Charakteristika Znamenia Lev

charakteristika a horoskop znamenie lev

ZNAMENIE Lev


Charakteristika znamenia Lev v skratke

Narodeniny: 23 Júl - 22 August

Planéta: Vládnucou planétou znamenia je slnko.

Element: Pre znamenie lev je vládnucim elementom oheň.

Povaha: Hlavná povahová črta znamenia je cholerická povaha.

Silné stránky: Znamenie lev je energické znamenie. Je to skutočný optimista a podnikavec. Je to verné znamenie, ktoré má silnú pôžitkársku povahu. Je to priateľský človek, ktorý si však jednoducho získa autoritu u ľudí. U ľudí znamenia leva sa prejavuje silná láska k ľuďom a majú tendenciu ochraňovať a pomáhať ľuďom vo svojom okolí.

Nedostatky: Toto znamenie je však nesmierne samoľúbe. Miluju pozorovanie samých seba v zrkadle a obdivovanie svojich predností. Sú pyšní a nechýba im poriadna dávka arogancie. Znamenie lev je márnomyseľné a levy túžia po veľkej moci. Táto moc ich opantáva natoľko, že lev je schopný ísť za touto mocou kamkoľvek.

Postava: Ľudia narodení v znamení leva majú vysokú postavu s veľmi vyvinutou hornou časťou tela, ktorá podporuje široký a pevný chrbát. Lev pôsobí svojim držaním tela veľmi hrdo a v neskoršom veku môžu mať sklony k priberaniu a obezite. Znamenie má veľké oči s veľmi výraznou špecifickou bradou. Jeho obočie býva široké a dominantou tváre.

Šťastný deň: Šťastným dňom leva je nedeľa. Nedeľa je vhodným dňom na oddych. Znamenie lev by malo nedeľu venovať upratovaniu, svojím dokumentom a aktívnemu oddychu, ktorý ho pripravý na nasledujúci pracovný týždeň. Nedeľa dodá levom silu a energiu.

Nepriaznivý deň: Nepriaznivým dňom leva je utorok. V tomto dni by si mali levy nechať priestor na učenie a vzdelávanie sa. Dôležité rozhodnutia by mal prenechať na iný deň.

Kameň znamenia: Ak chcete potešiť znamenie lev darujte mu šperk obsahujúci ohivý rubín alebo diamant. Jeho nebojácnosť podčiarkne krásny rubín, ktorý zvýrazní jeho charakter. Diamant podčiarkne jeho nezničiteľnú vytrvalosť a rozjasní jeho život.

Zdravie: Znamenie lev je najcitlivejšie práve na problémy týkajúce sa srdca. Leva môže potrápiť trombóza. Toto znamenie je tiež náchylné na na silné prechladnutia, ktoré môžu prerásť do veľkých horúčok. Tie sa môžu stať pre leva veľmi nebezpečné a oslabujú jeho imunitný systém. Následne je náchylný na zápalové ochorenia a chronické ochorenia, ktoré súvisia s oslabenou imunitou. Levy by sa mali stravovať striedmo s veľkým zameraním na vitamíny a minerály, ktoré povzbudia ich imunitný systém.

Farba: Znamenie lev povzbudzuje hlavne zlatá farba, ktorá stelesňuje ich vládnuce slnko. Touto farbou by sa mali levy obklopiť počas prekonávania chorôb. Žltá farba mu pomôže prekonať zápalové ochorenie a pôsobí blahodárne pre dušu leva. Znamenie lev by sa malo obklopiť hlavne zlatistými odtieňmi, oranžovou farbou, či výrazne žltou. Na steny kde pracuje by mal natrieť krásny oranžový odtieň, ktorý pomôže levom k sústredeniu.

Kam vycestovať: Na cestovanie by si mali zvoliť krajiny Rumunsko, Česko a Taliansko.

Šťastné čísla: Šťastnými číslami levov sú 3, 19, 1, 49.

