Horoskop 2022 Vodnár

Horoskop Vodnár 2022 - Práca a Peniaze

Pracovný Horoskop 2022 Vodnár - príležitosti a pády roka 2022

Každý Vodnár by mal zaručene poznať svoj Horoskop práce a peňazí pre rok 2022. Veštkyňa sa v tejto časti Horoskopu Vodnára zaoberá predpoveďou pre podnikateľov, zamestnancov, pre Vodnárov v domácnosti, no aj pre tých Vodnárov, ktorí prácu hľadajú. Povieme si o najdôležitejších astrologických tranzitoch, ktoré môžete očakávať v roku 2022, a ktoré úzko súvisia s vašim pracovným napredovaním, a s pracovným úspechom. Budete v roku 2022 úspešnejší, než po minulé roky? Podarí sa nezamestnanému Vodnárovi nájsť vytúžené zamestnanie, ktoré ho bude uspokojovať? Mal by Vodnár v roku 2022 začať podnikať a spoliehať sa viac na seba samého? Aj na tieto otázky prináša odpoveď Horoskop 2022 Vodnár v časti práce a peňazí.

Astrologické tranzity naznačujú viacero dôležitých prechodov planét, ktoré vplývajú na kariéru ale aj finančný blahobyt každého Vodnára a taktiež na Horoskop Vodnár 2022. V januári sú Astrologické tranzity prevažne zamerané na 01. a 12. astrologický dom Vodnára, a tak sa nejeden Vodnár vráti myšlienkami do minulosti, a zaoberá sa aj svojím zdravím. V januári je dôležité, aby Vodnár neprepínal svoje sily, pretože pod vplyvom pôsobenia planét astrológie v 12. dome môžete v živote pociťovať viac stresu pod vplyvom povinnosti, ktoré na vás čakajú.

Retrográdny Merkúr sa od 14. januára do nachádza v prvom dome a neskôr, od 26. januára sa presúva do 12. domu. Retrográdny Merkúr v prvom dome má sklon nudiť ostatných. Takto postavený Merkúr môže teda spôsobiť problémy v medziľudských vzťahoch, pretože nielen vy budete vyhľadávať samotu, ale aj ostatní budú na vás reagovať nervózne. Týka sa to hlavne vašich spolupracovníkov, alebo nadriadených, popisuje astrologický Horoskop Vodnár 2022. Aj Vodnár, ktorý pracuje v domácnosti sa bude musieť potýkať so zlou náladou svojho partnera, alebo členov rodiny, čo vám dopomôže k podráždenosti. Svoje úlohy budete zvládať pomaly a postupne, preto nie je vhodná doba na rozbiehanie nových projektov, alebo na začínanie akýchkoľvek nových ciest súvisiacich s vašou prácou.

Retrográdny Merkúr v prvom dome sa vyznačuje aj svojou veľkou pohodlnosťou. Táto poloha Merkúru spôsobuje aj priberanie na váhe, a vaša pohodlnosť sa odrazí aj vo vašej kariére. Vodnár by mal byť opatrný hlavne vtedy, ak sa mu na stole kopí množstvo nedokončených úloh. Horoskop 2022 Vodnár vám doporučuje, aby ste si práve v čase retrográdneho Merkúru dokončili všetko začaté, pretože do nového obdobia, kedy sa Merkúr dostane do direktívneho smeru, musíte vkročiť s čistým štítom a s ukončenými úlohami. V týchto dňoch by ste si tiež nemali sťažovať na nedostatočný plat, alebo nedostatočné ohodnotenie. Vaše sťažnosti totiž nebudú prijaté pozitívne, pretože ostatní sa dívajú na chyby, ktoré ste v práci urobili v minulosti. Celý január patrí do určitej miery minulosti, pretože retrográdny pohyb 3 planét vplýva na celý zverokruh, a teda celý svet sa bude orientovať na problémy a nedoriešené veci z minulosti.

