Znamenie Lev

Kedy prebieha sezóna Leva?

Lev je 5 znamenie zverokruhu v poradí. Za sezónu leva sa považuje obdobie, kedy horúce slnečné lúče Slnka pôsobia v plnej sile na našu planétu, na severnú pologuľu. Lev oslavuje svoje narodeniny v čase, keď je sezóna roka v strede leta.

Dátum narodenia leva začína 23 júla. Ku znameniu lev sa radí každý človek, ktorý sa narodil od 23 júla do 22 augusta. Levov životný živel je oheň. Levová vládnuca planéta je slnko. Toto znamenie sa považuje za pevné znamenie zverokruhu.

Obdobie narodenia leva znamená pre mnoho ľudí hlavne obdobie radosti, oddychu, dovoleniek. Mnoho ľudí si práve v sezóne letných znamení vytvára tie najkrajšie spomienky roka. A preto je i dátum narodenia znamenia lev mimoriadne dôležitý, rovnako, ako je dôležité poznanie tohto znamenia zverokruhu. Práve vďaka spoznaniu jeho charakteristických čŕt vieme, čo od dátumu, ktorý vládne levovi očakávať.

Znamenie Lev je prepojené s Ohňom

Za životný element pre znamenie Lev považuje astrológia oheň. K ohnivým znameniam zverokruhu patria 3 znamenia - baran, lev a strelec. Tieto znamenia sú prepojené vo svojom živote so živlom, ktorý je odvážny, vášnivý a nezávislý. Takto sa prejavuje oheň i v živote znamenia lev.

Ohnivý element má organizujúci a energetický vplyv na znamenie zverokruhu lev. Znameniu lev prepožičiava temperamentnosť a zdravé sebavedomie. 3 ohnivé znamenia zverokruhu majú niektoré vlastnosti spoločné. I preto sú zaradené do rovnakej kategórie - do kategórie znamení rozdelených podľa elementu.

Vďaka spoločnému astrologickému elementu sú ohnivé znamenia častokrát umelecky nadané. Rovnako aj lev sa cíti príjemne, ak môže svoj čas stráviť prejavovaním svojich umeleckých sklonov. Ohen, ako element je spojený so sebadôverou, ktorú prirodzene pociťujú ľudia narodení v znamení leva. Hlavne s pribúdajúcim vekom si levy významnejšie dokážu užívať benefity, ktoré im ohnivý element ponúka.

Vibrácie Ohňa posilňujú život znamenia Lev

Lev je znamenie uznávané pre svoju priateľskosť a pripravenosť. Znamenie lev rado, a často pomáha a slúži ostatným. Je to vrúcne a veľmi oddané znamenie. Lev je prirodzený vodca. Vzrušujúca energia tohto znamenia má dar motivovať ostatných ľudí v dosahovaní ich cieľov. Lev sa totiž počas svojho života nesústredí iba na vlastné úspechy. Zameriava sa hlavne na to, aby boli ľudia na ktorých mu záleží šťastnými a spokojnými.

Ohnivú energiu elementu povzbudzuje aj energia slnka, ktorá je vládnucou planétou leva. Živel oheň môže odhaliť i dramatickejšiu stránku osobnosti leva. Znamenie Lev môže vnímať nesprávne vyvážený element. Ten zapríčiní egoizmus, ktorý je jednou z mála negatívnych stránok osobnosti tohto výnimočného znamenia.

Znamenie Lev sa niekedy až príliš prehnane sústredí na svoje vlastné požiadavky a ciele. I to má za následok nesprávne vyvážený oheň. Aby oheň nepoškodzoval život znamenia lev, a povzbudzoval lásku a vzťahy znamenia, je nevyhnutné správne pracovať so svojím elementom. Ohnivý element je silným elementom astrológie. Levovi ponúka mnoho pozitívnych vlastností, no na druhej strane môže spôsobiť aj komplikácie.

Znamenie Lev môže citíť element aj v nerovnováhe

Úspech v živote leva nie je náhodným výsledkom. Je to komplexné zameranie leva na tvrdú prácu. Vďaka vibráciam ohnivého elementu sa lev dokáže plne sústrediť na to, po čom v živote túži. Aby sa však z leva nestal človek, ktorý ide so svojimi cieľmi aj cez mŕtvoly, je vhodné ukľudniť vplyv ohnivého elementu, ak je ho prebytok.

Nedostatok i prebytok ohňa v osobnom horoskope pre znamenie Lev sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. Ak je ohnivý element u leva v rušivej nerovnováhe je vhodné spozornieť. Vtedy by sa mal Lev snažiť robiť veci tak, aby bol oheň vyvážený. Živý a bujný vplyv na ľudí narodených v znamení lev od ohnivého elementu zvýrazňujú vrúcnu a štedrú povahu tohto znamenia. Oheň prepožičiava levovi i vodcovské schopnosti, a možnosť pozdvihnúť svoje sebavedomie.

