Horoskop 2022 Strelec

Horoskop rodinných vzťahov Strelca na rok 2022

(Predpoveď od veštkyne pre svadobné termíny, tehotenstvo, rodinné vzťahy a priateľstvo Strelca v roku 2022)

Rodinné vzťahy sú v živote strelca minimálne tak dôležité, ako práca, peniaze, či fungujúce manželstvo. Dobré medziľudské vzťahy, majú význam pre každého, kto potrebuje podporu, a pomoc ostatných. Táto časť - Horoskop 2022 Strelec, vám ozrejmí medziľudské vzťahy v rodine Strelca. Pozrime sa na to, či sa musíte obávať nečakaných prekvapení zo strany rodiných príslušníkov. Uvedieme si, či si porozumiete s rodičmi, súrodencami, a či budú vaše vzťahy s deťmi prekvitať. Veštkyňa a astrologička sa sústreďuje na aspekty pozitivne aj negatívne počas roka 2022, ktoré ovplyvňujú rodinné vzťahy Strelca.

Rodina Strelca bude v roku 2022 poznačená viacerými astrologickými tranzitmi, veští Horoskop 2022 Strelec. Hneď prvé mesiace roka sa silno zameriavajú na rodinu, no túto pozornosť orientujú aj na ďalšie mesiace roka 2022. Od 14. januára do 3. februára pôsobí na 3. astrologický dom retrográdny Merkúr, ktorý zasahuje rodinné vzťahy Strelca. Negatívne zasiahne hlavne vzťahy s bratom, či so sestrou, a teda vzťahy so súrodencami, ktoré sú zo strany cúvajúceho Merkúru ovplyvnené, upozorňuje osobný Horoskop Strelec na rok. Keďže sa myšlienkami utiekate do minulosti, sústreďujete sa na akékoľvek problémy vašej rodiny, no hlavne so súrodencami. Problémy s minulosťou sa týkajú hlavne tých strelcov, ktorých súrodenecké vzťahy sú narušené. Práve vy by ste mali byť vo svojich emóciách flexibilný. V januári 2022 ukľudnite akékoľvek negatívne energie súvisiace s rodinnými vzťahmi. Ak chcete niektorému z rodinných členov niečo povedať, urobte to práve v januári. V období od 14. Januára do 4. februára odbremeňujete svoj jazyk od tiahy, ktorá vás spútavá, podčiarkuje Horoskop na rok 2022 Strelec. Každé svoje slovo však dobre vážte, a snažte sa o urovnanie konfliktov, aj o zmierenie vzťahov a emócií. Takýto by mal byť január 2022, ktorý síce do istej miery patrí minulosti, no viac orientuje vašu pozornosť na vylepšenie, harmonizáciu minulých rozvrátených, či negatívnych energií. Od 14. februára sa planéta Merkúr presúva 3. domom a každý Strelec využíva mimoriadne aktívny spôsob uvažovania. Ste otvorený novým myšlienkam, a novým pohľadom na svet, opisuje Horoskop Strelec 2022. Počas pôsobenia tohto Merkúru posilňujete nielen vlastný intelekt, ale aj kreativitu, inteligenciou a logické uvažovanie rodinných príslušníkov. Veľký prospech počas mesiaca február z vašej povahy, a z vášho napredovania majú hlavne deti vo vašej rodine, ktorým teraz venujete dostatočne množstvo pozornosti vďaka všetkým pozitívnym astrologickým tranzitom ktoré sústreďujú silnú energiu. Akákoľvek vaša snaha o zlepšenie medziľudských vzťahov bude ocenená zo strany ostatných.

Počas mesiacov február, marec, apríl ste veľmi obľúbeným človekom, a preto je úvod roka 2022 s výnimkou mesiaca január veľmi vhodným obdobím na spoločenské udalosti, pokračuje Horoskop 2022 Strelec, ktoré vás prepájajú s členmi rodiny. Môžete dokonca prepojiť rodinu s priateľmi, pretože viacerí z nich si vynikajúco porozumejú. Vynikajúci spôsob výchovy, ktorý uplatňujete smerom k vašim deťom, majú za následok ich lepšie výsledky v škole, ale aj väčší emocionálny základ vo vzťahu k vám. Vynikajúcimi tranzitmi jaj slnko v konjunkcii Jupiteru v 4. dome od 5. marca, a taktiež Venuša prechádzajúca 3. domom, a Merkúr sústreďujúci sa v dome rodiny a domova, vo 4. dome Strelca. Všetky tieto pozitivne tranzity znamenajú energické vystupovanie, a ten správny prejav emócií voči vašim priateľom a voči členom rodiny, definuje astrologický Horoskop Strelec 2022. V podstate uprednostňujete čas strávený s nimi, v ich blízkosti, a spoločnosti. Užívajte si nielen spoločnosť vašich súrodencov, rodičov či vašich detí, ale aj spoločné aktivity, ktoré vás teraz veľmi tešia. Počúvajte spoločne hudbu, vyberte sa do prírody, alebo kombinujte akýkoľvek voľný čas s členmi rodiny. Toto obdobie bude pre vás veľmi prospešné, pretože vám prinavráti stratenú energiu, a vaše sebavedomie, ktoré bolo v predchádzajúcom období naštrbené. Viacero členov rodiny obdivuje váš život a vašu energiu, pripomína Horoskop 2022 Strelec. Tieto pozitivne energie iba zosilnia ich obdiv voči vašej osobe.

