Horoskop 2022 Kozorožec

Horoskop rodinných vzťahov Kozorožca na rok 2022

(Predpoveď od veštkyne pre svadobné termíny, tehotenstvo, rodinné vzťahy a priateľstvo Kozorožca v roku 2022)

V tejto časti sa Horoskop venuje predpovedi stability v rodinných vzťahoch. Budú vaše rodinné vzťahy, či už s rodičmi, súrodencami, alebo najbližšou rodinou – deťmi a partnerom, harmonické? Akú predpoveď veštia astrologické pohyby v súvislosti s rodinnými vzťahmi počas roka 2022? Veštkyňa sa zaoberá pozitívnymi, ale aj negatívnymi tranzitmi, ktoré ovplyvnia vaše medziľudské vzťahy s členmi rodiny. Prečítajte si prehľad aspektov vplývajúcich na najdôležitejšie domy Kozorožca súvisiace s vašimi rodinnými príslušníkmi.

Po odoznení januárových retrográdnych planét, kedy sa Kozorožec do istej miery prehlboval do svojho vlastného vnútra, analyzoval minulosť a minulé rozhodnutia, prichádza 18. február, kedy slnko vstupuje do znamenia ryby a prechádza tak 3. domom Kozorožca. Od 18. februára do 20. marca tak slnko sústreďuje energiu na 3. dom práce, no taktiež aj rodiny, podčiarkuje Horoskop Kozorožec 2022. V tomto období sa realizujete predovšetkým prostredníctvom komunikácie, a prostredníctvom umiernených medziľudských vzťahov. Tranzit je mimoriadne vhodný pre pre doriešenie akýchkoľvek sporov, ktoré súvisia s minulosťou. V januári ste sa stotožnili so svojimi minulými rozhodnutiami, a vo februári máte možnosť o nápravu akýchkoľvek vzťahov, ktoré vo vašom živote spôsobili negatívne energie a pocity.

Vaše rodinné vzťahy budú harmonické aj v období od 20. marca do 20. apríla. Horoskop Kozorožec 2022 vraví, že potrebujete cítiť bezpečie a teplo domova. Od druhej polovice marca až do záveru apríla 2022 na váš domov rodiny pôsobí viacero astrologických tranzitov. V týchto dvoch mesiacov je zasiahnutý nielen 4. astrologický dom, ale aj energie astrologickych tranzitov sa sústreďujú na 2. a 3. dom, ktorý súvisí s vašimi peniazmi, s prácou, a s pracovnými cestami, vraví Horoskop na rok 2022. V marci a v apríli má každý Kozorožec príležitosť zveľaďovať medziľudské rodinné vzťahy, vraví rodinný Horoskop Kozorožec 2022, a dokonca aj fyzicky zveľaďovať domácnosť. Môžete nakúpiť nové elektrospotrebiče, alebo investovať do drobnej rekonštrukcie, ktorú si váš domov vyžaduje. Ak sa zaoberáte výchovu detí je možné, že kvôli pôsobeniu slnka a Merkúru v 4. dome bude váš vzťah s deťmi omnoho harmonickejší než doposiaľ. Rozumiete ich potrebám, a ich obávam o veci, ktoré nezvládajú. Ste chápavým rodičom, ktorý dokáže deťom pomôcť, poradiť im tak, ako keby ste radili v tom čase sebe samému. Dokážete sa na veci ktoré vnímajú vaše deti pozrieť aj vašim pohľadom, a nedochádza k žiadnym problémom s prijímaním názorov ostatných, vyzvidhuje Horoskop Kozorožec 2022. Práve preto ste vynikajúcim a chápavým rodičom, ktorý má rád veľkú rodinu, množstvo radosti a smiechu.

V Marci a Apríli vám astrologické tranzity ponúknu aj mnoho možností na smiech, na radosť, a na stotožnenie sa s vašimi deťmi a ostatnými členmi rodiny. Každý váš vzťah je obohatený o množstvo smiechu, ktorý súvisí s blízkosťou milovaných. Je to veľmi priaznivé obdobie, ktoré znamená nielen vynikajúce medziľudské vzťahy, ale aj možnosť na spoločenské udalosti, a posedenie v kruhu vašich milovaných. V tomto období nastáva aj zacelenie takých medziľudských vzťahov, ktoré boli v minulosti narušené, predpovedá astrologický Horoskop Kozorožec 2022. Či už zo strany Kozorožca alebo iných znamení zverokruhu.

