Horoskop 2022 Ryby

Horoskop Ryby 2022 - Láska a Vzťahy

Partnerský Horoskop Lásky 2022 pre Zadané Ryby

V tejto časti sa Horoskop 2022 a veštkyňa, ktorá Horoskop vytvorila pre znamenie ryby zaoberá vzťahmi zadaných rýb. Pozrime sa na základné, a tie najdôležitejšie Astrologické tranzity, ktoré súvisia s dlhotrvajúcimi vzťahmi, ovplyvňujú manželstvo, a partnerské vzťahy rýb. Je rok 2022 silným a šťastným rokom pre vašu rodinu? Podarí sa vám počas roka udržiavať silné a láskyplné prepojenie s vaším partnerom, a porozumiete si s deťmi, ktorých výchova bola v predchádzajúcom období komplikovaná? Aj na tieto otázky vám odpovie veštkyňa, ktorá pripravila veľký Horoskop lásky 2022 Ryby, ktorý postupne opíše nielen vzťahy zadaných rýb, no sústredí sa aj na lásku nezadaných, na rodinné a priateľské vzťahy počas celého roka. Odhaľte s nami predpoveď pre rok 2022 pre každú rybu. Spoznajte vďaka veštkyni a predpovedí pre rok 2022 vašu blízku budúcnosť.

Pri pohľade na astrologický graf na rok 2022 je jasné, že každý mesiac roka 2022 znamená iné energie, a silnejšie alebo slabšie prepojenie rýb s priateľmi, rodinou, alebo partnerom. Najdôležitejším mesiacom súvisiacim s vašou dlhotrvajúcou láskou, s vaším manželstvom alebo partnerským vzťahom budú mesiace august a september, v tom pozitívnom význame, popisuje Horoskop Ryby 2022. Pozrime sa však mesiac po mesiaci na to, ako najdôležitejšie astrologické tranzity zasiahnu energiu rýb, a vaše dlhotrvajúce vzťahy.

Prvým dôležitým astrologickým tranzitom je januárová retrográdna Venuša, ktorá zastihne každú rybu v 11. dome. Z každej ryby sa počas januára stáva odtiahnutejší človek. Bojíte sa odmietania ostatných, a teda stojíte na mieste, aj v prípade dlhotrvajúcich vzťahov či manželstva sa bojíte pohnúť vpred. Celý január 2022 nie je vhodným obdobím na veľké a výrazné zmeny v živote rýb. 3 planéty astrológie sa postupne prelínajú v retrográdny pohyb, pokračuje osobný Horoskop Ryby 2022, a tak sa môžete cítiť depresívnejšie, a zmena nálad sa dotkne každej ryby. Pri pohybe retrográdnej Venuše vás zasiahnú nielen nevyrovnané priateľské vzťahy, ale môžu vás preskúšať aj bizarné sexuálne zážitky.

Z hľadiska dlhotrvajúcich partnerských vzťahov to znamená, že budete mať obrovskú potrebu skúšať a prekonávať spoločenské normy. Partnera môžete pokúšať na nové veci a inovácie, ktoré mu možno nebudú príjemné. Váš strach z odmietnutia týchto nápadov zo strany vášho partnera vás môže odlúčiť od hlbokého prepojenia a porozumenia. Horoskop 2022 ryby vám odporúča, aby ste sa v januári snažili bojovať s pôsobením retrográdnej Venuše tým, že budete do vašich predstáv a myšlienok zapájať hlavne vášho partnera. Je fakt, že každá ryba dokáže porozumieť lepšie druhým než sebe samému. To z vás robí opäť vynikajúceho priateľa a pomocníka, či vynikajúceho radcu aj pre vášho partnera.

Od 14. januára až do konca tohto mesiaca sa k Venuši pridáva aj retrográdny Merkúr v 12., a neskôr v 11. dome. Od 14. januára potrebujete väčší priestor pre seba samého, chcete premýšľať o láske, a o budúcnosti. Retrográdny Merkúr a jeho energie sa dotknú tých rýb, ktoré sa nachádzajú v dlhotrvajúcom partnerskom zväzku, a uvažujú o spečatení tohto spojenia manželstvom, hovorí Horoskop Lásky ryby na rok 2022. Môžete cítiť negatívne energie a vibrovanie od ľudí vo vašom okolí, a isté stavy duševnej depresie. Bude to súvisieť s tým, že neviete, či je váš partner pripravený na veľký krok vo vašom živote, a budete uvažovať o jeho dôvere a vernosti voči vám. Takto postavený Merkúr má sklon podceňovať seba samého, a táto negatívna vlastnosť retrográdneho Merkúru sa prejaví aj v živote vášho znamenia zverokruhu, ktorému prepožičiava opäť tendenciu utiekať sa do ríše snov a predstáv. Uvedomte si, že vaša slobodná myseľ je to, čo musíte v januári pestovať, ak sa chcete cítiť psychicky vitálne.

Počas pohybu retrográdneho Merkúru a Venuše, a teda počas celého januára 2022 nie je vhodná doba na riešenie dôležitých veci vo vašom osobnom vzťahu, upozorňuje Horoskop Ryby 2022. Môžete o tom premýšľať, no rozhovor s partnerom nechajte na ďalšie mesiace roka, ktoré budú pre väčšie rozhodnutia v živote vhodnejšie. Január je vhodným mesiacom na meditácie, a na premýšľanie o tom, kam chcete aby váš vzťah napredoval. Budete sa snažiť pribrzdiť obrovské množstvo negatívnych myšlienok a pretvoriť ich na pozitivne. V tom vás musí podporovať aj váš partner, pripomína ročný Horoskop, pretože pohyb retrográdnej Venuše a planéty Merkúr sa dotkne všetkých znamení zverokruhu, ktoré sa budú utiekať do minulosti, a prepájať svoju karmu s minulými energiami. Práve preto sa tieto energie dotknú aj vášho partnera, a tak máte možnosť viac sa rozprávať o minulosti, a riešiť nedoriešené veci, ktoré sužujú nejeden vzťah rýb.

