Horoskop 2022 Vodnár

Znamenie zverokruhu Vodnár sa narodilo v medzi 20. januárom a 18. februárom. Každému Vodnárovi vládne Vzdušný element, ktorý je zároveň blízky znameniu Blíženci a znameniu zverokruhu váhy. Vládnucou planétou každého Vodnára je planéta Urán, no Vodnára do veľkej miery ovplyvňuje aj Saturn, ktorá je jeho sekundárnou vládnucou planétou. Najväčšiu kompatibilitu v živote dosiahne Vodnár s ohnivým znamením Lev, a so znamením Strelec, ktorému vládne taktiež oheň. Tieto dve znamenia zverokruhu dosahujú najvyššiu kompatibilitu s Vodnárom aj v roku 2022.

Osobnosť Vodnára a jeho ročný Horoskop 2022

Vzdušný Element teda vládne 3 znameniam zverokruhu, medzi ktoré patrí aj vaše znamenie – Vodnár. Vzdušné znamenia zverokruhu vo všeobecnosti túžia po slobode v živote, tak, aby si mohli užívať všetky pozitíva plynúce z každodenného života. Pre vzdušné znamenia zverokruhu býva niekedy problémom zapadnúť do pravidelného kolobehu bežných dní, pretože v živote sa vyhýbajú nude, a snažia sa, aby bol každý deň prílivom nových informácií, faktov a napredovania v živote. Životným cieľom každého vzdušného znamenia zverokruhu, a teda aj vášho znamenia Vodnár, je neustále sledovanie svojich oslobodzujúcich myšlienok, život v súlade s okolitým svetom, a užívanie si slobody ducha. Vzdušný prvok vo všeobecnosti spája všetky ostatné prvky, definuje astrologický Horoskop Vodnár 2022. Udržuje oheň v chode, a preto sú znamenia zverokruhu s ohnivým elementom k vzdušnému elementu spriatelené. Potreba slobodného pocitu a samostatnosti sú základnými kľúčovými charakteristickými vlastnosťami znamení zverokruhu narodených so vzdušným prvkom.

Najväčšou výzvou v živote pre každého jedinca, ktorý sa narodil so vzdušným elementom je pochopiť dôležitosť pocitov ostatných, vraví Horoskop Vodnár 2022, a starostlivosť o svoje vlastné fyzické telo. Zväčša sú tieto znamenia zverokruhu veľmi inteligentné, a vedomosti dokážu pretvoriť do praktických veci. Takýto bude aj život Vodnára v roku 2022, kedy budete môcť naplno využiť svoje pozitívne vlastnosti a schopnosti k tomu, aby ste napredovali nielen v súkromnom živote, ale aj v kariére. Pre Vodnára bude podstatné, aby v roku 2022 prestal snívať o veciach, ktoré chce dokázať, ale začal konať, a získal tak postavenie v živote po ktorom túži dodáva Horoskop na rok 2022 Vodnár.

Aj aj zo zdravotného hľadiska sa u Vodnára prejavuje jeho Vzdušný element, a Vodnár je známy svojou dôverou v schopnosti lekára, a je tiež otvorený novým praktikám, ktoré podporujú jeho zdravú životosprávu. Aby bol Vodnár v živote vyvážený, a dosiahol z hľadiska vzdušného elementu správnu životnú rovnováhu je potrebné, aby si postupne v živote vytváral svoju rutinu, ktorú bude opakovať. Na druhej strane pri každej činnosti je potrebné aby si bol vedomý fyzickej existencie, vraví celoročný Horoskop Vodnár 2022. U Vodnára môže nepravidelná strava, alebo vynechanie jedného jedla kvôli stresu alebo nedostatku času znamenať množstvo zažívacích problémov, a komplikácie s trávením. Aj tieto zdravotné neduhy majú spoločné znamenia narodené so vzdušným elementom.

Pre Vodnára je vládnucou planétou Urán a tá ovláda váš život vplýva na Horoskop Vodnár 2022 a na energie a emócie počas celého roka 2022. Sekundárnou planétou, ktorá taktiež ovplyvňuje vaše energie do veľkej miery je planéta Saturn, ktorú máte spoločnú so znamením Vodnár. Planéta Urán je v živote Vodnára predstaviteľom slobody, no taktiež ľudskosti a prekvapení. Tieto vlastnosti planéty Urán sa prenášajú na každého Vodnára už pri jeho narodení, a taktiež ovplyvňujú charakteristické črty a energie každého z vás. Aj v roku 2022 vás vaša vládnuca planéta ovplyvní do veľkej miery. Urán je hneď od začiatku roka 2022 retrográdny, a od 01. januára do 18. dňa tohto mesiaca ovplyvňuje energiu každého Vodnára. Neskôr - od 18. januára sa dostáva do direktívneho pohybu, pričom 24. augusta až do konca roka 2022 je opäť v pohybe retrográdnom.