Vodnár vníma retrográdny pohyb 3 planét do veľkej miery. Môžete mať pocit, že vás vaše zlozvyky a nedokončené povinnosti ťahajú k zemi, a nemáte možnosť napredovať alebo pokračovať v plnení svojich pracovných snov. Január nie je vhodným mesiacom pre začínanie nových projektov, a nedopraje úspech ani tým Vodnárom, ktorí si hľadajú nové zamestnanie, vraví pracovný Horoskop Vodnár 2022. Mesiac január 2022 je nevhodným obdobím na ukončenie práce v zmysle dávania výpovede, alebo začínania podnikania. S odoznením retrográdneho Merkúru od prvého februára 2022 sa však energie zastabilizujú.

Od prvého februára cítite slnko prechádzajúce prvým domom. Dostávate možnosť realizovať sa nielen prostredníctvom športu alebo sebapoznania, ale aj prostredníctvom svojej kariéry. Darí sa aj študentom a Vodnárom, ktorí pracujú v domácnosti, a starajú sa tak o pocit bezpečia a pohodlia všetkých členov rodiny. Títo Vodnári dostávajú od slnka do daru obrovské množstvo kreativity a nových nápadov, ktoré môžete využiť pre zveľaďovanie svojej domácnosti, špecifikuje Vodnárov Horoskop na rok 2022. Slnko prechádzajúce prvým domom tiež znamená, že budete chcieť poučovať ostatných. Medzi spolupracovníkmi to môže vytvoriť negatívnejšie atmosféru, ak si nebudete dávať pozor na svoje slová, a spôsob jednania. Na ostatných totiž pôsobíte arogantne, a až príliš sebavedome, pretože sa vám nedarí dobre rozdistribuovať energiu, ktorá je teraz prepojená s vašim znamením zverokruhu.

Nadbytočnú energiu, ktorú pocítite od prvého februára až do 18. dňa tohto mesiaca musíte využiť na boj proti stresu vo vašom živote, na relaxáciu, a aktívny oddych, ktorý odbremení vašu myseľ od problémov v práci. Úvod roka 2022 je tak z pohľadu kariéry Vodnára komplikovanejší. Od prvého februára však môžu začať s hľadaním práce aj nezamestnaní Vodnári, ktorým sa teraz bude dariť v hľadaní vytúženej práci, no aj pri pracovných pohovoroch. V úvode februára sa tiež slnko nachádza v konjunkcii Saturnu a svojou silou sa pripája k pozícii slnka v prvom astrologickom dome. Aj keď v živote necítite slobodu v prejave vaše sebavedomie a sebavyjadrenie je na vysokej úrovni. Horoskop 2022 Vodnár upozorňuje iba na to, aby ste si dávali pozor na svoj arogantný prístup k ostatným spolupracovníkom, pretože si tým poškodíte svoje dobré meno v práci.

Aj Zajtrajší Horoskop Vodnár spomína afekty na financie a kariéru každého kozorožca. Horoskop na Zajtra pre znamenie zverokruhu Vodnár ozrejmuje viacero kategórií a prináša presnú predpoveď pre Kozorožca, ktorý túži poznať budúcnosť od veštkyne.

Veští Kariérny Horoskop Vodnár 2022 úspešné napredovanie?

Od 4. februára môžete uvažovať o začatí podnikania, ak ste túto alternatívu vo svojom živote v predchádzajúcom období zvažovali. Vo februári sa darí aj podnikateľom, a napredujú tak nielen nezamestnaní Vodnári ale aj tí, ktorí pracujú pre seba samého. Je veľmi pravdepodobné, že v úvode februára budete musieť prevziať zodpovednosť za nejaký väčší projekt, alebo za vaše minule rozhodnutie, ktoré súviselo s vašou kariérou. Veľkú iniciatívu by mali prejaviť hlavne nezamestnaní Vodnári, ktorí vo februári dostanú výnimočné množstvo príležitostí na úspech. Je však veľmi dôležité, aby ste si hneď v úvode roka 2022 urobili zoznam toho, čo chcete v roku 2022 dosiahnuť, aby ste si vytvorili kvalitný životopis, ktorý je pre vašu kariéru dôležitý. Nebojte sa požiadať o pomoc aj profesionálov, radí Horoskop Vodnár 2022, ktorí sa venujú vytváraniu životopisu a poradenstvu v tomto smere.