Vo februári zasiahne energie nielen preklopenie Merkúru z cúvajúcej pozície do direktívnej, ale aj planéta Mars prechádzajúca 11. domom, znamením povýšenia. Každá ryba, aj tá zadaná, by si teraz mala dávať veľký pozor na povrchné známosti, ktoré môžu negatívne zasiahnuť váš dlhotrvajúci harmonicky vzťah. Od 14. februára máte možnosť nájsť väčšiu dôveru vo vlastné pocity. Merkúr sa v direktívnom smere dostáva do 12. domu, a prináša vám určitú dávku zdržanlivosti, ale predovšetkým veľmi triezvy postoj voči vášmu dlhotrvajúcemu vzťahu. Je to pozitívny aspekt, ktorý vám presne napovie, akým smerom sa máte s partnerom pohnúť ďalej, veští Rybí Horoskop na rok 2022. Február 2022 je vhodným mesiacom na riešenie konfliktov a sporov, ktoré ste s partnerom v minulosti prežívali. Február môže byť mesiac uzmierenia, a osobného rastu, no musí sa o to usilovať hlavne znamenie ryby, ktoré v dlhotrvajúcom vzťahu počas februára dokáže uvoľniť energie, a pretvoriť negatívne sily na pozitivne.

Ryby by sa mal stotožniť so všetkými dôležitými veštbami pre jeho život. Upriamte vašu pozornosť aj na Horoskop na Dnes Ryby ktorý sleduje nielen predpoveď Lásky, ale aj energie prepojené so zdravím a prácou počas aktuálneho dňa, pre slnečné znamenie Ryby.

Čo predpovedá Horoskop 2022 Ryby počas ďalších mesiacov roka 2022?

Od 6. marca cítite Venušu prechádzajúcu 12. astrologickým domom. Nadväzovanie komunikácie so svojím partnerom pre vás nie je veľmi jednoduché. Chcete riešiť množstvo nedoriešených udalosti, a citov, pričom potrebujete a túžite, aby vás partner pochopil. Táto pozícia Venuše sa prelína aj s pozíciou Marsu v 12. dome, a tieto Astrologické energie nie sú pre ryby veľmi priaznivé. Trápi vás množstvo vecí, ktoré súvisia s vaším vzťahom. Musíte bojovať nielen s očistením minulej karmy vášho partnera a seba samého, ale tiež s niektorými zdravotnými problémami a s priateľskými vzťahmi, ktoré počas marca predstavujú množstvo komplikácií v živote ryby.

Horoskop Ryby 2022 vraví, že marec tak nie je veľmi priaznivým obdobím pre ryby, ktoré chcú napredovať v osobnom vzťahu. Tento mesiac tiež naznačuje rozchody, alebo rozpady takých vzťahov, ktoré si v minulosti prechádzali komplikovaným obdobím – podvádzaním zo strany partnera, istou závislosťou spojenou s financiami, alebo závislosťou na alkohole, či problémy s násilníckym vzťahom. Všetky vzťahy rýb, ktoré museli prekonávať veľké problémy budú teraz čeliť obrovskej otázke o tom, či pokračovať ďalej, s partnerom alebo bez neho. Ryby sa budú potýkať s týmito myšlienkami, a budú si dokonca predstavovať život bez partnera. Tieto negatívne aspekty marcových tranzitov sa však nedotknú rýb, ktoré sa nachádzajú v harmonickom a nenarušenom vzťahu, predvída presný Horoskop Ryby 2022. Tie si budú užívať celkom pokojný marec 2022, kedy sa však ryby budú orientovať skôr na vlastný duševný rast a na vyčistenie vlastnej karmy.

V apríli na vás najsilnejšie zapôsobí Venuša prechádzajúca prvým astrologickým domom, ale tiež Merkúr prechádzajúci domom tretím. Tieto priaznivé polohy planéty Venuša a Merkúr doprajú každej rybe aktívny spôsob uvažovania. Niektoré ryby budú musieť v apríli vycestovať hlavne v súvislosti s prácou, definuje Horoskop Ryby 2022, a tak nebude ostávať množstvo času na riešenie,alebo posun v partnerských vzťahoch.

V druhej polovici apríla má každá ryba obrovskú príležitosť na posilnenie dlhotrvajúceho vzťahu, dodáva ročný Horoskop. Jupiter sa nachádza v konjunkcii Neptúnu. Táto výnimočne priaznivá pozícia vašej vládnucej planéty z vás robí komplexnejšieho človeka, ktorý dokáže prežívať život a pocity toho druhého. Vnímate všetky potreby vášho partnera. Vnímate jeho pocity, postoje a potreby, čo z vás robí dokonalého partnera, a priateľa. Ak chcete váš vzťah posunúť na novú úroveň, prichádzajú mesiace, ktoré váš vzťah posilnia, a ktoré budú pre váš dlhotrvajúci partnerský život mimoriadne priaznivé. Nielen Jupiter v konjunkcii Neptúnu v prvom dome posilňuje medziľudské partnerské vzťahy.

