Horoskop 2022 Ryby

Horoskop rodinných vzťahov Ryby na rok 2022

(Predpoveď od veštkyne pre svadobné termíny, tehotenstvo, rodinné vzťahy a priateľstvo Ryby v roku 2022)

Do akej miery zasiahnu tohtoročné astrologické tranzity rodinné vzťahy rýb? Čakajú vás tranzity, ktoré do hlbokej miery narušia vaše rodinné vzťahy, alebo sa môžete tešiť na vyrovnaný rok v náručí svojich najbližších? Astrologička pripravila Horoskop 2022 ryby aj v predpovedi rodinných vzťahov, a medziľudských spojení, ktoré na vás čakajú v dôležitom roku pre nejednu rybu. Poďme sa teraz sústrediť na astrologické tranzity, ktoré predpovedajú napredovanie, ale aj pády či hádky v rodinnom živote každej ryby.

V januári je dôležitým astrologickým tranzitom prepojeným s rodinným životom retrográdny Merkúr pôsobiaci od 14. januára do 01. februára 2022. Merkúr v cúvajúcom pohybe sa sústreďuje v 12. a neskôr v 11. dome. Z každej ryby robí do určitej miery samotára, popisuje presný Horoskop Ryby 2022, ktorý je ochotný držať si mentálny odstup od všetkých členov svojej rodiny. Keďže sa teraz chcete spoliehať len sám na seba je pravdepodobné, že vaši blízki sa budú viac dožadovať vašej spoločnosti. Vy však o to nebudete mať záujem, pretože sa teraz necítite dobre v dave, hľadáte hlavne pochopenie u seba samého. Navrátite sa hlboko do meditácie, a do myšlienok súvisiacich nielen s minulosťou, ale aj s budúcnosťou.

Karmicky sa presúvate do tých najhlbších úrovni vášho vedomia a myslenia, aj keď rodina zohráva dôležitú úlohu vo vašom živote je veľmi pravdepodobné, že budete podceňovať dôležitosť chvíľ strávených s nimi. Január je mocným mesiacom, ktorý orientuje všetky ryby hlavne na záujem o seba samého. Vaša rodina môže trpieť nedostatkom vašej pozornosti a vašej starostlivosti, a toto správanie vám nie je blízke. Horoskop 2022 ryby však naznačuje, že je vhodné toto obdobie využiť pre vlastné pochopenie svojho vnútra a svojich pocitov. Táto vaša potreba teraz potrebuje nevyhnutne uspokojiť, pretože najbližšie mesiace roka 2022 budú patriť plnej starostlivosti o ostatných, a vám nebude zostávať dostatok času na starostlivosť o seba samého.

S odoznením retrográdna ho Merkúru od 01. februára 2022 prichádza obdobie sústreďujúce sa na zdravie a osobný rast. Do tohto osobného rastu, ktorý chcete vo februári dosiahnuť zapájate aj deti vo vašej rodine, a pomáhate im tak dosiahnuť zdravé sebavedomie a odhodlanie k dokončeniu a zastrešeniu dôležitých životných úloh. Vo februári sa nedokážete uvoľniť, relaxovať, no na druhej strane dokážete zastrešiť všetky povinnosti súvisiace s vašou domácnosťou, uvádza Horoskop Ryby 2022. Merkúr sa nachádza v 12. dome znamenia Vodnár, a svoje poznatky súvisiace s rodinou dokážete aplikovať na všetkých členov rodiny. Teraz je tá správna chvíľa na to, aby ste aj ostatných zapojili do domácich prác, a rozložili tak úlohy medzi všetkých členov rodiny, aby každý z vás mal čas aj na svoje koníčky, a aj na povinnosti.

V mesiaci marec uvažujete nad viacerými vecami súvisiacimi s vašimi emóciami, popisuje ročný Horoskop 2022. Niektoré ryby sa zamerajú na duchovný rast a očistenie karmy, iné budú premýšľať nad pochybením v láske v minulosti. V marci vám Mars prepožičiava bojovnosť, a impulzívne riešenie viacerých problémov vo vašom živote. Ak sa vo vašich rodinných vzťahoch objavujú medziľudské spojenia, ktoré sú rušivé či agresívne, práve vy máte možnosť od 6. marca až do 15. apríla tieto rušivé vzťahy ukľudniť. V tomto období ste radcom, a ste dôležitým členom vašej rodiny, ktorý dokáže zastrešiť každú úlohu súvisiacu s pozitívnymi rodinnými vzťahmi. Môže sa stať, že v týchto dňoch ste pozvaný na rodinnú oslavu na ktorej sa nachádzajú aj takí členovia rodiny, ktorí vnášajú negatívnu energiu medzi ostatných. Vy dokážete túto energiu negovať, a pretvoriť na pozitívnu. Ste tak nenahraditeľnou súčasťou tejto rodinnej oslavy či stretnutia, a preto určite tieto plány z vášho kalendára nevynechajte.

Mesiac apríl predstavuje silné vzťahy v rodine a taktiež v partnerskom živote. Predstavuje prehlbovanie medziľudských kontaktov a spojení, pretože ste veľmi prívetivou a priateľskou osobou, dodáva osobný Horoskop Ryby 2022. Každá ryba má v apríli obrovskú túžbu a potrebu byť milovaná. Ak sa vám nedostáva dostatok lásky od vášho partnera, či od vašich detí, hľadate útechu aj u vašich rodičov, či súrodencov. Hľadajte citové uspokojenie u členov vašej rodiny, ktorí túto vašu aktivitu vítajú. V druhej polovici apríla je pravdepodobné, že nejedna ryba bude musieť vycestovať, či už kvôli práci, alebo kvôli iným povinnostiam, predvída Horoskop pre znamenie zverokruhu Ryby na rok 2022. V týchto okamihoch má každá ryba možnosť spoľahnúť sa na súrodencov, rodičov alebo starých rodičov v zastrešovaní dôležitých úloh vo vašej domácnosti. Vďaka tomu, že si vynikajúco zmanažujete obdobie počas ktorého sa môžete naplno venovať vašej najbližšej rodine je isté, že druhá polovica apríla prebehne bez väčších komplikácií a zásahov do vášho rodinného života.