Od 14. februára sa Merkúr stavia do pozície v prvom dome astrológie, a prináša vám veľkú múdrosť a túžbu vzdelávať sa. Niektorých Vodnárov zasiahne nervozita kvôli nedokončeným povinnostiam. Týka sa to hlavne tých Vodnárov, ktorí v januári zanedbávali dokončenie dôležitých úloh. Ak ste v januári nedokončili potrebné úlohy súvisiace s prácou, teraz toho budete mať na pleciach veľa, čo sa môže prejaviť aj na vašom fyzickom zdraví. Obrovský prísun informácií, a nachádzanie cesty k lepšiemu kariérnemu úspechu, zdokonaľovanie vašich vedomosti budú základnými kľúčovými slovami pre mesiac február 2022.

Od 6. marca sa planéta Venuša presúva prvým astrologickým domom. Dáva vám príjemný atraktívny vzhľad, a ešte viac posiluje možnosti na úspech u nezamestnaných Vodnárov. Vaša priateľská povaha je teraz citeľná, ak chcete začať podnikať, marec je na to ideálny mesiac. V popredí opäť stoja pozitivne tranzity, a harmonické medziľudské vzťahy. Minule, trocha napäté a roztržité vzťahy so spolupracovníkmi sa teraz ukľudňujú, a pre Vodnára to znamená možnosť oceňovať medziľudské vzťahy aj v zamestnaní. Od 6. marca do 5. apríla si každý Vodnár musí dávať pozor na aférky, ktoré súvisia s vaším zamestnaním. Tento krok vo vašom živote je veľmi nesprávnym krokom, ktorý vám môže spôsobiť množstvo problémov, upozorňuje osobný Horoskop 2022 Vodnár.

Dávajte si pozor na svoje pochybenie v práci, a venujte sa aj maličkostiam. Pracovné problémy sa teraz môžu prepájať s partnerským životom, do ktorého vnášate kvôli pracovným povinnostiam niekedy až agresiu. Mars vás od 6. marca upozorňuje na veľké prepínanie v práci, pretože nepoznáte svoje fyzické limity a hranice. Horoskop 2022 varuje hlavne Vodnárov, ktorí pracujú fyzicky. Práve tí by si mali dávať pozor na svoje zdravie, pretože pozícia planéty Mars naznačuje zdravotné problémy ktoré sú úzko prepojená s prácou. Ostatným Vodnárom dodáva táto poloha Marsu obrovskú rýchlosť, no do istej miery aj zákerné jednanie. Ak sa v marci dozviete, že máte možnosť pracovné napredovať, a v ceste vám niečo stojí, toto obdobie posilní vašu agresivitu, a poradí vám, aby ste svoj pracovný úspech dosahovali aj cez mŕtvoly. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť tejto odvrátenej tvari Marsu, a snažiť sa zachovať svoju vlastnú integritu počas celého obdobia.

Nenechajte sa ovplyvňovať negatívnymi vibráciami, niekedy až agresívnymi vibráciami Marsu, pretože vám táto planéta momentálne nesprávne určuje vaše životné napredovanie. Aj keď ste v marci do veľkej miery orientovaný na prácu, peniaze a na vašu domácnosť, aj tak nesmiete zabúdať na svoj rodinný život a na vašu lásku. V marci budete máte tendenciu tiež do veľkej miery pre premýšľať o našich financiách a o finančnom blahobyte. S tým budete spájať aj vašu prácu, a tak sa môže stať že nejeden Vodnár zatúži požiadať o zvýšenie platu. Marec je na to vhodné obdobie, ale Horoskop 2022 Vodnár opäť pripomína, že by ste mali mať predtým dokončené všetky dôležité úlohy, ktoré vám v predchádzajúcom období stali na stole.