V roku 2022 budete musieť prekonávať množstvo problémov súvisiacich s dlhotrvajúcim vzťahom alebo manželstvom, a práve preto potrebujete veľkú oporu od členov Strelcovej rodiny, predvída ročný Horoskop 2022 Strelec. V marci a apríli máte veľmi silnú túžbu po sebavyjadrení. Nezabúdajte preto do vašich koníčkov a záujmov zapojiť hlavne vaše deti, a vašich najbližších. Tvorivú stránku vašej osobnosti podporuje aj Merkúr prechádzajúci 5. domom, v závere marca a počas celého apríla, kedy sa potrebujete sústrediť na vašu duševnú činnosť. V apríli môžete prepojiť vašu pracovitosť, a dobre pracovné výsledky aj s niektorými členmi vašej rodiny, kto vám v tomto smere bude veľkou oporou a pomocou. V apríli tak môžete začať spolupracovať s istými rodinnými príslušníkmi, hlavne vtedy, ak sa narodili v znamení Lev, Váhy alebo znamení Rak. S týmito 3 znameniami zverokruhu dosiahnete najlepšiu kompatibilitu po pracovnej stránke, predpovedá Horoskop Strelec rok 2022. V rodinných vzťahoch využitie znalosti členov rodiny aj vo svoj prospech, a budujte vlastné podnikanie. Máte totiž možnosť prepojiť rodinu s vašimi koníčkami, a s vašou prácou. Pôsobí tu Venuša v znamení povýšenia, ale aj Mars na 4. astrologický dom. Počas celého marca a apríla sa môžete naplno venovať zveľaďovaniu vašej domácnosti, ktorú teraz zútulňujete, v ktorej sa cítite bezpečne. Nemusíte sa báť žiadnych negatívnych zmien zo strany členov vašej rodiny, až do 15. apríla, vraví Horoskop 2022 Strelec.

Od 15. apríla vnímate Mars v 4 dome, čo môže spôsobiť malé hádky, alebo nedorozumenia v rodine. Strelec sám prejavuje svoju agresívnu a mužskú stránku osobnosti navonok, a preto môžete ukazovať až agresívny záujem o rodinných členov a o vaše okolie. Môžete ostatných nútiť do takých činnosti, ktoré im nie sú prirodzené, a ostatní by radšej trávili svoj voľný čas po svojom, upozorňuje Strelcov Horoskop na rok 2022 od veštkyne. Uvedomte si preto, že v závere apríla 2022, až do 24. mája, nemusí rodina s vami tráviť všetok váš voľný čas. Uvedomujte si a ich vlastné potreby, a nechajte ich naplánovať čas strávený s vami po svojom. Vy sa môžete viac prehlbovať do svojho vlastného vnútra počas mája, pretože planéta Merkúr sa stáva retrográdna, a tak máte možnosť analyzovať svoje činy a rozhodnutia. Máte možnosť analyzovať svoje vnútro, a po malých krokoch budovať lepšiu karmu. Vaše pozitívne karmické vyžarovanie bude pre vás veľkou zbraňou v druhej polovici roka 2022, kedy tranzity niesú priveľmi pozitívne.

Spoznajte aj týždenný horoskop Strelec. Horoskop na rok 2022, aj na každý týždeň exkluzívne od veštkyňe. Týždenný horoskop Strelec je vždy presný a aktuálny. Od veštkyne aj na rok 2022.

