Horoskop 2022 Vodnár

Horoskop Vodnár 2022 - Láska a Vzťahy

Partnerský Horoskop Lásky 2022 pre Zadaných Vodnárov

Narodili ste sa v znamení Vodnára a zaujíma vás, ako budú vyzerať vaša dlhotrvajúce vzťahy počas roka 2022? Mali by ste očakávať negatívne prekvapenia, alebo sa môžete tešiť z pozitívnej energie, ktorá je prepojená s vaším manželstvom, či dlhotrvajúcim partnerským vzťahom? Veštkyňa pripravila astrologickú predpoveď pre každého Vodnára, ktorý sa zaujíma o budúcnosť v láske z hľadiska dlhotrvajúcich vzťahov, manželstva, a rodinnej harmónie. V tejto časti vám Horoskop 2022 Vodnár vyrozpráva viac o pôsobení najdôležitejších astrologickych tranzitov od januára až do decembra 2022. Uvedieme si, ktoré mesiace a tranzity budú zodpovedné za zmeny vo vašom ľúbostnom živote, a kedy by ste si mali dávať pozor na vaše, či partnerovo správanie. Zameriame sa nielen na 7. dom partnerstva, ale aj na Astrologické prechody ostatnými domami, ktoré sú úzko prepojené s vaším intímnym životom, so vzťahmi, s rodinou, deťmi a budúcnosťou, radí Horoskop Vodnár 2022.

Pre Vodnára bude v roku 2022 najzaujímavejšia intelektuálna stimulácia, ktorá by mala prísť od každého Vodnárovho partnera, ak chcete udržať vzťah s týmto znamením zverokruhu v intímnom napätí, a v pozitívnom karmickom naladení. Vodnár je znamenie zverokruhu, ktoré si cení konverzáciu, a inteligenciu svojho partnera, popisuje Horoskop Vodnár 2022. Inak tomu nebude ani v roku 2022. Drahý Vodnári, ste znamením zverokruhu, ktoré potrebuje inteligentné rozhovory, a duchaplného partnera vo svojom živote. Nevyhýbajte sa preto komunikácii, ktorá je pre vás mimoriadne dôležitá hlavne v úvode roka, kedy sa 3 planéty astrológie nachádzajú v retrográdnom pohybe, podčiarkuje Vodnárov Horoskop 2022. Jednou z týchto planét je aj váš vládnuci Urán, ktorý môže práve v januári spôsobiť prvé komplikácie vo vašom vnútri, a taktiež vo vašich osobných medziľudských vzťahoch. Úvod roka 2022 - konkrétne mesiac január vás teda zasiahne viacerými astrologickými tranzitmi v 1. a 12. dome, no ovplyvní vás aj retrográdny Merkúr, retrográdna Venuša a cúvajúci Urán. 3 retrográdne planéty počas januára 2022 znamenajú pre každého Vodnára pomalšie životné napredovanie.

Retrográdna Venuša sa nachádza v 12. dome, a zameriava celú vašu pozornosť na minulosť, a minulé vzťahy. Vodnár má vo všeobecnosti problémy s vyjadrovaním svojich pocitov. Retrográdna Venuša v 12. dome prechádzajúca znamením Kozorožec od 01. januára do 29. januára do ešte väčšej hĺbky blokuje vašu úprimnosť a otvorené pocity voči vášmu partnerovi. Bojíte sa, že vaše najhlbšie city môže váš partner odmietnuť, čo môže spôsobovať rany na vašej duši. Januárové pohyby 3 retrográdnych planét, a hlavne vašej vládnucej planéty Urán a retrográdnej planéty Venuša, môžu otriasť hlavne takými vzťahmi, ktoré si v minulom období prešli komplikovanejšími chvíľami. Týka sa to hlavne takých partnerských spojení, kedy ste museli riešiť zradu alebo podvod z partnerovej strany, vyzdvihuje ročný Vodnárov Horoskop 2022.

Pre Vodnára tak môže byť január 2022 veľmi komplikovaným a bolestivým obdobím, no iba vtedy, ak je váš vzťah s partnerom nevyrovnaný. Pozitívnou správou však je, že retrográdna Venuša v 12. astrologickom dome otvára vašu myseľ, a Vodnár sa konečne prehĺbi do seba. Viac času chcete tráviť osamote, a ste tak skutočne šťastný, predpovedá Horoskop Vodnár 2022. Máte preto možnosť učiť sa meditovaniu, spoznávaniu vašej duše, a hĺbky vášho srdca. Každý Vodnár môže nahliadnuť do svojich najvnútornejších pocitov. Môžete usporiadať svoje myšlienky a vnútorne pocity do harmónie, čo je pre vás hneď v úvode roka 2022 mimoriadne dôležité. Možno sa teraz bojíte odmietnutia z partnerovej strany, alebo nepochopenia vašich pocitov. Máte však možnosť tieto pocity v sebe správne spracovať, a nájsť odpovede vo vašom vnútri na to, čo v živote skutočnosti chcete, a po čom naozaj túžite. Hĺbková relaxácia a meditácia vám dokáže otvoriť oči, vraví Horoskop, pretože sa odosobníte od vonkajšieho sveta a zameriavate sa iba na to, čo chcete vy. Teraz vám nič nediktujú ostatní. To čo v živote chcete a dosiahnete diktujete iba vy sám sebe, a tak máte možnosť roztiahnuť krídla, a nechať voľný priestor myšlienkam a následným rozhodnutiam.

3 retrográdne planéty počas januára 2022 však neodporúčajú Vodnárom robiť dôležité životné zmeny a veľké rozhodnutia. Týka sa to aj vašich partnerských vzťahov. Ak máte teda dlhodobý pocit že váš vzťah už nemá zmysel, v januári máte možnosť viac premýšľať a meditovať. Január vám poskytuje možnosti na to, aby ste zistili čo v živote chcete, a čo od života očakávate. Možno práve január vám poskytne množstvo šancí na to, aby ste vzťah so svojím partnerom zmenili k lepšiemu, aby ste sa dokázali otvorene porozprávať o tom, čo vás trápi. Január je na jednej strane zameraný na minulosť a myšlienky na to, ako vám váš partner v minulosti ublížil. Na druhej strane, pre niektorých Vodnárov je to však obdobie, kedy spomínate na minulosť so šťastnými zážitkami a dokážete partnerovi odpustiť, dokonca aj z radu.