Urán sa bude počas celého roka 2022 pohybovať v zemskom znamení zverokruhu Kozorožec. V cúvajúcom, ale aj direktívnom pohybe sa teda nachádza v 12. astrologickom dome Vodnára, a tak vaša vládnuca planéta znamenia Vodnár zasahuje domov rehabilitácie a obety, špecifikuje Horoskop Vodnár 2022. Sústreďuje sa nielen na vaše rodinné korene. Nachádza tiež potrebu osviežiť životné prostredie v ktorom žijete, usporiadať svoju domácnosť, nájsť poriadok, súlad a harmóniu v kariérnom aj osobnom živote. Tento astrologický dom je tradične spájaný aj so súkromím, s útočiskom, pripomína Horoskop 2022 pre znamenie zverokruhu Vodnár. Rozvíja vašu intuíciu, no môže vás vohnať do pocitov osamotenia a izolácie. Aké charakteristické vlastnosti vám však planéta Urán predala pri narodení?

Planéta Urán je planétou oslobodenia. No na druhej strane je to prvok anarchie, ktorý sa silne prepája so Saturnom vo vašom živote. Vodnár vďaka planéte Urán chápe, že sloboda neexistuje bez toho, aby otvoril pomyselné hranice vo svojej mysli. Je to planéta istej rebélie, ktorá sa v roku 2022 prejaví hlavne vo vašich rodinných vzťahoch, konkrétne vo vzťahu rodič dieťa, a spôsobí mierne komplikácie hlavne v čase retrográdneho pohybu. Urán vám však v roku 2022 môže priniesť aj prejavy stresu a množstvo fyzickej práce, varuje Horoskop Vodnár 2022, ktorú budete musieť zastrešiť. Na druhej strane je však výbornú správu, že budete ľahko zvládať spontánne situácie, a dokážete napredovať práve vďaka sile tejto vládnucej planéty. Urán môže v roku 2022 silné zasiahnuť a ovplyvniť všetky vaše vzťahy ktoré súvisia s rodinou. A preto je vhodné v čase retrográdneho uránu nevyvolávať konflikty a snažiť sa zostať chladným hlavne voči členom vašej rodiny. Venujte sa humanitárnej iniciatíve, pomoci ostatným, a zabudnite na nezhody a nedorozumenia, radí presný Horoskop Vodnár 2022, ktoré môžu vznikať kvôli vášmu utopickému pohľadu na život ostatných.

Originálne znamenie zverokruhu Vodnár je známe svojou veľkou predstavivosťou. Ani v roku 2022 vám nebude chýbať predstavivosť, ktorú môžete počas viacerých astrologických tranzitov využiť vo svoj prospech, pre napredovanie vo vašej práci. Každý krok si dobre vopred premyslíte, pretože táto vlastnosť je nielen prirodzenou súčasťou vášho života, ale pomôže vám aj správne sa rozhodnúť. Rok 2022 prejaví aj vaše nedostatky, predívda Kozorožcov Horoskop na rok 2022. Čo sa týka detí narodených v znamení Vodnár, tie sa budú javiť viac neposlušné, ako sme už uviedli hlavne v čase retrográdneho uránu. Každý Vodnár, ktorý sa nachádza v dlhodobom vzťahu by mal dbať na to, aby do hĺbky chápal pocity svojho partnera.

Váš partner môže mať počas roka pocit, že mu nevenujete dostatok svojej pozornosti, čo môže do istej miery narúšať vaše medziľudské vzťahy. V roku 2022 nebude silne zasiahnutý 7. astrologický dom Vodnára, čo môže spôsobiť mierne nedorozumenia, alebo až veľké rozchody pre váš dlhotrvajúci vzťah, no o tom si povieme neskôr. Isté Astrologické tranzity v závere roka 2022 naznačujú, že sa budete cítiť osamelo, predvída Horoskop Vodnár 2022. Opäť, pocit osamelosti je prirodzenou súčasťou vášho života a viete už s týmto pocitom pracovať. Pre tých, ktorí pocit samoty prežívajú veľmi zle je rok 2022 vhodný na hľadanie uspokojenia aj v takých chvíľach, ktoré trávite osamote.

Vo všeobecnosti je šťastným dňom Vodnára sobota. Pre rok 2022 je však najvhodnejším dňom na veľké rozhodnutia, napredovanie, a na veľké zmeny v živote každého Vodnára práve pondelok, ktorý vám počas roka otvára dvere nových možností. Pondelok patrí vo všeobecnosti nepriaznivým dňom Vodnára, no pre rok 2022 je to deň, kedy sa môžete venovať členom vašej rodiny, a vášmu partnerovi naplno. Každopádne je však vhodné, aby ste sa počas pondelku vyvarovali investičným rozhodnutiam, a dôležitým nákupom, ako je kúpa nehnuteľnosti alebo nového vozidla. Pre rok 2022 je vašim šťastným kameňom blankytne modrý akvamarín. Tento kameň si umiestnite do domácnosti, alebo si zaobstarajte šperk obsahujúci kameň, ktorý vám pomôže prehĺbiť sa do vlastného vnútra, odhaľovať čistotu a jasnosť. Akvamarín vám pomáha nahliadnuť nielen do vášho vyššieho ja, indikuje Horoskop na rok 2022 Vodnár. Odomyká aj pozitívnu auru vo vašom živote, znamená lásku a pravdu, ktorú si hlboko ctíte.