Druhý Merkúr v retrográdnom pohybe počas roka 2022 preskúša hlavne vaše rodinné vzťahy. Merkúr bude prechádzať 4. domom, a tak sa Ryba myšlienkami vracia do svojho detstva. Toto obdobie, tento cúvajúci Merkúr od 10. mája do 01. júna potrápi hlavne také ryby, ktorý si vo svojom živote so sebou nesú nedokončené vzťahy z minulosti, hlavne z detstva. Akékoľvek bolestivé spomienky vás teraz bolia omnoho viac. Vaša minulosť je úzko prepojená s vašou prítomnosťou aj keď si to neuvedomujete, a tak je nutné konečne vyriešiť akékoľvek bolesti súvisiace s vaším detstvom. Merkúr vám v tejto pozícii dáva nielen možnosti uzavrieť nevyrovnané vzťahy, ale aj množstvo sily a energie, ktorú môžete na to využiť. Na jednej strane je pozícia tohto Merkúru veľmi bolestivá, no na druhej strane vám dáva do daru možnosť ukončiť takú bolesť, ktorá vás už dlho skľučuje. Horoskop 2022 ryby odporúča využiť mesiac máj na interakciu s vašou minulou karmou, a na odstránenie negatívnych energií súvisiacich s vaším detstvom a na uzavretie istej kapitoly, ktorá vás trápi.

Počas mesiaca jún je pre vás rodina mimoriadne dôležitá. Viacero astrologických tranzitov je orientovaných na 4. dom rodiny, čo pomáha eliminovať negatívne energie súvisiace s minulosťou. Vaše vzťahy s členmi vašej rodiny majú teraz skôr intelektuálny charakter, špecifikuje astrologický Horoskop Ryby 2022. Užívajte si chvíle plné komunikácie, hier s deťmi, smiechu, a radosti s tými, ktorí sú vám najbližší. Niektoré ryby zatúžia pátrať po svojom rodokmeni, a spoznávať tak veľkú históriu svojho života, ktorá vám napovie viac o vašej vlastnej osobe.

Jún a prvá polovica júla je tiež obdobím vynikajúcich vzťahov s deťmi v rodine, prehlbovanie medziľudských vzťahoch. Je to obdobie prehlbovania rodinných vzťahov, a uzmierenia v prípade disharmonických medziľudských spojení. Slnko v 5. dome od 21. júna do 22. júla vás upozorňuje, že ak naďalej prekonávate traumu súvisiacu s vaším detstvom je načase vyhľadať odborníka, ktorý vám s touto traumu pomôže. Niekedy si ukľudnenie negatívnych energií vyžaduje aj zásah terapeuta, nezabúdajte na to, radí vás ročný Horoskop 2022 ryby. Vynikajúca výchovné metódy, a obľúbenosť medzi deťmi v rodine sa črtajú aj v mesiaci júl, kedy sú tranzity nastavené veľmi priaznivo, hlavne vo vzťahu k deťom. Rodinné vzťahy u tých rýb, ktoré vychovávajú deti tak prekvitajú. Rozvíjate vaše vlastné emócie a emócie vašich detí. Podporujete ich tvorivosť a spontánne prejavovanie radosti, a tak ste odmenený veľmi silnými až priateľskými vzťahmi s deťmi. Júl je vynikajúcim mesiacom pre každého rodiča, ktorý si môže naplno užívať vynikajúce vzťahy so svojimi deťmi.

Spoznajte aj týždenný horoskop Ryby. Horoskop na rok 2022, aj na každý týždeň exkluzívne od veštkyňe. Týždenný horoskop Ryby je vždy presný a aktuálny. Od veštkyne aj na rok 2022.

Horoskop 2022 veští zmenu energií v živote Kozorožca

Od 20. augusta až do konca roka vás môžu sužovať minule rodinné problémy. Taktiež môžu tieto problémy súvisieť s nejakým ochorením, ktoré už dlhšie trápi istého člena vašej rodiny. Mali by ste teda zvýšiť opatrnosť voči členom vašej rodiny a ich zdravotným ťažkostiam. Je nevyhnutné, aby ste sa od 20. augusta až do úvodu roka 2023 zaujímali o problémy, hlavne zo zdravotného hľadiska vašich blízkych a milovaných. Aj 3. retrográdny Merkúr roka 2022 zasiahne rodinné vzťahy rýb.

Od 10. septembra do 02. októbra sa môžete cítiť nervózne v spoločnosti vašich najbližších. Musíte sa pripraviť na výčitky, a na posudzovanie vášho života zo strany vašich rodičov, súrodencov, alebo najbližšej rodiny. Nie každý je spokojný s vaším životným smerovaním a napredovaním, a práve v období od 10. septembra do 02. októbra budete čeliť týmto konfrontáciám. Horoskop 2022 ryby vám odporúča aby ste sa plne sústredili i na svoju vlastnú energiu a na vlastné predstavy o vašom živote. Ak chcete v živote ešte viac napredovať počúvajte staršiu osobu vo vašom živote, ktorá sa vám snaží poradiť najlepšie ako vie k tomu, aby ste boli v živote šťastný a spokojný.