Je na každého Vodnára, aby si v januári do hĺbky rozobral svoje vlastné pocity, pokračuje veštbou Horoskop 2022 pre Vodnára. Nesústreďte sa na vaše okolie. Nesústreďte sa na vonkajší svet, ktorý niekedy môže ovplyvňovať vaše rozhodnutia. Spoliehajte sa na vlastný rozum a na vlastný úsudok, na vlastné pocity a emócie. Sústreďte sa na lásku, a najhlbšie pocity ktoré uchovávate vo vašom srdci, pretože práve vaše srdce je vám v januári tým najlepším radcom. Je veľmi pravdepodobné, že viacerí Vodnári udržujú vo svojom živote nereálne romantické predstavy z minulosti s niekým, koho ste poznali, a práve tento fakt môže u niektorých Vodnárov spôsobovať komplikácie v dlhotrvajúcom vzťahu. Príliš si idealizujete človeka o ktorom snívate, hovorí Horoskop Vodnár 2022. Tento človek negatívne zasahuje váš partnerský vzťah, pretože prílišné idealizovanie istej osoby je na jednej strane prepojené s prehliadaním pozitívnych vlastnosti vášho partnera. Uvedomte si, že život nie je rozprávka, a že v partnerskom živote je dôležité aj riešenie problémov, nedorozumení, a komplikácií, ktoré spôsobuje spoločný partnerský život, výchova detí, a rodinné problémy. Práve tieto veci patria k manželstvu, a k dlhodobému partnerskému zväzku. Aj január vám ponúka šancu na to, aby ste si uvedomili skutočnú hodnotu partnerových pocitov.

Na jednej strane je to tak Január 2022 mesiac istého smútku v živote Vodnára. Na druhej strane je január 2022 symbolom znovuzrodenia a objavovania vlastných emócií, meditačných cvičení, a prepojenia s milovanou osobou. Horoskop 2022 Vodnár vás však dôrazne upozorňuje, aby ste sa v januári vyhýbali akýmkoľvek dôležitým rozhodnutiam súvisiacim s vaším vzťahom – ako sú rozvod, alebo dokonca aj urýchlene manželstvo. Robte iba tie veci, ktoré máte dlhodobo v pláne, a ktoré nenarúšajú vašu osobnú rovnováhu. Ak prichádza iniciatíva na rozchod zo strany vášho partnera bolo by vhodné ho ukľudniť, a tieto rozhodnutia nechať na nasledujúce mesiace roka 2022, ktoré budú z hľadiska týchto rozhodnutí omnoho vhodnejšie.

Ďalším astrologickým tranzitom, ktorý počas roka 2022 vplýva na vaše medziľudské vzťahy a na sebavyjadrenie vo vzťahu je konjunkcia slnka s planétou Saturn v období od 4. februára po po väčšinu februára 2022. Slnko v konjunkcii Saturnu cítite veľmi intenzívne, podotýka Horoskop pre Vodnára na rok 2022. Je to triezvy aspekt, ktorý ovplyvňuje každého Vodnára vo veľmi pozitívnom smere, pretože vám prináša slobodu prejavu. S vaším partnerom môžete komunikovať o vašej budúcnosti. Slnko v konjunkcii Saturnu znamená v láske začiatok a iniciatívu nielen pre nezadaných Vodnárov, ale aj pre tých, ktorí túžia zaceliť vzťah po hádke alebo po nezhodách.

Práve obdobie po odoznení retrográdnych planét Merkúr, Venuša a vášho vládcu Uránu znamená obdobie plné možnosti na znovuzrodenie, a na napredovanie vo vašom partnerskom živote. Každý Vodnár teraz cíti potrebu ovládať svoje impulzy, pokračuje presný Horoskop Vodnár 2022, a vyhýbať sa hádkam, či zbytočným nedorozumeniam s partnerom. Je to veľmi pozitívny aspekt, ktorý utíši vašu potrebu vyvolávania konfliktov, a znamená triezvy pohľad na svet okolo, a na pocity partnera. Máte možnosť sebavyjadrenia. Môžete partnerovi povedať všetko po čom túžite. Február 2022 je mesiacom oslobodenia, a prejavu najhlbších pocitov. Je to mesiac, kedy by mal každý Vodnár vyjsť s pravdu von, a viac netajiť pred svojím partnerom dôležité veci, ktoré sa priamo dotýkajú vernosti, alebo vzťahu vo vašom živote.

Takí Vodnári, ktorých partner je nastavený v defenzívnom postoji, a snaží sa ukončiť váš vzťah z akýchkoľvek dôvodov, budú v tomto období šťastnejší. Uvedomujete si totiž svoju vlastnú sebahodnotu, vraví astrologický Horoskop Vodnára na rok 2022. Uvedomujete si, že v konečnom dôsledku je tento krok vášho partnera aj pre vás tým najlepším. Je to veľmi oslobodzujúce myslenie, ktoré Vodnára zasiahne hneď v úvode februára 2022, a zotrvá s vami až po zvyšok roka, pretože dostanete množstvo nových príležitostí k tomu, aby ste sa cítili skvele.

Vodnár by sa mal stotožniť so všetkými dôležitými veštbami pre jeho život. Upriamte vašu pozornosť aj na Horoskop na Dnes Vodnár ktorý sleduje nielen predpoveď Lásky, ale aj energie prepojené so zdravím a prácou počas aktuálneho dňa, pre slnečné znamenie Vodnár.

Čo predpovedá Horoskop 2022 Vodnár počas ďalších mesiacov roka 2022?

Od 02. marca vnímate Merkúr v konjunkcii vašej sekundárnej domovskej planéty Saturn v prvom astrologickom dome. Od 02. marca až do 6. marca cítite krátke obdobie negatívneho postoja vašej osobnosti k vášmu životu. Merkúr v konjunkcii Saturnu môže spôsobovať ťažkosti v komunikácii. Vodnári, ktorí sa nachádzajú aj v harmonickom partnerskom či manželskom zväzku musia byť pripravení na hádky a nedorozumenia, ktoré od 02. marca do 6. dňa tohto mesiaca predpovedá Merkúr v konjunkcii Saturnu v prvom astrologickom dome. Môže sa stať že viacerí Vodnári budú zaneprázdnení, popisuje Horoskop, čo opäť spôsobí vážny záujem o budovanie silného medziľudského prepojenia s vaším partnerom. Zameriavate sa na dôležité úlohy vo vašej práci, a zanedbávate domáce, bežné povinnosti. Môže to spôsobovať nervozitu zo strany partnera, ktorý bude mať pocit že ho ignorujete, a že sa nevenujete vašim domácim povinnostiam tak, ako by ste mali.

Obdobie od 02. marca do 6. marca je krátkym obdobím, no môže znamenať veľké hádky, alebo dokonca až drsné reakcie zo strany Vodnára napríklad v prípade kritiky zo strany partnera. Snažte sa teda zachovať chladnú hlavu, odporúča Horoskop Vodnár 2022, a dodržujte bežnú rutinu všedných dní, kedy je starostlivosť o domácnosť a o členov vašej rodiny mimoriadne dôležitá. Snažte sa nepreháňať svoje reakcie voči partnerovi na bežné nedorozumenia, a zachovajte si svoju vlastnú tvár, aby ste sa neskôr nemuseli ospravedlňovať za reakcie, ktoré neboli primerané.