Horoskop 2022 veští zmenu energií v živote Strelca

Od prvých júlových dní, až do 22. júla má každý Strelec možnosť cestovať. Bude iba na vás, či toto cestovanie prepojíte s vaším partnerom, s niektorým z vašich priateľov, alebo s členmi vašej najbližšej rodiny, popisuje astro Horoskop 2022 Strelec. Váš silný vzťah k zahraničiu je spojený aj s emóciami voči vášmu okoliu, a tak si môžete užívať dovolenku podľa vaše chute, a predstáv. Od 28. júla je vaša vládnuca planéta Jupiter v spútnom pohybe v 5. dome, a neskôr sa presúva do 4. domu. Takto postavený Jupiter znamená problémy vo vzťahoch trvalejšieho charakteru, a preto môže zasiahnuť aj vaše medziľudské vzťahy. Môže sa stať, že strelec sa bude vyhýbať kritike z vonkajšieho okolia na svoju osobu, a bude konať len podľa vlastných rozhodnutí a predstáv, vraví Horoskop Strelec pre rok 2022, to môže narušiť vaše vzťahy v rodine, ktorá bude mať pocit, že neberiete v úvahu ich názory, alebo postoj voči vášmu životu. Na jednej strane je to aspekt pozitívny, pretože môžete vašim vlastným odhodlaním kráčať vpred svojou vlastnou cestou, no na druhej strane je vhodné, ak počúvate aj pripomienky ostatných, ktorí majú nestranný pohľad na váš život. Od prvého októbra až do 10. októbra cítite Venušu v opozícii Jupitera kedy zo seba dávate viac, než je zdravé. Táto vaša prílišná dobrota, a odhodlanie pomáhať ostatným, vás môže obrať o veľkú časť energie, ktorú by ste potrebovali na prekonávanie istých drobných ochorení, špecifikuje veľký Horoskop 2022 Strelec. Máte tendenciu plniť očakávania a potreby ostatných, čo vás môže ochudobniť a množstvo vitality, upozorňuje Horoskop 2022 Škorpión, hlavne na úvod októbra 2022.

Druhá polovica októbra patrí Venuši v 12. dome, v znamení exilu, kedy milujete tajomstvo a samotu. Október a prvá polovica novembra patrí uzavretosti Strelca, vašej plachosti, no tiež možnostiam meditácie a dopočívania podľa svojich vlastných predstáv. Retrográdny Mars od 30. októbra v 7. dome znamená dezorientáciu vo vzťahu k ostatným ľuďom. Mužské znamenie strelec si však do svojho srdca preberá ešte viac mužskej energie, čo môže vo vašej povahe spôsobovať agresivitu, alebo prehnané reakcie na slová, či na postoje ostatných ľudí vo vašej rodine, opisuje mužov Horoskop na rok 2022 Strelec. Druhá polovica roka je z hľadiska rodinných vzťahov omnoho náročnejšia, hlavne kvôli vašej komplikovanej povahe, a bojovej atmosfére vo vašom srdci. Máte silu bojovať za svoje vlastné názory a predstavy, a neberiete v úvahu pocity, názory a postoje ostatných osôb z vašej rodiny. Staviate sa do pozície nepriateľa v rodine, na ktorého sa bude sypať množstvo problémov aj z pohľadu rodinných vzťahov. Ukľudnenie týchto energii prinášaš planéta Venuša vstupujúca do prvého astrologického domu, ktorá až do záveru roka 2022 vnáša pozitívny osobný postoj do vášho života, podotýká kompletný Horoskop Strelec na rok 2022. Snažíte sa o rozvíjanie dobrých osobných vzťahov. Tento aspekt podporuje aj medziľudské rodinné vzťahy, ktoré do záveru roka 2022 prekvitajú.

December je sústredený prevažne na financie strelca, no do istej miery sa zaujímate aj o rodinné vzťahy, ktoré sú teraz prepojené s vašim finančným blahom, veští finančný Horoskop Strelec 2022. Isté financie môžete určite obetovať na kvalitne darčeky pre vašich najbližších, ktoré potešia srdce nejedného člena rodiny, a hlavne vašich detí. V závere roka 2022 si dávajte záležať na posilnení vašich medziľudských vzťahov, a neorientujte svoju energiu iba smerom k získavaniu financií, pretože Astrologické tranzity na rok 2022 naznačujú, že práve týmto smerom sa bude naplno uberať vaša pozornosť.

Horoskop lásky 2022 pre znamenie Strelec vám porozpráva o vzťahoch a láske. Pre kompletnú kopatibilitu lásky však čítajte Horoskop Lásky Strelec, kde nájdete percentuálnu zhodu s vašou láskou!

Ročný Horoskop Strelec 2022 pre Priateľské vzťahy Strelcov

Astrologička Sibyla sa venuje aj predpovedi v priateľských vzťahoch, pre strelca ktorý sa zaujíma o to, či má očakávať prekvitajúce priateľské vzťahy, alebo zradu istého priateľa. Horoskop 2022 Škorpión zámere sústreďuje pozornosť na astrologické tranzity, ktoré prechádzajú hlavne 11. domom priateľstva požehnania, no aj na ostatné prepojenia a tranzity, ktoré majú súvis s priateľskými vzťahmi, so spoločenskou povahu, a s budovaním priateľských vzťahov.