Z celkového pohľadu vás rok 2022 upozorňuje iba na isté medziľudské vzťahy so znamením Blíženci a Vodnár. Tieto vzťahy, či už rodinné alebo priateľské, môžu byť najkomplikovanejším spojeniami s kozorožcom. Od Blíženca alebo Vodnára môže prísť nielen zrada, ale aj ublíženie vašej reputácii alebo vašim pocitom. Ak boli vzťahy s týmito dvoma znameniami v minulosti komplikované a rozvrátené, je nepravdepodobné, že sa vám tieto spojenia podarí ukľudniť. S ostatnými znameniami zverokruhu však Kozorožec nebude mať žiadny problém, podotýka Horoskop 2022 Kozorožec. V apríli vás taktiež čakajú prekvapenia, ktoré súvisia s vaším rodinným životom. Tieto prekvapenia budú mimoriadne pozitivne.

Od 10. mája vnímate prechod retrográdnej planéty Merkúr najprv v 6. a neskôr v 5. astrologickom dome. Tento Merkúr obvykle spôsobí istý blok vo vašom živote. Viac chvíľ chcete tráviť osamote, a nezaujímajú vás akcie a spoločenské udalosti súvisiace s členmi rodiny. Ste chladným, a nevšímavým spoločníkom, čo môže deprimovať istých členov vašej rodiny. Druhý retrográdny Merkúr roka 2022 však zasiahne každé znamenie zverokruhu do určitej hĺbky, pripomína Kozorožcov rodinný Horoskop 2022. Pre Kozorožca znamená toto obdobie vyhýbanie sa spoločenským udalostiam, a sústredenie svojej energie na seba samého. Aj keď vás môžu ostatní aktuálne vnímať ako mierne sebeckého človeka, tieto dni by ste aj tak mali využiť pre svoj vlastný vnútorný sebarozvoj. Niektorí môžu interpretovať vaše správanie ako chlad, no toto je jeden z najčastejších problémov retrográdneho Merkúru, ktorý od 10. mája do 01. júna zasiahne každého Kozorožca a nezáleží na tom, či ste Kozorožec decembrový, alebo januárový. Neurobíte nič zlé, ak sa v týchto dňoch skryjete pred okolitým svetom. Prehĺbte sa do vašej vlastnej duše, pretože na rodinné oslavy, stretnutia a na zveľaďovanie rodinných vzťahov bude čas ešte aj v druhej polovici roka 2022, radí Horoskop Kozorožec 2022. O nič dôležité neprídete.

Silnejšie medziľudské konflikty však môže spôsobiť od 01. januára až do 5. júla Mars predchádzajúci 4. domom. Táto poloha Marsu zvyčajne ukazuje na prísnu výchovu voči deťom, ale taktiež na stratu slobody v mysli Kozorožca. Tento Tranzit Marsu môže teda zasiahnuť medziľudské vzťahy s vašimi deťmi. Deti vás vnímajú ako prísneho rodiča s istými pravidlami, ktoré sú neoblomné. Môžete sa dokonca pohrávať s myšlienkou fyzických testov deti za ich neposlušnosť, čo je však veľmi zlým krokom vo vašich medziľudských vzťahoch, varuje Horoskop 2022 Kozorožec.

Spoznajte aj týždenný horoskop Kozorožec. Horoskop na rok 2022, aj na každý týždeň exkluzívne od veštkyňe. Týždenný horoskop Kozorožec je vždy presný a aktuálny. Od veštkyne aj na rok 2022.

Horoskop 2022 veští zmenu energií v živote Kozorožca

Každý Kozorožec je známy svojím silným sebaovládaním. Vaše sebaovládanie je najlepšie spomedzi každého znamenia zverokruhu, a nemali by ste ho stratiť ani v období do 5. júla, kedy vás deti budú istým spôsobom provokovať. V rodinnom prostredí tak môže dôjsť k istým medziľudským problémom, hlavne v prípade, ak aj vaši rodičia volili prísnejšiu výchovu. Vaša minulosť sa vám rozjasní, predívda Horoskop Kozorožec 2022, a tak máte tendenciu prenášať staré výchovné metódy vašich rodičov aj do vašej vlastnej domácnosti. Nezabúdajte však, že kontrolu vo vašej rodine môžete udržať aj bez fyzických testov, či nelogických hádok. Ste majstrom sebaovládania, opakuje Horoskop, a preto svoje majstrovstvo až do 5. júla naplno využite, ak nechcete narušiť vzťahy s členmi rodiny a s vašimi deťmi.