Od 6. marca harmonizuje tieto energie Venuša vstupujúca do znamenia Vodnár a prechádzajúca prvým astrologickým domom Vodnára, ustanovuje Horoskop na rok 2022 Vodnár. Táto Venuša vám dáva príjemný atraktívny vzhľad, čo si okamžite všimne aj vás dlhotrvajúci partner. V marci vám astrologické tranzity opäť núkajú príležitosť na to, aby ste pretvorili váš vzťah naspäť do vášnivých období, kedy ste sa nemohli odtrhnúť jeden od druhého.

Celý marec 2022 je z hľadiska astrologických tranzitov pozitívny, no 6. marca nastávajú hneď dva tranzity, ktoré sa sústreďujú na vaše medziľudské vzťahy. Problémom vo vzťahoch môže byť druhý astrologický Tranzit, konkrétne planéta Mars prechádzajúca prvým domom, ktorá sa v prvom dome usiluje až do 15. apríla. Horoskop Vodnár 2022 vraví, že tento tranzit môže spôsobiť, že budete až príliš kontrolovať aktivity vášho partnera. Mars v 1. astrologickom dome totiž vo vašom vzťahu vyvolá žiarlivosť, a snahu mať všetko pod kontrolou. To sa vášmu partnerovi nemusí páčiť, a tak môžu, hlavne vo vzťahoch kde prevláda žiarlivosť nastať konflikty a nedorozumenia, prípadne veľké hádky. V tomto prípade je ideálne, ak sa budete sústrediť hlavne na svoje sebavedomie a uvedomíte si, že váš partner nemá dôvod hľadať inde to, čo mu dokážete poskytnúť vy. Na druhej strane u niektorých Vodnárov môže byť táto žiarlivosť opodstatnená, popisuje osobný Horoskop Vodnára 2022.

Planéta Venuša v prvom dome vám dáva ostražitosť, a vnáša do vášho života možnosti na zlepšovanie vášho partnerského vzťahu. Ak máte teda pochybnosti o vernosti a dôvere zo strany vášho partnera je načase, aby ste partnerovi pripomenuli vaše začiatky, a vašu vzájomnú lásku ktorú ste niekedy cítili. Takto si k sebe pripútate jeho srdce, a nebudete musieť viac dbať o to, že si jeho dušu ulúpi niekto iný. V marci je vhodné, ak sa budete viac zaujímať o vášho partnera ale aj o jeho aktivity, podotýka Horoskop Vodnár 2022, no na druhej strane nie je vhodné ak budete príliš žiarlivým Vodnárom, ktorý kontroluje každý pohyb svojho milovaného. Uvedené marcové tranzity roka 2022 sa dotknú žien aj mužov narodených v znamení Vodnár, pre ktorých je teraz nesmierne dôležité budovať hlavne vlastné sebavedomie, a využiť fyzickú atraktivitu k tomu, aby ste si svojho partnera pripútali bližšie k telu. Marec je mesiacom plným krásy a vášne, popisuje Horoskop, ktorú by ste mali preniesť aj do vašej postele a intímneho života.

Od 27. marca môžete byť totiž voči vášmu partnerovi až príliš kritickí, čo mu môže ubližovať, a môže ho odvrátiť od potreby zdržiavať sa vo vašej blízkosti. Niekedy je lepšie nechať si kritické poznámky pre seba. Váš partner má tiež svoje pocity, a nie je vhodné, ak mu znižujete sebavedomie kritikou, ktorá nie je ani opodstatnená. Môže to byť spôsobené tým, že sa usilujete zvýšiť vaše sebavedomie tak, že znížite sebavedomie vášho partnera. Nie je to však vhodný postup. Ak chcete aby bol váš vzťah v harmónii, a chcete dosiahnuť dokonale prepojenie lásky a porozumenia je nutné, aby ste dali partnerovi najavo ako si ho vážite, ako veľa pre vás znamená.

Od 27. marca až do záverečných dní apríla 2022 je rozumnejšie, ak sa budete plne sústrediť na prítomný okamih. Minulosť už nezmeníte, pripomína opäť Horoskop Vodnár 2022. Ak ste s partnerom prežívali nezhody kvôli veci, na ktorú ste sa rozhodli zabudnúť toto rozhodnutie musí byť nemenné. Zabudnúť sa musíte naučiť aj vo svojom srdci a vo svojej duši, inak sa v živote nebudete môcť pripojiť na rovnakú vlnovú dĺžku, čo spôsobí problémy vo vašom živote. Žite prítomným okamihom, doporučuje asto Vodnárov Horoskop na rok 2022. Plánujte si spoločnú budúcnosť s milovaným...

Záver marca, celá prvá polovica apríla 2022 a Horoskop Vodnár 2022 predpovedajú, že prichádzajú vhodné dni na plánovanie veľkých veci vo vašom spoločnom partnerskom živote. Môžete sa rozprávať o novom prírastku do rodiny. Vodnári v dlhodobom partnerskom zväzku môžu hovoriť o svadbe, a o budúcnosti, ktorú ste si vysnívali. Váš partner je chápavým človekom, a jedinou vecou, ktorá teraz nerobí dobrotu je kritika z vašej strany ktorá nebude bez povšimnutia. V týchto dňoch je dobre pamätať si múdrosť ktorá hovorí, že ak neviete povedať nič pekné radšej mlčte, zdôrazňuje váš Horoskop na rok 2022. Týka sa to každého Vodnára, či už ste muž Vodnár alebo žena narodená v tomto vzdušnom znameni zverokruhu, a myslíte si, že kritika posunie váš vzťah na novú úroveň. Bude to však práve naopak.

Horoskop 2022 Vodnár preto Vodnára varuje, aby si zachoval svoj aktívny spôsob uvažovania, a opäť sa sústredili na vlastný rozum a nie na to, do čoho vás tlačí okolie, alebo neprajný priatelia, či členovia rodiny. Verte vlastným rozhodnutiam a vlastnej mysli, a opäť je vhodné sústrediť sa na budovanie zdravého sebavedomia ktoré je mimoriadne atraktívne aj pre vášho partnera. V závere apríla 2022 vás môže ovládnuť negatívnejšie myslenie vo vzťahu kvôli kvadratúre planéty Merkúr so Saturnom. Merkúrová kvadratúra Saturnu uprednostňuje samostatnosť a iniciatívu, boj za seba samého. Tento negatívny aspekt sa prejaví hlavne v takých vzťahoch, kde je dôležitá aj starostlivosť o spoločné ratolesti s vaším partnerom. V tomto smere môžete mať rôzne názory na výchovu, a tento fakt a spôsobí nedorozumenia v závere apríla. Ak sa dlhodobo potýkate s problémovým správaním vašich detí, alebo máte pocit, že ste na všetko sám je načase zapojiť do väčšej iniciatívy starostlivosti o deti a domácnosť aj vášho partnera. Horoskop 2022 Vodnára radi, aby ste sa v závere apríla spoliehali viac na vášho partnera, ktorý by vám teraz mal byť plnou oporou hlavne v prípade starostlivosti o deti.