Ochranná sila Aquamarínu vám pomôže vyvarovať sa nebezpečenstvu a prepracovanosti. Pomáham odbremeniť sa od stresu, a od negatívnych energií ktoré prúdia od závistlivých a neprajných ľudí. V roku 2022 by sa mal každý Vodnár obklopiť modrou a striebornou farbou. Zaobstarajte si doplnky do domácnosti v týchto farbách, ktoré zosilňujú vašu odolnosť hlavne po zdravotnej stránke, a znamenajú emocionálnu stabilitu. Ak sa pýtate, aké čísla sú pre vás počas roka 2022 tými najšťastnejšími máme pre vás odpoveď. Pre Vodnára sú to číslice 3, 6, 11, 21 a 31. Tieto čísla vás budú počas roka sprevádzať vo vašom živote, a znamenajú najšťastnejšie číslice a dni v mesiaci pre každého z vás. Na cestovanie si v roku 2022 v prípade nutnosti môžete zvoliť Švédsko, alebo USA, radí cestovateľský Horoskop Vodnár 2022. Najväčšiu kompatibilitu v láske dosiahnete v roku 2022 so znameniami Lev a strelec.

Čo sa týka priateľských vzťahov je nutné, aby si Vodnár dával pozor na znamenie býk, ktoré vás môže zradiť, alebo vám ublížiť, hovorí Horoskop. Pre lásku nezadaných platí, že najväčšie prepojenie nájdete práve s vašimi kompatibilnými znameniami zverokruhu, ku ktorým sa v roku 2020 pridáva aj znamenie Baran a znamenie Blíženci. V práci budete pozitivne prepojený hlavne so znamením rak a váhy. S rakom si porozumiete v komunikácii a váhy znamenajú pozitívne prepojenie s energiou, no na druhej strane aj isté varovanie o ktorom Horoskop Vodnár 2022 povie ďalej. Ak riešite nejaký zdravotný problém, alebo potrebujete partnera k tomu aby ste začali cvičiť, hýbať sa, alebo zdravšie žiť, rok 2022 upriamuje vašu pozornosť hlavne na znamenie Škorpión a Panna. So Škorpiónom máte množstvo spoločných záujmov a aktivít, ktoré môžete využiť nielen pre chudnutie, no aj pre vzájomnú motiváciu na zdravší životný štýl.

Temperamentný Vodnár nájde v roku 2022 v živote nové uplatnenie, veští aktuálny Horoskop Vodnár 2022. Niektorí Vodnári budú vo svojom konaní nekompromisní, iní rezervovaní. Viacerí Vodnári pocítia silu retrográdneho a direktívneho uránu, ktorý vás sprevádza 12. astrologickom dome počas celého roka 2022. Mali by ste si pamätať že je dôležité využiť počas roka svoje originálne a nezávisle myslenie, a nevyhýbať sa humanitárnym činnostiam, ktoré pomáhajú v živote ostatným. Keďže milujete zábavu s priateľmi nájdete si v roku 2022 dostatok príležitostí k tomu, aby ste si týmto spôsobom oddýchli od stresu a povinnosti. Najvýraznejším mesiacom spojeným s vašimi priateľskými vzťahmi bude záver roka 2022 – konkrétne mesiace november a december 2022, odhaduje Horoskop Vodnár na rok 2022. V týchto mesiacoch si užijete nielen blízkosť vašich priateľov ale aj intelektuálne rozhovory, ktoré milujete. Rok 2022 upozorňuje každého Vodnára na nesplnené sľuby, ktoré vám môžu byť tým najväčším nepriateľom pre vašu budúcnosť, ale aj reputáciu.

Ročný Horoskop 2022 Vodnár a jeho Negtíva roka 2022

Negatívne tranzity roka 2022 zasiahnú nejedného Vodnára a taktiež aj karmu v dlhotrvajúcich vzťahoch. Január je ovplyvnený retrográdnou Venušou v 12 astrologickom dome, čo spôsobuje návrat k minulým rozhodnutiam a vzťahom v mysli každého vodnára. Cúvajúca Venuša a tiež Urán v retrográdnom januárovom pohybe odomyká vašu myseľ a môže spôsobiť pocit smútku, samoty a u niektorých vodnárov vyvolá depresiu. Váš vzťah môže byť ohrozený, no mali by ste sa zamerať hlavne na pozitívne spomienky, ktoré máte so svojim dlhotrvajúcim partnerom, ak chcete, aby bol váš vzťah silný aj po odoznení januárových retrográdnych astrologických tranzitov. V Januári budú v zlej kondícii hlavne také vzťahy, ktoré si v minulom období prechádzali zradou, podvodom, či inými hlbokými problémami, ktoré narúšajú stabilitu a skutočnú hodnotu partnerského, či manželského života.