Najväčšiu výhodu z marcových tranzitov v roku 2022 budú mať zamestnanci, ktorí pôsobia v oblasti dopravy, pošty, profesionálni vodiči, a zamestnanci v cestovnom ruchu. V tomto smere sa bude výnimočne dariť aj podnikateľom, ktorí sa zaoberajú cestovným ruchom, no darí sa aj učiteľom základnej školy a nezamestnaným Vodnárom, ktorí sa zaujímajú o krátkodobú prácu alebo brigádu. Všetci títo Vodnári dosiahnú v marci výnimočný úspech, veští Horoskop Vodnár 2022, a nemusia sa báť požiadať o zvýšenie platu, alebo pracovné povýšenie. Poloha astrologických marcových planét rozvíja vaše analytické myslenie a manuálnu zručnosť.

Niektorí Vodnári budú nútení vycestovať do zahraničia za prácou, hlavne tí, ktorí už v predchádzajúcom období pôsobili v zahraničí, a ich práca bola spojená s cestovaním. V závere marca vstupuje Merkúr do 3. domu. Opäť sa raz k slovu dostáva rekvalifikácia na rôznych úrovniach. Vodnár rád študuje a mení spôsob uvažovania na aktívnejší. Od 27. marca sa darí študentom, a každému zamestnané mu Vodnárovi, ktorý pôsobí v oblasti školstva, vzdelávania, alebo v oblasti opatrovania, či v zdravotníctve.

Ste pripravený na detailnejšiu astrologickú predpoveď počas roka 2022? Mesačný Horoskop Vodnár priblíži nielen predpoveď v kariére, ale tiež príležitosti a novinky v bližšej mesačnej predpovedi pre každého Kozorožca.

Kariérny Horoskop 2022 Vodnár počas ďalších mesiacov roka 2022

Úvod apríla znamená pre viacerých Vodnárov dokončenie tých najťažších úloh za posledné obdobie. Orientujete sa nielen na svoju kariéru, ale aj rodinu, a preto je apríl mesiacom rôznorodých energií zasahujúcich do vášho života. Vodnár si v apríli na svoje plecia naloží množstvo povinností. Astrologické tranzity a Horoskop Vodnár 2022 naznačujú hlavne ťažkú fyzickú prácu v domácnosti, no na druhej strane aj mimoriadne produktívne úspechy. Energiu smerujúcou z Marsu v konjunkcii Saturnu od začiatku apríla 2022 by ste mali využiť na splnenie najťažších úloh, a na očistenie energii od negatívnych vzťahov v zamestnaní. Práve teraz máte možnosť vyriešiť zlé vzťahy medzi spolupracovníkmi. Vodnári ktorých práca predstavuje starostlivosť o domácnosť by teraz mali do týchto prác začleniť aj ostatných členov rodiny tak, aby neboli všetky povinnosti iba na vašich ramenách.

Apríl predstavuje mesiac veľkej pracovnej morálky odhodlania a vytrvalosti. Znamená možnosti na úspech pre nezamestnaných Vodnárov, ale aj riešenie závažných a zložitých úloh. Darí sa aj manažérom a podnikateľom, ktorí teraz dokážu inšpirovať ostatných a môžu tak zamedziť zlým vzťahom v rovine zamestnanec - nadriadený. Horoskop 2022 Vodnár tiež radi, že ak nebudete vedieť kam ďalej, alebo ako vyriešiť istú úlohu, vo vašom okolí sa nachádza niekto starší, kto vám s týmto problémom rád pomôže. Každopádne, v apríli musíte dokončiť všetky dôležité úlohy, ktoré sa spájajú s vašou prácou a s vašimi povinnosťami.

Od 15. apríla sú tranzity astrológie silno zamerané hlavne na Vodnárov ktorí pôsobia v oblasti realít. Tým sa darí, a nesmierne im vyhovuje samostatná práca alebo podnikanie. Ak uvažujete o samostatnej činnosti v oblasti realít, obdobie od 15. apríla do 10. mája je ideálne na začatie podnikania v tomto smere. Ste konkurencieschopný, a máte dostatok energie, ktorú ste odhodlaný smerovať na dosiahnutie pracovného úspechu, definuje Horoskop na rok 2022 Vodnár. To z vás robí vynikajúceho podnikateľa plného nápadov. Kolegiálne vzťahy môžu byť opäť mierne narušené, no mesiac máj tieto vzťahy do istej miery ukľudní.