Horoskop lásky 2022 pre znamenie Vodnár vám porozpráva o vzťahoch a láske. Pre kompletnú kopatibilitu lásky však čítajte Horoskop Lásky Vodnár, kde nájdete percentuálnu zhodu s vašou láskou!

Význam nasledujúcich tranzitov na Horoskop Vodnár pre rok 2022

Májové Slnko v kvadratúre Saturnu vstupujúce do 5. domu znamená túžbu po sebavyjadrení, no aj testy a výzvy vo Vodnárovom živote. Budete sa musieť potýkať s určitými povinnosťami a zodpovednosťou, ktorá súvisí so splnením sľubov vo vašom partnerskom vzťahu. Ako sme už uviedli v predchádzajúcej časti Horoskopu 2022, uvedený rok môže byť kvôli nesplneným sľubom pre Vodnára veľmi náročný. Už v úvode roka 2022 si preto uvedomte ktoré sľuby môžete naplniť a ktoré nie, a partnerovi sľubujte iba to, čo môžete skutočne splniť. Nesplnené sľuby vás môžu v máji obrať o dni plné radosti a šťastia, pretože váš partner vám bude mať nenaplnené sľuby za zlé, a bude ich pokladať až za klamstvá. Slnko predchádzajúce 5. domom od 21. mája znamená rozvoj, napredovanie a dokonca aj plodnosť. Je to astrologický aspekt prepájajúci sa s každým Vodnárom, ktorý hľadá väčšie množstvo sebadôvery hlavne vo vzťahu a v smere súvisiacom s výchovou detí.

Najsilnejšie zasiahnutý 7. astrologický dom partnerstva, emócií a partnerského života nastáva počas mesiaca júl 2022, kedy sa k 7. domu pridávajú aj tranzity sústreďujúce energie na 5. a 4. astrologický dom. Druhá polovica roka 2022 začínajúca mesiacom júl 2022 a znamená množstvo pohybov astrológie, signalizujúcich rozvíjanie partnerského vzťahu. Ak ste Vodnár, ktorý sa pohráva s myšlienkou spečatenia svojho dlhotrvajúceho partnerského vzťahu manželstvom, nie je vhodnejšie obdobie, než letný mesiac júl 2022, ktorý je na tento krok Vodnára absolútne najvhodnejší. Júl 2022 je harmonickým mesiacom pre každého Vodnára, indikuje Horoskop Vodnár 2022. Znamená uzmiernenie po hádkách, rekonvalescenciu vzťahu, znamená znovuzrodenie pre vzťahy, ktoré si prešli minulou krízou. Nie je pravdepodobné, že by sa vzťah Vodnára počas júla 2022 rozpadol, alebo bol narušený.

Júl je plný harmonických aspektov nielen zo strany Venuše, planéty Merkúr, no tiež z pozície slnka, vyzdvihuje Horoskop pre znamenie zverokruhu Vodnár 2022. Túžite po duševnom spriaznení so svojím partnerom. Delíte sa o svoje názory nielen z pohľadu intelektuálneho. Delíte sa o svoje koníčky, záujmy, o svoje názory... Ste na rovnakej intelektuálnej úrovni, čo Vodnára mimoriadne teší. Merkúr v 7. dome od 19. júla má tendenciu zmierňovať akékoľvek narušené vzťahy, hlavne verbálnou formou. Môžete dokonca vášmu partnerovi napísať list, ak vás trápia veci, ktoré je pre vás ťažké komunikovať. Júl je vhodným obdobím pre každého Vodnára, pre posilnenie vzťahov, vraví mesačný Horoskop Vodnár 2022. Je to mesiac zmierenia. Júl 2022 znamená pohodové vzťahy, a kľúčové aspekty, pre rok 2022 pre každý dlhotrvajúci vzťah Vodnára. Využitie preto tento mesiac na oddych v náručí vášho partnera. Ak premýšľate o dovolenke, ktorá by prinavrátila do vášho vzťahu iskru, vášeň, nieje vhodnejší mesiac, než júl 2022.

Všetky pozitívne aspekty astrológie sa zlučujú do jednej veľkej energie sústreďujúcej sa na Vodnárov partnerský život, a prajú vám v akomkoľvek rozhodnutí súvisiacim s vaším partnerským vzťahom. Môžete sa rozhodnúť pre rozšírenie vašej rodiny. Môžete sa rozhodnúť pre manželský zväzok, ktorým posilnite váš dlhotrvajúci partnerský vzťah. Môžete sa rozhodnúť pre dovolenku vo dvojici, kedy si naplno užijete intímne radosti vo vašom vzťahu. Horoskop 2022 odporúča každému Vodnárovi využiť silný mesiac roka 2022 – júl, ktorý je najlepší mesiacom pre rozvíjanie medziľudských vzťahov, lásky a harmónie vo vašom partnerskom vzťahu. Sústreďte sa preto na lásku, ktorá je v júli veľmi silná.

Pozitívne aspekty a vyžarovanie astrologických energií na partnerský život Vodnára preruší až retrográdny Urán od 24. augusta, ktorý pôsobí až do úvodu roka 2023. vládnuca planéta sa dostáva do cúvajúceho pohybu v 12. astrologickým dome – v znamení Kozorožec. Retrográdny Urán ukazuje vašu vnútornú inteligenciu. Vaše osobné vzťahy s vaším partnerom prežívate na hlbšej úrovni, no pozitívnou správou je, že sa nesústredíte na vašu negatívnu, spoločnú minulosť. Na druhej strane napredujete vo vzťahu veľmi pomaly, čo je vynikajúcu správu pre tých Vodnárov, ktorí si chcú užívať každé pozitivne vibrovanie prítomného okamihu.

O základných vlastnostiach znamenia Vodnár vám rozpráva nielen Horoskop 2022 Vodnár. Aj Charakteristika Znamenia Vodnár je dôležitá. Od veštkyňe, pre vás. Muž Vodnár, aj Žena Vodnár v podrobnej charakteristike na rok 2022.

