Znamenie Váhy

Kedy prebieha sezóna Váh?

Váhy sú vyrovnané znamenie. Váha je človek obozretný, nesmierne úprimný. Váhy oslavujú svoje narodeniny od 23 septembra. Vtedy sa začína sezóna váh, ktorá je spojená so začiatkom jesene. Vládnucim elementom pre znamenie váhy je vzduch. Povaha váh je prevažne sangvinická. Hlavnou charakteristickou črtou tohto znamenia je ich úprimnosť, snaha o spravodlivosť.

Znamenie váhy nikdy nešetrí úprimnosťou. Vytrvalosť tohto znamenia môže Váhy hnať vpred v pracovnej i súkromnej oblasti. Váha oslavuje narodeniny od 23. septembra do 22. októbra. Astrológia považuje váhy za základné znamenie. Vládnucou planétou je venuša - planéta krásy a lásky.

Váha je známa nielen pozitívnymi charakteristickými vlastnosťami, ale aj nedostatkami. Hlavnou črtou, ktorá sa považuje za negatívnu je váhavosť tohto znamenia. Váhy majú tendenciu dlho uvažovať, než sa konečne rozhodnú. Znamenie váhy je i majstrom v manipulácii s inými ľuďmi. Teraz si povieme viac o tomto znamení. O rozdelení tohto znamenia podľa astrológie. Podľa živlu, planéty, modality a astrologického domu. Pozrieme sa na to, aké je v skutočnosti znamenie váhy, anglicky Libra.

Znamenie Váhy je prepojené so Vzduchom

Prvé rozdelenie, ktorému astrológia venuje svoju pozornosť je delenie astrologických znamení podľa elementu. Ako sme už spomenuli, váhy sú vzdušné znamenie. Medzi vzdušné znamenie radi astrológia tri znamenia. Sú to váhy, znamenie blíženci a znamenie Vodnár. Niektoré vlastnosti, a charakteristické črty majú vzdušné znamenia spoločné.

Vzdušné znamenia sú významné hlavne vďaka silným komunikačným zručnostiam. Element vzduch priťahuje aj intelektuálne aktivity. Takéto sú základné, spoločné vlastnosti týchto troch znamení. Živel vzduch, ktorý vládne znameniu váhy je symbolom diplomacie znamenia. Vzduch prepožičiava váham zmysel pre spravodlivosť a férovosť. Rovnako aj vládnuca planéta má veľký vplyv na charakteristické vlastnosti znamenia.

Znamenie váhy je spravodlivé

Váhy, ako vzdušné znamenie, sú inteligentné, komunikatívne, a majú pozitívny vzťah k sociálnym interakciám. Vzduch, ako základný prvok tohto znamenia ovplyvňuje mnoho v živote váh. Znamenie váhy je priťahované k elementu vzduch, pretože tento element zodpovedá vrodenému sklonu znamenia k racionalite, a k logickému uvažovaniu.

Váhy sú známe svojím férovým myslením. Od života vyžadujú spravodlivosť. Necítia sa dobre, ak sú svedkami rovnoprávnosti. Znamenie váhy sa rýchlo učí. Je dobrým rečníkom. Toto znamenie je hĺbavý mysliteľ, a to práve vďaka vzdušnému elementu. Prvý z najvýraznejších účinkov vzduchu v astrologickom grafe váhy je ich pozitívny vzťah k socializácii.

Váha je pracantom. Je perfektným kolegom do kolektívu. Je človekom, ktorý dokáže logicky uvažovať. Vďaka tomuto silnému daru sa uplatní v ktoromkoľvek profesionálnom smere ktorý si zvolí. Váha je vynikajúcim rečníkom, a ešte lepším poslucháčom. Znamenie váhy vystupuje príťažlivo v spoločenských situáciách. Na druhej strane však vzdušný element môže spôsobiť i nerozhodnosť Váh.

Váha vníma pozitívnu aj negatívnu tvár elementu

Každá váha by sa mala so svojím elementom naučiť pracovať. Je nevyhnutné spoznať rituály na ovládnutie sily svojho vzdušného elementu. Ak je vzduchu prebytok, alebo nedostatok v astrologickom grafe váhy, môže to spôsobiť mnohé problémy osobného, aj fyzického charakteru.

