aplikacia horoskop tarot sk
horoskop 2022 August

Horoskop 2022 - August 2022

Horoskop 2022 - mesiac August - Mars v kvadratúre Saturnu, Mesačný Nov v zemskom znamení Panna...

Cúvajúce pohyby 4 planét v úvode augusta pripomínajú vnútornú pravdu, ktorú si musíme zachovať hlavne k sebe samému. Nesmieme si namýšľať, ani predstavovať budúcnosť, pretože tieto predstavy nemusia byť reálne. Horoskop August 2022 vraví, že sa sústreďujeme hlavne na realitu, na kráčanie za svojimi cieľmi, a na dokončenie všetkého, čo súvisí s našim budúcim úspechom. V Auguste taktiež planéta Urán vyzdvihuje našu originalitu, a prináša odpor k obmedzeniam. Ľudia ktorí trpia klaustrofobiou môžu mať v tomto období väčšie problémy so svojím zdravím, pretože sú citlivejší na tento problém.

Retrográdny Urán vidí množstvo príležitostí v živote, a snaží sa nás posúvať tým správnym smerom. Vplýva ja na ročný Horoskop August 2022. S týmto pohybom uránu však súvisí aj vrodený strach, ktorý sa musíme naučiť akceptovať, aby nezasahoval do našich budúcich rozhodnutí. Strach nás veľmi obmedzuje pri našich každodenných životných rozhodnutiach. Práve planéta Urán nás nabáda k tomu, aby sme sa snažili tento strach pochopiť, bojovať s ním a následne ho prekonať. Horoskop August 2022 upozorňuje - strach nás obmedzuje vo všetkom kamkoľvek sa pozrieme. Prináša množstvo problémov, pretože nenachádzame odvahu na to, zmeniť naše zamestnanie, alebo urobiť krok vpred v našich rodinných vzťahoch. Aj láska trpí strachom. Koľkokrát sa bojíme povedať druhému človeku úprimne veci od srdca, práve preto lebo nám v tom bránia vlastné obavy? Spoločnosť v našom okolí je nastavená tak, aby sme sa uspokojili so všetkým čo máme, aby sme ďakovali za všetko čo nám živote bolo dané.

Retrográdny Urán však s touto myšlienkou veľmi rád bojuje, a od 24. augusta tak cítime enormnú silu k tomu, aby sme bojovali s vlastným strachom, informuje ročný Horoskop August 2022. Urán nám pripomenie, že niekedy je lepšie vystúpiť z davu, ak chceme byť v živote úspešnejší než ľudia v našom okolí. Úspech je úzko spätý najmä s prekonávaním strachu. Upozorňuje nás v tom, že nieje dôležité, čo si myslia iní ľudia, ale ako my sami pristupujeme k svojmu životu, ako ho prežívame. Smeruje našej energie na to, aby sme pochopili svoju vlastnú originálnosť a snažili sa ju presadiť do nášho života, pretože len takto najlepšie pritiahneme úspech. Čokoľvek, čo v minulosti obmedzovalo našu slobodu alebo nás odsťahovalo preč zo životnej cesty musí byť v tomto období odstránené z našich životov. Urán sa pohybuje retrográdnym smerom od 24. augusta 2022 až do roku 2023, a preto budú mať ľudia množstvo príležitostí na to, aby obohatili ľudstvo svojou vlastnou originalitou, podčiarkuje váš Horoskop August 2022. Viaceré znamenia zverokruhu dostanú nové príležitosti, no je nutné dávať si pozor, aby sme na tejto ceste nestratili rešpekt k samému sebe. Musíme sa hýbať po malých krokoch vpred, ale musíme byť schopní porozumieť a počúvať aj svoje myšlienky. Niekedy planéta Urán vplýva aj na naše romantické vzťahy, a môže nám prinášať zvýšené pocity osamelosti, pretože sa až príliš sústreďujeme na kariérny úspech, upozorňuje Horoskop August 2022. Z pohľadu medziľudských vzťahov môže cúvajúci Urán veľmi negatívne zasiahnuť medziľudské vzťahy, kde pôsobí doslova ako hurikán.