Prvý vážnejší aspekt, ktorý hovorí o zmenách vo vašich priateľských vzťahoch je obdobie od 6. marca, kedy Venuša prechádza znamením Vodnár v 3. dome. Až do 6. marca teda necítite žiadne výrazné zmeny medzi vašimi priateľmi, podčiarkuje priateľský Horoskop 2022 Strelec. Priateľstvo je harmonické, vo vašej blízkosti sa nachádzajú tí správni ľudia, ktorí podporujú vašu vlastnú osobnosť, a neuberajú vás o energiu. Veštkyňa pripomína, že priateľské vzťahy budú silné a plné pozitívnych emócií. Takéto spojenia nadviaže znamenie strelec so znameniami Lev, Váhy, Rak a taktiež so znameniami Blíženci a Baran. Týchto 5 znamení zverokruhu tvorí tých najbližších priateľov vo vašom živote, a je dosť pravdepodobné, že medzi nimi nachádzate aj toho najbližšieho priateľa, ktorý je s vami emočne, duševne, citovo a rozumovo prepojený, vyzdvihuje predpoveď Horoskop Strelec 2022. Od 6. marca si uvedomujete silu vášho priateľstva, ktoré pre vás znamená dôležitú súčasť vášho života. Venuša prechádzajúca 3. domom od 6. marca do 3. apríla znamená prepojenie rodinných príslušníkov s vašimi priateľmi. Ideálnym spôsobom, ako skombinovať tieto dve dôležité veci vo vašom živote je usporiadanie spoločenských akcií alebo večierka, na ktorom si budete užívať blízkosť vašich najmilovanejších.

Prostredníctvom komunikácie a vlastnej aktivity máte možnosť zveľaďovať akékoľvek vzťahy počas marca, a v prvej polovici apríla 2022, prdvída Horoskop Strelec 2022. Aj pozitívny aspekt Merkúru v 5. astrologickým dome vytvára intelektuálne spojenie s vašimi blízkymi. Týka sa to aj priateľských vzťahov, kedy je váš duševný súzvuk s najlepším priateľom pre vás hnací motorom, a energiou do ostatných oblasti vášho života. Táto špecifická poloha Merkúru v 5. dome znamená množstvo radosti v akýchkoľvek medziľudských vzťahoch, ktoré prekvitajú. Budujete preto nielen rodinné vzťahy, váš domov, prepojenie s deťmi, ale aj vaše najbližšie priateľstva, ktoré teraz niesú blokované negatívnou karmou, uzatvára detailný Horoskop 2022 Strelec.

Vďaka numerologickej zhode partnerov máte aj v roku 2022 možnosť pochopiť vašu lásku. Numerologická Zhoda pre znamenie Strelec odhalí vašu kompatibilitu lásky podľa dátumu narodenia. Všetky Horoskopy od veštkyne sú presné a pravdivé.

Akú predpoveď veští Horoskop 2022 Strelec v ďalších mesiacoch?

Od 15. apríla by ste mali byť opatrný hlavne u priateľstva s vodným znamením ryby, a s oznámením Škorpión. Ak tvorí niekto z týchto dvoch znamení zverokruhu vášho blízkeho priateľa je načase, aby ste si vyriešili niektoré minule nezhody, alebo nedorozumenia, odporúča Strelcom celoročný Horoskop od veštkyne na rok 2022. Je tiež možné že priateľ narodený v znamení ryby bude predstavovať zradu vášho priateľstva v roku 2022. Môže zradiť vašu dôveru hlavne v prípade, ak tomuto znameniu dôverujete v osobných a intímnych veciach. Uvedomte si preto, že informácie ktoré rybám dávate by mali byť do istej miery ukrojené o tie najintímnejšie zážitky tak, aby nenarušili vašu dobrú povesť v budúcnosti. Ryby totiž môžu predstavovať najväčšiu komplikáciu v živote Strelca z hľadiska priateľských vzťahov počas roka 2022, upozorňuje veštba a Horoskop Strelec 2022, nielen od 15. apríla do 24. mája, ale i v druhej polovici roka 2022.

Od 14. mája spotrebujete veľké množstvo energie v takých vzťahoch, ktoré nebudú mať budúcnosť. Strelec má tendenciu do svojho života prenášať aj žiarlivosť, a táto stránka vašej osobnosti sa dotkne hlavne priateľských vzťahov, kedy si chcete istého priateľa uchmatnúť iba pre seba. Uvedomte si, že táto prehnaná pozornosť smerom k istému priateľovi môže znamenať aj iné, než priateľské pocity, upriamuje Horoskop 2022 Strelec. Dobre si usporiadajte vaše myšlienky, a ozrejmíte si vaše reálne vzťahy voči istému priateľovi, pretože priateľstva môžu prerastať do lásky práve v roku 2022, u znamenia strelec. V úvode júla 2022 máte možnosť cestovať, či už patríte k strelcovi zadanému, alebo k takému, ktorý hľadá lásku, popisuje milostný Horoskop Strelec 2022. Tieto cestovateľské zážitky môžete prepojiť aj s vašimi rodinnými priateľmi, hlavne vtedy, ak sa na dovolenku s partnerom vyberiete aj s ďalšími priateľmi, ktorí znamenajú ešte väčšiu radosť a šťastie počas týchto oddychových dní. Neváhajte, a prepojte vašu tohtoročnú rodinnú dovolenku s vašimi najbližšími priateľmi, pretože si spoločne užívať tieto vynikajúce chvíle vzájomnej blízkosti.