Váhy môžu byť niekedy až príliš zaujaté názormi iných ľudí. Príliš sa zaoberajú životom iných. To môže sťažiť ich vlastné rozhodovanie, i celkový postoj k životu. Aj z týchto dôvodov je vhodné vyvážiť svoj vzdušný element rôznymi spôsobmi. Napríklad aj prechádzkami, či pobytom pri mori. Vzdušný element vytvára u váh i túžbu po rovnováhe a harmónii. Spojíte sa s ním cez vnímanie sily vetra.

Práve živel, ktorý je elementom váh, priťahuje symetriu a estetiku. Vzdušný element prepožičiava váham schopnosť vidieť všetky strany problémov a nájsť schodnú cestu riešenia. Všetky spomenuté pozitívne vlastnosti sú podporované práve životným elementom Váh.

Znamenie Váhy a ich vládnuca Planéta

Váhy sú znamenie spojené s planétou venuša. Astrológia považuje venušu za vládnucu planétu váh. Venuša je planéta spojená s láskou, harmóniu a krásou. Astrológia považuje venušu za veľmi dôležitú planétu z hľadiska vytvárania horoskopov, i predpovedania budúcnosti.

Postavenie venuše v astrologickom dome má významný vplyv na prácu, financie ale i lásku všetkých dvanástich znamení. Váha užíva Venušu ako svojho vládcu. Venuša má teda obzvlášť silný vplyv na siedme znamenie. Podľa astrológie ovplyvňuje Váhy v láske, životnom smerovaní, ale aj vo financiách, zdraví, či kariére.

Váhy sú znamenie hlboko spojené so vzťahmi. Váha je spoločenský človek. Očarujúci jedinec, ktorý oceňuje krásu, lásku a pevné vzťahy. Znamenie váhy má schopnosť vytvárať harmonické putá, a zmysluplné spojenia. Váham vďaka planéte venuša nechýba šarm a elegancia. Častokrát je toto znamenie pre ostatných veľmi príťažlivé.

Venuša mocne zasahuje znamenie Váhy

Planéta estetiky, ako sa niekedy označuje Venuša, ktorá vládne váham, hlboko súvisí s krásou, dizajnom s umením. Vďaka venuši môžu byť niektoré váhy i kreatívne nadané. Všetko záleží od polohy venuše v dátume a čase narodenia jednotlivca. Ocenenie krásy a detailu dáva tomuto znameniu veľmi osobitý pohľad na veci okolo.

Znamenie váhy hľadá silný a pevný základ svojho života. Znamená energiu diplomacie a kompromisu. Planéta Váh má schopnosť vidieť obe strany problému. Vďaka tomu sú váhy zbehlé v navrhovaní riešení, ktoré sú prospešné pre všetkých, ktorých sa problém týka. Váhy spájajú ľudí a vytvárajú harmóniu a rovnováhu. Tieto silné stránky osobnosti siedmeho znamenia prichádzajú práve od vládcu - od planéty venuša.

Vplyv venuše na váhy je vo všeobecnosti veľmi pozitívny. Ako sme už spomenuli, záleží i na tom, v akom astrologickom dome sa planéta venuša nachádzala v dátume a čase narodenia človeka, ktorého osudovým znamením sú práve váhy.

U váh môže venuša vyvolávať aj negatívne vlastnosti. Tými sú nerozhodnosť, alebo nadmerný záujem o život ostatných. Vplyv venuše na znamenie váhy je však vo všeobecnosti mimoriadne priaznivý. Venuša poskytuje charizmu, spája váhy s ostatnými ľuďmi. Ponúka váham toleranciu a prirodzenú milosť.

Znamenie Váhy sa rozlišuje aj na základe modality

Váha kladie dôraz na harmóniu, spravodlivosť a rovnováhu. Vďaka vzduchu, i vládnucej planéte je znamenie váhy považované za človeka so silnou komunikačnou zručnosťou. Má potrebou sociálnej angažovanosti. Vplyv modality na Váhy je silný. Zasahuje to, ako toto znamenie pristupuje k mnohým prvkom svojho života. Z pohľadu modality je znamenie váha zaradené medzi základné znamenia zverokruhu.