Energie retrográdnych planét, ktoré sa prelínajú aj počas mesiaca august, spôsobujú psychickú vnútornú nestálosť a transformujú celý Horoskop August 2022. V podstate je najdôležitejšie to, aby sme si zachovali nestranný pohľad na svet a na ostatných ľudí. Aby sme sa nezapájali do pokrytectva, do klebiet alebo hádok. Aby sme preskúmali svoju vnútornú bytosť a snažili sa zaradiť na cestu, ktorá nám prinesie šťastie v celom svojom komplexnom zmysle. Putujeme nielen za svojimi vlastnými cieľmi, ale zlúčime naše vlastné predstavy s budúcnosťou našich milovaných. Zapájame do našich rozhodnutí a do našej cesty všetkých ktorých milujeme tak, aby nám táto cesta priniesla budúce šťastie a nové nastavenie myslenia a správania. 5 retrográdnych planét ku koncu mesiaca august nám v živote pripomenie dôvody, kvôli ktorým sme sa rozhodli v minulosti tak, ako sme sa rozhodli. Upozorňujú nás, že naše minulé rozhodnutia sú nemenné, a pripomínajú nám dôležitosť toho, aby sme si stáli za našim minulým odhodlaním.

Pluto, ktoré je retrográdne až do 8. októbra 2022, ešte viac zosiluje vnútorný boj a cíti potrebu pripomenúť nám, že svet nestojí iba na našich pleciach. Prenáša našu myseľ z globálneho pohľadu na vlastné problémy a smeruje pozornosť na nás samých a na malý okruh ľudí, ktorých milujeme. Pluto sa nám snaží naznačiť, čo je pre nás v živote skutočne hodnotné a dôležité. Aj keď v tomto období musíme viac bojovať s našimi nestabilnými emóciami, aj tak máme možnosť počas pohybu týchto retrográdnych planét, pocítiť pokrok v živote, vyzdvihuje Horoskop August 2022. Hlavne v oblasti duševného rozvoja a šťastia. Každý človek sa však v týchto dňoch zamyslí nad tým, či robí dostatok pre našu planétu a pre globálne šťastie. Tým, že sa viac zameriavame na nás samých a na našich milovaných zisťujeme, ako môžu problémy sveta v konečnom dôsledku zasiahnuť naše vlastné šťastie. Spracovať intenzitu týchto pocitov môže byť pre niektoré znamenia zverokruhu veľmi náročné, upomína ročný Horoskop na rok 2022. Najmä vodné znamenia zverokruhu a znamenia zemské budú počas augusta cítiť väčšie napätie, kedy sa budú musieť popasovať s ešte väčšou nestálosťou vlastných emócií. Retrográdna planéta Jupiter zasiahne nielen svoje domovské znamenia zverokruhu – strelec a ryby, ale do menšej miery aj ostatné ohnivé a vodné znamenia zverokruhu. Saturn so svojím charizmatickým vyžarovaním ovplyvňuje najmä znamenie Kozorožec Vodnár – a taktiež znamenia zemské a vzdušné. Planéta Saturn, ktorá prechádza týmto pohybom až do 23. októbra 2022 teda prináša zemským a vzdušným znamením zverokruhu istú životnú lekciu, ktorá bude súvisieť s veľkou psychickou záťažou z minulosti.