Druhá polovica apríla sa tak stáva silným obdobím na porozumenie partnerovi, ktorý bude chcieť prehĺbiť spojenie s vami. Túži po tom, aby bol prepojený nielen s vaším telom ale aj s vašou mysľou, a tak sa z vás stáva jeden človek, jedna osoba, a konflikty v druhej polovici apríla týkajúce sa partnerského vzťahu nie sú pravdepodobné. Nech už sa nachádzate kdekoľvek, pretože pod vplyvom astrologických tranzitov môžete byť vyslaný na pracovnú cestu, no aj napriek tomu budete cítiť silné prepojenie s vaším partnerom, a vaše rodinné vzťahy sa zosilnia. Ak cítite potrebu po romantike, a po duševnom spojení s vaším partnerom, či po napredovaní vo vašom vzťahu, obdobie od 12. apríla až do 10. mája predstavuje dni ideálne na rozhovory, rozhodnutia, a spoločné prepojenie s partnerom na veľmi hlbokej úrovni.

Od 10. mája do 01. júna nastáva druhýkrát v roku 2022 pohyb Merkúru spätným smerom. Dôležité je pre vás teraz vaše vlastné detstvo, pokračuje presný Horoskop Ryby 2022, pretože sa myšlienkami vraciate do minulosti k rodine, a k problémom, ktoré ste prežívali ako deti. Tieto problémy a nepríjemné spomienky na minulosť musíte prekonať, aby ste sa následne mohli posúvať vpred. Negatívne energie retrográdneho Merkúru sa dotknú tých rýb, ktoré sa doposiaľ nestotožnili so svojou minulosťou, a so svojím detstvom. Môže to byť pre vás veľmi bolestivé obdobie, ktoré vám však pomôže prekonávať váš partner. Vaša rodina a vaše prepojenie s vaším partnerom teraz musí byť v popredí vášho života, ak chcete negatívne vibrovanie retrográdneho Merkúru využiť vo svoj vlastný prospech, a ak sa chcete odbremeniť od negatívnej energie, ktorá vás teraz sužuje.

Merkúr v retrográdnym pohybe od 10. mája do prvého júna môže u niektorých rýb vyvolať detinský postoj vo vzťahu. Teraz máte veľmi veľké nároky na vášho partnera, a žiadne nároky na seba samého. Táto poloha Merkúru vám môže zviazať ruky čo sa týka napredovania vo vzťahu, a môže pozastaviť vaše svadobné plány, alebo plány pre počatie nového potomka. Horoskop 2022 ryby upozorňuje na to, aby ste sa snažili v tomto období vyhýbať hádkam, a nedorozumeniam s partnerom, ktoré teraz nie sú vôbec vhodné. Sústreďte sa na budúce ciele a plány, a vyvarujte sa konfliktom, ktoré by mohli ohroziť váš harmonicky dlhotrvajúci vzťah. Horoskop 2022 ryby predpovedá rozpad takého manželstva, ktoré nemá pravý hlboký citový základ. Merkúr v retrográdnom pohybe od 10. mája do 01. júna spôsobuje konflikty v takých vzťahoch, ktoré sú postavené na sexuálnom, alebo finančnom základe, a emócie nezohrávajú dôležitú a podstatnú rolu v tomto vzťahu. Takéto vzťahy, ktoré však nie sú prirodzeným spojením rýb sa teraz rozpadnú, varuje Horoskop 2022 ryby.

Od 01. júna sa energie retrográdneho Merkúru stabilizujú. 13. Jún 2022 prináša presun Merkúru do 4. astrologického domu. Je to veľmi priaznivá pozícia pre rodinné vzťahy, a pre upevňovanie pút s vašimi deťmi. Vaša energia sa sústreďuje hlavne na deti v rodine, alebo na vaše vlastné deti s vaším partnerom. Dôležitú rolu zohráva aj váš partner, ktorý by teraz mal byť plnou súčasťou vášho rodinného života. V júni by ste mali očakávať pomoc a podporu od vášho partnera v každom smere, pretože astrologické tranzity naznačujú silné prepojenie rýb so 4. domom, no Horoskop 2022 ryby taktiež varuje na isté klamlivé pocity v dlhotrvajúcom vzťahu. Práve záver júna môže preskúšať vašu odolnosť vo vzťahu.

Záver júna znamená nástup retrográdneho Neptúnu v prvom astrologickom dome. U viacerých ľudí sa prejaví žiarlivosť, a pocity v osobnom vzťahu, ktoré súvisia s nedôverou, a s klamstvom. Akékoľvek minulé klamstvo, či už z vašej strany alebo zo strany vášho partnera teraz silno a hlboko zasiahne váš dlhotrvajúci vzťah. Ryby pocítia retrográdny Neptún od 28. júna do 4. decembra, no najsilnejší efekt bude mať tento retrográdny Neptún do 18. júla, v jeho úvode. Bude to iba pár dní, kedy silno cítite nepochopenie zo strany partnera, a dokonca ho podozrievate z podvádzania, alebo z klamstva voči vašej osobe. Horoskop 2022 ryby vás dôrazne upozorňuje, aby ste sa nenechali ovplyvniť pohybom cúvajúceho Neptúnu do veľkej miery, a všetky dôvody na svoje tvrdenia a konfrontácie s partnerom si vopred dobre overte.

Horoskop lásky 2022 pre znamenie Ryby vám porozpráva o vzťahoch a láske. Pre kompletnú kopatibilitu lásky však čítajte Horoskop Lásky Ryby, kde nájdete percentuálnu zhodu s vašou láskou!