Rozprávaná Charakteristika Lev, Muž Lev, Žena Lev

Veľká Charakteristika znamenia Lev

Znamenie Lev ovláda element ohna. Radí sa tak k znameniu strelca, ktoré je tiež pod vplyvom horúceho a žiariaceho ohňa. Vládnuci element leva vytvára v jeho srdci teplo, ktoré je špecifické pre znamenie lev. Myseľ leva je skutočne výnimočná, dokáže ňou vyriešiť aj tie najťahšie životné problémy a otázky, ktoré sa mu naskytnú v živote či v práci. Znamenie lev prekypuje iniciatívou a nezľakne sa žiadnych úloh. Častokrát si vezme na ramená aj úlohy, ktorých sa ostatný okľukou vyhýbajú. Užíva si riešenie komplikovaných úloh. Levy uctievajú silu slnka a pod jeho vedením a vplyvom hľadajú svoju vnútornú entitu. Energia, ktorá vyžaruje zo slnečných lúčov priamo k levovi ho posúva do nových sfér. Levy hľadajú neustále sebazdokonaľovanie a potrebujú svoju osobnosť povýšiť nad ostatných vo svojom okolí. Sú veľmi priamočiarí a požiadajú kohokoľvek o čokoľvek a to bez ostychu. Do popredia však častokrát stavajú hlavne svoje túžby a potreby a preto sa môže stať, že potreby ostatných ľudí postavia do úzadia. Ženú sa za osobným uznaním a ziskom. Znamenie lev neustále túži po získaní vysokého osobného statusu. Chce niekde patriť a chce aby jeho meno bolo známe, najlepšie po celom svete. Rád sa obklopí ľuďmi, ktorí mu pomáhajú v ceste za jeho osobným úspechom. Je to dobrosrdečné znamenie, ktoré má sklony k dôverčivosti. Práve preto sa môže častokrát stávať cieľom vypočítavých ľudí, ktorí sa chcú zviezť na jeho úspechoch.

Znamenie lev je skutočne verné, veľkorysé a silne uctieva hodnoty priateľstva. Chce pomáhať ostatným a rád poskytne svoju radu v prípade ak to jeho priateľ potrebuje. Je to silné a spoľahlivé znamenie, ktoré rado usporadúva rôzne večierky a býva skvelým hostiteľom. Priateľstvo je pre toto znamenie nesmierne dôležité a levy bývajú len málokedy sámé. Spoliehajú sa na to, že priatelia im pomôžu keď bude mať akýkoľvek problém. Keďže sú skvelí hostitelia o získavanie nových priateľov nemajú núdzu. Nevyhovuje im však každý a častokrát si dlho vyberajú kým niekomu skutočne dovolia vstúpiť do ich života. Ich energickú povahu stíhajú nasledovať iba tí skutoční priatelia, ktorých si znamenie lev poctivo vyberá.

Levy sa chcú podieľať na úspechu. A to aj vtedy ak nepatrí priamo im. Častokrát viete znamenie lev nájsť v popredí veľkých projektov, ktoré sú známe po celom svete. Niekedy ani nie je evidentné, že to nie je práve on, kto celý tento projekt vymyslel. Lev sa rád povezie na úspechu druhých a k získaniu vysneného miesta môže častokrát použíť aj nečestné praktiky. Získavanie vytúženého miesta je pre neho častokrát väčšou prioritou ako udržiavanie si priateľstva. Táto túžba po istej moci, či skôr po spoločenskom postavení odpúta leva od skutočných hodnôt. V neskoršom veku sa lev zapálený pre obdiv a kariérny rast dostáva do rázcestia, kedy je ochotný zanechať všetko a venovať sa svojmu duchovnu. Ľahko pracovne vyhorí a to práve vtedy, ak bol ochotný za svojou cestou k úspechu obetovať priateľstvo či dobré vzťahy. On je ten, ktorého to bude počas jeho kariérnej cesty zožierať úplne najviac. Rád použíje nečestné praktiky, no nevie sa cez pocit viny preniesť ani s postupo času. Svoj postup tak ospravedllnia chybami tých, ktorých odsunuli na inú koľaj. A to aj v prípade, že vedia, že zmienené chyby sú iba ich výmyslom a ospravedlnením za ich konanie. Častokrát sa stáva, že len priame ospravedlnenie osobe, ktorej ublížili ich vymaní z kolotoča sebaobviňovania a zhoršenej psychiky. Znamenie lev by preto na ceste za vytúženým postavením malo konať čestne, aby tak predišlo dlhotrvajúcej psychickej nepohode, ktorá by ich postihla.