Táto lekcia sa bude dotýkať prekonania choroby, alebo prekonania silných pocitov z minulosti, s ktorými nie ste stále z vyrovnaný. Viaceré znamenia zverokruhu sa však naučia, ako uniknúť pred touto silou negatívnych energií z minulosti. Je podstatné zobrať si z týchto energii všetko, čo vás môže poučiť do budúcnosti a využiť tieto znalosti vo vašom živote pre budúci prospech. Pohyb planéty Neptún súvisí s vodným znamením Ryby a karmicky zasiahne všetky vodné znamenia, informuje ročný Horoskop August 2022. Pohyb Neptúnu v tomto smere nastáva práve vo vodnom znamenie ryby, a Neptún ovplyvňuje aj istú časť života rýb, preto budú ryby ovplyvnené silnejšie. Až do 4. decembra 2022 pocítia vodné znamenie karmu ktorá je spojená práve s retrográdnym Neptúnom. Neptún týmto znameniam znemožní vidieť realitu tak, aká v skutočnosti je. Zosilní však intuíciu a predstavivosť, a preto je možné, že vodné znamenie zverokruhu budú mať veľký duchovný dar vidieť realitu ešte predtým, než sa stane. Ak sa vodné znamenia zverokruhu naučia dobre zaobchádzať s energiou planéty Neptún, ktorá sa pomaličky a jemne pohybuje znamením ryby, pocítia vodné znamenia silnú intuíciu a dôveru voči milovaním. Ak sa naučia ignorovať sny a predstavivosť a preklopia svoje nadanie do kreatívnej činnosti, táto kreativita bude ocenená veľkým úspechom a taktiež finančnou odmenou.

Pluto v cúvajúcom pohybe zasiahne vodné znamenia a keďže prechádza znamením Kozorožec, ovplyvní nielen toto znamenie ale aj všetky spriatelené – zemské znamenia zverokruhu, naznačuje ročný Horoskop na mesiac August 2022. Z karmického pohľadu sa nasledujúce znamenia zverokruhu budú orientovať skôr na celok ako na jednotlivca. Títo ľudia si uvedomujú, že bez ostatných ľudí sa nedostanú bližšie k svojmu životnému putovaniu. Ľudí zaujíma ľudstva ako celok, a do popredia životov týchto znamení zverokruhu sa dostáva aj veľká dobrota a ochota pomáhať ostatným. Tí, ktorí pracujú v oblasti pomáhania ľuďom, môžu v toto obdobie pociťovať veľkú túžbu po zmene spôsobu práce, a k celkovému vylepšeniu vzťahov medzi ľuďmi. Môže to tak byť veľmi náročné obdobie z psychického hľadiska, ako sme už uviedli, hlavne pre vodné a zemské znamenia zverokruhu. V mesiaci august 2022 zasiahne karmické vyžarovanie a našu energiu aj množstvo iných tranzitov, ktoré súvisia nielen s prítomnosťou ale aj budúcnosťou, pripomína Horoskop August 2022. Poďme sa pozrieť na ďalšie dôležité tranzity, ktoré z globálneho hľadiska vplývajú na všetky znamenia zverokruhu a na ročný Horoskop August 2022.

Horoskop August 2022 a dôležité dátumy na rok 2022

Horoskop 4. august 2022 - planéta Merkúr vstupuje do znamenia Panna. Planéta Merkúr sa počas celého augusta nachádza v priamom pohybe. Zasahuje tak nielen svoje domovskej znamenia zverokruhu – Blíženci a Pannu, ale aj ostatné vzdušné a zemské znamenia zverokruhu. V každom znamení zverokruhu sa planéta Merkúr prejavuje odlišne, a záleží taktiež na tom, v akom astrologickým dome z pohľadu ascendentu sa Merkúr nachádza. Pre lepšie pochopenie tohto tranzitu na vlastné znamenie zverokruhu je samozrejme nutné prečítať si ročný Horoskop konkrétne pre to znamenie zverokruhu, ktoré nás zaujíma. Merkúr v Panne však zo všeobecného hľadiska spôsobuje u ľudí veľkú opatrnosť, hlavne vo vyjadrovaní svojich názorov a postojov. Pre lepší život sú teraz veľmi dôležité detaily a pozorovanie správania ostatných ľudí voči nám. Je vhodné všímať si aj také detaily, ktoré nám predtým unikali. Keďže planéta Merkúr sa nachádza v direktívnom smere, toto obdobie sa zdá byť ideálnou možnosť na podpisovanie dôležitých dokumentov a zmlúv. Vo vlastnom napredovaní nás však brzdia pohyby retrográdnych planét, ale to neznamená že nemôžeme pomaly kráčať vpred. Treba byť však opatrný, pretože u niektorých znamení zverokruhu je zvýšená predstavivosť, a nádej, ktorá môže súvisieť s otvorenosťou k príliš výhodným ponúkam na kúpu, alebo podnikanie, upozorňuje celoročný Horoskop na rok 2022. Nenechajte sa preto zlákať na žiadne ponuky ktoré znejú až príliš dobre na to, aby boli pravdu.