Kardinálne, alebo inak základné znamenia sú tie, ktorých dátum narodenia súvisí so začiatkom nového ročného obdobia. U váh začína jeseň. Fixné znamenia súvisia s obdobím, kedy sa veci menia, prispôsobujú novým podmienkam. Planéta aj príroda sú pripravené na zmeny. Rovnako ako príroda, cíti túto zmenu aj kardinálne znamenie.

Váhy oceňujú krásu. Sú to diplomatický a očarujúci komunikátori. Modalita môže spôsobiť, že niektoré váhy pociťujú neistotu pri získavaní súhlasu od ostatných. Základná modalita tohto znamenia kreuje človeka, ktorý nemá problém prevziať iniciatívu. Aj keď je modalita Váh základná, váhy sa zaujímajú aj o stabilitu a konzistentnosť. Jednoduchšie sa však prispôsobujú novým okolnostiam a zmenám.

Znamenie Váhy nevidí v zmenách problém

Váhy sú na základe modality veľmi flexibilným človekom. Znameniu nechýba sebareflexia. Váhy sú výnimočne aktívne pri presadzovaní pokroku v živote, i pri dosahovaní osobného rozvoja. Tento vplyv prichádza práve od kardinálnej modality. Znamenie váhy je zbehlé v duchovných praktikách. Dokáže sa rýchlo ponoriť do nových presvedčení.

Váhy prijímajú všetko nové. Je to znamenie flexibilné, pripravené hľadať nové, inovatívne riešenia a možnosti. Kardinálne znamenie váhy môže byť zaujaté zlepšovaním svojej duchovnej pohody počas celého života. Váhy sú často motivované k objavovaniu seba samého, i osobného pokroku.

Kardinálna modalita má celkovo vplyv na to, ako váhy riešia mnohé oblasti svojho života. Znamenie váhy sa učí prekonávať problémy a maximalizovať svoje schopnosti. Vie, ako jeho konanie ovplyvňuje ich budúcnosť. Vďaka svojmu vrodenému šarmu a diplomacii majú váhy dobrú pozíciu na dosiahnutie úspechuv každej oblasti svojho života. A to i vďaka kardinálnej energii modality Váh.

Znamenie Váhy je vnímané cez 7. dom astrológie

Posledné dôležité rozdelenie astrológie prichádza z pohľadu astrologických domov. So znamením váhy asociovaný siedmy astrologický dom. 7. dom je považovaný za dom spojenia medzi dvoma ľuďmi. Hovorí o manželstve, i o partnerských vzťahoch. Váhy vnímajú prirodzené pojivo medzi nimi, a siedmym domom. Je to astrologický dom asociovaný práve s týmto znamením.

Váha si cení vytváranie hlbokých spojení s ostatnými. Buduje silné partnerstvá. Siedmy dom povzbudzuje túto energiu váh. Nabáda váhy na venovanie pozornosti zmysluplným partnerstvám. Práve z tohto pohľadu astrologický dom ešte viac podporuje prirodzenú povahu siedmeho znamenia.

Je to dom hovoriaci o vzťahoch. Zdôrazňuje však aj potrebu komunikácie. Hovorí o tímovej práci. Znamenie váhy je pripravené porozumieť všetkým názorom a nájsť priaznivú cestu riešení. Dom Váh povzbudzuje znamenie vo využívaní zručnosti vo vzťahoch, na pracovisku, i v otázke duchovného rastu. Vďaka priaznivo obsadenému siedmemu domu dokáže váha vytvárať prospešné väzby s ostatnými.

Váhy sú teda znamením, ktoré je hlboko zasiahnuté energiou siedmeho domu. Astrologický dom povzbudzuje život váh. Vďaka nemu znamenie váhy kreuje silnejšie priateľstvá a partnerstvá. Váhy vďaka sile astrologického domu cítia, že musia budovať predovšetkým zmysluplné spojenia. Iba tak najlepšie využijú svoju vrodenú schopnosť vytvárať harmóniu a bezpečie okolo.

Máte vo svojom okolí Váhy, na ktoré sedí jeho charakteristika? Napíšte nám na našom Facebooku - Horoskop a Tarot. Sledujte zároveň novinky od Horoskopu a Tarotu v roku 2024.

Ďalšie Znamenia Zverokruhu:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com