Horoskop Priateľstvá Strelec na druhú polovicu roka 2022

Od 11. augusta vplýva na oblasť priateľstva Venuša prechádzajúca 9. domom, kedy ste priťahovaný cudzími kultúrami, a rozumiete si s ľuďmi vo všetkých spoločenských vrstvách, opisuje vplyv Horoskop 2022 Strelec. Istý priateľ vás od 11. augusta do 5. septembra môže dostať do vyšších spoločenských vrstiev, ak po tom túžite. Môžete sa zoznámiť s novými ľuďmi, ktorí majú obrovský vplyv nielen na vaše osobné emócie, ale i na váš podnikateľský život a zamestnanie. Títo nový priatelia znamenajú úspech pre vašu kariéru v budúcnosti, a preto od 11. augusta do 5. septembra nevynechajte spoločenskú udalosť, radí Strelcov Horoskop 2022, na ktorú vás pozve istý priateľ.

Najsilnejšie zasiahnutý 11. dom priateľstva a požehnania je počas mesiaca september 2022, kedy vaše priateľské vzťahy nenarúšajú žiadne negatívne aspekty súvisiace s vašimi medziľudskými vzťahmi. V oblasti priateľstva cítite prechod retrográdneho Jupiteru, ktorý môže spôsobovať problémy v tých priateľstvách ktoré nie sú pevné, a úprimne. September a Horoskop 2022 Strelec vám však odporúča, aby ste sa takýmto priateľstvám vyhýbali, aby ste ich odstránili zo svojho života. Nikto vo svojom živote nepotrebuje falošných priateľov, a týka sa to aj Strelca počas roka 2022. V septembri máte zmysel pre kolektív, a udržujte si len istý, menší okruh priateľov, ktorí sú vám najbližší. September tiež znamená aj výhody, ktoré s vašimi priateľskými vzťahmi súvisia, definuje spoločenský Horoskop Strelec 2022. Práve teraz sa môže prejaviť pozitivne vibrovanie smerom od nových priateľov, ktoré sa pohybujú vo vyšších spoločenských vrstvách. Majú pre vás veľký zmysel, a veľkú hodnotu do budúcnosti.

V Októbri je vaša osobnosť uzavretá a plachá, no neznamená to, že vo svojej blízkosti nebudete chcieť mať vášho najbližšieho priateľa, indikuje Horoskop Strelec pre rok 2022. Udržiavajte si zdravé priateľské kontakty, a nezanedbávajte tých, ktorých milujete, aj keď chcete viac meditovať a vnárať sa do vlastného vnútra. Merkúr môže vo vašom živote v októbri spôsobiť rôznorodé myšlienky, ktoré však znamenajú, že si porozumiete aj s takými ľuďmi, s ktorými by ste si inokedy nemali čo povedať. Tento aspekt opäť znamená množstvo úspechov pre vašu kariéru, pretože ste veľmi obľúbeným človekom, ktorý si rozumie s ostatnými a je v spoločnosti veľmi obľúbený. V závere roka 2022 sa sústreďujete na zdravie a prácu, no hlavne na vaše financie. Vaše priateľské vzťahy budú teda neutrálne, a nemusíte očakávať negatívne energie od ľudí vo vašom okolí, vraví ročný Horoskop Strelec 2022. Krásny rok 2022 z hľadiska priateľských vzťahov si môže užívať každý strelec, pre ktorého je priateľstvo mimoriadne dôležité.

Strelec by sa mal stotožniť so všetkými dôležitými veštbami pre jeho život. Upriamte vašu pozornosť aj na Horoskop na Dnes Strelec ktorý sleduje nielen predpoveď Lásky, ale aj energie prepojené so zdravím a prácou počas aktuálneho dňa, pre slnečné znamenie Strelec.

Plánujete Svadbu? Čítajte svadobný Horoskop 2022 Strelec

Astrologička pripravila predpoveď pre tých strelcov, ktorý v roku 2022 chystajú svadbu. Zaujímate sa o to, ktoré termíny sú pre tento svadobný deň podľa vašich predstáv ideálne, a ktoré termíny môžu spôsobiť problémy v medziľudských vzťahoch, či už s partnerom, priateľmi alebo s rodinou? V tejto časti horoskopu si povieme o tých najdôležitejších dňoch, ktoré súvisia s plánovaním svadby pre rok 2022, pre každého strelca. Ak budete dodržiavať nasledujúce termíny je jasné, že si užijete svadbu podľa vašich snov, bez nečakaných prekvapení a nedorozumení.