Horoskop 7. august 2022 – planéta Mars sa nachádza v kvadratúre s planétou Saturn, ktorá je počas augusta v spätnom pohybe. Kvadratúra Marsu s planétou Saturn zasiahne domovskej znamenia zverokruhu – znamenie Baran, Škorpión, Kozorožec Vodnár. Tieto 4 znamenia zverokruhu pocitia pôsobenie tohto tranzitu najintenzívnejšie. Uvedené znamenia zverokruhu sa môžu cítiť frustrované z vlastného života, a nasledujúce obdobie uberie tieto znamenia o ambície a prinesie zábrany. Okolnosti okolo života týchto znamení môžu zabrániť dosahovaniu cieľov, alebo v podpísaní dôležitých dokumentov pre budúcnosť. Kvadratúra planéty Mars so Saturnom je obrannou pozíciou, špecifikuje ročný horoskop, ktorá týmto 4 znameniam zverokruhu pripomína dôležitosť sústredenia sa na to, čo už v živote máme a čo sme dosiahli. Ak znamenia zverokruhu príjmu horúcu a vášnivú energiu Marsu do svojho života môžu si spôsobiť ešte viac problémov, pretože budú konať autoritatívne a presadzovať svoje vlastné názory. Tento tranzit je najlepšie prekonať pokorou a skromnosťou. Nával silnej, niekedy až agresívnej energie môže okolo 7. augusta spôsobiť problémy nielen v práci, ale tiež v rodinnom živote. Aj zo zdravotného hľadiska sú tieto znamenia oslabené, a preto je vhodný čas na posilnenie vlastnej imunitu nielen z pohľadu vzťahov, ale aj zdravia. Určite to nieje vhodný čas na dobývanie srdca niekoho nového, alebo na zmenu povolania

Horoskop 9. august 2022 - nastáva opozícia planéty Venuša s Plutom. Venuša v opozícii Pluta zasiahne najsilnejšie znamenia Býk, Váhy a znamenie Škorpión. Tieto znamenia pocítia hlavne v emocionálnej rovine veľký tlak. Nieje to vhodný deň, ani trojdňové obdobie na uzatváranie manželstiev, alebo na nové známosti. Nezadaní sa totiž môžu nechať zviesť na cestu lásky k majetníckym a žiarlivým jedincom. Aj znamenia zverokruhu, ktoré si užívajú partnerský súzvuk môžu byť teraz viac podráždené. Žiarlivosť je kľúčovým slovom tohto tranzitu a narušuje hĺbku všetkých vzťahov. Majetnícke správanie je zosilnené a možno dokonca odhlaia príťažlivosť k takým ľuďom, ktorí by potenciálne narušili dlhodobé vzťahy. Temné sily môžu v tomto období obklopiť život hlavne týchto 3 znamení zverokruhu, a preto by mali byť opatrne hlavne v láske, kde bude mať niekto tendenciu zneužívať ich pocity. Horoskop na mesiac August 2022 v tomto období taktiež upozorňuje na kriminálne sklony a sklony k užívaniu alkoholu, drog alebo k prehnane násilníckym postojom. Pre znamenie Býk, Váhy o Škorpión je toto obdobie veľmi vhodné na meditácie a na snahu o skrotenie vlastných emócií. Netreba sa príliš zameriavať na vaše Intenzívne túžby, pretože vo vašom živote sa momentálne nachádza silná nerovnováha energií.