Záver roka 2022 patrí rôznorodým energiám. Retrográdny Mars však bude od 30. októbra prechádzať 4. astrologickým domom, a tak sa snažíte nachádzať lepší vzťah k ľuďom ktorí sú vám blízki. Získavate množstvo sily a energie na to, aby ste opäť začali dôverovať niekomu, kto vašu dôveru v predchádzajúcom období stratil, udáva presný Horoskop Ryby 2022. Vynikajúce vzťahy nadväzujete hlavne so staršími členmi vašej rodiny, ktorí majú teraz vašu plnú pozornosť, a tešia sa vašej prítomnosti a záujmu o váš šťastný život.

Energie roka 2022 sú v súvislosti s rodinnými vzťahmi veľmi pozitívne. Na rozdiel od vzťahu v dlhodobom partnerskom zväzku či v manželstve sú tieto energie vyrovnanejšie, a môžete si užívať vynikajúce vzťahy s deťmi, ale aj so staršími členmi vašej rodiny. Udržiavajte nekonfliktné vzťahy s vašimi najbližšími, čo posilňuje pozitívnu karmu vo vašom živote, a pomáha vám prekonávať konflikty súvisiace s inými smermi vášho života. Každá ryba by mala v roku 2022 stavať svoju energiu a silu hlavne na pozitívnych rodinných vzťahoch, ktoré budú alfou a omegou vášho šťastia počas celého roka.

Horoskop lásky 2022 pre znamenie Ryby vám porozpráva o vzťahoch a láske. Pre kompletnú kopatibilitu lásky však čítajte Horoskop Lásky Ryby, kde nájdete percentuálnu zhodu s vašou láskou!

Ročný Horoskop Ryby 2022 pre Priateľské vzťahy Ryby

Aké vzájomné prepojenie v priateľských vzťahoch môže počas roka 2022 očakávať znamenie ryby? Veštkyňa pripravila Horoskop 2022 ryby aj z pohľadu priateľských vzťahoch, a z pohľadu najdôležitejších astrologických tranzitov prepájajúcich sa s energiami priateľstva, pochopenia a najbližších priateľských vzťahov rýb. Ktoré znamenia zverokruhu budú pre ryby predstavovať tých najdôležitejších radcov, a najbližších priateľov? Existujú v roku 2022 varovania v súvislosti s priateľskými prepojeniami rýb, ktoré by ste mali poznať? Je rok 2022 vhodný pre hľadanie nových priateľov, alebo pre ukončenie takých priateľstiev, ktoré nie sú úprimne a hodnotné pre vašu budúcnosť? Na všetky tieto otázky a ešte viac si odpovieme v tejto veštbe pre rok 2022 v súvislosti s priateľskými vzťahmi znamenia ryby.

Prvým, veľmi dôležitým astrologickým tranzitom, ktorý je úzko prepojený s priateľskými vzťahmi sú dni cúvajúcej Venuše od 01. do 29. januára 2022. Spätná Venuša prechádza 11. domom priateľstva, a silne tak zasiahne práve tieto medziľudské vzťahy každej ryby a taktiež Horoskop Ryby 2022. Retrográdna Venuša teraz orientuje vašu pozornosť na minulosť. Uvedomujete si, ktorí z priateľov sú pre vás najdôležitejší, a taktiež viete, ktorým priateľom nesmiete dôverovať.

Vaše myšlienky a emócie si dokážete usporiadať vo svoj prospech, a nachádzate oporu u najbližšieho priateľa, ktorý je veľmi dôležitou súčasť vášho života a formuje pozitívnu energiu počas tohto komplikovaného tranzitu Venuše. Vo svojom živote v januári nedokážete zlúčiť priateľov, rodinu a vášho partnera. Bojíte sa odmietnutia ostatných, a vaše priateľské vzťahy sa snažíte preskúmať do hĺbky. Zaujíma vás práve oblasť vašich priateľských vzťahov, práve tie, ktoré boli v minulosti narušené či problematické.

Horoskop 2022 ryby udáva aj kompatibilitu medzi vaším znamením zverokruhu a ostatnými znameniami v rámci priateľských vzťahoch. V priateľstve dosiahnete najväčšiu kompatibilitu so znamením Rak, Škorpión a Kozorožec. Ak je niekto z týchto 3 znamení zverokruhu vo vašej blízkosti, nielen v januári ale aj počas celého roka bude predstavovať obrovskú pomoc a podporu pre vás. V prípade problémov, smútku alebo len vtedy, ak budete potrebovať pomocnú ruku či oporu niekoho blízkeho vám tieto 3 znamenia zverokruhu najviac pomôžu. Práve tieto 3 znamenia zverokruhu sú vám v roku 2020 vždy k dispozícii, dôverujú vám, sú vašim radcom a pomocníkom.

Na druhej strane však Horoskop 2022 ryby prináša aj isté varovanie v oblasti priateľských vzťahov. Každá ryba by si mala dávať pozor na blízkeho priateľa vtedy, ak je týmto priateľom človek narodený v znamení Strelec. Horoskop totiž predpovedá, že s týmto znamením nedosahujete v roku 2022 potrebnú mieru kompatibility v priateľských vzťahoch, a strelec môže podľahnúť provokácii zo strany ostatných ľudí, a vyzradiť dôležité tajomstvá o vašom živote. Táto zrada strelca bude nejednu rybu bolieť. Je preto dôležité, aby ryba brala do úvahy toto varovanie od veštkyne a predpoveď na rok 2022, pretože práve tým že budete poznať dôležité varovania môžete predísť zrade zo strany strelca. Tieto odporúčania, a kompatibilita v priateľstve sa týkajú celého roka 2022. Aj keď vás retrográdna Venuša do istej miery v januári potrápi, vo viacerých smeroch vás však mnoho naučí, vraví ročný Horoskop... Dokážete oceniť silu vášho priateľstva, dokážete si zachovávať mentálny odstup od tých, ktorí vám v minulosti ublížili. Rozvíjate svoj vlastný život, a do vašich záujmov a koníčkov zapájate aj vašich najbližších milovaných, či už sú to členovia rodiny, vaše deti, alebo vaši najbližší priatelia.