Retrográdna planéta Saturn od 4. júna do 23. októbra zasiahne druhý astrologický dom Kozorožca a váš život uberá o farebnosť. Veci vnímate čiernobielo. Horoskop 2022 vraví, že máte problémy v komunikácii, a presadzovaní myšlienok, pričom môžete konať prehnane tvrdo voči ostatným. Chcete vykričať ostatným všetko, čo si o nich myslíte. Táto nutkavá energia pôsobiaca zo Saturnu zdôrazňuje vašu temnejšiu stránku osobnosti, ktorá sa teraz derie na povrch. Kozorožec je tak zdrojom mnohých konfliktov v rodine. Vaša myseľ je blokovaná cúvajúcim pohybom vaše vládnucej planéty, ktorá teraz pôsobí na rodinné vzťahy. Keďže Saturn je retrográdny v druhom astrologickom dome ročný Horoskop Kozorožec vraví, že je pravdepodobné, že niektorí z členov vašej rodiny bude od vás požadovať finančnú pôžičku. Na túto požiadavku o pomoc môžete zareagovať prehnane, čo naruší váš medziľudský vzťah s touto osobou.

Ste človekom, ktorý si hlavne počas pohybu cúvacích planét chce strážiť svoje financie, a nechce ich míňať na zbytočnosti. Na druhej strane vo vašej rodine sa nachádza niekto, kto bezhlavo míňa peniaze bez ohľadu na dôsledky. Práve tento človek vás požiada o pomoc, a vaša reakcia môže spôsobiť búrku nielen vo vzťahu s týmto človekom, ale celkovo aj u vašich medziľudských vzťahoch s rodinou. Kroťte teda svoju temnú stránku, a opäť využite svoj veľký dar osobnosti, ktorou je sebakontrola, aj v prípade veľkých problémov. Zaujímavým spôsobom, veľmi vhodným na prekonanie tohto tranzitu je vopred si pripraviť vhodné odpovede pre tohto človeka, ktorý vás istotne požiada o finančnú pôžičku, hovorí Horoskop Kozorožec 2022. Predpripravte si scenár, akým budete s týmto členom rodiny komunikovať tak, aby ste nevybočovali z ľudského prístupu k problémom ostatných, ale aby ste si zachovali všetky svoje peniaze, ktoré by v prípade pôžičky mohli byť nenávratné.

Tranzit vládnucej planéty Saturn druhým astrologickým domom teda môže v medziľudských vzťahoch spôsobiť isté komplikácie. No však iba v prípade, ak máte na niekoho z vašej rodiny zlé srdce v súvislosti s financiami. V ostatných prípadoch budú počas mesiacov júl, august a september rodinné vzťahy harmonické, definuje finančný Horoskop 2022 Kozorožec. Najkrajšie obdobie vás však čaká počas záverečných dní decembra 2022, kedy Jupiter vstupuje do 4. astrologického domu. Jupiter, planéta radosti a šťastia stotožňuje tieto energie aj s každým kozorožcom. Jupiter v 4. astrologickom dome usídľuje svoje energie až do mája 2023. S touto konšteláciou mohutnej planéty prichádza harmónia pre celý Horoskop Kozorožca 2022. Vnímate nielen rodinnú pohodu ale aj materiálny dostatok, a vaša domácnosť býva zdrojom vášho odpočinku, relaxácie a bezpečia. Môžete sa orientovať na malú rekonštrukciu, a veľký význam môže mať pre vás prepojenie vašej najbližšej rodiny, so vzdialenejšími príbuznými. Prehlbujete sa do koreňov vášho života. Zisťujte viac o vašich rodinných predkoch, a táto činnosť v závere roka 2022 vás obohacuje a naplňuje spokojnosťou. Záver roka teda pre Kozorožca znamená šťastné a priaznivé obdobie, opisuje celoročný Horoskop Kozorožec 2022, obdobie v blízkosti rodiny. Týka sa to aj tých kozorožcov, ktorí museli v roku 2022 odísť za prácou do cudziny.

V decembri 2022 cítite obrovskú podporu od členov vašej rodiny, čo je pre vás teraz mimoriadne dôležité a hodnotné. Môžete byť hrdý na svoju rodinu, na vaše medziľudské vzťahy, a môžete tak byť inšpiráciou aj pre ostatných, ktorí túžia po väčšej harmónii v rodine.

Horoskop lásky 2022 pre znamenie Kozorožec vám porozpráva o vzťahoch a láske. Pre kompletnú kopatibilitu lásky však čítajte Horoskop Lásky Kozorožec, kde nájdete percentuálnu zhodu s vašou láskou!