Levy vo svojom živote dbajú na jemné a upravené vystupovanie. Zo začiatku je toto znamenie neisté, no postupom času a získavaním skúsenosti sa stáva autoritatívnym a vystupuje viac sebaisto. Povzbudzuje ich pochvala a obdiv. Je to zranitelné znamenie, no väčšinu problémov si spôsobuje samo. Ľudia berú leva ako nekonfliktný typ, teda pokiaľ ho nestretnú na ceste za jeho kariérnym rastom. Znamenie lev je však pomerne jednoducho získať si na svoju stranu. Milujú lichôtky, otvorenosť a poriadok. Na ceste za ich kariérnym rastom zabúdajú na starostlivosť o seba a vybudovanie rodinného života. Preto sa paradoxne stáva, že toto znamenie si nestihne založiť rodinu.

Znamenie je nesmierne rodinne založené a chce aby bol práve on tým nosným stĺpom rodiny. Má tendenciu chrániť rodinu za každú cenu. Je hrdý na svoju minulosť, na svojich predkov a snaží sa, aby jeho rodina mala dobré meno medzi susedmi, rodinou, no aj medzi ľuďmi, ktorý ich takmer nepoznajú. Svoju rodinu ženie k dokonalému správaniu voči okoliu a snaží sa vyvolať akýsi obraz rodinnej idylky a dokonalosti. Na svoj pôvod je nesmierne hrdý a častokrát vám vie vymenovať odkiaľ presne pochádzali jeho predkovia.

Energické znamenie lev chce byť vždy zaneprázdnené. V práci vyžaduje, aby bol plne vyťažený. Vyhýba sa pracovnému prostrediu, kde by sa nudil. Lev chce ukázať svoju ambicióznu stránku a v práci chce napredovať. Znamenie lev je kreatívne znamenie, ktoré sa venuje svojej práci s čo najväčšou presnosťou. Uprednostňuje v práci kvalitu nad kvantitou. Chce sa dostať do pozície, kde bude svojim vlastným šéfom. Potrebuje prácu, ktorá mu umožní vyjadriť sa, prejaviť svoje umelecké sklony a kreativitu. Chce do práce vniesť svoje vlastné nápady, presvedčenia a predstavy. Pre znamenie lev je vhodné miesto v politike, manažérke pozície, vedenie ekonomických oddelení a všetky oblasti, kde lev ukáže svoje manažérke schoponosti. Lev sa cíti najlepšie vtedy ak niekomu skutočne pomôže. Preto je vhodným adeptom aj na povolalnia ako lekár, zdravotná sestra, sociálny pracovník či právnik. Nemá veľký vzťah k technickým zručnostiam a preto by sa mal držať ďalej od prác, ktoré vyžadujú technické zručnosti. Lev nebýva práve najkreatívnejší programátor či informatik. K peniazom sa stavia dosť nezodpovedne. Znamenie lev si je vedomé toho, že vie peniaze jednoducho získať. Nikdy mu nestačí to, čo zarobí a ženie sa za väčším množstovom peňazí. Častokrát tak nehľadí na svoje zdravie, či iné potreby, ženie sa proste za finančnou nezávislosťou. Je veľkorysí a po finančnej stránke je ochotný pomôcť komukoľvek, kto to potrebuje. Takto je štedrý aj k svojím blízkym, priateľom či partnerovi.