Vďaka numerologickej zhode partnerov máte aj v roku 2022 možnosť pochopiť vašu lásku. Numerologická Zhoda pre znamenie Ryby odhalí vašu kompatibilitu lásky podľa dátumu narodenia. Všetky Horoskopy od veštkyne sú presné a pravdivé.

Akú predpoveď veští Horoskop 2022 Ryby v ďalších mesiacoch?

V marci v niektoré ryby priateľstvo šokuje. V prvej polovici roka 2022 totiž môže ryba očakávať prejavenie citov, hlbokej lásky, a emócií zo strany istého blízkeho priateľa. Je to vtedy, ak je Vašim priateľom človek narodený v znamení Panna, Škorpión alebo Kozorožec. Niektorý z týchto priateľov, jedno z týchto znamení zverokruhu má s vami hlbšie úmysly, a túži spoznať vašu osobu do hĺbky. Tento fakt môže predstavovať pozitívne a radostné udalosti hlavne pre nezadané ryby, no na druhej strane môže spôsobiť komplikácie pre ryby, ktoré sa nachádzajú v dlhotrvajúcom partnerskom zväzku. Musíte sa snažiť túto energiu usmerniť, a odmietnuť vášho priatelia s citom tak, ako by ste chceli aby v týchto chvíľach pristupovala táto osobách práve k vám.

V marci má každá ryba problém s nadväzovaním nových vzťahov, a tak sa spoločenské udalosti a stretnutia zaobídu aj bez nových priateľských vzťahov vo vašom živote. Od 5. apríla sa Venuša presúva 01. astrologickým domom, špecifikuje osobný Horoskop na rok 2022 Ryby. Ste aktívny vo viacerých životných smeroch, a užívate si harmonicky vzťah so sebou samým. Pri riešení partnerských problémov, či problémov v práci vám pomôže váš priateľ, a máte možnosť spoznávať aj nových ľudí, ktorí dokonale zapadnú do vášho kruhu priateľstiev. Nebojte sa teda nových vzťahov, a spoznávanie zaujímavých ľudí, pretože teraz je karma nastavená vo váš prospech a do svojho života priťahujete tých správnych ľudí.

Celý apríl patrí do istej miery priateľským vzťahom a pozitívnemu karmickému vyžarovaniu každej ryby. V závere apríla je taktiež Jupiter v konjunkcii Neptúnu čo znamená možnosť vycestovať na dovolenku s niektorými priateľmi, a taktiež to znamená enormnú silu vo vašom psychickom raste. Veľký pozor na priateľské vzťahy si dávajte hlavne v mesiaci máj, pretože tento mesiac predstavuje isté nástrahy nielen kvôli retrográdnemu pohybu Merkúru. Opäť cítite nutnosť a potrebu po pocite bezpečia a istoty, a bojíte sa z vášho života odstrániť falošných ľudí ktorí vás oberajú o energiu a silu.

Horoskop 2022 ryby predpovedá, že vo vašom okolí sa počas mesiaca máj a jún nachádza niekto, kto čerpá vašu pozitívnu energiu vo svoj prospech. Tomuto človeku by ste sa mali vyvarovať, pretože vás môže ochudobniť o energiu potrebnú pre váš vlastný osobný rast. Táto osoba bude žena, a zasiahne do okruhu vašich priateľov tým, že zradí vašu dôveru, a vašu úprimnosť. Buďte opatrný hlavne vtedy, ak je táto žena narodená v znamení strelec, doporučuje ročný Horoskop 2022 ryby.

Horoskop Priateľstvá Ryby na druhú polovicu roka 2022

Vaše priateľské vzťahy budú až do 24. augusta stabilné. Od 24. augusta sa k slovu dostáva retrográdny Urán. Ryby sa tak vnárajú do nového vedomia, predstavujete si svoje ideály, a chcete dokončovať veci tak, aby ste uspokojili svoje ciele. Učíte sa rešpektovať individualitu ostatných, čo je silnou zbraňou hlavne pre vaše priateľské vzťahy. Najideálnejším, a najsilnejším mesiacom pre priateľstvo rýb je december 2022, ktorý vás obohati o množstvo nových zážitkov, a radostných správ smerujúcich od vašich priateľov.

Pozitívne na vás pôsobí Merkúr v 11. dome, a taktiež Venuša a slnko prechádzajúce týmto domom. Je teda silné zasiahnutý váš domov priateľstva a to pozitívnymi astrologickými tranzitmi. Cítite sa spokojne v okruhu najbližších priateľov, ktorí do vášho života vnášajú radosť a uspokojenie. V tomto silnom mesiaci, v mesiaci december 2022 môžete oslavovať, tešiť sa z prítomnosti ostatných, môžete si užívať úzke spoločenské kontakty, a nadväzovať nové priateľstvá. Opäť Horoskop 2022 ryby upozorňuje tie ryby ktoré sú v dlhotrvajúcom partnerskom zväzku na to, aby nepodliehali klamlivým a prílišným emóciám zo strany istého priateľa, aby si počas celého roka uvedomovali hranice medzi priateľstvom a partnerstvom, či sexuálnou vášňou.

Horoskop popisuje priateľské vzťahy roka 2022 ako veľmi pozitívne. Nájdete pochopenie s viacerými znameniami zverokruhu, s ktorými si porozumiete na novej úrovni. Horoskop 2022 ryby však prináša odporúčanie pre zadané ryby, ktoré by mali počas celého roka udržiavať istú hranicu medzi priateľskými a intímnymi vzťahmi. Je veľmi pravdepodobné, že vaša energia, sila a charizma očarí niektorého z vašich blízkych priateľov, ktorí sa na vás bude dívať novým spôsobom. Je to na jednej strane pozitívna správa pre nezadané ryby, no provokácia pre tie ryby, ktoré pochybujú o láske vo svojom dlhotrvajúcom partnerskom vzťahu. Každý váš postoj, a každé vaše rozhodnutie bude mať následky do budúcnosti, pripomína Horoskop 2022. Preto si dobre uvedomte, aké dôležité sú pre vás priateľské vzťahy, ktoré nechcete narušiť klamlivými pocitmi či unáhlenými rozhodnutiami.