Ročný Horoskop 11. august 2022 – planéta Venuša sa presúva do znamenie Lev. Venuša v levovi zasiahne všetkých 12 znamení zverokruhu aj podľa toho, v akom astrologickom dome z pohľadu ascendentu sa Venuša bude nachádzať. Každé znamenie zverokruhu tak bude zasiahnuté odlišne. Niektoré znamenia pocítia viac energie lásky, ďalšie budú mať možnosť získať pre seba financie, a ďalšie znamenia zverokruhu dostanú možnosť uspieť v zamestnaní, alebo sa vyrovnať s istým zdravotným problémom. Z globálneho hľadiska pôsobí Venuša v levovi na očakávania, ktorým venujeme prílišnú pozornosť. Prináša efekt aj na naše sexuálne vzťahy, a zosilňuje fantáziu a náklonnosť k partnerovi. Aj seba samého vnímame uspokojivejšie, a teda toto obdobie môže byť mimoriadne vhodné hlavne pre nezadaných. Hlavne v prípade, ak sa Venuša v levovi bude nachádzať v 5. alebo 7. astrologickom dome. Silnejšie tak tento Z hľadiska lásky zasiahne najmä znamenie Baran. Z hľadiska rodinného života prinesie Venuša uspokojenie znameniu býk, keďže sa bude nachádzať jeho 4. dome, charakterizuje tranzit Horoskop August 2022. Blíženci zas vnímajú túto pozitívnu energiu prostredníctvom svojej mysle a komunikácie. Venuša v druhom dome zasiahnuť znamenie rak, ktoré bude mať počas tohto obdobia príležitosť zarobiť nejaké financie navyše, alebo pozitívne zahviezdiť vo svojom zamestnaní. Tranzit rakovi prinesie hlavne spojitosť so svojou vlastnou identitou, so svojím vnútrom. Pre Leva je tento Tranzit Venuše ideálnou príležitosťou na zveľaďovanie vlastnej mysle a sily. Lev má taktiež ideálny priestor zaujať druhých ľudí a napredovať v živote. Znamenie panna vníma v týchto dňoch ideálnu príležitosť na liečenie svojej duše ale aj fyzických bolestí. Váhy cítia Venušu v 11. dome a ich nádeje a želania sa spájajú hlavne so spolupracovníkmi a priateľmi. Škorpión má príležitosť vytvárať si plány do budúcnosti a napredovať vo svojej kariére, vraví ročný horoskop na mesiac August 2022. Vzťahy Strelca sú posilnené a strelec cíti veľkú túžbu objavovať svet a putovať novými smermi. Kozorožec dostáva príležitosť na sexuálne zblíženie so svojím partnerom a na posilnenie vzťahu. Vodnár cíti súzvuk s partnerom a dobre rodinné vzťahy. Posledné znamenie zverokruhu - ryby, cíti vstup planéty Venuša do leva hlavne cez veľkú organizáciu v živote. Ryby majú taktiež ideálnu možnosť na zveľaďovanie svojho zdravia prostredníctvom fyzického cvičenia a lásky k sebe samému. Tranzit zasiahne jednotlivé znamenia počas jeho pôsobenia v znamení Lev. Pre Podrobnejší opis tohto tranzitu je však nutné poznať hlavne celkový Horoskop vášho vlastného znamenia zverokruhu na rok 2022.

Horoskop 12. august 2022 - vnímame mesačný spln v znamení Vodnár. Opäť, tento mesačný spln zasiahne jednotlivé znamenia zverokruhu rozdielne. Zo všeobecného hľadiska však mesiac zameriava svoju pozornosť hlavne na oblasť liečenia zdravotných problémov, či na emócie alebo pocity. Prináša rekreáciu vlastnej osobnosti a samozrejme vplýva na dom daného znamenia zverokruhu. Tento mesačný spln môže komplikovane zasiahnuť hlavne znamenie zverokruhu Kozorožec, kedy sa spln nachádza v jeho druhom dome. Zasahuje tak do oblasti financií a pôsobí na značné výkyvy v príjmoch a výdavkoch. Kozorožec tak môže očakávať isté problémy vo financiách, ktoré ho nečakane zasiahnu práve v tomto období, počas mesiaca august. Na znamenie Vodnár pôsobí spln nestálo a neisto, hlavne z hľadiska dlhodobého plánovania vzťahov a budúcnosti. Vodnár je znamením zverokruhu s mužskou energiu, a zo zdravotného hľadiska teda zasiahne hlavne mužské znamenia zverokruhu – Baran, Blíženci, Lev, Váhy a Strelec. Pre tieto znamenia zverokruhu nie sú operačné zákroky odporúčané, a mali by tiež zvýšiť pozornosť voči svojmu zdraviu a pri šoférovaní.