Charakteristika Muž Lev

Muž lev hľadá vo svojom vzťahu skutočnú dôveru. Intímny život sa pre neho začína až v momente, ked cíti skutočnú oddanosť voči žene, ktorá sa o neho snaží, či voči žene o ktorú sa snaží muž lev. Potrebuje cítiť hlboké city k žene a prirodzenosť vo vzťahu. Lev je skutočné štedrý partner. Muž lev vás obdaruje akýmkoľvek darom po ktorom túžite. Nezáleží, v akej hodnote ste si dar vybrali. Muž lev urobí čokoľvek pre to, aby ste mali všetky veci po ktorých túžite. A to aj keby mal na vás minúť celý majetok. Ak hľadáte štedrého partnera, ktorý nebude počítať každý cent, práve muž lev je pre vás vhodným partnerom.

Muž lev vyžaduje od svojej partnerky, či od ženy, ktorá m o neho záujem aby mu dokázala že práve on je pre ňu tým najvýnimočnejším stvorením. Muž lev očákavá že bude dostávať státisice komplimentov a že mu bude žena vždy oporou a priateľom. Chce byť kráľom ich spoločného kráľovstva, ktoré bude so svojou partnerkou s úsilím a radosťou budovať.

Muž lev je romantický a vášnivý partner. Nevyberá si ženu, ktorá mu vzhľadom nelichotí. Má rád prirodzene pôsobiace ženy. Nemá rád výrazný makeup, či výrazné extravagantné správanie ženy. Miluje, ak ma žena bohatý slovník a správa sa slušne a v spoločnosti je mu okrasou. Potrebuje, aby bola jeho partnerka pastvou pre jeho oči. Musí to byť výnimočná žena, ktorá ho okúzli nie len svojou krásou ale aj vnútornými hodnotami. Hľadá si partnerku na celý život. Keďže sám muž lev sa viac zaoberá prácou do svojho života potrebuje ženu, ktorá sa postará o rodinný krb. Vyhľadáva partnerku, ktorá rada navarí, ktorá sa postará o deti a hlavne o domácnosť. Muž lev chce mať doma upratané a chce aby bolo všetko na svojom mieste. Ak sa naučíte, ako zaobchádzať s týmto mužom, už nikdy vás neopustí.

Oheň v živote leva nie je len znak jeho zápalu pre prácu. Muž lev vám ukáže svoj vládnuci element aj v milostnom živote. Toto znamenie v mužskom prevedení je zábavným a verným milencom. Bude vás obdivovať a milovať. Dopraje vám dlhú a vášnivú predohru. Je to iniciatívny muž, ktorý má potrebu predvádzať sa. Čo je jeho veľkým plus, pretože vám bude chcieť aj v sexe ukázať len to najlepšie z neho. Chce mať vedúcu pozíciu nie len v práci ale aj v posteli. Niekedy to môže byť pre partnerku únavné, no ak sa túžite oddať do rúk muža, ktorý vie ako vás potešiť a uspokojiť, s levom zažijete skutočne horúce aj romantické chvíle. Muž lev potrebuje partnera, ktorý mu umoží slobodné vyjadrovanie aj v sexuálnom živote. Milenecký život, ktorý vám ponúkne muž lev je skutočné dobrodružstvo a stelesnenie horúcej energie.

Charakteristika Žena Lev

Žena lev má teplo v srdci. Má silnú túžbu byť milovaná. Celý jej život sa točí okolo práce a okolo neuhasínajúcej túžbe predstavovať pre niekoho tú najmilovanejšiu osobu. Žena lev túži aby ju niekto obdivoval a priniesol jej k nohám aj modré z neba. Túži po mužovi, ktorý bude zovňajškom pripomínať stĺp o kotrý sa môže oprieť. Žena lev túži po vysokom a mocnom mužovi. Častokrát sa zaujíma o mužov, ktorý majú vyššie spoločenské postavenie. Za svojou láskou ide je ochotná čakať aj niekoľko rokov, kým sa jej naskytne príležitosť nadviazať s takým mužom vzťah. Je to vytrvalá žena ochotná ísť za svojím cieľom a počkať si na muža, ak je o ňom presvedčená, že je pre ňu ten pravý.