Ryby by sa mal stotožniť so všetkými dôležitými veštbami pre jeho život. Upriamte vašu pozornosť aj na Horoskop na Dnes Ryby ktorý sleduje nielen predpoveď Lásky, ale aj energie prepojené so zdravím a prácou počas aktuálneho dňa, pre slnečné znamenie Ryby.

Plánujete Svadbu? Čítajte svadobný Horoskop 2022 Ryby

Patríte k rybám, ktoré sa pohrávajú s myšlienkou prípravy svadby počas roka 2022? Chceli by ste poznať, či vášmu svadobnému dňu prajú tranzity astrológie počas roka, a či veštkyňa predpovedá ničím nerušenú, rozprávkovú svadbu pre znamenie zverokruhu ryby? V tejto časti vám Horoskop odpovie na to, či je rok 2022 vhodný na prípravu svadby, a taktiež vás upozorňujeme na termíny, ktoré by mohli spôsobiť komplikácie, počas vášho svadobného dňa. Veštkyňa a Horoskop 2022 ryby radi, aby ste si pozorne preštudovali tie najdôležitejšie termíny, ktoré si v tejto časti horoskopu uvedieme.

V úvode vám Horoskop pripomína, že obdobia retrográdnych pohybov planéty Venuša, Merkúr, a v istých prípadoch aj retrográdneho Marsu nie sú vhodným obdobím na veľké životné kroky, a na veľké životné zmeny. Obzvlášť cúvajúci Merkúr prináša do života rýb energie, ktoré môžu negatívne zasiahnuť aj váš svadobný deň. Z tohto dôvodu vás Horoskop 2022 ryby upozorňuje hlavne na retrográdny pohyby planéty Merkúr, ktorý počas roka 2022 nastane až štyrikrát. Tieto termíny roka 2022 nie sú vhodné na plánovanie svadby. Ak si svadbu plánujete aj z hľadiska astrológie a z pohľadu rád veštkyne je vhodné, ak si nasledujúce termíny škrtnete z vášho plánovacieho kalendára na svadbu v roku 2022.

Pre ryby teda na svadbu nie sú vhodné termíny cúvajúceho Merkúru a retrográdnej Venuše. Celý január je tak nevhodným obdobím na tieto veľké plány, pretože Venuša stojí v tejto pozícii od 01. do 29. januára, a od 14. januára do 4. februára prelína spätné energie Venuše aj cúvajúci Merkúr, ktorý takto s Venušou formuje silné energie pochybnosti a orientácie na minulosť, a taktiež komplikovanejších vzťahov s rodinou. Práve z tohto dôvodu nie je prvý termín cúvajúceho Merkúru a jediný termín retrográdnej Venuše vhodným obdobím na plánovanie vášho svadobného dňa.

Druhým termínom sú dni od 10. mája do 3. júna, kedy sa Merkúr na 24 dní opäť dostáva do cúvajúceho pohybu. Májový cúvajúci Merkúr pôsobí dokonca na 4. astrologický dom rýb, a vaša identita sa teda bude prelínať s vašou minulosťou, ktorá súvisí s vaším detstvom. Teraz je obdobie vhodné na meditácie a na prehlbovanie sa do vlastného vnútra, nie na veľké plány a veľké zmeny v živote.

Od 10. septembra do 02. októbra vás Horoskop opäť upozorňuje na komplikované obdobie, ktoré zasahuje nielen oblasť kariéry a rodiny, ale aj oblasť manželstva a plánovania svadby. Vaše myšlienky nie sú v súlade s myšlienkami a plánmi ostatných ľudí, čo môže spôsobovať komplikácie vo vašom vysnívanom svadobnom dni. Zo svojho plánovacieho kalendára vám tak Horoskop 2022 ryby odporúča vyškrtnúť aj termín 10. septembra až 02. októbra, a taktiež posledný vplyv retrográdnej planéty Merkúr, ktorý započne 29. decembra.

V Roku 2022 pôsobí posledný cúvajúci Merkúr iba 3 dni, konkrétne od 29. decembra do 01. januára 2023. Tento Merkúr však prelína svoje pôsobenie do roka 2023 a každú rybu zasiahne až do 18. januára nového roka 2023, a tak je dobrou radou od veštkyne vynechanie plánovania svadby aj v tomto termíne, teda v prvých dňoch roka 2023. Uvedené termíny, ktoré sme si uviedli sú teda najnevhodnejším obdobím na plánovanie svadby. Na druhej strane sa naskytujú aj príležitosti na svadbu podľa predstáv a snov, ktorá nie je rušená negatívnymi aspektmi.

Ak si chcete užiť svadbu, kde budú v súlade energií vaši priatelia, vaša rodina a vaši najbližší, mali by ste si svadbu naplánovať na nasledujúce mesiace, doporučuje Rybí Horoskop 2022. Prvým vhodným termínom, ktorý nenarušujú komplikácie v práci, v rodinných vzťahoch, a počas ktorého si užívate priaznivý zdravotný stav, je obdobie od 4. júna počas celého tohto mesiaca. Vaša rodina je v rovnováhe s vami samotnými, a taktiež sú vyrovnané aj pocity s vašimi priateľmi. Vydesiť vás môžu iba klamlivé pocity vo vzťahu k vášmu partnerovi, ktoré si však vyriešite pokojnou komunikáciou. Preto je mesiac jún považovaný za prvý vhodný mesiac na plánovanie vášho svadobného dňa počas roka 2022.