V máji sa opäť planéta Merkúr dostáva do retrográdneho pohybu, a vy tak musíte byť obozretný, a venovať sa hlavne zabehnutým úlohám, a práci, ktorú dobre poznáte a ktorú ovládate. Pre vašu domácnosť znamená retrográdny Merkúr menej úloh, ale väčšie zasahovanie do plánovania budúcnosti. Plánujete rekonštrukcie, opravy, drobné zmeny vo vašej domácnosti, ktoré pomáhajú formovať vaše útočisko, váš vlastný svet. Od 24. mája sa k retrográdnemu Merkúru pridáva Mars v 3. dome, a každý Vodnár je teraz pohotový. V komunikácii ste rýchly a kreatívny. Opäť je čas vylepšiť svoj životopis, a pokúsiť sa o nové príležitosti v živote. Horoskop 2022 Vodnár naznačuje, že nezamestnaný Vodnár by sa v mesiaci jún nemal báť za prácou vycestovať aj do zahraničia.

Ak túžite svoje zamestnanie zmeniť, pretože v tom čo robíte nepociťujete uspokojenie, prvá vhodná príležitosť nastáva už od mesiaca jún 2022, kedy sa pozitivne Astrologické aspekty sústreďujú na váš pracovný úspech za predchádzajúce úsilie. Tieto tranzity neznamenajú iba možnosti na zmenu povolania, ale tiež ohodnotenie Vodnára za predchádzajúcu prácu a za splnenie dlhodobých cieľov. Vo vašich medziľudských vzťahoch s nadriadenými alebo spolupracovníkmi nastáva vzájomný rešpekt a porozumenie. Vaše vzťahy sú teraz praktické a prospešné pre vašu kariéru, a bude len na vás, ako tieto pozitivne Astrologické tranzity využijete. Pre Vodnárov uvažujúcich o začatí podnikania sú vhodným obdobím dni od 16. júna. Pre tých, ktorí chcú zmeniť zamestnanie je hneď úvod júna veľmi priaznivý, predvída presný Horoskop Vodnár 2022. U nezamestnaných Vodnárov znamenajú nové tranzity možnosť vycestovať do zahraničia a nájsť nové životné uplatnenie. V závere júna 2022 sa planéta Mars nachádza v trigone vašej sekundárnej planéty Saturn, čo znamená veľkú silu, ambície a vytrvalosť. Opäť dokážete prevziať aj tie najťažšie úlohy a splniť ich s dokonalosťou.

Týždenný Horoskop Vodnár predpovedá aj v roku 2022 tie najdôležitejšie detaily, ktoré vás počas týždňa s týmto Horoskopom neprekvapia. Prečítajte si Detailný Týždenný Horoskop Vodnár na každý týždeň roka 2022.

Letné mesiace a Jeseň - Horoskop 2022 Vodnár z hľadiska kariéry

Druhá polovica roka 2022 začína tranzitom Merkúru cez 6. dom. Táto zaujímavá poloha Merkúru vám dáva množstvo nových schopnosti, a orientáciu na svoju umeleckú a tvorivú stránku osobnosti. V mesiaci júl 2022 sa darí ľuďom, ktorí musia pri svojej práci používať logické a analytické myslenie. Darí sa aj tým Vodnárom ktorí sa pohybujú v oblasti techniky, telekomunikácií, v oblasti programátorských činnosti, no tiež všetkým Vodnárom, ktorých práca vyžaduje cit detailistu. Vodnár s týmto Merkúrom sa od 5. júla učí rozvíjať a prejavovať svoje schopnosti navonok.

