Znamenie Strelec

Kedy prebieha sezóna Strelca?

Veselé znamenie - takto definuje astrológia deviate znamenie v poradí. Strelec je prevažne cholerik. Jeho povaha sa vyznačuje priamosťou a čestnosťou. Strelec je štedrý človek. Je ohľaduplný a starostlivý. Takto v úvode definuje strelca jeho základná charakteristika.

Strelec je ohnivé znamenie zverokruhu. Element oheň má strelec spoločný s ďalšími dvoma znameniami. Je to prvok aj pre znamenie Baran a znamenie Lev. Vládcom Strelca je planéta Jupiter. Tá ovplyvňuje mnoho v Strelcovom živote. Od vzťahov, cez prácu až po zdravie. Správne aspektovaný jupiter dokáže do Strelcovho života pozitívne energie.

Strelcová sezóna sa začína 22. novembra a končí 21. decembra. Toto obdobie je z hľadiska modality považované za obdobie pohybu. Ročné obdobie jesene sa pomaly presúva do ročného obdobia zimy. Strelec je teda delený podľa viacerých astrologických faktorov. V prvom rade je strelec znamením s elementom oheň. Strelca však ovplyvňuje aj jeho vládca.

Strelec je pohyblivé znamenie, ktoré je stotožnené s deviatym astrologickým domom. Sezóna strelca sa datuje v období, kedy končí ročné obdobie jesene. Toto znamenie však trpí aj na niektoré nedostatky. Napríklad sa môže zdať ostatným ľuďom príliš bezstarostný. Aby sme viac spoznali znamenie strelec je dôležité poznať jeho rozdelenie,a fakty, ktoré o strelcovi pozná astrológia. Teraz si povieme viac o tom, aké je znamenie strelec, anglicky Sagittarius.

Znamenie Strelec je prepojené s Ohňom

Oheň, to je element, ktorý je spojený so znamením strelec. Deviate znamenie v poradí zdieľa svoj životný element s ďalšími dvoma znameniami. Oheň je základným živlom pre znamenie baran, lev, a pre posledné ohnivé znamenie v poradí, strelec. Oheň symbolizuje v živote týchto znamení vášeň a energiu. Niektoré vlastnosti sa vďaka spoločnému elementu u týchto troch znamení zverokruhu podobajú.

U každého znamenia však ďalej astrológia pozná podrobnejšie delenie, napríklad podľa modality, či vládnucej planéty. Vďaka tomu nie sú všetky tri ohnivé znamenia rovnaké. Oheň, ako živel strelca má veľký vplyv na strelcovú osobnosť a správanie. Človek, narodený v tomto znamení je medzi ostatnými populárny svojou láskou k dobrodružstvu.

Dobrodruh Strelec

Strelec je dobrodružné znamenie. Oheň pridáva strelcovi do daru vášeň a vzrušujúci zápa. Dáva obrovskú radosť pre veci, ktoré robí. Podľa astrológie je oheň prepojený s ambíciami a túžbami. Strelec rovnako, ako ostatné ohnivé znamenie, dokáže prijať inovácie, a pracuje na zmene svetu k lepšiemu.

Znamenie strelec má silný zmysel pre seba samého. Je ochotný riskovať. V živote má veľký cieľ, a to dosiahnuť svoje úspechy, a naplniť svoje sny. Práve takéto vlastnosti sú charakteristické pre znamenie strelec, a pre element, ktorý je so strelcom podľa astrológie spojený. Strelec je človek, ktorého ostatní uznávajú pre odvážny prístup k životu. Strelec neváha využiť šance, ktoré sa mu dostávajú od života do daru.

Aby dosiahol svoje ciele, nechýba mu túžba, energia, ohnivá sila elementu. Znamenie strelec neustále hľadá nové veci. Túži po nových skúsenostiach. Vyhľadáva príležitosť na rast, a pokrok. Strelec nerád stojí na jednom mieste. Rád sa hýbe, skúša nové veci. Má potrebu pre neustálu zmenu. Zmien sa nebojí, naopak, vyhľadáva ich a víta.

Vodca vďaka elementu Oheň

Strelec je rodený prieskumník. Jeho živnú pôdu predstavuje vzrušenie, a objavovanie nových miest. Znamenie je populárne i svojou spoločenskou povahou. Oheň môže strelcovi ponúknuť mnoho pozitívnych vlastností, no má vplyv aj na negatívne charakteristické črty tohto znamenia. Vďaka ohňu je strelec vášnivý človek. Vo svojich emóciách je otvorený a úprimný.