Znamenie Lev a jeho vládnuca Planéta

Astrológia považuje za vládnucu planétu piateho znamenia slnko. Slnko je mimoriadne dôležitou planétou z pohľadu astrológie. To, v akom dátume sa slnko nachádza veľa vypovie o vašej povahe. Umiestnenie slnka počas dátumu narodenia jednotlivca hovorí o vašom rodnom znamení zverokruhu.

U leva je slnko umiestnené od 23 júla do 22 augusta. Slnko je spojené s hlavovou energiou. Hovorí o dôvere, energii a o sebavyjadrení leva, ktorá je vďaka slnku povzbudené. Všetky pozitívne vlastnosti leva prichádzajúce od slnka prinášajú levovi vnútorné svetlo a dobré stotožnenie so sebou samým. Znamenie lev dobre precíti svoj život v čase správne aspektovaného Slnka.

Slnko dáva levovi mnoho zaujímavých vlastností. Pre leva znamená slnko podstatnú identitu a potrebu vyjadriť sa odvážne. I sebavedomie, a aj jeho vyjadrenie, prichádza s mocou slnka do levovho života. Slnko nám prináša jasné svetlo. U leva vyzdvihuje vnútorné svetlo a pocit seba samého.

Slnko dáva znameniu Lev mnohé dary

Lev je oslnivé znamenie. Charizmatický prejav, a veľmi príjemné vonkajšie vyžarovanie má práve na svedomí slnko, ako vládnuca planéta piateho znamenia. Levy sú uznávané pre svoju oslnivú osobnosť. Sú schopné rozžiariť miestnosť svojim šarmom. Vitalita tiež pochádza od energie slnka. Tá je zvýraznená práve v sezóne, kedy lev oslavuje svoje narodeniny. Vtedy slnko počas roka najvýraznejšie zasahuje znamenie lev.

Každoročne je kľúčovým obdobím pre znamenie lev práve obdobie vstupu slnka do jeho znamenia. Slnko pôsobí nielen na leva, ale aj na ostatných 11 znamení zverokruhu. Blahodárne pôsobí na celú planétu. Prináša život, teplo. Prináša radosť. U všetkých znamení zverokruhu má slnko schopnosť povzbudiť vnútornú identitu človeka. Vyzdvihuje sebaistotu. Pre znamenie Lev znamená slnko aj ráznosť a sebavyjadrenie.

Ak je slnko v priaznivom postavení smerom k levovi, lev vie presne určiť kam smeruje jeho život. Vďaka slnku majú levy silnú túžbu byť uznávaní. Lev chce žiariť. Túži byť obklopený ľuďmi, ktorým dôveruje, a ktorí ho obdivujú. Vládnuca planéta leva dokáže veľmi priaznivo vplývať aj na Levové pocity v spoločnosti, medzi ostatnými ľuďmi. V čase, keď je slnko správne aspektované dokáže lev zažiariť a uspieť.

Znamenie Lev sa rozlišuje aj na základe modality

Základné rozdelenie Leva podľa astrológie je podstatné pre každého človeka narodeného v piatom znamení. No aj pre ľudí, ktorí majú znamenie Lev v rodine. Lev by mal poznať osobnú charakteristiku svojho znamenia, ktorá však nepramení iba od životného elementu alebo vládnucej planéty. Astrológia ďalej delí leva podľa modality. Práve modalita vás môže prekvapiť pravdivosťou vlastností, ktoré Lev prejavuje.

Pevná modalita je tá, ktorá ovplyvňuje život a celkový postoj leva k svojmu bytiu. Lev je pevné znamenie. Jeho dátum narodenia sa datuje v období, kedy nič nezačína, ani nekončí. Už od vstupu slnka do znamenia lev žiaria teplé lúče slnka na našu planétu. Lev sa totiž narodil v strede leta, obdobia, na ktoré sa teší azda každý z nás.

Pevná modalita súvisí u leva s konzistenciou, húževnatosťou a so schopnosťou dotiahnuť veci dokonca. Práve tieto dary, ktoré astrológia opisuje v rozdelení podľa modality, sú dané levovi v dátume a čase jeho narodenia.

Pevné znamenia symbolizujú stabilitu

Astrológia pozná štyri pevné znamenia zverokruhu. Jedným z nich je znamenie Býk, ktorého dátum narodenia prebieha v strede jari. Druhým je už spomínané znamenie lev. Tretím pevným znamením zverokruhu je škorpión - znamenie ktoré je spojené s priebehom jesene. Posledným pevným znamením zverokruhu je Vodnár, ktorého dátum je prepojený s obdobím zimy. Ako teda vidíte, u všetkých štyroch pevných znamení prebieha ročné obdobie, ktoré je v strede. Pôsobí, prebieha, vytrvalo nás obdarováva darmi konkrétneho ročného obdobia.