Horoskop 2022 Vodnár - Nechce sa Vám ďalej čítať? Video Horoskop Vodnár na Youtube

Akékoľvek unáhlené a impulzívne rozhodnutia súvisiace s vašim vzťahom počas mesiaca Január 2022 sa vám môžu vypomstiť. Nerobte unáhlené rozhodnutia zasahujúce váš vzťah - radí Horoskop 2022 Vodnár, ak nechcete, aby ste prežívali nasledujúce mesiace ešte vo väčšej duševnej izolácii, než ktorú budete cítiť v úvode roka. Aj Marec preskúša vašu lásku. Budete omnoho žialivejší. Vodnár má tendenciu kontrolovať každý krok partnera, čo je neprijateľné, ak chcete aby bol váš vzťah zdravý a vitálny. Žiralivosťou pritiahnete do vášho vzťahu negatívne karmické energie, ktoré môžu spôsobiť nepekné hádky. Pre Vodnára je cesta do lepších dní budovanie zdravého sebavedomia.

Opäť, aj záver Marca a úvod mesiaca Apríl 2022 znamenajú problémy hlavne vtedy, ak sa Vodnár rozhodne riešiť zvyšovanie svojho sebavedomia prostredníctvom kritiky partera, popisuje Horoskop Vodnár 2022. Kritika vášho milovaného za drobnosti spôsobuje zlé energie vo vašej domácnosti, ktoré cíti nielen váš partner, no prípadne aj vaše ratolesti. Kritika je nevhodná, hlavne vtedy, ak si chcete prostredníctvom nej vybudovať lepšiu pozíciu vo vašej domácnosti. Rozhodne platí, že ak nemôžete povedať nič pekné, radšej mlčte.

V závere apríla môžete vnímať isté nedorozumenia s vašim partnerom kvôli rôznym názorom na výchovu detí, hovorí emočný Horoskop 2022. Počas mája, no počas celého roka by si mal každý vodnár dávať pozor na nenaplnené sľuby, ktoré môžu narušiť stabilitu vzťahu. Od 29. Septembra môže váš dlhotrvajúci vzťah narušiť vplyv istej ženy. Horoskop predpovedá narušenie vzťahu hlavne v tom prípade, ak nieje váš vzťah s partnerom stabilný a v minulosti prekonal veľkú krízu. Žena, ktorá sa vo vašom živote objaví môže ovplyvniť ženu narodenú v znamení Vodnár, ale aj muža Vodnára. Vnímate jej negatívne pôsobenie, a môžu sa tiež vynoriť tajomstvá, ktoré ste chceli pred partnerom ukrývať.

Tie najsilnejšie tranzity astrológie ovplyvnia nielen Horoskop Vodnár 2022, ale aj život nezadaných Vodnárov, aj z negatívneho pohľadu. Od úvodu Marca by mal každý vodnár krotiť impulzívne správanie. Odhodlajte sa robiť niečo nové, a nebuďte prílišne kritický voči niekomu, kto má o vás záujem. V júli a v auguste buďte v prípade novej známosti obozretný, doporučuje Horoskop 2022 Vodnár, pretože tranzity astrológie sú z tohto pohľadu do istej miery rušivé. V druhej polovici roka vás aspekty popletú natoľko, že máte potrebu vyhľadávať spoločenosť expartnera a snažiť sa o jeho uznanie. Dávajte si pozor hlavne v prípade, ak bol váš partner násilnícky, či do vášho života vnášal iné negatívne energie.

Aj rodinné vzťahy a priateľstvo Vodnárov zasiahnú astrologické tranzity v mierne negatívnom význame. Počas Januára sa cítite odlúčený od ostatných, pretože viacero planét sa posúva spätným pohybom. Tieto spätné pohyby planét ovplyvnia priateľstvá aj rodinný život Vodnára. Marcový Merkúr v konjunkcii Saturnu spôsobí pocit izolácie a odlúčenia od rodinných členov, varuje Kozorožcov Horoskop 2022. Môže tiež blokovať vyrovnané vzťahy s deťmi a zapríčiniť tak mierne nedorozumenia vo výchove detí - či uš s partnerom, alebo konkrétne s vašimi deťmi. Veľký vplyv tejto konjunkcie nastáva hlavne u mladších vodnárov, ktorí teraz prežívajú neľahké obdobie, plné problematických vzťahov so súrodencami a rodičmi. V marci môžu tiež niektorí Vodnári riešiť komplikovaný vzťah s priateľom, ktorí vám prejavia najhlbšie pocity, dodáva Horoskop 2022 pre Kozorožca.