September, Október, November a December 2022 pôsobia aj na Horoskop Lásky Vodnára 2022

Od 23. augusta až do 23. septembra cítite vo vašom partnerskom vzťahu veľké prepojenie vašich energii s financiami. Niektorí Vodnári môžu riešiť finančné záležitosti súvisiace s rodinným životom, kedy váš rodinný rozpočet nie je v takej stabilite, ako by ste si želali. V týchto dňoch tak môžu vznikať hádky hlavne kvôli financiám, a kvôli nesprávnym investičným rozhodnutiam. Ak chcete v živote dosahovať väčšiu finančnú stabilitu musíte sa zamerať nielen na príjmy vášho partnera, ale aj na to, ako dokážete práve vy – znamenie Vodnár, obohatiť rodinný rozpočet svojou prácou, inteligenciou a kreativitou, popisuje aktuálny Horoskop Vodnár 2022. Od 29. septembra smeruje planéta Venuša svoje energie na 9. dom Vodnára, a hlavne pre ženy narodené v znamení Vodnár znamená tento Tranzit veľké zmeny v živote.

Od 29. septembra do 23. októbra sa môžete dozvedieť pozitívnu správu, ktorá ovplyvní vašu budúcnosť a váš život s partnerom. Tento astrologický aspekt je prepojený s cudzími krajinami a so zahraničnou kultúrou a preto sa môže stať, že váš partner bude musieť pracovne vycestovať do zahraničia a vy sa k nemu pridáte. Pre ďalších Vodnárov tento aspekt znamená poznávanie a hľadanie filozofického a náboženského prepojenia s partnerom. Znamená hľadanie duchovného spojenia s milovaným a zdieľanie informácií s vaším partnerom.

Od 29. septembra do 23. októbra je možné, že váš partnerský život zasiahne neznáma žena, ktorá prinesie do vášho života zmenu. Táto neznáma žena môže váš vzťah narušiť, alebo posilniť, popisuje presný Horoskop Vodnár 2022. Záleží na tom, v akom karmickom vyžarovaní sa váš vzťah momentálne nachádza. Ak prechádzate problémami a krízou je možné, že táto neznáma žena bude predstavovať provokáciu pre vášho partnera, alebo pre vás. Ak je váš vzťah silný a stabilný, táto neznáma žena prinesie nový pohľad na váš vzťah, a možnosti na veľké zmeny, ktoré vás v závere roka 2022 zasiahnu. V mesiaci október si užívate spoločenské kontakty, priateľské vzťahy, no môžete klásť aj vyššie nároky na vášho partnera. Chcete aby váš partner kariérne rástol a napredoval, čo môže opäť spôsobovať množstvo kritiky z vašej strany na jeho osobu.

Horoskop 2022 Vodnár vás však upozorňuje, aby ste kritiku mierili inteligentne, a vyššie nároky kládli hlavne na vašu vlastnú prácu a tvorivosť. Pre zachovanie harmonických a vyrovnaných partnerských vzťahov by bolo vhodné, aby ste záver roka 2022 využili na spoločenské akcie, na cestovanie, a na spoznávanie nových priateľov, ktorí budú mať pre vašu rodinu zmysel. Nevynechajte spoločenskú udalosť na ktorú budete pozvaný s vaším partnerom alebo s vašimi deťmi. Od 28. novembra rozumiete potrebám vášho partnera a vašich detí, a dokážete prekonať aj tie najťažšie úlohy, ktoré vám život postaví do cesty.

Od 6. decembra vstupuje Merkúr do 12. astrologického domu a váš život je zasiahnutý zdržanlivosťou aj istým pocitom izolácie. Tak ako v úvode roka 2022, aj záver roka vám núka chvíle ktoré môžete využiť na meditácie a na spracovanie svojich vnútorných pocitov, vraví Vodnárov ročný Horoskop 2022. December patrí tranzitom, kedy nie je vhodné očakávať nič veľké, nič nové. Je lepšie ak budete v komunikácii a vo svojich rozhodnutiach zdržanlivejší. Môžu nastať hlavne problémy v komunikácii s vaším partnerom, pretože od 20. decembra môžete byť vy, alebo váš partner vyslaný na krátke cesty na menšiu vzdialenosť - hlavne za účelom štúdia alebo práce. Záver roka 2022 patrí slnku v 12. dome, a tak je vhodné, aby sa každý Vodnár prispôsobil ostatným. Máte tendenciu pomáhať ostatným, a prejavovať svoje schopnosti aj prostredníctvom partnera. Posledné dni roka 2022 sú vhodné na usporiadanie spoločenskej udalosti v spoločnosti vašej rodiny a priateľov.

Energie roka 2022 z pohľadu partnerských vzťahoch sú teda rôznorodé. Horoskop 2022 Vodnár vám v tomto horoskope predstavil najdôležitejšie tranzity astrológie prepojené s vašim partnerským životom. Sledujte pozitívne aspekty, a vyhýbajte sa tranzitom, ktoré negatívne zasahujú vaše manželstvo, či partnerský vzťah. Váš retrográdny vládca – planéta Urán ovplyvňuje energie dvakrát počas roka 2022, v oboch prípadoch v 12. dome. Prehĺbte sa viac do svojho vnútra, spoznávajte svoje pocity a emócie, a prepájajte svoju lásku s vaším partnerom. Nesľubujte čo nemôžete splniť, varuje opäť Horoskop 2022 Vodnár, pretože toto varovanie je najdôležitejšie zo všetkých, pre harmonický rok 2022.

Tarot je dôležitou súčasťou veštby. Veštenie tarotom sa snúbi s predpoveďou, ktorú opisuje Horoskop 2022 Vodnár, a aj prostredníctvom tarotových kariet pripravila veštkyňa predpoveď pre znamenie Vodnár. Tarotová Karta Dňa vám navyše ozrejmí predpoveď na aktuálny deň, podľa vašej osudovej karty, pre znamenie zverokruhu Vodnár.

Partnerský Horoskop Lásky 2022 - Predpoveď pre Nezadaného Vodnára

Ste nezadaný Vodnár a zaujímate sa o to, či bude rok 2022 poznačený stretnutím osudovej lásky? Veštkyňa pripravila Horoskop pre nezadaných Vodnárov, ktorý sa vďaka tejto predpovedi môžu pripraviť na udalosti súvisiace s láskou, ktoré na nich čakajú. Vodnár ako otvorená a komunikatívna osobnosť môže aj počas roka 2022 očakávať množstvo príležitostí na spoznávanie zaujímavých ľudí, na mesiace obohatené spoločenskými udalosťami, ktoré podčiarknu vaše možnosti, a na spoznávanie potencionálnych partnerov.

