmus a štruktúru. Zemské znamenia sú často uznávané prekvôli zmyslu pre detail.

Je znamenie Panna detailista?

U panny sa prejavuje energia tohto živlu práve tým, že panna sa zameriava na maličkosti. Má zmysel pre krásu, usporiadanie a detaily. U panny nieje zemský element však vždy iba pozitívnym faktorom. Niekedy práve nesprávne vyvážený zemský živel spôsobí, že panna sa príliš zanietene zameriava na materiálne veci. Túži zhromažďovať. Túži po silnej materiálnej bezpečnosti rovnako, ako po bezpečnosti emocionálnej.

Základnou potrebou Panny je duševná pohoda. Zem, ako vládnuci element panny je v jej živote mimoriadne dôležitý. Vplyv zemského prvku umožňuje panne zdôrazniť materiálne blaho. Panna sa vďaka tomuto elementu môže zamerať na praktické časti života. Nie každá panna je rovnaká. Veľa od toho, ako sa tento živel prejaví v živote tohto znamenia záleží od dátumu a od presného času narodenia panny.

Je potrebné posúdiť, v akom veľkom rozsahu je živel prejavený vo vašom osobnom astrologickom horoskope v čase narodenia. Mnoho majú všetky panny spoločné. No niektoré charakteristické detaily sa môžu líšiť. Napríklad to, do akej miery je panna sústredená na financie a materializmus. Alebo to, ako jednoducho panna rieši problémy. Niekedy sa panny sústredia na štruktúru a môžu mať problém zosúladiť vonkajší svet so svojimi emocionálnymi požiadavkami.

Spoločným faktorom, ktoré majú panny rovnaké je ich pragmatizmus a zmysel pre poriadok. Ak panne nevenuje okolie dostatok pozornosti, panna stráca rovnováhu vo svojom živote. Živel zeme znamená pre znamenie panna racionálne uvažovanie a lepšiu možnosť stotožniť svoje fyzické a psychické telo do potrebnej rovnováhy.

Znamenie Panna a jej vládnuca Planéta

Panna je veľmi špecifické znamenie. Jej vládnucou planétou je Merkúr. Planéta komunikácie. Planéta, ktorú panna zdieľa aj so znamením blíženci. Merkúr má veľký vplyv na osobnosť a vlastnosti znamenia panny. Súvisí s komunikáciou. U panny rozširuje intelekt, a prispôsobivosť. To, ako sa panna cíti častokrát záleží aj od toho, ako je merkúr práve aspektovaný.

Merkúr sa môže počas roka, ale aj celkovo počas života nachádzať v rôznom postavení. Pre pannu je veľmi dôležité sledovať i vplyv merkúru na našu planétu. Iba vtedy panna dokáže dokonale, a hlavne vopred porozumieť svojim vlastným potrebám. Znamenie Panna môže rozumieť i tomu, ako bude jej život prebiehať v blízkej budúcnosti.

Vplyv merkúru posilňuje vrodený sklon panny k analýze a logickému uvažovaniu. Tieto dary sú teda prepožičané od vládnucej planéty Panny. Vplyv merkúru na znamenie panna je obrovský. Prepožičiava panne komunikačné schopnosti. Navyše, panna má vďaka merkúru schopnosť jasne a efektívne komunikovať. Práve tieto vlastnosti, ktoré sú charakteristikou panny sú posilnené vplyvom merkúru.

Panna môže cítiť rušivý vplyv vládcu

Merkúr však môže pôsobiť aj rušivo. U panny mnohokrát spôsobuje prehnané premýšľanie ohľadom sebe samej. Panna sa tak stáva kritická. Kritická nielen voči sebe, ale aj voči ostatným ľuďom. Práve to je tienistá stránka merkúru, ktorý svojimi vibráciami neustále vyžaruje energiu smerom k znameniu panna. Tento vplyv je podporovaný merkúrom.

Znamenie panna môže mať problém spojiť svoju analytickú povahu s potrebou lásky, s emocionálnou základňou. Niekedy je jej logické uvažovanie v rozpore s tým, po čom túži jej srdce. Panna sa správne rozhodne vtedy, ak je Merkúr správne nastavený. A preto by každá panna mala sledovať svoj horoskop, pre lepšie pochopenie astrológie a toho, ako živel, či vládnuca planéta ovplyvňuje jej aktuálnu energiu.

Merkúr ako vládnuca planéta pre znamenie panna podporuje prirodzený zmysel panny k čistote, komunikácií, a k analýze. Silne vplýva na aktuálne energie Panny, jej rozhodovanie aj úspech. Merkúr v priaznivom postavení ponúka Panne mnoho pozitívnych vibrácií, ktoré je dobré využiť. Sledujte svoj horoskop Panna pre lepšie spojenie s energiou vášho znamenia.

Znamenie Panna sa rozlišuje aj na základe modality

Astrológia delí znamenie panna i podľa modality. Modalita Panny posudzuje obdobie, kedy sa panna narodila. Znamenie Panna sa podľa modality zaradzuje medzi jedno zo štyroch pohyblivých znamení zverokruhu. Prečo je to tak? Znamenie panna sa narodilo v čase, kedy sa končí jedna sezóna roka, a začína sa nová.