Od 29. Apríla je možné, že odhalíte zradu niektorého z vašich priateľov, alebo ukončíte priateľstvá, ktoré pre vás viac nemajú význam. Okolo prostredných mesiacov roka 2022 majú deti narodené v znamení Vodnár tendenciu žiť a rozhodovať sa samostatne a spôsobujú vrásky svojim rodičom. Rodinné vzťahy tak môžu byť do istej miery narušené. V posledných mesiacoch roka budú v disharmónií také vzťahy v ktorých členovia rodiny spolupracujú, či spoločne podnikajú. Môžu vznikať malé nedorozumenia, ktoré súvisia s pracovnými povinnosťami a financiami. Horoskop 2022 Vodnár vám odporúča, aby ste sa na toto komplikovanejšie obdobie pripravili prostredníctvom predošlých meditácií a duševnými cvičeniami.

Aj pracovný život Vodnára bude ovplyvnený negatívnymi tranzitmi. Januárové retrográdne planéty spôsobujú pomalé napredovanie a nedajú šancu Vodnárom, ktorí si hľadajú zamestnanie. Vodnár by teraz nemal robiť ani kroky smerom k zmene povolania, alebo k začatiu podnikania. Vaše nutkanie poučovať ostatných môže vytvoriť napätú atmosféru v práci, hlavne medzi vami a vašimi kolegami. V prvých dvoch mesiacoch roka 2022 sa preto radšej zamerajte na vašu vlastnú prácu a na vaše vlastné dokončenie povinností. V prvej polovici roka je potrebné dávať si pozor na aférky, alebo flirt v zamestnaní, ktorý vám spôsobí veľké komplikácie do budúcnosti.

V roku 2022 je vhodné oddeliť prácu od súkromného života, radí aktuálny Horoskop 2022 Vodnár. Pod vplyvom Marsu v Marci, a v prvej polovici apríla cítite pracovné vypätie, pretože pod tlakom okolia prekračujete svoje limity. Mars vám tiež poradí, aby ste v marci dosahovali úspech aj na úkor pocitov ostatných. Je vhodné byť v tomto smere opatrný. Druhá polovica augusta patrí vnútornému konfliktu, ktorý sa prepája s vašimi pracovnými povinnosťami a nedovoľuje vám si pracovne oddýchnuť. Môže sa stať, že ste zabudli vybaviť veľmi dôležitú povinnosť, ktorá ovplyvní vaše pracovné výsledky, hlavne v druhej polovici mesiaca August 2022. Počas tohto mesiaca musíte prevziať zodpovednosť za nesplnené, či nedokončené pracovné povinnosti.

Financie budú taktiež ovplyvnené. Napríklad počas pôsobenia retrográdneho Merkúru, ktorý silne pôsobí napríklad v úvode roka, či v období od 10. Mája do úvodu Júna, môže Vodnár očakávať väčšiu kazivosť elektroniky ale taktiež problémy s vozidlom. Je dosť pravdepodobné, že vás v čase retrográdneho merkúru potrápia financie do hĺbky hlavne vtedy, ak sa na tieto mimoriadne výdavky vopred nepripravíte. Finančné komplikácie vás môžu postretnúť aj v posledných dvoch mesiacoch roka 2022, a preto by ste sa mali vopred pripraviť na výdavky, ktoré môžu ochudobniť vašu peňaženku.

Zdravie bude v niektorých mesiacoch komplikované, odhaduje Horoskop Vodnár na celý rok 2022. Vodnár má tendenciu zanedbávať svoje zdravie a nevenovať dostatočnú pozornosť ochoreniam, či drobnému prechladnutiu, ktoré môže pod vplyvom negatívnych energií prerásť do vážnejšieho ochorenia. Je nutné, aby Vodnár venoval svojmu zdraviu dostatočnú pozornosť. Ženy narodené v znamení Vodnár potrápia viaceré zdravotné komplikácie, a dokonca aj problémové kŕčové žily. Muži, aj ženy v tomto znamení si musia dávať pozor obzvlášť vtedy, ak trpia problémami so srdcom. Rok 2022 môže tiež znamenať škaredé úrazy, a hlavne prvá polovica roka je zdravotne neprívetivá, upozorňuje celoročný Horoskop 2022 Vodnár.

Denný horoskop Vodnár vás pripraví na akutálny deň. Horoskop 2022 od veštkyne znamená aj možnosť dennej veštby pre znamenie zverokruhu Vodnár.

Ročný Horoskop 2022 Vodnár a jeho Pozitíva na rok 2022

Pozitívne tranzity nastávajú aj z hľadiska ľúbostných dlhotrvajúcich vzťahoch Vodnára. V Januári 2022 vás zasiahnú energie rušivých retrográdnych planét Merkúr, Venuša a vášho vládcu - planéty Urán. Tieto na prvý pohľad rušivé astrologické aspekty však znamenajú aj prerod, a možnosť na hĺbkové pochopenie vlastných emócií, potrieb a pocitov. Horoskop 2022 Vodnár vás upozorňuje za to, aby ste sa neuzatvárali do svojho vnútra. Vnímajte energiu vášho partnera a snažte sa nájsť radosť vo vašom vzájomnom pochopení.

