Vzdušné Znamenia Zverokruhu

Horoskopy aj Veštenie pre Znamenia Zverokruhu:


Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Živel Vzduch - Blíženci, Váhy, Vodnár

Vzdušné znamenia Zverokruhu

Ak patríte k tým ľuďom, ktorí túžia spoznať Horoskop i astrológiu, je podstatné poznať váš osobný element, ktorý znamenia zverokruhu ovplyvňujú po celý život. Znamenie zverokruhu je niekedy veľko neznámou pre viacero ľudí, no poznanie vlastnej osobnosti je alfou a omegou pestrého a plnohodnotného života. V podstate sú pre znamenie zverokruhu podstatné znalosti o 4 elmentoch - oheň, zem, vzduch a voda. Ku každému elementu sa radia 3 znamenia zverokruhu. Pokiaľ hovoríme o živle vzduch, k tomto živlu prisudzuje astrológia 3 znamenia - Blíženci, Váhy a znamenie zverokruhu Vodnár. Všetkým týmto trom znameniam vládne vzduch - tretí element v poradí, element mentálnej spokojnosti. Symbolom živlu vzduch je trojuholník smerujúci nahor prerušený čiarou. Tento symbol je protikladom prvku Zeme a Vody. Geometrickým tvarom, ktorý sa spája s elementom vzduch je osemsten

Vzduch predstavuje u troch znamení zverokruhu inteligenciu, schopnosť komunikácie, ducha a schopnosť uvažovania. Symbolizuje tiež silu mysle a predstavuje diplomaciu i spoločenskosť. Nesúlad elementu so znamením zverokruhu znamená narušenie spôsobu komunikácie, povrchnosť, stratu temperamentu, nervozitu… Deficit vzduchu o ktorej hovorí i osobný Horoskop môže za viacero problémov v živote vlastníka takéhoto astrologického grafu. Astrologička Sibyla je schopná vypracovať graf za poplatok, no aj prostredníctvom vnímania vášho tela i psychiky dokážete rozpoznať, kedy máte v živote nedostatok dôležitého elementu, ktorým je element vzduch. Nielen vzdušné znamenia zverokruhu - Váhy, Blíženci a Vodnár môžu trpieť núdzou tohto elementu.

Znamenia Zverokruhu:

Vzduch v astrológii dominuje trom znameniam, no podieľa sa aj na živote ostatných 9tich znamení. Neovplyvňuje iba tie znamenia ktorým priamo vládne, podieľa sa na živote celého zverokruhu a tiež každého znamenia. Osobný Horoskop, ktorý vytvára Sibyla častokrát u znamenia zverokruhu vykazuje prevahu istého elementu, alebo dvoch elementov, pričom ostatné elementy stoja v úzadí. Povedzme, že znamenie zverokruhu vykazuje prevahu Zeme a Vzduchu. Táto osoba je starostlivá a dokáže riešiť dôležité úlohy s jednoduchosťou. Môže tiež vykazovať silnejšie logické myslenie. Náročné však pre toto znamenie zverokruhu môže byť vyjadrovanie emócií (pretože mu chýba voda) a iniciatíva v rozhodnutiach (kvôli deficitu ohňa).

Rovnováha všetkých 4 prvkov je dôležitá k tomu, aby sme žili vyrovnaný život. Aby sme prežívalí plnohodnotné pocity a stabilnú energiu. Z Grafu narodenia, či z osobného Horoskopu dokáže Sibyla určiť, ktoré prvky sú slabé a ktoré su naopak, veľmi silno zastúpené. Ak sa znamenia zverokruhu naučia pracovať s tými prvkami, ktoré im v živote chýbajú, môžu očakávať rozvíjanie tých vlastností, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie stability. Znamenia zverokruhu fungujú najlepšie vtedy, ak sú všetky živly v rovnováhe.