Nasledujúce obdobie, počas mesiaca júl, august a počas dní do 10. septembra taktiež prajú každej rybe, ktorá plánuje veľký svadobný deň. V týchto mesiacoch sú energie správne nastavené k tomu, aby ste si užívali blízkosť vášho partnera, obrovskú lásku a porozumenie, aby vaša svadba prebehla bez nečakaných prekvapení. Ak sa teda pre svadbu rozhodnete v mesiacoch jún, júl, august až v prvých septembrových dňoch určite neoľutujete, radí veštkyňa a váš ročný Horoskop 2022 ryby.

Pre znamenie zverokruhu ryby je vhodným obdobím na svadbu aj december 2022, a to konkrétne obdobie do 29. dňa tohto mesiaca. December je silné zasiahnutý energiami priateľstva, pretože prevažne množstvo astrologických tranzitov sa sústredí na 11. dom astrológie. Jupiter vám tiež praje šťastie. Nachádza sa v druhom astrologickom dome a to znamená, že táto veľká svadba a vaše svadobné plány nezasiahnu negatívne ani vašu peňaženku a rodinný rozpočet.

Niektoré ryby môžu považovať december za ideálny mesiac na svadbu práve kvôli romantickej atmosfére, ktorá sa snúbi s oslavami, a s blízkosťou priateľov a rodiny. Tieto termíny roka 2022 sú pre každú rybu ideálne na plánovanie veľkého dňa. Preto využite aj odporúčanie veštkyne a horoskopu k tomu, aby ste boli dokonale šťastný, aby svadba tešila nielen vás ale aj vášho partnera, členov vašej vašej rodiny a vašich priateľov. Harmonická a dokonalá svadba vás čaká v uvedených mesiacoch v prípade, ak sa vyhnete pohybu retrográdnej Venuše a retrográdneho Merkúru.

Ak chystáte počas roka 2022 spečatenie vašej lásky krásnym svadobným dňom prajeme vám veľa lásky a šťastia do budúceho života s vaším partnerom. Veríme že si vyberiete ten správny termín pre vašu svadbu, kedy sa energie astrológie snúbia v pozitívne, a prajú vám deň plný radosti a harmónie v náručí vášho partnera a v kruhu vašich najbližších, ktorí si porozumejú a nenastanú žiadne konflikty. Veríme, že váš manželský zväzok bude silný, a veštkyňa predpovedá, že ak dodržíte odporúčané termíny ktoré sme vám upresnili v pozitívnej predpovedi je jasné, že vás manželský zväzok bude neoblomný a pevný vo väčšine vášho života.

O základných vlastnostiach znamenia Ryby vám rozpráva nielen Horoskop 2022 Ryby. Aj Charakteristika Znamenia Ryby je dôležitá. Od veštkyňe, pre vás. Muž Ryby, aj Žena Ryby v podrobnej charakteristike na rok 2022.

Plánujete v roku 2022 Tehotenstvo? Tehotenský Horoskop 2022 Ryby vám veští budúcnosť

V živote každej ryby nastáva okamih, kedy premýšľa o tom, že sa stane rodičom. Ak sa v roku 2022 plánujete vstať rodičom mali by ste si prečítať aj tento Horoskop 2022, ktorý sa orientuje na predpoveď tehotenstva pre každú rybu. Či už tehotenstvo plánujete, alebo chcete vedieť či máte do svojich plánov túto možnosť zaradiť je vhodné spoznať tento Horoskop 2022 od veštkyne venujúci sa predpovedí plodnosti a tehotenstva pre každú rybu. Či už ste muž alebo žena narodená v tomto vodnom znamení.

Rozoberiem si termíny vhodné pre otehotnenie aj tie, kedy by si mali dávať pozor tie ryby, ktoré otehotnieť netúžia. Na druhej strane si tiež uvedieme termíny, ktoré nie sú vhodné pre tento veľký životný krok, pretože tieto dni by vám spôsobovali viac komplikácií než radosti počas tehotenstva. Niektoré ryby istotne zaujíma, či zvládnu rodičovské starosti. Zistíte či vás potrápia tieto nové povinnosti v prípade, ak sa snažíte o prvého potomka. V úvode tohto horoskopu si teda rozoberieme v skratke aj charakteristické črty rýb, povieme si o tom, aký rodič je človek - muž alebo žena narodená v znamení zverokruhu ryby.

Rodičia narodení v znamení rýb majú svojský prístup k výchove detí. Každá ryba - žena ale aj muž narodený v znamení ryby sa snaží dať svojim deťom všetko, Čo bolo jemu v detstve odmietané, čo mu chýbalo. V tomto smere môže rodič narodený v znamení ryby dieťa trochu rozmaznávať. Každá ryba sa však snaží, aby jej dieťa vyrastalo slobodné, bez veľkých komplikácií v živote, aby boli spokojne. Ryby kladú taktiež veľký dôraz na vzdelávanie svojich detí, a niekedy ich až prehnane kontrolujú preto, že túžia, aby mali ich deti príjemný život bez komplikácií. Najťažšou úlohou pre každú rybu, ktorá vychováva svoje ratolesti je rozlúčenie sa so svojím dieťaťom, keď dieťa vyrastie a chce plávať svojou vlastnou cestou.