Za dátum konca znamenia panny sa považuje čas, kedy končí leto, a prichádza jeseň. Pohyblivé znamenia zverokruhu pozná astrológia štyri. Je nimi nielen panna, ktorá ukončuje leto, ale aj znamenie blíženci ukončujúce jar. K pohyblivým znameniam sa radí znamenie strelec a znamenie ryby. Strelec je spojený s koncom jari, ryby zas s koncom zimy.

Znamenie Panna je prístupné vďaka modalite

Všetky štyri pohyblivé znamenia ukončujú jednu etapu roka. Lúčia sa s ňou, a pomaličky vítajú novú. Pohyblivé znamenia zverokruhu sa prejavujú tým, že sú pripravené na zmenu. Panna, pohyblivé znamenie, vníma život takým, akým je. Premenlivé, alebo inak nazvané aj pohyblivé znamenie je prispôsobivé, dokáže prijať zmeny. Modalita určuje, ako panna dokáže vnímať život, a ako s ním dokáže pracovať.

Panna je vďaka pohyblivej modalite otvorená novým skutočnostiam. Prispôsobí sa. Svoj prístup dokáže zmeniť podľa potreby. Panna neváha riskovať a skúšať nové veci. Práve tieto dary prepožičiava Panne jej pohyblivá modalita. Premenlivé znamenia sa dokážu otáčať, prispôsobiť, upravovať svoje vyžarovanie do sveta.

Znamenie Panna túži po veciach rýchlo a hneď

Všestrannosť, ktorú Pannám dáva modalita zameriava pozornosť tohto znamenia na príliš veľa vecí a príliš veľa miest. Panny môžu mať problém byť stabilné. Svoje ciele túžia splniť rýchlo. Uprednostňujú ich často pred ostatným. Môže ich sklamať, ak sa im nepodarí naplniť svoje sny dostatočne rýchlo. Pohyblivé znamenia sú prispôsobivé a flexibilné. Niektoré veci však môžu rozptyľovať ich energiu a koncentráciu. Aby panna dosiahla v živote svoje ciele, je nevyhnutné vyvážiť flexibilitu s ostatnými prvkami, ktorým je živel, a vládnuca planéta.

Každé z rozdelení astrológie dáva panne iné povahové charakteristické vlastnosti. A preto je nevyhnutné učiť sa s každým charakteristickým znakom pracovať . Teraz už však viete, z akého dôvodu sa vaše charakteristické vlastnosti prejavujú. A prečo niektoré vlastnoti znamenia Panna prevažujú.

Znamenie Panna je vnímané cez šiesty dom astrológie

Šieste znamenie Panna je spojené s domovom, ktorý je rovnako šiesty v poradí. Šestka je číslo aj podľa numerológie, ktoré u znamenia zohráva podstatnú úlohu. Šiesty dom je v astrológií dôležitý. Je známy ako domov zdravia. Zaoberá sa rôznymi aspektami života, no hlavne tými, ktoré súvisia s každodenným zdravím, prácou, zamestaním a rutinami ohľadom zdravia (pitný režim, cvičenie, zdravá strava…).

Energia šiesteho astrologického domu sa môže prejaviť u každého znamenia. No znamenie Panna má šiesty dom ako svoj osudový, rodný. Je to dom astrológie, ktorý súvisí so znamením Panny. Šiesty dom zameriava pozornosť Panny na jej prirodzenú vlastnosť - na starostlivosť o ostatných a aj o svoje vlastné zdravie.

Aj vďaka ukotveniu Panny v šiestom dome je toto znamenie organizované a disciplinované. Znamenie Panna sa snaží vytvárať všade poriadok. Cení si v živote pravidelnosť. V každodennom živote hľadá vynikajúce zdravie a blahobyt. I to sú dôvody, prečo je znamenie Panna často informované o nových spôsoboch a metódach, ako zlepšiť po stránke vitality a zdravia životy ľudí okolo. Toto znamenie má veľký záujem nielen o tradičné spôsoby liečenia. Hľadá i tie, ktoré môžu byť pre zdravie nápomocnejšie.

Ako znamenie zasahuje dom zdravia?

Panny majú pozitívny sklon k wellness a zdravie. Aj kvôli pôsobeniu šiesteho domu priťahujú znamenie Panna všetky povolania, ktoré mu umožňujú pomáhať ostatným ľuďom. Panna je jednoznačne dobrým liečiteľom, medikom, aj masérom. Je to znamenie, ktoré sa uplatní kdekoľvek a najlepšie vtedy, ak môže pomáhať ľuďom v ich zdravotných ťažkostiach. Či už psychického, alebo fyzického charakteru.

Na základe mnohých tiah, ktoré znamenie Panna preberá aj od iných ľudí, môže znamenie neiekdy cítiť stres a úzkosť. Hlavne v súvislosti s prácou. Darmo, ak niekto rozsiahle analyzuje problém druhých, poväčšine sa ho tieto problémy istým spôsobom dotknú.

Najdôležitejšie pre pohodu Panny je udržiavať zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Šiesty dom zvýrazňuje u znamenia Panny prirodzený sklon pomáhať druhým. A túžbu zlepšovať život všetkým okolo. Takéto je znamenie Panna - výnimočné, znamenie, ktorého kombinácia rozdelenia astrológie predstavuje silu, energiu, pomoc a pragmatizmus.

Máte vo svojom okolí Pannu, na ktorú sedí jej charakteristika? Napíšte nám na našom Facebooku - Horoskop a Tarot. Sledujte zároveň novinky od Horoskopu a Tarotu v roku 2024.

Ďalšie Znamenia Zverokruhu:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com