Vzťahy, ktoré sú vyrovnané budú v januári prekvitať, pretože si užijete dni plné komunikácie a vzájomného intelektuálneho prepojenia, čo je pre vás oboch mimoriadne dôležité. Astrologická predpoveď pre zadaných Vodnárov špecifikuje január ako mesiac na pochopenie vlastných potrieb. Pre každého vodnára je to mesiac odpustenia, porozumenia a pre viacerých aj znovuzrodenia vo vzťahu, či pochopenia emócí partnera, čo je vynikajúcou správou hlavne pre tých Vodnárov, ktorí si hľadajú cestu hlboko do srdca partnera a do jeho duše. Marec je príležitosťou na využitie pozitívnych astrologických energií vo svoj prospech. Vodnárov môže do určitej miery sužovať žiarlivosť, no na druhej strane môže zdravý prejav žiarlivosti vášmu partnerovi lichotiť. Je však nutné, aby ste sa venovali aj intímnemu potešeniu ak si chcete byť ešte bližší. Marec je mesiac, ktorý zlučuje pôsobenie Venuše a planéty Mars a tak je intímny život veľmi zaujímavý - Láskavý od Venuše a inovatívne - impulzívny zo strany Marsu. Ak pociťujete žiarlivosť skúste sa partnerovi priblížiť nielen inteligenčne a emočne, ale aj intímne, radí váš ročný Horoskop 2022 Vodnár.

Ďalšie mesiace sú zamerané na budovanie vyrovnaných a pozitívnych emócií vo vzťahu s partnerom. Vo februári môžete obnoviť stratenú iskru a užívať si romantiku. Vodnár si tiež v prvých mesiacoch roka 2022 uvedomí, že je lepšie nasledovať vlastný rozum a vlastné rozhodnutia, než sa orientovať iba podľa toho, čo mu vravia ostatní v jeho okolí. Zistíte, že je najlepšie zachovať si svoj vlastný rozum a že by ste sa mali sústrediť iba na vlastné šťastie. Počas apríla si budujete zdravé sebavedomie, ktoré je atraktívne pre vášho partnera a preto sa tešíte z jeho blízkosti. V závere apríla môžete očakávať veľkú podporu vo výchove detí a v starostlivosti o domácnosť aj zo strany vášho partnera, čo nesmierne poteší nejedného Vodnára.

Letný mesiac Júl 2022 bude najdôležitejším mesiacom z pohľadu dlhotrvajúcich vzťahov, odhaduje Vodnárov Horoskop 2022, manželstva a lásky Vodnára. Prináša enormné množstvo pozitívnych aspektov, ktoré niesú ničím rušené. Užívate si tak pocit slobody a lásky, pretože táto kombinácia je pre vás mimoriadne dôležitá. Uzmierenie prichádza z každej strany a vaše vzťahy v tomto období prekvitajú. V októbri sa dozviete pozitívnu správu, veští Vodnárovi Horoskop 2022, ktorá ovplyvní váš doterajší partnerský život, alebo zmení váš pohľad na váš dlhotrvajúci vzťah. Táto predpoveď sa týka hlavne žien narodených vo vzdušnom znamení Vodnár.

Aj tí Vodnári, ktorí lásku hľadajú sú ovplyvnení pôsobením tranzitov astrológie. Z pozitívneho pohľadu je úvod roka 2022 mimoriadne vhodný na prehĺbenie sa do svojho vnútra, udáva Horoskop 2022 Vodnár. Môžete objavovať vnútroné pocity a potreby vo vašom živote. Sústreďujete sa na veci, ktoré sú dôležité hlavne pre vás a ignorujete tlak okolia na váš život. Úvod roka vám tak prináša možnosť hlbokého uspokojenia so svojim životom a nový pohľad na slobodu, ktorú si chcete naplno užívať. Napríklad mesiac Február 2022 vás obdaruje silným sexappealom, čo je mimoriadne dôležité pre tých Vodnárov, ktorí chcú zaujať pozornosť vysnívaného, budúceho, potenciálneho partnera.

V úvodných mesiacoch roka dostávajú príležitosť Vodnári, ktorí hľadajú osudovú lásku. Neskoršie mesiace sú zas vhodné pre krátkodobé stretnutia plné vášne, ale aj romantiky. Zaujímavé je, že isté priateľské vzťahy Vodnára môžu prerásť do hlbších emócií. Druhá polovica roka patrí prevažne sexuálnym vzťahom a intímnej radosti. V Septembri sa viacerí Vodnári pýtajú, či je vhodná doba na návrat k expartnerovi. Horoskop 2022 Vodnár vám ozrejmí, ktoré termíny sú na toto rozhodnutie vhodné, a kedy tak urobiť. Záver roka je plný spoločenských udalostí a možností na stretnutie osudovej lásky.