Avšak, prílišné ambície môžu Strelca pripraviť o priateľov, alebo dobré vzťahy kvôli kariére. Strelec je prirodzene vodcovský typ. Nemá strach prevziať iniciatívu, a veci dotiahnuť do úspešného konca. Všetko čo robí, robí s intenzitou a nadšením. Práve tieto charakteristické fakty ohľadom strelca sú spojené s jeho životným elementom.

Nesprávne vyvážený oheň, ktorý sa môže objaviť v astrologickom grafe jednotlivca môže mať silný nepriaznivý vplyv na toto znamenie. Každé z dvanástich znamení, by sa malo naučiť pracovať so svojím životným elementom. Nesprávne harmonizovaný oheň totiž môže blokovať strelcovú kreativitu, vynaliezavosť, ale aj schopnosť dosiahnuťsvoje sny.

Znamenie Strelec a jeho vládnuca Planéta

Z pohľadu astronómie poznáme jupiter ako najväčšiu planétu v našej slnečnej sústave. Z astrologického pohľadu má obrovský prínos na svoje znamenie, ktorému vládne. Jupiter je planétou znamenia strelec. Jupiterova energia dokonale vystihuje energiu Strelca, ako znamenie, ktorému vládne.

Vitalita tejto mocnej planéty hovorí o dobrodružstve a o optimistickému pohľadu na život. Strelec je známy optimista. Túži po nových miestach, radostiach, objavoch. Už tu je zrejmé, že duo Strelec a Jupiter je dokonalé z hľadiska vlastností, ktoré Jupiter Strelcovi ponúkne. Vládnuca planéta vyvoláva u Strelca mnohé charakteristické črty, ktoré sumarizujú črty osobnosti deviateho znamenia.

Jupiter ovplyvňuje Strelca do veľkej hĺbky. Môže Strelca ovplyvňovať v túžbe riskovať. Strelec chce dosiahnúť svoje ciele, a takto sa prejavuje tvár Jupiteru u tohto znamenia. Jupiter má obzvlášť silný vplyv na Strelcov. Znamenie známe svojím pozitívnym vzťahom k dobrodružstvu a k novým zážitkom. Pod vplyvom Jupitera, ako vládcu, sa zvyšuje Strelcova nádej, dôvera v budúcnosť a vo svoju životnú cestu a cieľ.

Znamenie Strelec miluje nezávislosť i risk

Znamenie strelec si cení nezávislosť a slobodu. Jupiter podporuje strelcové nastavenie mysle, pretože inšpiruje k objavovaniu nových možností. Jupiter je planétou prekonávania limitov. Preto dokonale zlaďuje strelcovú energiu, ktorá je u strelca formovaná už prostredníctvom jeho životného elementu.

Strelec má kvôli jupiteru silnú túžbu riskovať. Častokrát ide práve znamenie strelec mimo svoju zónu komfortu, za zážitkami, a novými cestami. Jupiter je vládca, ktorý je spojený s bohatstvom a šťastím. Strelcovi dáva pocit veselosti a optimizmu. Pod vplyvom jupitera má znamenie strelec veľkú dôveru a optimizmus.

Strelca môže planéta jupiter inšpirovať k novým možnostiam a skúsenostiam. Je to štedrá planéta. Je prepojená s dobrosrdečnosťou a láskavosťou. Vládca strelca inšpiruje znamenie oplácať a slúžiť ostatným.

Energia strelca je Jupiterom formovaná, a strelec nemá problém vykonávať i dobročinné činnosti. Spája sa s okolitým svetom, ktorý chce posilniť a vytvárať z neho lepšie miesto pre život. Energia jupiteru pôsobiaca na strelca je silná. Inšpiruje strelca v snívaní, riskovaní, a v objavovaní nových možností.

Znamenie Strelec sa rozlišuje aj na základe modality

Modalita prezentuje ďalšie charakteristické vlastnosti strelca. Súvisí s ročným odbodím a zároveň s dátumom a časom strelcovho narodenia. Astrológia priradzuje znameniu strelec pohyblivú modalitu. Strelcov dátum narodenia súvisí s koncom jesene. Práve pohyblivé znamenia zverokruhu sú tie, ktoré sa narodili na konci jednej zo štyroch ročných období.