Horoskop 20. august 2022 - planéta Mars vstupuje do znamenie Blíženci. Mars - vládnuca planéta znamenia Baran a Škorpión vstúpi do 3. domu Barana a do 8. domu Škorpióna. U Barana tak bude zasiahnutá hlavne komunikácia a vzťahy medzi súrodencami. Taktiež sociálne aktivity budú poznačené väčším stresom, a náladovosťou. U Škorpióna spôsobí tento prechod planéty Mars až prílišnú agresiu v sexuálnej oblasti.Škorpión dostane príležitosť psychicky pomôcť niekomu z rodiny. Škorpión bude mať silu liečiť a inšpirovať ostatných v postupovaní vo svojich životných cieľoch. Pre ostatné znamenia zverokruhu bude potrebná istá zmena životného tempa, aby sa aj do budúcich dní udržala hladina energie, ktorá nám pomáha v každodenných povinnostiach. V živote nechceme cítiť nudu, a preto sa zaujímame o vášeň a o energetickejšije prežívanie každodenných dní. Vnímame maličkosti a krásy života, ktoré nás obklopujú, aby sme sa zbavili pocitu nudy v živote. Isté znamenia zverokruhu sa môžu cítiť vyčerpane, pretože výkyvy energie sa počas tohto dňa pohrajú s vytrvalosťou a so silou v prekonávaní prekážok.

Horoskop 2022 - Retrográdne Planéty v roku 2022 a ich význam

ročný Horoskop 2022 a význam retrográdnych planét

Horoskop 2022 pracuje nielen so Slnkom, ale aj s ostatnými planétami a ich pohybom. Vplyv retrográdnych planét na našu energiu a celkový život je azda najbadateľnejší zo všetkých známych pohybov planét...

Ročný Horoskop 2022 na August - Slnko vstupuje do znamenia Panna

Horoskop 23. august 2022 - slnko sa presúva zo znamenia Lev a vstupuje do znamenia Panna. Prechod slnka do 6. znamenia zverokruhu vplýva na energie 12 znamení zverokruhu. Vo vašom osobnom Horoskop 2022 sa dozviete, ako presne zasiahne tento prechod slnka váš život. Či už v oblasti zdravia, kariéry alebo financií. Niektoré znamenia zverokruhu pocítia aj zmeny v láske a v rodinných vzťahoch. Kľúčovými slovami slnka v znamení panna predstavujú hlavne praktickosť v živote, usporiadanie, organizovanosť, službu a analýzu. Hľadáme vlastnú individualitu a zmysel života. Tak, ako už po minulé mesiace, aj v tomto období vnímame pomalý, ale zásadný postup k vylepšeniu nášho zdravia. Praktické a analytické stránky našej osobnosti stoja teraz v popredí a cítime sa viac motivovaní v oblastiach, ktoré súvisia s pôsobením slnka v astrologických domov jednotlivých znamení zverokruhu. Zemské znamenia zverokruhu, ktoré sú spojené so oznámením Panna sa snažia, aby sa všetky ich plány a sny presunuli do reality. Veľa vecí v tomto období je zameraných hlavne na riešenie problémov, a nie na oddiaľovanie, alebo prenášanie zodpovednosti na iných. Sme si vedomí našej sily, a snažím sa dokončiť úlohy k spokojnosti všetkých.