Význam nasledujúcich tranzitov na Horoskop Ryby pre rok 2022

Od 18. júla harmonizuje tieto pocity Venuša vstupujúce do 5. domu. Júl, august a september sú najkrajšími mesiacmi pre vašu lásku počas roka 2022. Tieto pozitivne mesiace a silné karmické vyžarovanie voči vášmu vzťahu začína Venušou v 5. dome, ktorá vám dáva spoločenskú aktivitu, a dokonca vás aj orientuje na radosti z intímneho spojenia s vaším partnerom. V júli vezmite partnera za ruku, a choďte spolu medzi ľudí. Spoznávajte nových ľudí, ktorí budú rozširovať okruh vašich priateľov. Nadväzujete aj veľmi dobré vzťahy a priateľstva s deťmi v rodine. Astrologické tranzity sú postavené veľmi priaznivo, a tak rozvíjate svoje vlastné emócie, a tiež intímne spojenia, na veľmi hlbokej úrovni, ktoré vás viac priblížia k emóciám a potrebám vášho partnera. Mesiac august a september sú mesiacmi, kedy sa viacero astrologických tranzitov sústreďuje na 7. dom partnerstva. Opäť by ste mali využiť akúkoľvek príležitosť na spoločenskú udalosť s vaším partnerom, ktorá vás s zblíži.

V auguste a septembri máte tendenciu posúvať vzťahy, a meniť zabehnuté veci vo vašom vzťahu s partnerom, podčiarkuje Horoskop na rok 2022 Ryby. U viacerých rýb, ktoré premýšľajú o posune vo vzťahu, dôjde k dôležitému životnému rozhodnutiu. U niektorých rýb môže toto dôležité životné rozhodnutie znamenať svadbu, u iných splodenie prvého alebo ďalšieho potomka. S partnerom si teraz veľmi dobre rozumiete, a dokážete sa rozprávať aj o takýchto dôležitých krokoch a zmenách vo vašom živote. Tieto priaznivé mesiace roka 2022 sú silne ovplyvnené vašimi citovymi potrebami, ale aj radosťou z intímneho spojenia.

Horoskop Ryby 2022 odporúča využiť august a september k tomu, aby ste posilnili a posunuli váš partnerský vzťah na novú úroveň. Astrologické tranzity vám prajú veľmi pozitívnu energiu a karmické vyžarovanie, ktoré by každá ryba mala využiť pre napredovanie a posilňovanie vzťahu. V auguste a septembri sa podarí každej rybe zaceliť aj také vzťahy, ktoré si v minulosti prešli komplikovanými obdobiami. Máte možnosť o vzťah zabojovať aj vtedy, ak je vzťah blízko rozpadu, pretože teraz dokážete komunikovať aj o bolestivých a ťažkých veciach súvisiacich s vaším vzťahom. Nebojte sa, nájdite v sebe odvahu, a sústreďte sa hlavne na prítomný okamih. Nič nie je teraz dôležitejšie ako vaše šťastie v súvislosti s vaším partnerským životom. Pozitivne astrologické tranzity sa teda dotýkajú mesiacov júl, august a septembrových prvých dní - do 10. septembra 2022.

O základných vlastnostiach znamenia Ryby vám rozpráva nielen Horoskop 2022 Ryby. Aj Charakteristika Znamenia Ryby je dôležitá. Od veštkyňe, pre vás. Muž Ryby, aj Žena Ryby v podrobnej charakteristike na rok 2022.

September, Október, November a December 2022 pôsobia aj na Horoskop Lásky Ryby 2022

Od 10. dňa mesiaca september 2022 sa Merkúr dostáva tretíkrát do retrográdneho pohybu, no teraz zasiahne aj 7. astrologický dom rýb. Táto pozícia Merkúru môže do vášho života priniesť frustráciu z manželstva. Dotkne sa to rýb, ktoré si nedokážu nájsť dostatok času na to, aby sa svojmu manželovi či manželke naplno venovali. Práve v období od 10. septembra do 02. októbra by ste si mali vyhradiť dostatok času pre vašu lásku, hlavne vtedy, ak je vaše manželstvo v poslednej dobe nudné a bez iskry. Ryby budú u svojho partnera, manžela, či manželky pozorovať detinské správanie, čo vám nie je blízke a prirodzené. Toto správanie vášho partnera vás bude znervózňovať, a preto by bolo vhodné, ak by ste obdobia retrográdneho Merkúru využili na meditáciu, a na dokončenie starých úloh v domácnosti, a v rodine k tomu, aby bola vaša domácnosť a rodinné vzťahy bezpečné a zacelené.

V októbri sa viaceré ryby budú zaujímať o rozšírenie vlastnej rodiny. Október môže do života rýb vniesť energie, ktoré súvisia s tehotenstvo, pretože pocítite potrebu starostlivosti a rozdávania lásky medzi viacerých ľudí. V tomto smere chcete objaviť nové pocity lásky, také, ktoré nesúvisia priamo s vaším partnerom. Ak uvažujete o takejto veľkej životnej zmene, o takomto dôležitom kroku musíte brať do úvahy aj potreby a pocity, či požiadavky vášho partnera. Nezabúdajte, že partnerové pocity sú rovnako dôležité ako tie vaše, pripomína Horoskop 2022. V novembri sa energie rýb orientujú smerom na kariéru, ale aj domácnosť. Pracujete vo vašom domove na tom, aby sa všetci členovia našej rodiny cítili dobre a bezpečne. Vytvárate teplý a útulný domov, ktorý vám je prirodzený a blízky.