Kompatibilita v láske i v rodinných, či priateľských vzťahoch hovorí o tom, že ak máme istého prvku v grafe málo sme priťahovaný takými ľuďmi, ktorý tento živel dopĺňujú. Častokrát naša podvedomá energia priťahuje do života znamenia zverokruhu taký protiklad, ktorý dopĺňa potrebnú energiu. Namiesto toho, aby sme sa zameriavali iba na to, že tento človek túto nedostatočnú energiu v našom živote dopĺni je vhodnejšie snažiť sa rozvíjať vlastnosti, ktoré nám chýbajú, aby sme si navzájom boli po celý život inšpiráciou, nielen doplnením chýbajúcich energií. Nespoliehajme sa iba na doplnenie živlu, ale i na spoločnú prácu na zlepšení nášho balansu u seba samého. Takto sa znemnia zverokruhu dozvedajú viac nielen o kompatibilite lásky, ale i o svojom vnútronom živote a možnom rozvoji do budúcnosti.

Zverokruh a 4 Elementy:


Vplyv na Znamenia Zverokruhu ak je Vzduchu prebytok

Prvok Vzduchu znamená v astrológii komunikáciu i jasnú myseľ. Tie znamenia zverokruhu, ktorým osud prisudzuje vzdušný element sú išpiratívny, plní napadov, intelektuálne založení. Znamenia zverokruhu ktorých definuje vzduch sú schopné vidieť v každej situácii možnosti pre svoj vlastný rozvoj. Nedívajú sa na veci jednostranne, sú schopné nadhľadu i práce s informáciami. Nestrannosť u týchto znamení, ktorá je zväčša pozitívnou vlastnosťou však môže ich názory niekedy dostáva až do extrému, kedy sa vzdušné znamenie zverokruhu stáva príliš rezervovaným alebo chladným. Veštkyňa Sibyla vytvára osobný Horoskop na základe ktorého vie určiť rovnováhu prvkov. Vzduch môže chýbať v grafe všetkých 12tich znamení zverokruhu. Ako však spoznať nadbytok vzduchu bez vytvorenia detailného grafu a osobného Horoskopu od veštkyne?

Vzduch v rovnováhe znamená flexibilnú myseľ. Skúmame životné možnosti a znamenia zverokruhu sú schopné svoje nápady pretvárať do reality. Ak je v grafe znamenia zverokruhu vzduchu priveľa objavuje sa v živote znamení výbušnosť i nervozita. Každodenné úsilie je ťažké prepojiť s nápadmi, ktorých je teraz tak mnoho že ich nevieme vytriediť medzi zmysluplné a nezmyselné. Znamenia zverokruhu môžu pociťovať prebytok živlu vzduch cítia veľkú aktivitu vlastných myšlienok. Je ich tak mnoho, že vám nedoprajú pokojný odpočinok.

Spánok je pre vás darom, ktorý nedokážete naplno využiť. V noci vás prebúdzajú myšlienky na to, čo ste chceli urobiť ale nemali ste dostatok energie, aktivity a sily na dokončenie vecí. Nadbytok vzdušného elementu nieje blahodárny pre jeho nositeľa. Nedokážete správne ukotviť a použiť myšlienky a robíte veci pred tým, než o nich premýšľate. Vzduch môže spôsobovať nezmyselné hádky, kedy tomu druhému uštedríte také slová, ktoré by ste za iných okolností nevyslovili. Navyše, ak je v grafe badateľný ešte aj nedostatok zeme je pravdepodobné, že uniknete do takej vlastnej reality, z ktorej bude návrat problematický. Prebytok vzduchu je totiž zodpovedný u znamenia zverokruhu za sny, ktoré čoraz ťažšie odlišujeme od reality.

Prílišný dôraz na živel vzduch spôsobuje aj veľké duševné vyčerpanie hlavne v prípade, že zabudnete so svojim prebytočným elementom pracovať. Človek sa stáva hyperaktívny, no bez hmatateľných výsledkov. Vaša myseľ je v neustálom preťažení, a tak trpí aj vaše fyzické zdravie. Je teda zrejmé, že veľké množstvo vzdušného elementu nieje pre znamenia zverokruhu práve pozitívnou správou. Je však skvelé, že s prebytkom každého elementu je možné pracovať aj bez veľkej námahy a tak môžeme nájsť opätovnú harmóniu v našej mysli i v tele.