Ročný Horoskop 26. august 2022 - Merkúr vstupuje do znamenia váhy. Merkúr sa počas augusta rýchlo presúvať zo znamenia panna a 26. vstupuje do Váh. Priateľská povaha všetkých ľudí stojí v popredí, a diplomatické správanie je teraz našou silnou zbraňou. Snažíme sa premýšľať o spôsobe, ako vylepšiť kariéru, ako zosúladiť kolísavé energie. Všetky znamenia zverokruhu robia rozhodnutia rýchlejšie, a popritom sa dostatočne zamýšľajú nad následkami týchto rozhodnutí. Zo všeobecného pohľadu je to veľmi pozitívny tranzit, ktorý zosúlaďuje rozhodnutia so spravnym smerovaním. Merkúr vo váhach znamená vyhýbanie sa zlým rozhodnutiam a skúmanie názorov ostatných ľudí. Berieme v úvahu nielen vlastné potreby, ale analyzujeme ako sa rozhodnútia dotknú aj ostatných ľudí.

Astrologický Horoskop 27. august 2022 - nastáva lunárny Nov v 6. znamení zverokruhu – v znamení Panna. Mesiac august sa zo všeobecného hľadiska výrazne dotkne hlavne zemských znamení zverokruhu, a silne ovplyvní znamenie panna. Aj tento mesačný nov znamení zverokruhu Panna, ktoré je znamením so ženskou energiou vplýva na emócie, rozhodovanie a zdravie ženských znamení zverokruhu. K týmto znamenia patrí nielen Panna, ale aj Býk, Rak, Škorpión, Kozorožec a vodné znamenie Ryby. Tieto znamenia zverokruhu by teraz mali venovať zvýšenú pozornosť svojmu zdraviu, zdôrazňuje Horoskop August 2022, ktoré by malo byť chránené. Najcitlivejšími orgánmi počas mesiaca v znamení Panna budú oči a uši. Je teda nutné vyhýbať sa chladnému počasiu, a dávať si pozor na prechladnutie počas nočných hodín, kedy teploty výrazne poklesnú. Z hľadiska lásky a emócií je nutné, aby boli všetky znamenia zverokruhu tolerantnejšie voči ostatným, aby rešpektovali individualitu ostatných ľudí.

Mesiac august 2022 bude ovplyvnený nielen spätnými pohybmi piatich planét, ale aj energiami ostatných tranzitov ktoré zasiahnu jednotlivé znamenia zverokruhu z pohľadu astrologického domu. Z globálneho hľadiska môžeme sledovať, ako sa život uberá pomalším a lenivejším tempom, ako ľudia viac zvažujú svoje rozhodnutia a niektorí sa silné zameriavajú hlavne na zveľaďovanie svojho vlastného zdravia. August špecifikuje hlavne vnútornú citlivosť a zameriava sa na potrebu stabilizovania nevyrovnaných energií. Balansujeme na hranici tolerovania ostatných a presadzovania svojich vlastných priorít. Karmické energie sú silne zasiahnuté pohybmi piatich planét smerom k poznaniu našej sily.

Dôležité astrologické aspekty - Horoskop August 2022 pre všetkých 12 znamení zverokruhu:

 • Horoskop August 2022 Merkúr, Venuša, Mars, v direktívnom smere počas celého mesiaca.
 • Jupiter, Saturn a Neptún redrográdne počas celého mesiaca a zasahuje ročný Horoskop August 2022.
 • Ročný Horoskop na rok 2022 ďalej vyzdvihuje Urán, ktorý je redrográdny od 24 augusta do konca mesiaca.
Aspekty, ktoré ovplyvňujú Horoskop 2022 počas Augusta
 • Horoskop 04. August 2022 - Merkúr vstupuje do znamenia Panna
 • Horoskop 07. August 2022 - Mars v kvadratúre so Saturnom
 • Horoskop 09. August 2022 - Venuša v opozícii Pluta
 • Horoskop 11. August 2022 - Venuša sa presúva do znamenia Lev
 • Horoskop 12. August 2022 - Spln Mesiaca v znamení Vodnár
 • Horoskop 20. August 2022 - Mars pôsobí v znamení Blíženci
 • Horoskop 23. August 2022 - Slnko vstupuje do znamenia Panna
 • Horoskop 26. August 2022 - Merkúr sa presúva do znamenia Váhy
 • Horoskop 27. August 2022 - Slnko v kvadratúre s Marsom
 • Horoskop 27. August 2022 - Nov Mesiaca v znamení Panna

Horoskop 2022 - Ďalšie Mesiace Roka 2022

Kliknite na obrázok a čítajte ďalej...