V decembri si užívate krásne obdobie v náručí členov vašej rodiny, vašej lásky a najbližších priateľov. December je harmonickým obdobím pre každú rybu z hľadiska astrologických tranzitov, ktoré opisuje Horoskop 2022 ryby. Máte možnosť na sebarealizáciu vo vzťahu, ale aj pri výchove detí. Vaše priateľské a rodinné vzťahy sú teraz silné, a dokonca si užívate aj intímne prepojenie s vaším partnerom. Záver roka 2022 je tak poznačený silnými a pozitívnymi tranzitmi, ktoré zasiahnú každú rybu v dlhotrvajúcom partnerskom vzťahu, či v manželstve.

Rok 2022 je zaujímavým rokom lásky pre každú rybu. Je to rok výzvy, napredovania, ale aj rok uzatvorenia starých a nefungujúcich vzťahov. Množstvo problémov rýb prekonáte hlavne v náručí vášho partnera. Rôznorodé, a komplikované energie sa vás dotknú hlavne v prvej polovici roka 2022. Toto obdobie predstavuje najrizikovejšie dní pre každú rybu, ktorá bojuje s nevyrovnaným partnerským vzťahom, či s manželstvom, ktorého základy nie sú položené na pravej a hlbokej láske. Najkrajšími mesiacmi pre lásku rýb budú mesiace júl, august a dni do 10. septembra 2022. Toto obdobie zacelí aj rozvrátené partnerské vzťahy a podporí také vzťahy, ktoré sú založené na pravých emóciach a pocitoch.

Znamenie Ryby si v dlhotrvajúcich vzťahoch porozumejú hlavne so znamením Panna, Rak a Býk. Títo partneri pre vás predstavujú oporu, porozumenie a silné prepojenie počas silného roka 2022, a veštkyňa, či Horoskop Ryby 2022 nepredpovedá veľké komplikácie pri takýchto spojeniach. Kompatibilita medzi znamením Ryby - Panna, Rak a Býk je teda veľmi vysoká hlavne v prípade manželstva, či dlhotrvajúceho vzťahu. Aj výchova detí bude pre vás v roku 2022 jednoduchšia, pretože deti sa stávajú vašimi priateľmi a rozumiete im, čo z vás robí vynikajúceho rodiča. Rok 2022 je tak silne orientovaný aj na emócie a potrebu pochopiť hlavne seba samého.

Tarot je dôležitou súčasťou veštby. Veštenie tarotom sa snúbi s predpoveďou, ktorú opisuje Horoskop 2022 Ryby, a aj prostredníctvom tarotových kariet pripravila veštkyňa predpoveď pre znamenie Ryby. Tarotová Karta Dňa vám navyše ozrejmí predpoveď na aktuálny deň, podľa vašej osudovej karty, pre znamenie zverokruhu Ryby.

Partnerský Horoskop Lásky 2022 - Predpoveď pre Nezadané Ryby

Veštkyňa pripravila predpoveď na rok 2022 aj pre tie ryby, ktoré sú slobodné a zaujímajú sa o to, či v roku 2022 nájdu spriaznenú dušu a celoživotnú lásku. Horoskop 2022 pre nezadaných predstavuje predpoveď, ktorá sa sústreďuje na astrologické tranzity predstavujúce pozitivne vibrovanie smerom k láske, ale aj na tie tranzity, ktoré budú bojovať s minulosťou, smútkom, s ex partnerom, či s celkovými energiami súvisiacimi s minulosťou a budúcnosťou. Veľkorysé ryby budú mať počas roka 2022 tendenciu zabúdať na svoje morálne hodnoty hlavne v tom prípade, ak už dlho túžia po láske, a po medziľudskom spojení plnom vášne. Poďme sa však teraz pozrieť na tie najdôležitejšie tranzity astrológie sústreďujúce silu na nezadané ryby v roku 2022.

Horoskop 2022 ryby upozorňuje každú nezadanú rybu hneď na mesiac január 2022. V tomto mesiaci vás zasiahne retrográdna Venuša pohybujúca sa 11. domom. Práve teraz vyvoláva v rybách pocit, že musia odhodiť svoje zábrany k tomu, aby si našli spriaznenú dušu. Tieto energie retrográdnej Venuše však môžu byť klamlivé, a nejednu rybu môžu presvedčiť o zlom jednaní pri hľadaní lásky. Retrográdna Venuša totiž otvorí staré rany, a donúti ryby nahliadnuť opäť do minulosti, ktorá súvisela s vašimi medziľudskými partnerskými vzťahmi.

Ryby majú v januári pocit, že ich láska nie je opätovaná, a že budú za strany potencionálneho partnera, alebo záujemcu o lásku odmietnuté. Následkom strachu z odmietnutia sa z rýb stáva odtiahnutejší človek, ktorý sa prehlbuje do ríše snov a predstáv. Takto môžete prehliadnuť nejednu príležitosť, ktorá sa do vášho života v januári dostane. Ryby by však mali byť v januári mimoriadne opatrné, pretože retrográdna Venuša vyvoláva bizarné sexuálne zážitky. Ryby nemajú tendenciu rýchlo podliehať intímnemu potešeniu hneď na prvom rande, či pri prvom stretnutí. V tomto prípade však Venuša predpovedá opak. Môžete podliehať čaru osobnosti pri prvom stretnutí, alebo vášnivým predstavám, či túžbam. Z tohto pohľadu sa budete náhliť do intímneho vzťahu, ktorý vás však obohati jedine o psychické problémy, smútok, a o úpadok vlastnej hodnoty. Ryby by sa mali plne sústrediť na svoju budúcnosť, a vyvarovať sa takým vzťahom, ktoré vám do života vnesú viac smútku než radosti.