Lev, ako znamenie pevné má schopnosť stáť nohami pevne na zemi. A to aj v nepriazni osudu, alebo v problematických chvíľach. Tieto dary sú Levové základné charakteristické črty. Vďaka pevnej modalite sa u leva zvyšujú vrodené vodcovské schopnosti. Lev má vôľu dosiahnuť svoje ciele s dôverou a odhodlaním.

Lev je ochotný riskovať. Je vždy pripravený dotiahnuť veci do konca napriek problémom, ktorým môže počas dosahovaní svojich snov čeliť. Znamenie lev so svojou fixnou modalitou patrí k tvrdohlavému znameniu. Aj táto charakteristická vlastnosť pramení od modality piateho znamenia.

Stabilizácia života prichádza práve od fixných znamení

Lev môže mať niekedy problém s prispôsobovaním sa novým podmienkam. Je to kvôli tomu, že i ročné obdobie je zastabilizované, a nikam sa neponáhľa. Rovnako sa prejavuje i povaha fixného leva. Modalita má silný a dlhodobý vplyv na človeka narodeného v ohnivom znamení lev. Podporuje vrodené vodcovské talenty. Môže však viesť aj k nepružnému spôsobu života leva.

Aby mohol lev bez problémov rásť a expandovať ako človek, musí sa snažiť o rovnováhu. Je nevyhnutné, aby bolo znamenie lev vždy otvorené novým názorom a skúsenostiam. Aj keď modalita tieto vlastnosti leva blokuje, jeho ohnivý element a vládnuca planéta znamenie povzbudzuje vo väčšej flexibilite. Preto je lev mimoriadne zaujímavé znamenie celého zverokruhu.

Znamenie Lev je vnímané cez piaty dom astrológie

Lev je piate znamenie. Aj astrologický dom, ktorý je s Levom prepojený je piaty dom. Päťka je teda podľa numerológie číslo, ktoré je s levom silne spojené. Piaty astrologický dom je domom kreativity a sebavyjadrenia. Súvisí s láskou a potešením. Vďaka astrologickému domu sa prejavuje naša schopnosť prežívať radosť. Prejavuje sa i naša kreativita a možnosť romanticky sa vyjadrovať. Znamenie Lev cíti dôležitosť domu.

Piaty dom je domovským domom leva. U znamenia lev je tento dom spojený s prirodzeným talentom. Lev pociťuje vďaka astrologickému domu schopnosť zaujať publikum, i svojich priateľov, či spolupracovníkov. Lev je znamenie často známe tvrdohlavým spôsobom komunikácie a vyjadrovania. Niekedy stojí však popredí jeho sebavedomie, a to hlavne v prípade, ak dokáže správne vyvážiť svoj element. Alebo vtedy, ak vnímame slnko správne aspektované.

Dom dáva znameniu Lev môžnosť prejavu

5. dom je spojený s láskou, vzťahmi, a s romantikou. Znamenie lev má počas celého života túžbu spoznať pravú lásku. Je to romantická duša. Práve tento fakt nieje o levoch často známy. Lev má však tendenciu pristupovať k vzťahom s veľkorysosťou a vášňou. Levy môžu mať tendenciu pripútavať sa myšlienke zamilovanosti skôr, ako k samotnej realite.

Veľakrát sa stane, že Lev sníva o láske a romantike. Ak je však oheň nesprávne vyvážený, lev môže mať problém osloviť svoju lásku, alebo uprednostní sny pred realitou. 5. dom je spojený so znamením lev prostredníctvom lásky, potešenia i kreativity. Astrologický dom náklonností hovorí, že je dôležité, aby lev pristupoval k láske s rozvahou.

Dom leva pripomína, aby lev pamätal na svoju tendenciu pripútavať sa k ľúbostným myšlienkam a nevenovať pozornosť realite. Je dôležité, aby znamenie Lev stálo za každých okolností nohami pevne na zemi. V tom mu pomáha hlavne jeho fixná modalita a vládnuca planéta slnko. Takéto je znamenie lev. Výnimočné, piate znamenie, ktoré má svetu mnoho čo ponúknuť.

Máte vo svojom okolí Leva, na ktorého sedí jeho charakteristika? Napíšte nám na našom Facebooku - Horoskop a Tarot. Sledujte zároveň novinky od Horoskopu a Tarotu v roku 2024.

Ďalšie Znamenia Zverokruhu:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com