Júl bude do istej miery zasahovať nielen váš pracovný život no sústredíte sa aj na deti v rodine a celkovo na vašu rodinu. Práve preto je práca, váš rodinný život a vaše zdravie v harmónii. Pozitívnym tranzitom v júli je Venuša prechádzajúca 6. domom, pôsobiaca až do 11. augusta. Užívajte si dobré pracovné podmienky a vynikajúce medziľudské vzťahy so spolupracovníkmi, radí astro Horoskop Vodnár 2022. Neustále dokážete zlepšovať vašu prácu, a vynikajúco sa uplatňujete v akomkoľvek zamestnaní, ktoré milujete. Teraz by sa mal Vodnár venovať aj svojim koníčkom, ktoré ho napĺňajú šťastím. Júl je mesiacom roka 2022, ktorý vám dáva možnosť začať podnikať práve vďaka vašim koníčkom z minulosti. Ak ste Vodnár s kreatívnu energiu vo vašom srdci je načase využiť túto pozitívnu vlastnosť vašej osobnosti a uvažovať o podnikaní v tomto smere.

Od 14. augusta je Horoskop 2022 Vodnár v oblasti práce nepriaznivý. Druhá polovica augusta bude patriť istému vnútornému konfliktu a strete sebaúcty a vnútornej hodnoty. Vodnár pociťuje množstvo neistoty a obáv zo svojej práce a zo svojej pracovnej pozície. Tento vnútorný konflikt vzniká kvôli tomu, že ste zanedbali istú úlohu o ktorej viete, a ktorá bola pre ostatných mimoriadne dôležitá. Naskytujú sa vo vašom vnútri otázky a obavy z toho, že vaša nezodpovedná práca bude odhalená zo strany nadriadeného alebo zo strany spolupracovníkov. Od 14. augusta je mimoriadne dôležité, aby ste dbali na kvalitu práce, a dodržiavali bezpečnosť pri práci, dodáva osobný Horoskop 2022 vodnár. Vážny nezáujem o splnenie úloh, a o pracovné povinnosti ktoré súvisia s vaším zamestnaním by mohli dokonca viesť k výpovedi zo strany vášho zamestnávateľa. Druhá polovica augusta je teda obdobím, kedy sa musíte viac angažovať, a musíte prevziať plnú zodpovednosť za vaše minule rozhodnutia v práci.

Mesiac september je do veľkej miery orientovaný na financie Vodnára. 5 planét astrológie je retrográdnych, a tak v živote pociťujete pomalšie napredovanie, ktoré súvisí aj s vašou kariérou. Nie je vhodné obdobie na zmenu zamestnania, a na začínanie v novej práci. Rozvíjajte radšej svoje schopnosti, študujte, a učte sa nové veci. Horoskop 2022 Vodnár odporúča každému Vodnárovi, aby mesiac september 2022 využil na vzdelávanie v oblasti, v ktorej práve pôsobí. Snažte sa vo svojom vnútri vytvoriť si pozitivne prepojenie vášho života s vašou prácou tým, že budete meditovať, a že sa na vašu prácu budete dívať iba pozitívnym pohľadom.

V septembri môžete rozvíjať svoje koníčky, a vaše zručnosti, ktoré vám boli dané do vienka. Zamerajte sa aj na dlhodobý rozvoj vašej osobnosti, nielen na krátkodobý zárobok financií. Musíte sa orientovať na takú prácu, ktorá vám prináša dlhodobý zisk. Október je silno zameraný na kariéru Vodnára. Plníte si dlhodobé ciele, a darí sa aj nezamestnaným. Máte veľmi silnú pracovnú morálku a odhodlanie, a medzi spolupracovníkmi nastáva vzájomný rešpekt a porozumenie. Ak chcete začať podnikať, mesiac október 2022 vám do života prinesie niekoho, kto bude pre vás vynikajúcim partnerom pre podnikanie. Tento človek bude pravdepodobne narodený v znamení rak alebo váhy.