Ako cítia Znamenia zverokruhu Nedostatok Vzduchu v Horoskope?

Nielen prevaha, ale i absencia vzduchu v osobnom Grafe je problémom pre znamenia zverokruhu. Vnímanie nedostatku vzduchu v grafe je niekedy problematické. Prajavuje sa totiž prostredníctvom neschopnosti vnímania vlastných životných problémov a tiež prostredníctvom presúvania povinností na iných. Je komplikované vidieť objektívne seba samého. Kriticky však vnímame aj naše okolie, a tak môžeme našou kritikou ubližovať tým, ktorých milujeme. Kritické zmýšľanie je problematikou znamenia zverokruhu, vtedy, ak absencia vzduchu zasiahne osobný graf znamenia. Akákoľvek objektivita je tak zabudnutá, a znamenia zverokruhu sa sústredia na riešenie nezmyselných otázok i problémov.

S nedostatočným zastúpením živlu vzduch v osobnom Horoskope sa stretávajú viaceré znamnia zverokruhu. Aj vaše okolie si môže všimnúť deficit vzduchu, ktorý odhaľuje istotne aj osobný horoskop znamenia zverokruhu. Ste apatický. Nemáte životnú iskru a chýba vám potrebná životná energia. Sústreďujete sa na životné problémy a negatívne správy okolo. Radosť vám nerobia ani dobré správy a celkovo sa cítite svetom demotivovaný. Aj nuda, veľký nezáujem o vaše koníčky, či o činnosti ktoré vám robia radosť sú spojené s mankom živlu vzduch v tele i v celkovej energii znamenia zverokruhu. Nevidíte zmysel v tom, čo robíte? Nebavia vás veci, ktoré vás inokedy napĺňali radosťou a uspokojením? Ste teda na správnom mieste, kde sa naučíte ako pracovať s energiou vzduchu, ktorého je vo vašom živote nedostatok, vraví Sibyla každému znameniu zverokruhu.

Odhaliť deficit živlu vzduch teda nemusí byť jednoduchou úlohou. Ak však inokedy živá a vitálna bytosť vníma úpadok vlastného úsudku, energie a radosti zo života je zrejmé, že je potrebné robiť kroky k upokojeniu týchto negatívnych vibrácii znamenia zverokruhu. Element vzduch, ktorý sa spája s 3 znameniami zverokruhu - Vodnár, Váhy i Blíženci tak môže spôsobovať tsunami, no nielen pre vzdušné znamenia.

Vykonávanie takej činnosti, ktorá nebola dostatočne zvážená je tiež výsledkom nerovnováhy silného vzdušného živlu. Znakom nedostatku vzduchu je tiež nadmerný záujem o materiálne veci, ktoré nás neuspokojujú. Môžeme si kúpiť nové auto, novú kabelku, či doprijať luxusnú dovolenku, ale nespôsobuje to v živote znamenia zverokruhu žiadnu pozitívnu odozvu. Prečo? Lebo tomuto znameniu zverokruhu chýba životne dôležitý vzduch, ktorého je aktuálne veľký nedostatok. Starosti nám robi aj dostatočný odhad i plánovanie. Veci okolo ubiehajú prirýchlo a niesme schopný držať tempo s našími plánami. Tak sa stáva že mnoho zanedbáme a opäť sa dostávame do kolobehu problémov a starostí. Ako nájsť stratenú radosť zo života a ako sa opäť cítiť silný a odolný vo svojom vlastnom tele? Existujú praktiky, ktorým sa môžete venovať, aby ste zastabilizovali veľké výkyvy elementu vzduch u znamenia zverokruhu, ktoré sa našlo v popísaných problémoch.


Sibyla radí znameniam zverokruhu - Ako vyrovnať živel Vzduch?