Žena lev túži byť milovaná a potrebuje aby ju jej partner vo všetkom podporoval. Lichotky sú pre ňu ako živná soľ, ktorá ju poháňa životom vpred. Túži byť obdivovaná a vystavovaná na piedestál. Žena lev chce byť rešpektovaná. Túži však po luxusnom životnom štýle a je ochotná vzdať sa túžby po láske aby naplnila svoje materiálne predstavy. Ak ide o peniaze môže sa stať, že sa vydá za muža len kvôli luxusu a majetku. V srdci však zhasne jej povestný plameň. Žena lev by preto mala svoju pozornosť zamerať na skutočné hodnoty a nadviazať partnerský vzťah srdcom, nie rozumom. Žena lev má tendenciu prehliadať partnerské pomery muža o korého má záujem. Tak sa často stáva, že upadne do vzťahu so ženatým mužom, ktorý je ale v dobrom materiálnom a sociálnom postavení. Žena lev by sa však mala zamerať na budovanie romantického kráľovstva kde centrom jej života bude muž, ktorý jej poskytne hodnoty, ktoré nesúvisia s materiálnym svetom. Najspokojnejšia bude žena znamenia lev, ak spojí svoju túžbu po láske s partnerom, ktorý je dobre z dobrej rodiny a financie pre neho nepredstvujú problém. V takom vzťahu bude žena lev skutočne trvale štastná. Od partnera však vyžaduje skutočnú štedrosť a to, aby nehľadel na to ako rozmarne míňa jeho peniaze. Žena lev si jednoducho povedané vyžaduje kráľovské zaobchádzanie. Vyzvihujte jej kvality. Vezmite ju do drahej reštaurácie, do divadla, na balet. Darujte jej luxusný darček a bude vám skvelou partnerkou do života.

Žena lev býva spočiatku sexuálne uzavretá. Tento kvet potrebuje starostlivosť predtým ako vám ukáže svoju pravú tvár. Intimita je pre ňu úzko spojená s láskou a celým životom. Vo svojom živote potrebuje emočné spojenie. Až potom bude sexuálny život so ženou levicou skutočným zážitkom. Ak sa dostanete do jej emočného jadra, tak vám žena lev ukáže skutočné sexuálne dobrodružstvá. Medzi sexom a láskou u nej neexistuje rozdiel a tak ako silne miluje, také vám poskytne aj sexuálne zážitky. Buďte však trpezlivý, na sex v ktorom dominuje žena lev sa oplatí počkať.

Charakteristika znamenia lev - Zdravie

Lev má silnú telesnú schránku. No aj v tomto znamení sa objavujú problémy s chrbticou. Ak je znamenie lev menej obozretné môže sa dostať do vážneho chrípkového stavu, kedy môže byť toto ochorenie veľmi nebezpečné. Lev by preto nemal podceňovať návštevu špecialistu pri akomkoľvek ochorení, ktoré sprevádza zvyšená telesná teplota. Pre leva je nevyhnutné naučiť sa dychové cvičenia, ktoré mu pomôžu prekonať napätie v pracovnej oblasti. Vhodná je tiež pre toto znamenie joga či pilates. Znamenie lev je náchylné k ochoreniam srdca. Majú tiež blízko ku kožným ochoreniam, ktoré zapríčiňuje stres. Ženy v znamení leva trpia častokrát akné či ekzémom. Lev upadá do depresívnych stavov z obavy o svoju budúcnosť. V tomto dôsledku je náchylný k prejedaniu a priberaniu na váhe. Mal by sa teda stravovať striedmo a vyvážene. Pre znamenie lev sú vhodné kokosové orechy, citróny, figy, rôzne semená. Mäso by mali zo svojho jedálnička vylúčiť čo najviac. Je pre nich nevhodné sladiť si nápoje a med by mal byť pre ľudí znamení leva úplným tabu. Veľmi vhodné sú pre nich čučoriedky, losos a vlašské orechy.