Krátkodobé potešenie nie je v roku 2022 nič pre vás, aj keď budete zo strany astrologických tranzitov viackrát provokovaní práve v tomto smere. Počas januára sa nebudete cítiť ani dobre v dave, a Horoskop 2022 ryby odporúča nezadaným rybám, aby sa vyvarovali novým známostiam, ktoré nemajú emočný, alebo citový základ. Lepšie urobíte, ak budete svoje emócie smerovať k rodine, alebo k vašim priateľom. Horoskop 2022 ryby sa v ďalších častiach venuje aj tomu, či je v roku 2022 vhodné obdobie na návrat k ex partnerovi, alebo či bude vaša láska opätovaná zo strany niekoho, koho už dobre poznáte.

Po odoznení Merkúru prechádzajúcim 12. domom dokážu Ryby dôverovať svojim vlastným pocitom, ktoré vám vynikajúco radia. Vaše vlastné pocity vás smerujú k správnym krokom v živote, a Merkúr prechádzajúci 12. astrologickým domom vám taktiež do života prinesie zaujímavú osobu ktorá dokáže oceniť vaše pocity a vašu citlivú povahu. Ak patríte k rybe, ktorá má záujem o dlhotrvajúci vzťah, a o silné emočné prepojenie s druhým človekom, obdobie od 14. februára vnáša pozitívnu energiu do vášho života a dáva vám pocit vyrovnania a sebavedomia. Toto vaše ja láka pozornosť ostatných, a zvyšovaním sebadôvery môžete do života prilákať nejedného záujemcu o vaše srdce.

Horoskop 2022 ryby vám radí, aby ste vzťahy začínali pomaly a postupne. Ak nepodľahnete veľkým intímnym pokušeniam počas mesiaca január, môžete aj v januári spoznať niekoho, kto bude zaujímavý pre vašu budúcnosť. 12. astrologický dom, ktorým prechádza planéta Merkúr je zodpovedná taktiež za spontánnosť a dôveru voči sebe samému. Spontánne rozhodnutia môžu byť dobrým krokom pre nejednú rybu k tomu, aby zažila niečo nové, aby do svojho života doniesla novú, sviežu energiu.

V marci sa vaše myšlienky budú orientovať hlavne na vášho ex partnera a na to, či by ste mu mali dať novú šancu. Tieto energie ryby zasiahnú nielen počas mesiaca marec, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, až do úvodu júna. Viaceré Astrologické tranzity totiž orientujú vaše myšlienky na minulosť, a na minule cesty, o ktorých premýšľate, či boli tými správnymi. V marci sú aspekty celkom harmonické, a tak sa snažíte nadviazať hlbšie vzťahy s človekom o ktorom si myslíte, že by bol vhodným kandidátom pre vaše srdce. V marci vám taktiež niektorý z vašich priateľov môže prejaviť pravé city, a môže mať záujem o vaše srdce. Prejavenie lásky voči priateľovi však blokuje vaša minulosť, s ktorou sa potýkate až do úvodu júna 2022. Uvedomte si však, že človek, ktorý vás dlho pozná, a má záujem o vaše srdce môže byť tým pravým.

Horoskop 2022 ryby vám neodpovie, či bude rok 2022 vhodným rokom pre návrat k ex partnerovi. Je na každej rybe, aby si zvážila klady a zápory minulého vzťahu. Veľkú príležitosť na návrat k vašej minulej láske však dostanete od 5. apríla. Venuša prechádza prvým astrologickým domom. Táto pozícia planéty lásky vám dáva príjemný a atraktívny vzhľad a taktiež magické vyžarovanie osobnosti. Váš priateľ, ktorý k vám prechováva hlbšie city vám bude plnou podporou aj v prípade, že sa s ním budete rozprávať o vašej minulosti, a láske, ktorú by ste chceli napraviť. Minulosť zohráva v roku 2022 dôležitú úlohu v živote každej nezadanej ryby. Máte však dostatok disponibilnej energie na to, aby ste si dostatočne uvedomili svoje kroky a rozhodnutia, ktoré súvisia s minulou láskou. Je vhodné konštatovať, že niekedy môžu byť kroky späť zároveň krokmi dopredu.

Ryby, ktoré nedokážu na minulosť zabudnúť, a chceli by urovnať vzťahy s ex partnerom majú v apríli ideálnu príležitosť na tento krok. Musíte sa však vyvarovať zaceľovaniu takých vzťahov, ktoré mali násilnícke pozadie, alebo v ktorých ste si museli prekonávať problémy s financiami, či so závislosťou vášho ex partnera. Horoskop 2022 neodporúča takéto vzťahy obnovovať, pretože by do vášho života opäť priniesli iba komplikácie, slzy a smútok.

Minulosť vás však najsilnejšie potrápi s prechodom druhého retrográdneho Merkúru cez 4. a 3. astrologický dom - od 10. mája do 01. júna 2022. Vnímate nielen minulosť súvisiacu s vaším partnerom, ale sústreďujete sa aj na všetky problémy, ktoré ste museli prekonávať vo vašom detstve. Nezabúdajte ako veľmi dôležité je prejavovať vašu jedinečnosť, a zabudnúť na detinské postoje k ostatným ľuďom vo vašom okolí, ktorí majú s vami len tie najlepšie plány a úmysly. Počas obdobia retrográdneho Merkúru nie je vhodné začínať nové vzťahy, no môžete dokončiť a uzavrieť vzťahy, ktoré súvisia s minulosťou. Tento retrográdny Merkúr je vhodný na to, aby ste minulosť nechali za sebou, aby ste mohli napredovať s čistým štítom a s energiou plnou lásky, odhodlania a viery v budúcnosť.