Horoskop 2022 Vodnár predpovedá najväčšiu kompatibilitu pre nezadaných Vodnárov so znamením Lev, Atrelec so znamením zverokruhu Baran. Pre nezadaných je obrovskou príležitosťou na lásku aj spojenie so znamením Blíženci. Tieto 4 znamenia zverokruhu predstavujú počas roka 2022 partnerov s najväčšou kompatibilitou ku každému Vodnárovi. Najväčším afrodiziakom pre každého Vodnára v roku 2022 bude intelektuálne prepojenie s človekom, ktorý mu porozumie. Vaša integrita a čestnosť z vás robí veľmi zaujímavú osobu, stredobod pozornosti na každej oslave, či večierku počas roka 2022.

Vodnár je znamením zverokruhu, ktoré si veľmi cení slobodu. Práve preto je viacero Vodnárov so svojim statusom slobodného muža, či nezadanej ženy spokojný. Niektoré tranzity roka vám však pripomenú dôležitosť budovania silnejších medziľudských vzťahov, a nájdenie niekoho, kto vám porozumie na hlbšej úrovni. Každý Vodnár by si však mal pamätať, že je niekedy lepšie zostať sám, než sa trápiť vo vzťahu, ktorý je násilnícky, komplikovaný, a neprajný pre vašu energiu. Niektorých Vodnárov istotne zaujíma, či astrologické tranzity prajú návratu k ex partnerovi. Aj na túto otázku vám odpovie Horoskop 2022 Vodnár pre nezadaných, ktorý ozrejmuje Astrologické tranzity vhodné na odpustenie, zabudnutie, na posunutie sa vpred, ale aj na spoznávanie nových ľudí, nových možností a na životné napredovanie.

Hneď v januári 2022 je život nezadaného Vodnára silno ovplyvnený pohybom retrográdnej Venuše 12. domom. Venuša sa pohybuje znamením Kozorožec. Retrográdnym procesom blokuje pocity, a ich vyjadrovanie. Môže sa stať, že Vodnár sa upne na minulosť, na minule vzťahy, a na také partnerské spojenia, ktoré ho v minulosti napĺňali. Ak ste Vodnár, ktorého trápi návrat k partnerovi, jeho odpustenie, alebo naopak sa neviete rozhodnúť či dať ex partnerovi šancu, práve január 2022 vám chce našepkať, ako by ste sa mali rozhodnúť v tomto smere. Dostávate tiež ideálnu príležitosť na meditácie o svojom vlastnom vnútri, o svojich potrebách a pocitoch.

Retrográdny pohyb planéty lásky môže vo vašom živote vytvárať pocit osamelosti a izolácie, no mali by ste z toho čerpať pozitivne znalosti pre váš život. Čo pozitívne dokážete čerpať z pocitu samoty? Je to práve priestor a možnosť na hlboké prehĺbenie do vlastných emócií. Môžete porozumieť svojim potrebám a pocitom. Rozumiete tomu, čo je pre vás v živote dôležité, sústreďujete sa na minulosť a tak viete, aké chyby už nechcete opakovať. Retrográdna Venuša znamená pre nezadaných Vodnárov obrovskú možnosť na znovuzrodenie, a na pretvorenie vlastnej osoby do pozitívnejšej a energickejšej osobnosti. Zameriavate sa totiž na pozitivne napredovanie vo vašom živote a v budúcnosti sa už odmietate trápiť tak, ako ste sa trápili v minulom období. Práve preto dokážete uchopiť svoju silu a energiu osobnosti do svojich rúk, a využiť všetky pozitivne vlastnosti vašej osoby pre váš budúci prospech.

Retrográdna Venuša pôsobiaca do 29. januára 2022 vám môže do cesty postaviť množstvo prekážok, ktoré budú s určitosťou súvisieť s minulosťou. Horoskop 2022 Vodnár taktiež predpovedá, že v tomto období nie je vhodné dávať druhú šancu niekomu, kto si vašu dôveru, vernosť a lásku nezaslúžil. Práve január vás musí oslobodiť od takých emocionálnych prepojení, ktoré vo vašom živote spôsobovali bolesť a slzy. Každý Vodnár sa musí pohnúť vpred, a ideálnym štartovným bodom je práve obdobie retrográdnej Venuše, ktorá vám poskytuje hlboké prezretie, a nahliadnutie do vašich najhlbších pocitov. Využite preto prvý mesiac roka 2022 na rast vašej osobnosti. Môžete ho využiť aj na kreatívnu činnosť, alebo na šport, ktorý posilní vaše sebavedomie, a budúce či terajšie životné šťastie.

Pre nezadaných je teda štart roka 2022 veľmi zaujímavý, a znamená ukončenie istej cesty z minulosti, a sústredenie sa na prítomný okamih, či svetlú budúcnosť. Pre mnohých Vodnárov znamená januárová retrográdna Venuša väčšie sebavedomie, a uchopenia šťastia, ktoré budete neskôr rozvíjať. Horoskop 2022 Vodnár pripomína, že obdobie retrográdnych planét nie je vhodné na nové začiatky, akými sú aj začiatky vzťahov. V januári sa v retrográdnom pohybe nachádzajú hneď 3 planéty súvisiace s vašou astrologickou predpoveďou roka 2022. Je to planéta Merkúr, Venuša a váš vládca – planéta Urán. Kvôli pôsobeniu týchto 3 retrográdnych planét všetko v živote Vodnára napreduje pomaly, a množstvo nových príležitostí sa v živote nenúka. Bude to podobné aj vo vašich partnerských vzťahoch, kedy je vhodnejšie sústrediť sa na zveľaďovanie svojho vlastného života, prípadne na chvíle strávené s rodinou alebo priateľmi.

Nezadaného Vodnára však čaká aj vlastná iniciatíva, a to hneď od úvodu februára 2022. V tomto období sa slnko dostáva do konjunkcie Saturnu, a tento veľmi pozitívny tranzit z vás robí človeka plného odhodlania, sebavedomia a energie. Horoskop Vodnár 2022 vraví, že z viacerých dôvodov sa budú ľudia zaujímať o vašu osobnosť. Bude to vašim silným vyžarovaním energie, vašou krásou, ale aj atraktívnym vzhľadom, ktorý posilňuje práve slnko v konjunkcii vašej sekundárnej planéty Saturn. Tieto dni sústreďujú energiu na nezadaných Vodnárov, ktorým ponúkajú príležitosti na stretnutie takých ľudí, ktorí sú pre hodnotní. Ak ste nezadaný Vodnár, ktorý teraz spozná niekoho nového je veľmi pravdepodobné, že táto nová známosť bude pre vás do budúcnosti veľmi zmysluplná. Nenáhlite sa však, a nechajte veciam voľný priebeh. Prílišné náhlenie má za následok astrologický tranzit Merkúru v konjunkcii Saturnu od 02. marca.