Astrológia pozná štyri pohyblivé znamenia, ku ktorým sa radí aj dobrodružný a optimistický strelec. Znamenia s pohyblivou modalitou sú tie, ktoré sa dokážu flexibilne a rýchlo prispôsobiť zmenám. Zväčša sú zhovorčivé a spoločenské. Znamenie strelec miluje osobnú slobodu a nezávislosť.

Premenlivá modalita u strelca spôsobuje, že je vo svojich interakciách a rozhovoroch prispôsobivý. Pohyblivou modalitou je posilnená flexibilita znamenia strelec. Vďaka tomu je strelec otvorený novým príležitostiam, vzťahom i experimentom. Pohyblivá energia modality hovorí o veľkej prispôsobivosti a všestrannosti. V osobných vzťahoch, ale aj na pracovisku.

Túži po duchovnom raste

Strelec je ochotný skúšať všetko nové. Prijíma úlohy v práci, ktoré ho nedesia. Ako premenlivé znamenie je strelec z pohľadu profesie i financií pripravený na nezávislosť. Vplyv strelcovej rodenej modality mu pomáha preskúmať všetky alternatívy a možnosti. Strelcová modalita podporuje jeho osobný rozvoj. Vďaka pohyblivej energii má strelec možnosť objavovať nové duchovné praktiky.

Strelec je veľmi zvedavý. Aby dosiahol duchovný rast, nebojí sa nových myšlienok i nových možností. Neustále hľadá nové metódy, ako spojiť svoj život s duchovným svetom na povzbudenie rastu vlastného ja.

Premenlivá modalita znamenia strelec má obrovský vplyv na Strelcov spôsob riešenia probémov. Je dobré poznať celé rozdelenie svojho znamenia, aby sme sa vedeli sústrediť na dôležité vlastnosti a maximalizovať svoje schopnosti. Na základe modality astrológia odporúča strelcovi hľadať rovnováhu medzi stabilitou a nezávislosťou.

Znamenie Strelec je vnímané cez 9. dom astrológie

Deviate slnečné znamenie je asociované s deviatym astrologickým domom. Dom prepojený s vecami filozofickými, akademickými, i ezoterickými. Je to dom ideálov. Spája sa so strelcom, a s jeho prirodzenými charakteristickými črtami. Vzniká neoddeliteľné spojenie, pretože dom a strelec sa dokonale dopĺňajú svojimi vlastnosťami.

Deviaty dom inšpiruje strelca ku skúmaniu smädu po poznaní. Dom, ponúka strelcovi povahu, ktorá je zvedavá, dynamická, pozitívna. Vďaka energii pridruženého astrologického domu strelec rozširuje svoje obzory prostredníctvom duševného i fyzického skúmania. Tento astrologický dom spája strelca so sférami duchovného podvedomia.

Zvedavé znamenie prijíma svoje kvality

Strelec je znamenie populárne práve vďaka svojmu pozitívnemu vzťahu k poznávaniu, dobrodružnosti, a zároveň kvôli neukojiteľnej zvedavosti. Strelec hľadá tajomstvá života. Práve deviaty dom strelcovi ponúka dobré energie, ktoré sa hodia na hľadanie hlbokej intelektuálnej transformácie. Tento dom do veľkej miery povzbudzuje duchovnú povahu deviateho znamenia.

Strelec je spojený s témami tohto domu. Dom je jeho prirodzeným vládcom. Vďaka tomu môže strelec prijať svoju vlastnú kreativitu a zmysel pre dobrodružstvo. Posledné základné rozdelenie strelca podľa zverokruhu inšpiruje znamenie k dobrodružnému cestovaniu, k skúšaniu nových vecí.

Strelcovi astrológia radí, prostredníctvom jeho asociovaného domu, aby sa zameral na rozširovanie svojej mysle a duchovného bohatstva. Vďaka pridruženému astrologickému domu sa znamenie strelec dokáže ľahšie vysporiadať so svojím vnútorným nastavením.

Máte vo svojom okolí znamenie Strelec, na ktoré sedí jeho charakteristika? Napíšte nám na našom Facebooku - Horoskop a Tarot. Sledujte zároveň novinky od Horoskopu a Tarotu v roku 2024.

Ďalšie Znamenia Zverokruhu:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com