Hneď v úvode Horoskop pripomína, aby sa každý Strelec vyhýbal obdobiu, kedy sa planéta Venuša, planéta Merkúr, aj planéta Mars nachádzajú v retrográdnom pohybe. Pre každého Strelca to teda znamená, že by svoju svadbu mal naplánovať na iné dni, než v období retrográdneho Merkúru. Merkúr je v cúvajúcom pohybe od 14. januára do 4. februára, následne od 10. mája do 3. júna, od 10. septembra do 02. októbra, a počas posledných 3 dní roka 2022, popisuje svadobný Horoskop 2022 Strelec. Ako sme už spomenuli, tieto termíny sú na plánovanie svadby absolútne najnevhodnejšími. Patrí k nim taktiež retrográdna Venuša, ktorá počas roka 2022 však vplýva iba počas mesiaca január, kedy má vplyv aj planéta merkúr. Zaujímavým obdobím pre plánovanie svadby jaj obdobie od 30. októbra až do záveru roka 2022, kedy sa aj Mars nachádza v spätnom pohybe, a teda Horoskop Strelec taktiež neodporúča plánovanie svadobného dňa na tieto dni. Najhoršie dni pre váš svadobný deň už teda poznáte. V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať tomu, ktoré dni znamenajú harmóniu, porozumenie a pochopenie ostatných, pre krásny svadobný deň, podľa vašich očakávaní.

Ak plánujete svadbu, na ktorej chcete prepojiť vašich priateľov s členmi vašej rodiny a chcete, aby si všetci porozumeli, aby bola svadba podľa vašich plánov, môžete si svadobný deň naplánovať v akomkoľvek temíne od 14. februára do 15. apríla, predpovedá manželský Horoskop Strelec 2022. Toto obdobie so sebou prináša nielen veľmi pozitivne tranzity sústreďujúce energie na medziľudské vzťahy Strelcov, ale aj možnosti prepojenia vašej rodiny s vašimi priateľmi. Tranzity znamenajú aj úspešné a láskyplné spoločenské udalosti ktoré organizuje strelec, a preto je jasné, že váš svadobný deň prežijete bez akýchkoľvek nepríjemných prekvapení.

Pozor by ste si mali dávať ešte na obdobie od 24. mája až do 5. júla, kedy sú Astrologické tranzity mierne rušené energiou Marsu, predzvestuje Horoskop pre znamenie zverokruhu Strelec 2022. Táto energia môže spôsobovať impulzívnosť, a nestálosť každého vo vašom okolí, a tak môže byť svadobný deň poznačený miernymi komplikáciami, či nedorozumeniami. Ak sa chcete vyhnúť problematickému obdobiu vynechajte pre svoje svadobné plánovanie obdobie od 24. mája do 5. júla. Radšej si svadobný obrad naplánujte na ďalšie mesiace, konkrétne na dni od 5. júla až do 20. augusta.

Mesiace Júl a August sú na uzatváranie manželského zväzku úplne ideálne, pretože na vás nepôsobí negatívne vibrovanie retrográdnych planét, veští ročný Horoskop pre znamenie zverokruhu Strelec, a vy sa tak môžete plne sústrediť na radosti zo svadobného dňa, a plánovania plného radosti. Úplne najvhodnejším obdobím pre vašu svadbu, aj keď je Jupiter retrográdny, nastáva od 22. júla až do 20. augusta. V týchto dňoch blokuje negatívnejšie vibrovanie retrográdneho Jupiteru slnko prechádzajúce 9. domom, nachádzajúce sa v znamení svojho domova. Táto pozícia slnka dáva človeku mnohé zaujímavé dispozície. Máte nielen silný vzťah k členom vašej rodiny a k vašim priateľom, ale aj vy sám ste veľmi energicky. Horoskop 2022 Strelec vraví, že si môžete užívať tieto dni, zveľaďovať vzťahy, a kráča ďalej. Tieto energie neblokuje dokonca ani retrográdny Jupiter, pretože slnko sa nachádza vo svojom domove, a svojou veľkou energiou pôsobí na blahodarne kroky každého strelca. Váš svadobný deň tak prebehne podľa vašich snov.

Ak túžite po svadbe bez komplikácií určite dodržujte termíny, ktoré vám prináša veštkyň s rokmi skúsenosti a svadobný personálny Horoskop Strelec 2022. Vďaka týmto termínom môžete zachytiť tie najideálnejšie príležitostí pre váš najväčší deň v živote. Nenechajte energie pôsobiace na každého Strelca narušiť vaše plánovanie v roku 2022. Orientujte sa podľa vhodných a nevhodných dní pre rok 2022 pre každého Strelca v prípade, ak sa chystáte uzavrieť zväzok manželstva. Týmito krokmi dosiahnete spokojnosť, a dokonalosť vášho svadobného dňa, v ktorom prepojíte vašich priateľov s vašou rodinou, a každý si užije vašu svadbu naplno.