Od tohto obdobia musíte krotiť svoje impulzívne správanie, pretože by ste potencionálneho partnera, či záujemcu o vaše srdce mohli odradiť. Pre nezadaných Vodnárov znamená konjunkcia Merkúru a Saturnu obdobie pozitívneho myslenia. Sústreďujete sa na dôležité životné úlohy. Vaša energia môže byť smerovaná nielen na záujem o lásku, ale aj na pracovné povinnosti v oblasti vášho života, ktoré sú teraz tiež veľmi dôležité. V marci sa Vodnár nesústredí iba na romantické vzťahy, alebo na nové známosti. V popredí stoja aj dôležité spoločenské udalosti, kde ste obklopený svojimi spolupracovníkmi, priateľmi alebo členmi rodiny. Vodnárov Horoskop 2022 opisuje, že váš atraktívny vzhľad a silné sebavedomé vyžarovanie je ako magnet pre nových priateľov, a celkovo pre nové známosti. V marci sa vám príležitosti núkajú. Musíte ich zachytiť vo svoj prospech, pretože máte obrovské množstvo disponibilnej energie, ktorá znamená nielen fyzickú atraktivitu, ale aj budovanie harmonických vzťahov. Ak ste Vodnár ktorý sa zaujíma o vzťah do budúcnosti, o vzťah plný lásky, porozumenia a pochopenia, prvé 3 mesiace roka 2022 vám núkajú príležitosť nielen na znovuobjavenie vlastnej duševnej hodnoty, ale aj na stretnutie, ktoré bude osudové.

Nasledujúce mesiace roka 2022 – mesiac apríl, máj a jún sú mesiacmi vhodnými skôr na krátkodobé potešenie pre tých Vodnárov, ktorí si slobodu cenia natoľko, že sa jej nechcú vzdať. Tieto 3 mesiace roka 2022 sú orientované na 2. 3., 4. a 5. astrologický dom Vodnára, a energie sú teda rôznorodé. Nezadaný Vodnár sa sústredí na prácu, pokračuje Horoskop, ale dôležitú časť vašej pozornosti zaberá aj vaša rodina priatelia a vaša domácnosť. Tieto vaše bežné denné povinnosti vás oslobodzujú od skľučujúcich ľudských myšlienok, alebo pocitu samoty. Vodnár, ktorí si svoju slobodu váži natoľko, že ju netúži stratiť, má v týchto 3 mesiacoch ideálnu príležitosť na intímnu zábavu s niekým, koho už dobre pozná. Napríklad, tranzity od 24. apríla až do konca mája 2022 znamenajú zosúladenie vašich sexuálnych energií a potrieb s istým priateľom, ktorý tvorí okruh vašich najbližších známych, definuje priateľský Horoskop Vodnár 2022. Každý nezadaný Vodnár by si však mal dávať pozor na milenecké zápletky v zamestnaní, ktoré rok 2022 predpokladá hneď vo viacerých obdobiach.

Priateľské vzťahy v roku 2022 budú pevné, no napríklad mesiac júl a august znamenajú také energie, ktoré blokujú vaše rozumné uvažovanie, a v popredí stoja vaše potreby v sexuálnej rovine. Môže to spôsobiť, že sa na niekoho vo vašom okolí pozriete v novom svetle, a táto energia sa týka hlavne vzťahov so spolupracovníkmi. V júli a v auguste by si mal nezadaný Vodnár dávať pozor na nevhodné vzťahy na pracovisku. Vytváranie takýchto vzťahov by mohlo zničiť vašu dobrú reputáciu, a do vášho života vniesť viac starostí, než radosti. Ak patríte k Vodnárovi, ktorý sa v júli alebo v auguste zoznámi s novým, potencionálnym partnerom a chcete sa o tom dozvedieť viac, buďte trpezlivý a obozretný. Astrologické tranzity totiž rušivo zasahujú energie ktoré na vás pôsobia z hľadiska noviniek, a možnosti v láske, a tak môže byť tento nový partner pre váš život hrozbou. Spozornieť by ste mali hlavne vtedy, ak sa u tohto človeka vyskytnú násilnícke sklony. Horoskop 2020 Vodnár tiež upozorňuje, aby ste si vopred zistili všetky prepojenia v živote tohto potencionálneho partnera, pretože je možné, že sa zaplatíte do milostného trojuholníka, upozorňuje váš ročný Horoskop.

Spoznajte aj týždenný horoskop Vodnár. Horoskop na rok 2022, aj na každý týždeň exkluzívne od veštkyňe. Týždenný horoskop Vodnár je vždy presný a aktuálny. Od veštkyne aj na rok 2022.

Aké zmeny v láske vás predpovedá ročný Horoskop Lásky 2022 Vodnár?

Druhá polovica roka 2022 je sústredená na sexuálne potešenie, na rôznorodé vzťahy, na financie, priateľstvo ale tiež na kariéru Vodnára. Iba posledný mesiac roka bude zameraný skôr na vaše vlastné vnútro. Napríklad mesiac september znamená Venušu prechádzajúcu 8. domom, ktorá svojím veľmi rýchlym prechodom kladie najväčší dôraz na sexualitu v živote Vodnára. Cítite silné citové puto k ex partnerovi, a tak je logické, že sa budete snažiť vyhľadávať jeho pozornosť alebo spoločnosť.

Od 5. do 29. septembra preskúšajú astrologické tranzity každého Vodnára, ktorý sa nedokázal doteraz odlúčiť od svojho ex partnera. Ak sa pýtate, či je september vhodným mesiacom na druhú šancu pre vašu lásku, odpoveď nie je jednoznačná. Pre tých, ktorí už vo svojom vnútri odpustili, a ktorí hľadajú v tomto návrate k expartnerovi možnosť ako veci vylepšiť je návrat k ex partnerovi dobrou voľbou. Vyhýbajte sa však takým vzťahom, ktoré boli v minulosti násilnícke, a ktoré ubližovali vášmu srdcu a vašej duši. Horoskop 2022 Vodnár tiež upozorňuje na také vzťahy, v ktorých boli hlavný problém financie. Tieto vzťahy nemajú podľa predpovede veštkyne svetlú budúcnosť, a tak návrat k takémuto partnerovi s ktorým ste sa väčšinou hádali o financie nie je vhodný. September 2022 môže potrápiť viacerých Vodnárov, ktorí nemajú vo svojom vnútri uzavreté vzťahy s ex partnerom, a tie vás zožierajú. Buďte teda ostražitý, a v prípade smútku, či depresívnych nálad, sa obráťte na rodinu a priateľov ktorí sú tu vždy pre vás.