Chcete dať v roku 2022 opäť šancu svojmu ex partnerovi? Dobre si to premyslíte práve počas pôsobenia retrográdneho Merkúru, doporučuje ročný Horoskop 2022 Ryby. Ak chcete dať šancu na lásku svojmu priateľovi, taktiež máte počas retrográdneho Merkúru možnosť uvažovať, či je tento krok krokom k získaniu osudovej, harmonickej a dlhodobej lásky, ktorú v roku 2022 nejedna ryba hľadá. Veľmi zaujímavým obdobím sú dni od 02. mája do 28. mája. K sile retrográdneho Merkúru sa pridáva aj Venuša v direktívnom pohybe sústreďujúca energiu na druhý astrologický dom. Tento Tranzit sa dotkne hlavne mužov narodených v znamení ryby. Tí majú v týchto chvíľach možnosť spoznať takú lásku, ktorá čerpá benefity aj z dobrého materiálneho zabezpečenia potencionálneho partnera.

Muži narodení v znamení ryby majú teraz možnosť okúzliť partnera, ktorý nemá hlboko do vrecka, a tak si môžete zároveň s porozumením užívať aj dobre majetkové pomery tohto človeka. Je to zaujímavý tranzit Venuše, ktorý sa dotkne hlavne mužov narodených v znamení ryby, no môže zasiahnuť aj ženy v tomto znamení, ktoré majú na vzťah veľmi vysoké nároky. Máte tak možnosť nadviazať vzťah so zámožnými partnermi. Črtá sa tak zaujímavá príležitosť pre nejednú rybu.

Spoznajte aj týždenný horoskop Ryby. Horoskop na rok 2022, aj na každý týždeň exkluzívne od veštkyňe. Týždenný horoskop Ryby je vždy presný a aktuálny. Od veštkyne aj na rok 2022.

Aké zmeny v láske vás predpovedá ročný Horoskop Lásky 2022 Ryby?

V mesiaci jún, júl a august sa v živote nezadaných rýb prejavuje potreba a túžba po rodine, a po láske. Môžu za to tranzity pôsobiace na 4., 5., 6. a 7. astrologický dom. V mesiaci jún tranzity prevažne zasahujú 4. dom, a tak ryba túži po rodine, a po deťoch. Táto vaša túžba však musí byť skrotená hlavne vtedy, ak sa snažíte nadviazať nový vzťah, pretože by ste mohli budúceho partnera vašim prílišným nátlakom vydesiť. V júli a auguste predpovedá Horoskop množstvo radosti, a užívanie si života.

Pozitivne astrologické tranzity zasiahnú také ryby, ktoré túžia uspokojiť aj svoje sexuálne potreby, ktoré budú uspokojené hlavne počas mesiaca júl 2022. V auguste vás osudové stretnutie s niekým novým prekvapí, a možno až príjemne vydesí. Toto stretnutie totiž bude veľmi intenzívne, a u niektorých rýb môže vyústiť v rýchlu, impulzívnu a nepremyslenú svadbu. Buďte však opatrný vo svojich rozhodnutiach, pretože sa môžete popáliť, upozorňuje Horoskop 2022. Impulzívne správanie nie je pre ryby vhodným rozhodnutím v druhej polovici roka, kedy by ste sa mali skôr sústrediť na to, čo vám našepkáva vaše srdce a čo vám radi váš rozum. V týchto pocitoch musíte nájsť harmóniu, aby ste sa cítili vo svojom tele a vo svojej mysli bezpečne a útulne.

Posledné 3 mesiace roka 2022 patria energiám súvisiacim s peniazmi, kariérou a s priateľskými vzťahmi. Ešte v októbri 2022 pocítia ryby túžbu po deťoch, po rodine, a po nájdení spriaznenej duše. Taktiež v októbri máte množstvo šancí vyraziť do spoločnosti. Spoločenské akcie vám predstavia zaujímavých ľudí, ktorí budú mať s vami množstvo veci spoločných. Horoskop teda predpovedá, že ryby budú mať viacero možností. Budú mať možnosť vybrať si z potencionálnych záujemcov o lásku aj v druhej polovici roka aj v posledných 3 mesiacoch roka 2022.

V novembri si dávajte pozor na romániky alebo aférky, vo vašej práci. Je silne zasiahnutý 10. astrologický dom, no na vaše energie tiež pôsobí od 30. októbra retrográdny Mars. Môže sa stať, že vašim správaním a postojom voči kolegovi vpadnete do milostného trojuholníka, ktorý vám nie je blízky. Takéto vzťahy, a rozhodnutia vám spôsobia slzy a nekonečné starosti až do konca roka 2022, kedy vám planéta Jupiter pomôže správne sa rozhodnúť. Horoskop 2022 ryby pre nezadaných vám tak dôrazne odporúča, aby ste sa vyhýbali vzťahom na pracovisku, hlavne s takými partnermi, ktorí už majú svoju rodinu a nie sú voči svojej polovičke úprimný. Buďte opatrný, pretože toto nie sú skutočne vhodné vzťahy pre vás.

December bude zas prepojený s vašimi priateľmi. Niektorí z vašich priateľov vám opäť môže prejaviť hlboké city hlavne vtedy, ak je to priateľ narodený v znamení Panna, Škorpión alebo Kozorožec. Tieto 3 znamenia zverokruhu zároveň tvoria najvhodnejšie spojenia pre nezadanú rybu počas roka 2022. Na zlomené srdce by ste si mali dávať pozor vtedy, ak je záujemca o vaše srdce narodený v znamení Baran alebo Strelec. Tieto dve znamenia zverokruhu predstavujú komplikácie pre každú nezadanú rybu počas roka 2022, a preto vám ročný Horoskop odporúča zvýšiť opatrnosť v prípade začínajúcich vzťahov s týmito dvoma znameniami – Baran a Strelec.