Veríme, že vám predpoveď týchto pozitívnych a negatívnych dní počas roka 2022 poradí pri plánovaní svadby a pomôže naplánovať váš veľký deň plný radosti, lásky a prekvitajúcich medziľudských vzťahov.

O základných vlastnostiach znamenia Strelec vám rozpráva nielen Horoskop 2022 Strelec. Aj Charakteristika Znamenia Strelec je dôležitá. Od veštkyňe, pre vás. Muž Strelec, aj Žena Strelec v podrobnej charakteristike na rok 2022.

Plánujete v roku 2022 Tehotenstvo? Tehotenský Horoskop 2022 Strelec vám veští budúcnosť

Veštkyňa Sibyla a Horoskop 2022 Strelec prináša predpoveď pre tých strelcov, ktorí sa v roku 2022 plánujú stať rodičmi. Pýtate sa, či je rok 2022 vhodný k tomuto dôležitému životnému kroku? Predpovedáme vám exaktné termíny, ktoré sú spojené s plodnosťou, a s tehotenstvom bez komplikácií, v súvislosti s energiami každého ohnivého strelca. V najbližších riadkoch si predstavíme termíny vhodné pre počatie prvého alebo ďalšieho potomka a tiež tie termíny, ktoré sú ideálne na splodenie vášho vytúženého bábätka, na bezproblémový priebeh tehotenstva, a na všetky pozitívne aspekty nesúce sa vaším životom počas tehotenstva žien narodených v znamení strelec. Nasledujúce tranzity však špecifikujú aj plodnosť mužov narodených v tomto znamení.

Ako sme už v horoskope viackrát spomenuli, najnevhodnejšími termínmi pre veľké životné kroky a zmeny v živote Strelca sú termíny retrográdnych planét Merkúr, Venuša. O tých najdôležitejších retrográdnych pohyboch roka 2022 si môžete prečítať aj v ďalšom článku, no v tomto horoskope sa pozrieme bližšie na termíny, ktoré sú pre tehotenstvo vhodné. Vopred však upozorňujeme, že tieto termíny nie sú exaktné. Každý strelec by sa mal orientovať aj na vlastný reprodukčný cyklus, žena v znamení strelec by si mala sledovať plodné a neplodné dni, v prípade, ak chce byť pri otehotnení úspešná.

Silnými mesiacmi roka 2022 pre akéhokoľvek Strelca, ktorý sa plánuje stať rodičom sú dni od 20. marca do 20. apríla, kedy slnko prechádza 5. domom, znamením povýšenia, veští tehotenský Horoskop Strelec 2022. V týchto dňoch sú aj lunárne tranzity pozitivne smerované, a neblokujú rozhodnutia strelca. Tranzit slnka je veľmi priaznivý pre každého strelca, ktorý sa túži stať rodičom. No lunárne pozície vplývajúce na stráca sú tiež veľmi dôležité. Z pohľadu astrológie sú ďalšími vhodnými dňami dni od 3. do 14. júna, od 30. júna do 12. júla, od 28. júla do 8. augusta, od 28. augusta do 4. septembra a posledným vhodným obdobím pre nejedného strelca, ktorý túži po prvom alebo ďalšom bábätku, sú dni od 26. októbra do 7. novembra. Strelcovi sa tak naskytuje dostatočné množstvo príležitostí na otehotnenie. Tieto termíny, ktorých je počas roka 2022 dostatok, taktiež v horoskope Strelca špecifikujú bezproblémové tehotenstvo, ktoré sa vyhýba komplikáciám, a negatívnym prekvapeniam.

Tehotné Strelkyne by si na svoje zdravie mali dávať pozor hlavne počas mesiacov október a november, kedy bude starostlivosť o zdravie zohrávať veľmi dôležitú úlohu vo vašom tehotenstve. Akékoľvek komplikácie, ktoré budú v septembri, októbri a novembri súvisieť s vaším tehotenstvom by ste mali okamžite konzultovať s vašim lekárom. Uvedené termíny, ktoré Horoskop odporúča pre tých, ktorí sa snažia v roku 2022 o bábätko, sú orientačnými termínmi, ktoré zvyšujú plodnosť u každého muža narodeného v znamení strelec, a podporia reprodukčný systém žien Strelkýň. Tieto dni sústreďujú tie najdôležitejšie a najpriaznivejšie Astrologické tranzity pre zdravie, energiu a vitalitu každého strelca, a preto vám doprajú množstvo pozitívnych chvíľ a vhodných príležitosti pre rozšírenie rodiny.