Charakteristika znamenia lev - Láska

Doprajte levovi plnú dôveru. Znamenie lev si zakladá na fyzickej ale aj psychickej blízkosti. Ak si túžite získať muža leva zaujmite jeho pozornosť svojím charakterom. Muž lev miluje krásne ženy, ktoré majú upravený zovňajšok. Miluje prirodzenosť a ženy, ktoré oplývajú šarmantným vtipom. Ak túžite získať ženu v znamení leva nešetrite lichôtkami. Toto znamenie miluje pochvalu a obdiv. Ak vystavíte práve znamenie lev na piedestál a poskytnete mu pocit, že on je ten naj, nebude sa vás už chcieť pustiť. Ženu v znamení leva očaríte aj tým, že nebudete trocháriť v oblasti financií. Darujte jej niečo krásne, čo bude odrážať jej výnimočnosť. Muž lev zas ocení keď budete jeho priateľom a spoločníkom. Miluje prechádzaky a zhováranie sa o všetkom na svete. Aby sa s vami lev cítil bezpečne potrebuje, aby ste nešetrili chválou voči jeho osobe. Do života vám vnesie vášeň a romantiku. Lev má okolo mnoho obdivovateľov a preto je načase ukázať, že práve vy ste tá, či ten pravý bod jeho pozornosti.

Znamenie Lev a významné osobnosti

Rôzne úspešné a významné osobnosti sa narodili práve v tomto výnimočnom znamení. Znamenie lev patrí k romantickým znameniam zverokruhu s túžbou pre luxus, finančné zabezpečenie a so silnou osobnostnou schránkou. Preto niet divu, že medzi sa medzi levami nájde také množstvo významných osobností. Slávni muži ktorý nosia či nosili znamenie lev sú napríklad Daniel Radcliffe narodený 23.07., Arnold Schwarzenegger, Ben Affleck, Joe Jonas, Shawn Mendes, Matthew Perry, Mick Jagger, Paul Anka, Joe z priateľov, herec Matt LeBlanc či Patrick Swayze narodený 18.08.. Medzi významné ženy, ktoré sú narodené v znamení leva patria Madona, Jeniffer Lopez, Demi Lovato, Charlize Theron, Whitney Huston, Mila Kunis, Halle Berry, Sandra Bullock narodená 26.07., Lisa Kudrow, Dua Lipa narodená 22.08., či speváčka Christina Perri. Aj títo slávni ľudia podčiarkujú výnimočnosť a silu osobnosti, ktorou je požehnané znamenie lev.

Horoskop znamenie Lev

Prečítajte si denný horoskop, horoskop týždenný pre znamenie lev či celomesačný horoskop pre znamenie lev, ktoré nájdete hore nad týmto článkom. Staňte sa tiež fanúšikom našej Facebookovej Stránky a prečítajte si každý deň novinky zo sveta Horoskopu, Tarotu a Veštenia. Objavte tiež tajomstvá, ktoré vám tento rok nadelí ročný horoskop a pripravte sa na všetko, čo vás tento rok čaká.


Charakteristika ďalších znamení zverokruhu


Ak sa Vám páči náš obsah, nezabudnite ho zdieľať na Facebooku.

Odoberajte náš Facebook a YouTube kanál. Sledujte tak novinky zo sveta Horoskopu, Tarotu a Veštenia.Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Prajeme vám veľá lásky a spokojnosti, váš Horoskop & Tarot


Charakteristika znamenie Lev