Výbornou správou, ktorú prináša Sibyla je, že každé znamenie zverorkuhu môže vduch dostať pod vlastnú kontrolu. Môžete si tak užívať benefity tohto elementu a zabudnúť na problémy, ktoré spôsobuje nedostatočná práca s nadbytkom, alebo nedostatkom vzduchu. Tri vzdušné znamenia zverokruhu sú obdarené hlavným zastúpením vzduchu v astrologickom grafe. Blíženci sú vzdušným znamením zverokruhu, ktorému vládne Merkúr. Planéta zabezpečujúca komunikačné schopnosti, záujem o okolitý svet i bohatý vnútroný život Blíženca. Váhy sú v poradi druhé vzdušné znamenie zverokruhu, ktorých vládcom je mocná a energická planéta Venuša. Venuša váham prepožičiava cieľavedomosť, zmysel pre krásu i rovnováhu v živote. Posledným znamením v poradí zo vzdušných znamení je Vodnár, predposledné znamenie celého zverokruhu. Znamenie zverokruhu Vodnár je prepojené s planétami Saturn a Urán, ktoré v tradičnej a modernej astrológii predstavujú vládcov pre znamenie zverokruhu Vodnár. Vďaka vládnutiu týchto dvoch planét je znamenie zverokruhu Vodnár nezávislé, originálne a stabilné.

Nedostatok i prebytok vzduchu sa však môže prejaviť u všetkých 12tich znameniach zverokruhu. Ak sú planéty vo vašom osobnom grafe zastúpené prevažne v zemských, vodných a ohnivých znameniach zverokruhu a málo zastúpené v znameniach vzdušných je jasné, že vášmu životu chýba potebný vzduch. Poznáte váš element? V zozname nižšie nájdete opoveď na to, ktorý element je prepojený so životom znamenia zverokruhu.

Z uvedených informácii teda vieme určiť ktoré znamenie zverokruhu patrí konkrétnemu živlu. K vzdušným znameniam zverokruhu teda patria Blíženci, Váhy a Vodnár. U každého znamenia zverokruhu sa element prejavuje rôznym spôsobom. Vodnár ako znamenie zverorkruhu vzdušné je sociálne, prevažne sangvinické, rozumové. Znamenie zverokruhu váhy je mužské, vzdušné znamenie, a jeho pozitívnými vlastnosťami je aktívna povaha, cieľavedomosť a schopnosť rozhodovať. Prvé v poradí vzdušných znamení zverokruhu - Blíženci - je znamením pohyblivým s všestranným zmýšľaním a veľkou bystrosťou. U každého sa teda vzduch prejavuje odlišným spôsobom, no viaceré veci v živote znamení zverokruhu so živlom vzduch môžu byť podobné.

Už teda poznáme to, ktoré znamenia sa radia k vzdušným. Dokonca vieme, aký element bol priradený nášmu slnenčnému znameniu pri narodení. Poznáme pocity pri prebytku i pri nedostatku dôležitého elementu vzduch. Vieme ako sa cítime, ak vzduch predstavuje prvok, ktorý v našom astrologickom grafe chýba, je nedostatočne zastúpený, alebo osobný Horoskop vykazuje jeho prebytok. Teraz sa Sibyla sústredí na to, ako s prvkom vzduch pracovať. Ako zrovnať energie vzduchu u každého znamenia zverokruhu a ako spracovať negatívne pocity, ktoré sa spájajú s jeho nerovnováhou.


Energia Vzduchu môže byť pod kontrolou Znamenia Zverokruhu

Každé znamenie zverokruhu, ktoré sa našlo vo vyššie uvedených informáciách a pociťuje silu nerovnováhy vzduchu musí poznať princípy na zrovnanie energií. Vzduch vyrovnáte viacerými spôsobmi. Pre znamenie zverokruhu ktoré vníma nadbytok i manko vzduchu je prvým vhodným spôsobom práce so vzduchom zníženie množstva informácií, s ktorými musíte pracovať. Zahĺcuje nás v okolí také množstvo informácii že niesme schopní správne spracovať a usporadúvať dôelžité fakty. Je vhodné, aby sme si dali na chvíľu oddych od množstva informácii, ktoré pohlcujú život znamenia zverokruhu. Môžete ne istý čas vypnúť mobil, nečítať dnes nové správy, žiť chvíľu bez nových informácií, ktoré vás pohĺcujú. Nepotrebujete sa úplne odseknúť od bežného sveta. Iba na chvíľu doprijať vášmu mozgu zaslúžený odpočinok.