Horoskop 2022 Január

ročný Horoskop 2022 August

Do nového roka, do roka 2022 vstupujeme so slnkom v znamení Kozorožec. Prvý aspekt, na ktorý upozorňuje astrologický Horoskop 2022 je retrográdna Venuša takmer počas celého januára...

Horoskop 2022 Marec

ročný Horoskop 2022 Marec

Mesiac marec bude poukazovať na hladký priebeh veci v našom živote, pretože planéty pôsobiace na 12 znamení zverokruhu budú počas celého mesiaca pôsobiť v direktívnom pohybe...

Horoskop 2022 Apríl

ročný Horoskop 2022 Apríl

Mesiac apríl začína Novom mesiaca v znamení Baran. Planéty Urán, Saturn, Mars, Venuša a planéta Merkúr sa počas celého mesiaca nachádzajú v priamom pohybe...

Horoskop 2022 Máj

ročný Horoskop 2022 Máj

Keď sa dívame na mesiac Máj z astrologického hľadiska, do pozornosti sa nám dostávajú viaceré Astrologické pôsobenia, ktoré negatívne aj pozitívne ovplyvňuje všetkých 12 znamení zverokruhu...

Horoskop 2022 Jún

ročný Horoskop 2022 Jún

V júni sa 3 Astrologické planéty a Pluto - planéta Merkúr, Neptún, Saturn dostanú do retrográdneho pohybu. Na naše životy však naraz budú vplývať v počiatku len dve cúvajúce objekty, a ku koncu mesiaca budu v tomto pohybe 3...

Horoskop 2022 Júl

ročný Horoskop 2022 Júl

V úvode júla na znamenia zverokruhu stále pôsobia retrográdne pohyby Saturnu, Neptúnu aj Pluta. Od 28. júla sa k nim pridáva taktiež planéta Jupiter, ktorá svoj retrográdny pohyb smeruje v počiatku v znamení Baran a pôsobí až do 23. novembra, kedy presúva svoje retrográdne energie na znamenie ryby...

Horoskop 2022 August

ročný Horoskop 2022 August

Retrográdne planéty sa počas augusta správajú v cúvajúcom pohybe rozdielne, podľa toho, na aký astrologický dom u jednotlivých znameniach pôsobia...

Horoskop 2022 September

ročný Horoskop 2022 September

Počas mesiaca september pociťujeme neustávajúci ustupujúci pohyb pomalých planét - Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto, a tieto pomalé planéty ovládajú vlastnosti všetkých znamení zverokruhu...

Horoskop 2022 Október

ročný Horoskop 2022 Október

V 10. mesiaci roka 2022 sledujeme celomesačný pohyb pomalých planét - Urán, Jupiter a planéty Neptún. Merkúr vystupuje zo svojho spätného pohybu 02. októbra a následne sa dostáva do priameho smeru...

Horoskop 2022 November

ročný Horoskop 2022 November

V novembri sa nám predstaví retrográdny Mars predchádzajúci znamením Blíženci, vo svojej plnej sile. Do 23. novembra pôsobí na komplexné energie aj cúvajúci Jupiter a počas celého mesiaca planéty Urán, Neptún a už vyššie spomenutá planéta Mars...

Horoskop 2022 December

ročný Horoskop 2022 December

V decembri sa planéta Neptún presúva do priameho pohybu od 4. decembra a planéty Urán a Mars postupujú v cúvajúcom pohybe po celý zvyšok roka...

Horoskop 2022 pre 12 Znamení Zverokruhu


Ak sa Vám páči náš obsah, nezabudnite ho zdieľať na Facebooku.

Odoberajte náš Facebook a YouTube kanál. Sledujte tak novinky zo sveta Horoskopu, Tarotu a Veštenia.Kontakt: Ak chcete dostávať denne Horoskop na dnes, napíšte nám vaše znamenie na horoskop.vestenie@gmail.com

Prajeme vám veľá lásky a spokojnosti, váš Horoskop & Tarot


Horoskop 2022 mesiac August