Horoskop 2022 strelec vám odporúča, aby ste dodržiavali tieto termíny v prípade, ak sa chystáte v roku 2022 stáť rodičom. Horoskop vám však pripomína, aby ste si hneď v januári 2022 dopriali množstvo oddychu, a načerpali sily na štart do nového roka 2022 aj v prípade, ak sa pýtate, či je rok 2022 vhodným rokom na otehotnenie, a či sa vám konečne podarí splniť si tento veľký sen a priviesť na svet vytúžené bábätko - zdravé, šťastné, bez komplikácií počas tehotenstva.

Tarot je dôležitou súčasťou veštby. Veštenie tarotom sa snúbi s predpoveďou, ktorú opisuje Horoskop 2022 Strelec, a aj prostredníctvom tarotových kariet pripravila veštkyňa predpoveď pre znamenie Strelec. Tarotová Karta Dňa vám navyše ozrejmí predpoveď na aktuálny deň, podľa vašej osudovej karty, pre znamenie zverokruhu Strelec.


Horoskop 2022 Škorpión - Láska, Práca, Zdravie...

Kliknite na obrázok a čítajte ďalej...

Horoskop Škorpión 2022 od veštkyne - Pozitíva a Negatíva roka 2022:

Astrologické tranzity sa zameriavajú na pozitívne aj negatívne pôsobenie na každého Škorpióna. Horoskop 2022 Škorpión vám v tejto časti predstaví pozitívne tranzity a najväčší zásah na oblasť lásky, zdravia, financií, či kariéry každého z vás... Čítajte Horoskop lásky Škorpión 2022 ďalej...

Horoskop Škorpión 2022 od veštkyne - Láska a Vzťahy v roku 2022:

Počas januára sa nezadaný Škorpión bude sústrediť na priateľské vzťahy a na rodinu. V popredí vášho života môže cítite potrebu prehĺbiť sa do vlastného života, a porozumieť sebe samému. Vaša túžba po meditácii, a po silnom poznaní samého seba a svojich potrieb je podmienená prechodom planéty Venuša a planéty Merkúr cúvajúcim smerom... Čítajte Horoskop lásky Škorpión 2022 ďalej...

Horoskop Škorpión 2022 od veštkyne - Rodina, Priatelia, Manželstvo v roku 2022:

V januári vás potrápi energie cúvajúcich planét, ktoré vaše myšlienky odvracajú od prítomnosti, a tak premýšľate o tom, aké chyby pri vašej výchove urobili vaši rodičia. Stotožňujete sa však s vaším terajším životom. Premýšľate nad tým aké chyby v živote neurobíte pri výchove vy... Čítajte Horoskop Škorpión 2022 ďalej...

Horoskop 2022 Škorpión - Práca a Peniaze:

Najkomplikovanejším mesiacom roka 2022 z hľadiska práce bude mesiac máj, kedy sa v práci porovnávate s ostatnými. Uvedomujete si, že nie každý odvádza tak kvalitnú prácu za rovnakú odmenu ako vy... Čítajte Horoskop 2022 Škorpión práca a peniaze ďalej...

Horoskop Škorpión 2022 - Zdravie:

Horoskop 2022 Škorpión špecifikuje váš olej roka 2022, ktorý vám pomáha pri rôznych zdravotných komplikáciách. Aromaterapia vám určuje Klinčekový Éterický olej – Klinček (Syzygium aromaticum), ako váš olej roka 2022. Aké výhody bude mať počas roka Klinčekový olej pre vaše zdravie? Čítajte Horoskop zdravia 2022 Škorpión ďalej...

Retrográdne Pohyby planét pôsobiace na Horoskop 2022 Škorpión

Graf Retrográdnych Planér roka 2022 - Vplyv na Horoskop 2022 Škorpión

Kliknite na Obrázok vyššie a prečítajte si všetky dôležité informácie o Retrográdnych planétach roka 2022 a o ich vplyve na Horoskop 2022 Škorpión. Nižšie nájdete zoznam termínov dôležitých pre vašu energiu, vitalitu a pre celkový Horoskop 2022 Škorpión.

Retrográdny Merkúr a Horoskop 2022 Škorpión
Retrográdna Venuša - Horoskop 2022 Škorpión
Retrográdny Mars - Horoskop 2022 Škorpión
Retrográdny Jupiter - Horoskop 2022 Škorpión
Retrográdny Saturn 2022 - Horoskop Škorpión 2022
Retrográdny Urán - Horoskop 2022 Škorpión:
Retrográdny Neptún 2022 - Horoskop Škorpión:
Retrográdne Pluto 2022 - Horoskop Škorpión 2022

Horoskopy 2022 pre všetky znamenia zverokruhu:

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu majiteľa je zakázané.