Rodinné vzťahy a priateľstvá budú tiež na vysokej úrovni. V úvode roka si môžete užívať pomoc s domácimi prácami a s vašimi povinnosťami zo strany ostatných členov vašej rodiny. V marci je pravdepodobné, že vám váš najbližší priateľ prejaví hlbšie emócie a pocity. Hlavne v prípade ak cítite, že je medzi vami neznáma, romantická energia, ktorá nedostala priestor na úspech. Pre niektorých Vodnárov je to pozitívna správa, no v živote iných spôsobí tento prejav pocitov starosti a komplikácie, či dokonca stratu najbližšieho priateľa.

Počas mesiacov Máj, Jún a Júl 2022 ste človekom, ktorý dokáže harmonizovať akékoľvek problematické a rozvrátené rodinné vzťahy, ktoré budú teraz stabilné. Môžete sa venovať aj zveľaďovaniu vašej domácnosti, ktoré si teraz tiež zaslúži vašu pozornosť. Júl a prvá polovica Augusta sú mesiacmi mimoriadne dôležitými na ukľudnenie narušených rodinných vzťahov. Práve vodnár bude mať silu na ukončenie rodinných sporov. Pozitívne priateľské vzťahy sa dostávajú k slovu v mesiacoch Október, najsilnejšie však v Novembri a v prvej polovici Decembra 2022. Vo veľkom Horoskope od veštkyne nájdete aj zoznam pozitívnych termínov, ktoré súvisia s plánovanou svadbou, či tehotenstvom Vodnára a preto neváhajte a čítajte horoskop ďalej.

Pozitívne aspekty sa dotknú aj tých Vodnárov, ktorí sa zaujímajú o predpoveď v práci. Úvod roka je vhodný na dokončenie dôležitých úloh, aj takých, ktoré vám stoja na stole ešte z predchádzajúceho roku. Od februára sa energie mierne stabilizujú a máte tak možnosť uspieť v práci, a venovať sa aj svojej domácnosti. Vaše sebavedomie a sebavyjadrenie bude počas Februára 2022 na vysokej úrovni a tieto dary môžete využiť pre napredovanie v kariére a pre celkovú zmenu vášho postoja k vašej práci. Pre kariéru nezamestnaných Vodnárov sa núka množstvo šancí a svoju šancu zachytia aj tí Vodnári, ktorí chcú začať v roku 2022 podnikať a vybudovať si úspešné podnikanie.

V závere Marca sa darí nielen zamestnaným Vodnárom, ale aj študentom a nezamestnaným, ktorí hľadajú šancu na úspech. Vodnárovi sa podarí dokončiť aj najťažšie úlohy, predpovedá Horoskop 2022 Vodnár. V júni cítite veľkú silu, ambície, vytrvalosť a vaša pracovitosť je inšpiráciou pre ostatných. Mesiac September 2022 môžete využiť na vzdelávanie, a intelektuálne napredovanie v kariérnom smere. Mladším ročníkom sa bude dariť v štúdiu. Najpozitívnejším mesiacom pre kariéru Vodnára je mesiac Október 2022, ktorý vás obohatí dobrými nápadmi, či novými možnosťami. November je zas poznačený vynikajúcimi priateľskými a medziľudskými vzťahmi a tak budú prekvitať aj vaše vzťahy so spolupracovníkmi, veští horoskop 2022 vodnár.

Finančnú pohodu vám doprajú viaceré tranzity, ktoré tiež pozitívne ovplyvnia rok Vodnára 2022. V prvých mesiacoch roka 2022 budete mať príležitosť použiť isté financie na zveľaďovanie vašej domácnosti. Taktiež môžete míňať nejaké peniaze na darčeky, či iné radosti pre vašich najbližších. Najlepšie mesiace roka 2022 z hľadiska financií sú mesiace Jún, Júl a August 2022. Tieto mesiace znamenajú šťastie v hre, mimoriadný finančný zisk a tiež zlepšenie finančnej situácie, ktorá má súvis s vašim zamestnaním.

V zdraví počas roka vám pomôže kostihoj lekársky, ktorý prinavráti energiu do vášho tela a zastabilizuje negatívne procesy, súvisiace s liečením istých zdravotných problémov. Horoskop zdravia 2022 pre znamenie Vodnár tiež odporúča, aby ste si do domácnosti zabezpečili olej z citrónovej trávy pomáhajúci v prekonávaní stresových období. Aj keď bude prvá polovica roka komplikovanejšia, druhá polovica uzmieruje bolesti a pomáha vám prinavrátiť do vášho života energiu a vitalitu. Rok 2022 je tiež vynikajúcim rokom pre tých Vodnárov, ktorí chcú, alebo musia schudnúť. Znamenia Škorpión a Panna sú pre vás tým najlepším partnerom pre chudnutie, pretože s týmito znameniami máte spoločné záujmy, a Panna vám poradí v oblasti správneho stravovania a vhodného pohybu pre váš život. Dôležité sú aj prechádzky v prírode a zosúladenie vášho tela a psychiky k tomu, aby ste zdravotné komplikácie prvého polroka prekonali bez problémov.