Október 2022 sa nesie v znamení vyšších nárokov na seba samého, na prácu a na napredovanie v živote. Merkúr vstupujúci do znamenie váhy od 10. októbra znamená duševný rozvoj. Môžete sa začať zaujímať o nové veci. Vďaka záujmu o koníčky môžete dokonca stretnúť nových ľudí. Záver októbra a mesiac november 2022 budú bohaté na spoločenské udalosti, a nové kontakty, ktoré vám prinesú nielen možnosť na lásku ale aj pracovný úspech. November predstavuje tiež poslednú veľkú šancu na stretnutie osudovej lásky pre tých vodárov, ktorí chcú rok 2022 ukončiť v náručí milovanej osoby. December sa totiž sústreďuje na 12. astrologický dom, pokračuje osobný Horoskop 2022 Vodnár, a retrográdna planéta Mars pôsobiaca na energie každého Vodnára spôsobujú pomalšie napredovanie, pocit odlúčenosti, a tiež zdržanlivosť v živote. Zdržanlivosť nieje pre nezadaného Vodnára dobrou vlastnosťou, no na druhej strane máte možnosť sústrediť sa na rodinu a na oblasť komunikácie s priateľmi. Je celkom pravdepodobné, že viacerí Vodnári budú vyslaní na krátke cesty do zahraničia alebo na cesty na kratšie vzdialenosti v rámci vašej krajiny, a tak sa vám opäť ponúkajú možnosti na stretnutie nových ľudí.

Je teda rok 2022 pre nezadaných Vodnárov šťastný? Horoskop 2022 tvrdí, že jednoznačne áno. Vodnár dostane od astrologických aspektov do daru množstvo príležitostí na spoznanie osudovej lásky, ale aj na zábavu, ktorá je pre Vodnárov užívajúcich si slobodu tiež dôležitá. V decembri 2022 sa bude Vodnár orientovať na zdravotné ťažkosti. V záverečných mesiacoch roka 2022 sa ponoríte hlboko do svojej duše a tak ako aj v úvode roka pocítite, čo je pre váš šťastnejší život najdôležitejšie. Z hľadiska karmickej záťaže vás môžu zasiahnuť myšlienky na minulosť opäť v závere decembra 2022, kedy sa na 3 dni roka 2022 konkrétne od 29. decembra až do úvodu roka 2023 dostáva k slovu retrográdny Merkúr, sústreďujúci vašu pozornosť na minulé vzťahy, ktoré budete prehodnocovať.

Vďaka numerologickej zhode partnerov máte aj v roku 2022 možnosť pochopiť vašu lásku. Numerologická Zhoda pre znamenie Vodnár odhalí vašu kompatibilitu lásky podľa dátumu narodenia. Všetky Horoskopy od veštkyne sú presné a pravdivé.


Horoskop 2022 Vodnár - Láska, Práca, Zdravie...

Kliknite na obrázok a čítajte ďalej...

Horoskop Vodnár 2022 od veštkyne - Pozitíva a Negatíva roka 2022:

Váš partner bojuje s pocitom, že mu nevenujete mnoho pozornosti, čo do istej miery veľmi narúša medziľudské vzťahy. 7. astrologický dom nebude u Vodnára silne zasiahnutý počas celého roka 2022, čo spôsobuje mierne nedorozumenia, no aj rozchody vo vašom dlhotrvajúcom vzťahu, no o tom vám Horoskop Vodnár 2022 povie neskôr... Čítajte Horoskop lásky Vodnár 2022 ďalej...

Horoskop Vodnár 2022 od veštkyne - Láska a Vzťahy v roku 2022:

Retrográdna Venuša sídliaca v 12. dome, zameriava vašu pozornosť na dávnu aj bližšiu minulosť, a taktiež na minulé vzťahy. Vodnár má celkovo problémy s vyjadrovaním pocitov. Retrográdna Venuša pôsobiaca v 12. astrologickom dome prechádzajúca Kozorožcom od 01. januára, až do 29. januára. Ešte do väčšej hĺbky tak blokuje úprimnosť ale aj otvorené pocity voči milovanému partnerovi... Čítajte Horoskop lásky Vodnár 2022 ďalej...

Horoskop Vodnár 2022 od veštkyne - Rodina, Priatelia, Manželstvo v roku 2022:

Ako som už niekoľkokrát spomenuli, úvod roka 2022 je prepojený s retrográdnou Venušou, a aj s Merkúrom a spätnému pohybu vládcu Vodnára, planéty Urán. Venuša v retrográdnom smere pôsobí v Kozorožcovom 12. dome, a ovplyvňuje vzťahy, aj tie rodinné... Čítajte Horoskop Vodnár 2022 ďalej...

Horoskop 2022 Vodnár - Práca a Peniaze:

Astrologické tranzity hovorí o pohyboch planét, ktoré ovplyvňujú prácu ale aj na peňažné blahobyt Vodnára a tiež na presný Horoskop Vodnár 2022. astrologické tranzity sú v januári 2022 prevažne orientované na 1. a 12. dom astrológia Vodnára, a tak sa Vodnár vracia myšlienkami do minulosti , a tiež sa zaoberá svojím zdravím ... Čítajte Horoskop 2022 Vodnár práca a peniaze ďalej...

Horoskop Vodnár 2022 - Zdravie:

Vodnár bude počas roka 2022 zanedbávať svoje zdravie. Preto je veľmi dôležité aby Vodnár nezabudol na starostlivosť o seba samého, aby sa venoval vlastnému telu do rovnakej miery, ako sa zaoberá starostlivosťou o financie a o rodinných členov. Pre Vodnára je celý rok 2022 vynikajúcou možnosťou na korekciu váhy a zlepšenie zdravia ... Čítajte Horoskop zdravia 2022 Vodnár ďalej...

Retrográdne Pohyby planét pôsobiace na Horoskop 2022 Vodnár

Graf Retrográdnych Planér roka 2022 - Vplyv na Horoskop 2022 Vodnár

Kliknite na Obrázok vyššie a prečítajte si všetky dôležité informácie o Retrográdnych planétach roka 2022 a o ich vplyve na Horoskop 2022 Vodnár. Nižšie nájdete zoznam termínov dôležitých pre vašu energiu, vitalitu a pre celkový Horoskop 2022 Vodnár.

Retrográdny Merkúr a Horoskop 2022 Vodnár
Retrográdna Venuša - Horoskop 2022 Vodnár
Retrográdny Mars - Horoskop 2022 Vodnár
Retrográdny Jupiter - Horoskop 2022 Vodnár
Retrográdny Saturn 2022 - Horoskop Vodnár 2022
Retrográdny Urán - Horoskop 2022 Vodnár:
Retrográdny Neptún 2022 - Horoskop Vodnár:
Retrográdne Pluto 2022 - Horoskop Vodnár 2022

Horoskopy 2022 pre všetky znamenia zverokruhu:

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com