Akou matkou je žena narodená v znamení ryby? Matka narodená v znamení rýb sa tejto povinnosti spočiatku obáva, súdi Horoskop Ryby 2022. Je tam príliš veľa strachu a obáv o výchovu dieťaťa, a o jeho bezpečnosť, a preto zo začiatku chýba matke rybe nadhľad a zanecháva v ostatných dojem, že sa na túto úlohu príliš neteší. Opak je však pravdu. Akonáhle dieťa prvýkrát uchopí do náručia zistí, že rodičovstvo nie je takou ťažkou úlohou, ako si myslela. Matka ryba je prirodzená matka, ktorá je pripravená kvôli deťom obetovať aj svoj voľný čas, a vychováva cieľavedomé, silné a priebojné dieťa. Ako dieťa rastie, menia sa obavy o jeho bezpečnosť v radosť z jeho vývoja a rastu. Matka ryba si postupne dokáže užívať všetky krásy ktoré súvisia s materstvom, a dieťaťu pomáha v živote naplniť jeho vlastné túžby.

Aký je otec narodený v znamení ryby? Otec ryby pristupuje k svojim deťom ako k rovnocenným partnerom. Je to otec, ktorý neodmietne hranie, ale dokáže sa aj s hrdosťou podieľať na vzdelávani svojich detí. Je to veľmi pozorný otec, ktorý sa považuje za jedného z najlepších otcov zo všetkých znamení zverokruhu. Do života deti vnáša množstvo optimizmu a spravodlivého prístupu. Svoje dieťa učí tolerancii, štedrosti a citlivosti. Pre otca narodeného v znamení ryby je niekedy ťažké určiť deťom hranice. Bojí o to, že deti budú musieť čeliť problémom v živote.

Otca narodeného v znamení ryby fyzicky bolí akákoľvek neprávosť voči jeho deťom, alebo akýkoľvek smútok jeho dieťaťa. Otec ryby vychováva dieťa, ktoré dokáže bojovať za svoje vlastné záujmy, je odolné a láskavé voči svojmu okoliu, vyzdvihuje Horoskop Ryby 2022. Je teda jasné, že človek narodený v znamení ryby je vynikajúcim rodičom. A to vo všetkých ohľadoch. Ryby patria k znamenia zverokruhu, ktoré je jednoznačne jedným z najlepších rodičov pre úspešné, vyrovnané a šťastné deti.

V roku 2022 pôsobia aj na tehotenstvo rýb tranzity astrológie a retrográdneho Marsu, ktoré zasahujú túto oblasť života rýb buď v pozitívnom alebo v negatívnom smere. Z negatívneho pohľadu by sa mala každá ryba vyhýbať obdobiu retrográdnej Venuše a retrográdneho Merkúru, ak plánujete otehotnieť. Tieto pohyby planéty lásky a planéty komunikácie sú nevhodným obdobím na počatie, a na splodenie prvého alebo ďalšieho potomka. Tehotenstvo takto započaté by mohli sprevádzať komplikácie, a žena ktorá otehotnie v období retrográdneho Merkúru sa bude omnoho viac obávať o svoje tehotenstvo a o nenarodené dieťa. Tieto obavy sú spojené práve s energiami ktoré vám prepožičiava cúvajúci pohyb planéty Merkúr, a tak pre vás bude tehotenstvo náročnejšie, než keby započalo v období direktívneho smeru Merkúru.

Tak ako pri plánovaní svadobného dňa, aj pri plánovaní tehotenstva sa teda vyhýbajte dňom retrográdneho pohybu Merkúru, a taktiež otehotneniu počas januára 2022, ktorý je najnevhodnejším mesiacom pre tento veľký životný krok rýb. Na druhej strane však existujú aj termíny, ktoré sú pre vaše tehotenstvo priaznivé. Horoskop 2022 ryby a veštkyňa opisujú pozitívne pôsobenie lunárnych tranzitov, ale aj ostatných astrologických vplyvov na vaše tehotenstvo. Zapamätajte si však, že pre úspešné otehotnenie potrebujete sledovať aj svoj reprodukčný cyklus, ktorý je ideálne zosúladiť s nasledujúcimi termínmi.

V roku 2022 existuje viacero termínov, ktoré prajú k tomuto veľkému životnému kroku rýb. Prvým obdobím sú dni od 17. februára až do prvého marca 2022. Toto niekoľkodňové obdobie je priaznivé pre každú rybu, ktorá sa túži stať rodičom. Muži narodení v znamení ryby sú v tomto období plodnejší. Ak tehotenstvo započne v týchto dňoch je zrejmé, že tehotenstvo bude bezproblémové a radostné. Nasledujúcim vhodným obdobím pre každú rybu sú dni od 28. augusta do 9. septembra 2022. Opäť sú energie silno nastavené v prospech každej ryby ktorá sa túži stať rodičom.

Aj záver septembra, a úvod októbra prináša priaznivé dni pre tento veľký životný krok. Konkrétne dni od 26. Septembra až do 8. októbra sú opäť ideálnym obdobím pre tehotenstvo, a plodnosť mužov či žien narodených v znamení ryby. Od 24. novembra až do 02. decembra máte opäť príležitosť otehotnieť. Aj keď sa vám v predchádzajúcom období nedarilo splniť si tento veľký životný krok, rok 2022 ponúka každej rybe množstvo termínov k tomu, aby ste využili šťastie vo svoj prospech a splnil si sen, po ktorom túžite. Ak patríte k znameniu ryby, ktoré tehotenstvo neplánuje ale pýta sa, či má túto veľkú zmenu v živote, v roku 2022 očakávať, aj pre vás má veštkyňa a Horoskop 2022 ryby odpoveď.

Ak nechcete otehotnieť, mali by ste si dávať pozor na termíny, ktoré sme uviedli, a ktoré sú pre plodnosť rýb silnými termínmi. V týchto dňoch sa vaša plodnosť zosilňuje, a mali by ste byť opatrnejší, v prípade, ak sa netúžite stať v roku 2022 rodičom. Pre nezadané ryby existuje ešte jedno veľké varovanie, a to počas mesiaca november 2022. Konkrétne od 11. novembra až do 5. decembra 2022 by si každá nezadaná ryba mala dávať pozor na romániky v práci, ktoré by mohli dokonca skončiť tehotenstvom rýb. Ak ste teda narodený v znamení ryby, a patríte k žene v tomto znamení zverokruhu dávajte si pozor na milostné trojuholníky a romániky, ktoré vám prinesú množstvo problémov a nečakaných životných zmien, varuje váš ročný Horoskop 2022 ryby.