Mesačný Horoskop Vodnár vám odpovie na to, čo si aktuálny mesiac pripravil pre vaše znamenie. Horoskop 2022 Vodnár je prepojený aj s mesačnou veštbou. Prečítajte si všetky dôležité horoskopy od veštkyne na rok 2022.


Horoskop 2022 Vodnár - Láska, Práca, Zdravie...

Kliknite na obrázok a čítajte ďalej...

Horoskop Vodnár 2022 od veštkyne - Pozitíva a Negatíva roka 2022:

Váš partner bojuje s pocitom, že mu nevenujete mnoho pozornosti, čo do istej miery veľmi narúša medziľudské vzťahy. 7. astrologický dom nebude u Vodnára silne zasiahnutý počas celého roka 2022, čo spôsobuje mierne nedorozumenia, no aj rozchody vo vašom dlhotrvajúcom vzťahu, no o tom vám Horoskop Vodnár 2022 povie neskôr... Čítajte Horoskop lásky Vodnár 2022 ďalej...

Horoskop Vodnár 2022 od veštkyne - Láska a Vzťahy v roku 2022:

Retrográdna Venuša sídliaca v 12. dome, zameriava vašu pozornosť na dávnu aj bližšiu minulosť, a taktiež na minulé vzťahy. Vodnár má celkovo problémy s vyjadrovaním pocitov. Retrográdna Venuša pôsobiaca v 12. astrologickom dome prechádzajúca Kozorožcom od 01. januára, až do 29. januára. Ešte do väčšej hĺbky tak blokuje úprimnosť ale aj otvorené pocity voči milovanému partnerovi... Čítajte Horoskop lásky Vodnár 2022 ďalej...

Horoskop Vodnár 2022 od veštkyne - Rodina, Priatelia, Manželstvo v roku 2022:

Ako som už niekoľkokrát spomenuli, úvod roka 2022 je prepojený s retrográdnou Venušou, a aj s Merkúrom a spätnému pohybu vládcu Vodnára, planéty Urán. Venuša v retrográdnom smere pôsobí v Kozorožcovom 12. dome, a ovplyvňuje vzťahy, aj tie rodinné... Čítajte Horoskop Vodnár 2022 ďalej...

Horoskop 2022 Vodnár - Práca a Peniaze:

Astrologické tranzity hovorí o pohyboch planét, ktoré ovplyvňujú prácu ale aj na peňažné blahobyt Vodnára a tiež na presný Horoskop Vodnár 2022. astrologické tranzity sú v januári 2022 prevažne orientované na 1. a 12. dom astrológia Vodnára, a tak sa Vodnár vracia myšlienkami do minulosti , a tiež sa zaoberá svojím zdravím ... Čítajte Horoskop 2022 Vodnár práca a peniaze ďalej...

Horoskop Vodnár 2022 - Zdravie:

Vodnár bude počas roka 2022 zanedbávať svoje zdravie. Preto je veľmi dôležité aby Vodnár nezabudol na starostlivosť o seba samého, aby sa venoval vlastnému telu do rovnakej miery, ako sa zaoberá starostlivosťou o financie a o rodinných členov. Pre Vodnára je celý rok 2022 vynikajúcou možnosťou na korekciu váhy a zlepšenie zdravia ... Čítajte Horoskop zdravia 2022 Vodnár ďalej...

Retrográdne Pohyby planét pôsobiace na Horoskop 2022 Vodnár

Graf Retrográdnych Planér roka 2022 - Vplyv na Horoskop 2022 Vodnár

Kliknite na Obrázok vyššie a prečítajte si všetky dôležité informácie o Retrográdnych planétach roka 2022 a o ich vplyve na Horoskop 2022 Vodnár. Nižšie nájdete zoznam termínov dôležitých pre vašu energiu, vitalitu a pre celkový Horoskop 2022 Vodnár.

Retrográdny Merkúr a Horoskop 2022 Vodnár
Retrográdna Venuša - Horoskop 2022 Vodnár
Retrográdny Mars - Horoskop 2022 Vodnár
Retrográdny Jupiter - Horoskop 2022 Vodnár
Retrográdny Saturn 2022 - Horoskop Vodnár 2022
Retrográdny Urán - Horoskop 2022 Vodnár:
Retrográdny Neptún 2022 - Horoskop Vodnár:
Retrográdne Pluto 2022 - Horoskop Vodnár 2022

Horoskopy 2022 pre všetky znamenia zverokruhu:

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com