S rakom si v roku 2022 veľmi porozumiete hlavne v komunikácii a v nápadoch, a preto je to pre vás vynikajúci partner pre vaše podnikanie, ale aj pre spoluprácu v práci, v ktorej pôsobte, vraví Horoskop kompatibility 2022 Vodnár. Uhladené a diplomatické jednanie v zamestnaní a pri pracovných pohovoroch je pre nezamestnaných Vodnárov od 23. októbra silnou zbraňou na prekonanie konkurencie. Realizujte sa však aj prostredníctvom ostatných ľudí, a pre svoj prospech môžete využiť aj úspech ostatných. Najpozitívnejší mesiacom v roku 2022 pre kariéru každého Vodnára je teda október, ktorý musíte využiť k dosahovaniu úspechov a cieľov vo vašom zamestnaní. Kariéra je v októbri pre vás mimoriadne dôležitá, takisto ako práca Vodnárov v domácnosti, a úspech nezamestnaných Vodnárov. Uplatňujte svoje myšlienky a silné komunikačné schopnosti a určte sa pozitívnejšiemu prístupu k vašej každodennej práci. November je poznačený mimoriadne pozitívnymi priateľskými vzťahmi a dobrými vzťahmi medzi spolupracovníkmi. Spomeňte si na všetky povinnosti v práci ešte do 11. novembra, a tak si môžete neskôr užívať ovocie za svoju tvrdú prácu.

Druhá polovica novembra by mala v živote Vodnára patriť hlavne oddychu, spoločenským akciám, a načerpaniu nových síl v spoločnosti priateľov. Niektorých Vodnárov, hlavne tých v domácnosti môže tlačiť čas, pretože sa budete pripravovať na spoločenskú udalosť, ktorá vám zaberie množstvo času na plánovanie, pokračuje celoročný Horoskop Vodnár 2022. Je preto veľmi dôležité, aby ste si v druhej polovici novembra urobili harmonogram toho, čo chcete zmeniť, a vytvoriť. Každý Vodnár získava prostredníctvom kolektívu a prostredníctvom spoločenských udalosti mimoriadne dôležité kontakty, a tiež informácie pre svoj duševný a finančný rozvoj. Tieto príležitosti dostáva každý Vodnár v závere novembra 2022 a v prvej polovici decembra.

Práca v závere roka 2022 a Horoskop na rok 2022 Vodnár

Druhá polovica decembra 2022 patrí u Vodnára cestovaniu na kratšie vzdialenosti, a pracovné splnenie cieľov. Opäť máte enormne silnú pracovnú morálku, no v závere roka 2022 môžete cítiť ešte istý problém v komunikácii, hlavne kvôli pracovným povinnostiam. Problém vám bude robiť komunikácia s vašimi blízkymi, pretože kvôli práci budete vyslaný na kratšie vzdialenosti, a na cestovanie kvôli uzavretiu roka 2022. Z tohto dôvodu vás môžu dni od 20. decembra až do úvodu roka 2023 prekvapiť ešte mimoriadnymi pracovnými povinnosťami, ktoré ste neočakávali.

Z pracovného hľadiska je rok 2022 rôznorodý, opakuje Vodnárov ročný Horoskop 2022. Prináša Astrologické tranzity ktoré sú mimoriadne pozitivne pre vaše pracovné napredovanie, a pre uchopenia šancí u nezamestnaných Vodnárov. Viacero tranzitov tiež naznačuje úspech a pozitívne myslenie u tých Vodnárov, ktorých práca znamená starostlivosť o domácnosť. Mali by ste sa zamerať na vzdelávanie, a na budovanie dobrých medziľudských vzťahov so svojimi spolupracovníkmi. V roku 2022 môžu Vodnári začať podnikať, a môžu využiť svoje vrodené schopnosti, či koníčky na to, aby v budúcnosti vylepšili svoj rodinný rozpočet, a venovali sa práci, ktorú milujú.

Vaša práca počas dnešného dňa? Na všetky otázky o kariérnych možnostiach dnešného dňa vám odpovie Horoskop na Dnes Vodnár, pripravený na rok 2022, vždy aktuálny, horoskop od veštkyne!

Finančný Horoskop 2022 Vodnár

Financie Vodnára na rok 2022 - Horoskop od veštkyne

Finančný Horoskop 2022 Vodnár v druhej polovici roka 2022


Horoskop 2022 Vodnár - Láska, Práca, Zdravie...

Kliknite na obrázok a čítajte ďalej...