Či už teda túžite po dieťatku, alebo sa chcete vyhnúť termínom, ktoré znamenajú veľkú plodnosť, a zosilnenie šancí na tehotenstvo, tento Horoskop 2022 ryby vám určite odpovedal na vaše otázky súvisiace s tehotenstvom počas roka 2022. Dodržujte exaktné termíny a tešte sa z príležitosti, ktoré vám ponúkajú astrologické tranzity počas roka. Ak ste sa rozhodli pre tento veľký životný krok v roku 2022, veštkyňa vám praje množstvo úspechov a radosti ktorá s týmto vaším rozhodnutím určite súvisí. Energie sú silne prepojené vo váš prospech, a Horoskop 2022 vám len pripomína, aby ste si dávali zvýšený pozor na vaše zdravie v prípade, ak otehotniete počas pohybu retrográdnych planét. O tom si však povieme aj v nasledujúcich častiach horoskopu, kedy vám varovania vyrozpráva aj Horoskop zdravia 2022 pre vodné znamenie ryby.

Tarot je dôležitou súčasťou veštby. Veštenie tarotom sa snúbi s predpoveďou, ktorú opisuje Horoskop 2022 Ryby, a aj prostredníctvom tarotových kariet pripravila veštkyňa predpoveď pre znamenie Ryby. Tarotová Karta Dňa vám navyše ozrejmí predpoveď na aktuálny deň, podľa vašej osudovej karty, pre znamenie zverokruhu Ryby.


Horoskop 2022 Ryby - Láska, Práca, Zdravie...

Kliknite na obrázok a čítajte ďalej...

Horoskop Ryby 2022 od veštkyne - Pozitíva a Negatíva roka 2022:

Z celkovej astrologickej predpovedi je jasné, že počas roka 2022 sa Jupiter pohybuje 1. a 2. domom rýb, pričom Neptún sa nachádza v Rybách a pohybuje sa tak vašim prvým astro domom. No aj iné, než uvedené dve planéty astrológie zasiahnú Rybie energie počas celého roka 2022... Čítajte Horoskop lásky Ryby 2022 ďalej...

Horoskop Ryby 2022 od veštkyne - Láska a Vzťahy v roku 2022:

Pri pohľade na graf astrológie na rok 2022 je zrejmé, že každý mesiac znamená iné energie, a taktiež silnejšie či slabšie prepojenie rýb s rodinou, priateľmi, alebo partnerom. Najdôležitejším obdobím súvisiacim s dlhotrvajúcou láskou, s manželstvom alebo s partnerským vzťahom sú mesiace august 2022 a september, v pozitívnom význame, popisuje Horoskop pre Ryby 2022... Čítajte Horoskop lásky Ryby 2022 ďalej...

Horoskop Ryby 2022 od veštkyne - Rodina, Priatelia, Manželstvo v roku 2022:

V januári je retrográdny Merkúr dôležitým astrologickým tranzitom prepojeným s rrodinou, pôsobiaci od 14. januára 2022 do 01. februára 2022. Cúvajúci Merkúr sa sústreďuje v dvanástom a neskôr v jedenástom dome. Tento Merkúr robí z Ryby samotára, popisuje Horoskop Ryby 2022, ktorý prejavuje ochotu držať si psychický odstup od členov svojej rodiny... Čítajte Horoskop Ryby 2022 ďalej...

Horoskop 2022 Ryby - Práca a Peniaze:

Január je mesiacom vhodným na dokončenie najdôležitejších úloh súvisiacich s prácou, uvádza presný Horoskop Ryby 2022. Všetky čakajúce maily by ste mali čo najskôr vybaviť, dať do poriadku váš pracovný stôl, a dokončiť najdôležitejšie úlohy... Čítajte Horoskop 2022 Ryby práca a peniaze ďalej...

Horoskop Ryby 2022 - Zdravie:

Ku klasickým problémom v zdraví počas roka 2022 patria problémy s nosnými dutinami, a tiež bolesti hrdla. Každá ryba dbá na to, aby nosila vhodné oblečenie k počasiu. Zo svojho jedálnička by ste mali vynechať studené nápoje, pretože tie neprospievajú zdraviu... Čítajte Horoskop zdravia 2022 Ryby ďalej...

Retrográdne Pohyby planét pôsobiace na Horoskop 2022 Ryby

Graf Retrográdnych Planér roka 2022 - Vplyv na Horoskop 2022 Ryby

Kliknite na Obrázok vyššie a prečítajte si všetky dôležité informácie o Retrográdnych planétach roka 2022 a o ich vplyve na Horoskop 2022 Ryby. Nižšie nájdete zoznam termínov dôležitých pre vašu energiu, vitalitu a pre celkový Horoskop 2022 Ryby.

Retrográdny Merkúr a Horoskop 2022 Ryby
Retrográdna Venuša - Horoskop 2022 Ryby
Retrográdny Mars - Horoskop 2022 Ryby
Retrográdny Jupiter - Horoskop 2022 Ryby
Retrográdny Saturn 2022 - Horoskop Ryby 2022
Retrográdny Urán - Horoskop 2022 Ryby:
Retrográdny Neptún 2022 - Horoskop Ryby:
Retrográdne Pluto 2022 - Horoskop Ryby 2022

Horoskopy 2022 pre všetky znamenia zverokruhu:

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu majiteľa je zakázané.