Dívajte sa viac na oblohu. Vnímajte pohyb zeme, gravitáciu, ktorá nas obklopuje. Cíťte bezpečie náruče planéty, ktorá vám poskytuje miesto pre život. Vzdušné znamenia zverokruhu by mali na vyrovnanie elementu stráviť viac času pozorovaním nočnej i dennej oblohy. Sledovanie pohybu mrakov, sily vetra, užívanie si čerstvého vzduchu patrí k základným činnostiam, ktoré stabilizujú energie vzduchu. Vzduch je s vami predsa prepojený, či už jeho nedostatkom, alebo prebytkom. Preto musíte vnímať všetko, čo súvisí so vzduchom. Trávte viac chvíľ so sebou samým, dýchajte čerstvý vzduch v prírode, sledujte kolísajúce sa vetvy stromov pri jemnom vánku. Vnímajte silu vášho elementu a snažte sa mu porozumieť. Snažte sa pochopiť silu tohto živlu a jeho benefity pre život znamenia zverokruhu a pre vašu osobnú vitalitu, doporučuje Sibyla.

Ďalšou možnosťou práce s elementom vzduch je uvedomelá meditácia prostredníctvom dýchania. Takzvané vedomé dýchanie je praktikou meditácie, ktoré dokáže zlepšiť kvalitu života znamenia zverokruhu. Pri správnom zvládnuti vedomého dýchania dokážeme naše telo naučiť jednoduchej práci s psychickým nepokojom aj s fyzickými problémami. Vedomé dýchanie je o vnímaní vlastného dychu - nádychov i výdychov. Nechajme vzduch pomaly pynúť naším telom. Stimulujme mozgovú činnosť a spoznajme benefity tohto spôsobu meditácie, ktorý je veľmi priaznivý hlavne pre znamenia zverokruhu s nevyváženým vzduchom v živote. Vedomý nádych znamená stotožnenie sa so sebou samým, vnímame svoj dych tu a teraz. Každým nádychom prijímame do nášho tela silu, energiu, a týmto spôsobom hladíme každú bunku nášho tela. Vedomý výdych nás dokáže prostredníctvom sústredenia zbaviť negatívnej energie z nás samých. Pri výdychu sa sústredíme na to, že z nášho tela odchádza negatívna energia ktorá zväzuje naše ruky - napätie, stres, nervozita, bolesť… Vedomé dýchanie pomáha znameniam zverokruhu precítiť silu elementu vzduch.

Pomalým a premysleným cvičením spojeným s uvedomelým dychom dokážete do svojho tela prijať kyslík - vzduch, ktorý vyváži element v disbalanse. Všetky činnosti, ktoré vás viac prepoja so silou vzduchu sú v tomto prípade vítané. Udržiavajte si vlastný priestor a istú slobodu vo vašom živote. Choďte s blízkymi púsťať šarkana, venujte sa takým veciam, ktoré vás bavia, ktorévás fascinujú. Oddychujte pri horách, alebo pri vlnách mora. Vnímajte silu vetra, otvorte okná vo vašej domácnosti a nechajte voľnú ruku čerstvému vzduchu, ktorý osvieži celú vašu myseľ a prinavráti harmóniu do vašich chmúrnich dní vtedy, ak ste znamenie zverokruhu s nerovnováhou vzduchu, radí astrologička Sibyla.

Iba osobný Graf jednotlivca však dokáže jasne určiť rozloženie vašich elementov - ich nadbytok, nedostatok - nerovnováhu. Kontaktujte Sibylu a nechajte si vytvoriť vlastný astrologický Graf, ktorý predstavuje astrologický odtlačok prsta každého znamenia zverokruhu.

Vyskúšajte Tiež:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com