Horoskop Vodnár 2022 od veštkyne - Pozitíva a Negatíva roka 2022:

Váš partner bojuje s pocitom, že mu nevenujete mnoho pozornosti, čo do istej miery veľmi narúša medziľudské vzťahy. 7. astrologický dom nebude u Vodnára silne zasiahnutý počas celého roka 2022, čo spôsobuje mierne nedorozumenia, no aj rozchody vo vašom dlhotrvajúcom vzťahu, no o tom vám Horoskop Vodnár 2022 povie neskôr... Čítajte Horoskop lásky Vodnár 2022 ďalej...

Horoskop Vodnár 2022 od veštkyne - Láska a Vzťahy v roku 2022:

Retrográdna Venuša sídliaca v 12. dome, zameriava vašu pozornosť na dávnu aj bližšiu minulosť, a taktiež na minulé vzťahy. Vodnár má celkovo problémy s vyjadrovaním pocitov. Retrográdna Venuša pôsobiaca v 12. astrologickom dome prechádzajúca Kozorožcom od 01. januára, až do 29. januára. Ešte do väčšej hĺbky tak blokuje úprimnosť ale aj otvorené pocity voči milovanému partnerovi... Čítajte Horoskop lásky Vodnár 2022 ďalej...

Horoskop Vodnár 2022 od veštkyne - Rodina, Priatelia, Manželstvo v roku 2022:

Ako som už niekoľkokrát spomenuli, úvod roka 2022 je prepojený s retrográdnou Venušou, a aj s Merkúrom a spätnému pohybu vládcu Vodnára, planéty Urán. Venuša v retrográdnom smere pôsobí v Kozorožcovom 12. dome, a ovplyvňuje vzťahy, aj tie rodinné... Čítajte Horoskop Vodnár 2022 ďalej...

Horoskop 2022 Vodnár - Práca a Peniaze:

Astrologické tranzity hovorí o pohyboch planét, ktoré ovplyvňujú prácu ale aj na peňažné blahobyt Vodnára a tiež na presný Horoskop Vodnár 2022. astrologické tranzity sú v januári 2022 prevažne orientované na 1. a 12. dom astrológia Vodnára, a tak sa Vodnár vracia myšlienkami do minulosti , a tiež sa zaoberá svojím zdravím ... Čítajte Horoskop 2022 Vodnár práca a peniaze ďalej...

Horoskop Vodnár 2022 - Zdravie:

Vodnár bude počas roka 2022 zanedbávať svoje zdravie. Preto je veľmi dôležité aby Vodnár nezabudol na starostlivosť o seba samého, aby sa venoval vlastnému telu do rovnakej miery, ako sa zaoberá starostlivosťou o financie a o rodinných členov. Pre Vodnára je celý rok 2022 vynikajúcou možnosťou na korekciu váhy a zlepšenie zdravia ... Čítajte Horoskop zdravia 2022 Vodnár ďalej...

Retrográdne Pohyby planét pôsobiace na Horoskop 2022 Vodnár

Graf Retrográdnych Planér roka 2022 - Vplyv na Horoskop 2022 Vodnár

Kliknite na Obrázok vyššie a prečítajte si všetky dôležité informácie o Retrográdnych planétach roka 2022 a o ich vplyve na Horoskop 2022 Vodnár. Nižšie nájdete zoznam termínov dôležitých pre vašu energiu, vitalitu a pre celkový Horoskop 2022 Vodnár.

Retrográdny Merkúr a Horoskop 2022 Vodnár
Retrográdna Venuša - Horoskop 2022 Vodnár
Retrográdny Mars - Horoskop 2022 Vodnár
Retrográdny Jupiter - Horoskop 2022 Vodnár
Retrográdny Saturn 2022 - Horoskop Vodnár 2022
Retrográdny Urán - Horoskop 2022 Vodnár:
Retrográdny Neptún 2022 - Horoskop Vodnár:
Retrográdne Pluto 2022 - Horoskop Vodnár 2022

Horoskopy 2022 pre všetky znamenia zverokruhu:

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com