Energie pôsobiace na nezadané ryby sú veľmi zaujímavé. Dostávate príležitosť odpustiť expartnerovi, nájsť lásku u niektorého z vašich priateľov, a odhaliť skutočné úmysly vášho kolegu v práci. Ryby môžu využívať svoju intuíciu vo svoj prospech, ako svoju najväčšiu zbraň roka 2022. Pozor by ste si mali dávať na znamenie Baran a Strelec, pretože je pravdepodobné, že práve jedno z týchto dvoch znamení zverokruhu vám v roku 2022 zlomí srdce a prinesie pocit neistoty a smútku. Na druhej strane, ideálne spojenie pre každú nezadanú rybu sú znamenia Panna, Škorpión a Kozorožec. Veľkú kompatibilitu v láske však nezadané ryby dosiahnú aj so znameniami Býk a Rak.

Vo vašom živote sa tak naskytuje množstvo potencionálnych partnerov, ktorých v roku 2022 objavíte, a ktorým dáte šancu. Či je rok 2022 rokom vhodným na návrat k ex partnerovi nieje jasné. Horoskop vám však odporúča, aby ste si spísali všetky klady a zápory tohto návratu, ktorý však môže pre niektoré ryby znamenať aj posun vpred.

Vďaka numerologickej zhode partnerov máte aj v roku 2022 možnosť pochopiť vašu lásku. Numerologická Zhoda pre znamenie Ryby odhalí vašu kompatibilitu lásky podľa dátumu narodenia. Všetky Horoskopy od veštkyne sú presné a pravdivé.


Horoskop 2022 Ryby - Láska, Práca, Zdravie...

Kliknite na obrázok a čítajte ďalej...

Horoskop Ryby 2022 od veštkyne - Pozitíva a Negatíva roka 2022:

Z celkovej astrologickej predpovedi je jasné, že počas roka 2022 sa Jupiter pohybuje 1. a 2. domom rýb, pričom Neptún sa nachádza v Rybách a pohybuje sa tak vašim prvým astro domom. No aj iné, než uvedené dve planéty astrológie zasiahnú Rybie energie počas celého roka 2022... Čítajte Horoskop lásky Ryby 2022 ďalej...

Horoskop Ryby 2022 od veštkyne - Láska a Vzťahy v roku 2022:

Pri pohľade na graf astrológie na rok 2022 je zrejmé, že každý mesiac znamená iné energie, a taktiež silnejšie či slabšie prepojenie rýb s rodinou, priateľmi, alebo partnerom. Najdôležitejším obdobím súvisiacim s dlhotrvajúcou láskou, s manželstvom alebo s partnerským vzťahom sú mesiace august 2022 a september, v pozitívnom význame, popisuje Horoskop pre Ryby 2022... Čítajte Horoskop lásky Ryby 2022 ďalej...

Horoskop Ryby 2022 od veštkyne - Rodina, Priatelia, Manželstvo v roku 2022:

V januári je retrográdny Merkúr dôležitým astrologickým tranzitom prepojeným s rrodinou, pôsobiaci od 14. januára 2022 do 01. februára 2022. Cúvajúci Merkúr sa sústreďuje v dvanástom a neskôr v jedenástom dome. Tento Merkúr robí z Ryby samotára, popisuje Horoskop Ryby 2022, ktorý prejavuje ochotu držať si psychický odstup od členov svojej rodiny... Čítajte Horoskop Ryby 2022 ďalej...

Horoskop 2022 Ryby - Práca a Peniaze:

Január je mesiacom vhodným na dokončenie najdôležitejších úloh súvisiacich s prácou, uvádza presný Horoskop Ryby 2022. Všetky čakajúce maily by ste mali čo najskôr vybaviť, dať do poriadku váš pracovný stôl, a dokončiť najdôležitejšie úlohy... Čítajte Horoskop 2022 Ryby práca a peniaze ďalej...

Horoskop Ryby 2022 - Zdravie:

Ku klasickým problémom v zdraví počas roka 2022 patria problémy s nosnými dutinami, a tiež bolesti hrdla. Každá ryba dbá na to, aby nosila vhodné oblečenie k počasiu. Zo svojho jedálnička by ste mali vynechať studené nápoje, pretože tie neprospievajú zdraviu... Čítajte Horoskop zdravia 2022 Ryby ďalej...

Retrográdne Pohyby planét pôsobiace na Horoskop 2022 Ryby

Graf Retrográdnych Planér roka 2022 - Vplyv na Horoskop 2022 Ryby

Kliknite na Obrázok vyššie a prečítajte si všetky dôležité informácie o Retrográdnych planétach roka 2022 a o ich vplyve na Horoskop 2022 Ryby. Nižšie nájdete zoznam termínov dôležitých pre vašu energiu, vitalitu a pre celkový Horoskop 2022 Ryby.

Retrográdny Merkúr a Horoskop 2022 Ryby
Retrográdna Venuša - Horoskop 2022 Ryby
Retrográdny Mars - Horoskop 2022 Ryby
Retrográdny Jupiter - Horoskop 2022 Ryby
Retrográdny Saturn 2022 - Horoskop Ryby 2022
Retrográdny Urán - Horoskop 2022 Ryby:
Retrográdny Neptún 2022 - Horoskop Ryby:
Retrográdne Pluto 2022 - Horoskop Ryby 2022

Horoskopy 2022 pre všetky znamenia zverokruhu:

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu majiteľa je zakázané.