Ročný Horoskop Kozorožec 2022 pre Priateľské vzťahy Kozorožca

Aj priateľské vzťahy Kozorožca sú pre toto flegmatické znamenie zverokruhu mimoriadne dôležité, aj keď to tak niekedy nemusí pôsobiť. Počas roka 2022 nadväzujete najsilnejšie priateľské vzťahy so znameniami panna, ryby, baran a strelec. Posledné dva spomenuté znamenia zverokruhu sú tiež vynikajúcim spolupracovníkom pre každého Kozorožca ktorý podniká, no o tom si povieme neskôr. Z hľadiska priateľských vzťahov bude rok 2022 pre Kozorožca rôznorodý.

V januári sa dištancujete od akýchkoľvek stretnutí, pretože retrográdna planéta Venuša a planéta Merkúr z vás robí samostatného človeka zaujímajúceho sa viac o vlastné potreby, a vlastný vnútorný život. Tento postup z vašej strany je však správny, opakuje osobný Horoskop Kozorožec 2022. V roku 2022 musíte do hĺbky načúvať astrologickým tranzitom a tomu, čo vám chcú povedať, akou cestou vás vedú. Nebojujte proti najvnútornejším pocitom.

Tranzit Merkúru vás ovplyvní. Bude sa to týkať aj rodinných vzťahov, ktoré budú v istých chvíľach vyžadovať vašu tvrdú prácu a porozumenie. Najväčším problémom v priateľských vzťahoch Kozorožca bude znamenie Blíženci, ktoré môže spôsobiť zradu, nedorozumenie, a zhoršenú reputáciu vašej osoby počas roka 2022. Ak je Vašim najbližším priateľom, alebo spolupracovníkom ktorého považujete za priateľa práve človek narodený v znamení Blíženci, zvýšte svoju opatrnosť voči tomu, aké informácie mu hovoríte. Niekedy je lepšie, ak si najintímnejšie detaily vášho života necháte pre seba, opakuje opäť Horoskop Kozorožec 2022. Za cenu rozpadu vašej dobrej reputácie vám to totiž nestojí. Dôležitým astrologickým tranzitom, ktorý spôsobí Kozorožcovi negatívne myslenie, a mierne problémy v priateľských vzťahoch je konjunkcia Merkúru a Saturnu od 02. do 20. marca.

V týchto dňoch reagujete nervózne, a opäť cítite chlad a izoláciu. Máte pocit, že vám vaši priatelia nevenujú dostatok pozornosti, a to môže pre niektorých kozorožcov znamenať chvíle depresie a pocitu samoty. Tento aspekt však odoznieva od 20. marca, keď sú opäť energie zastabilizované a veľmi pozitívne voči každému Kozorožcovi. Pozitivne Astrologické aprílové tranzity znamenajú harmóniu pre celkové emócie a harmonicky láskyplný život Kozorožca, vraví emočný Horoskop Kozorožec na rok 2022. Vaša rodina a váš partner prejavujú vynikajúce medziľudské vzťahy, a do týchto prepojení môžete zapojiť aj vašich priateľov. Retrográdny pohyb planéty Pluto od 29. apríla do 8. októbra znamená veľkú očistu vo vašom živote.

Vďaka numerologickej zhode partnerov máte aj v roku 2022 možnosť pochopiť vašu lásku. Numerologická Zhoda pre znamenie Kozorožec odhalí vašu kompatibilitu lásky podľa dátumu narodenia. Všetky Horoskopy od veštkyne sú presné a pravdivé.

Akú predpoveď veští Horoskop 2022 Kozorožec v ďalších mesiacoch?

Od 29. apríla až do prvých októbrových dní nastáva príležitosť kedy zo svojho života potrebujete odstrániť akéhokoľvek človeka, ktorý vnáša do medziľudských vzťahov negatívne myšlienky a napätie. Tento človek musí prestať tvoriť okruhu vašich priateľov, pretože má dosah aj na takých ľudí, ktorí priamo ovplyvňujú váš pocit šťastia. Akékoľvek negatívne smerovanie energii od niektorého z vašich priateľov musí byť teraz odstránené. Vaše energie musia byť očistené, pretože aj retrográdny pohyb planéty Pluto znamená obrovskou transformáciou aj vo vašich priateľských vzťahoch. Vzťahy môžu byť komplikované, no Kozorožec svojím odhodlaním a svoju sebakontrolou predstavuje dokonalý prostriedok na to, aby očistil negatívne energie v spoločnosti priateľov od istého narušiteľa pozitívnych vzťahov. Aj ostatní priatelia vám budú za tento krok vďační.

Niektorí z vašich priateľov môžu mať o vašu osobu väčší záujem záujem. Iný, než v rovine priateľských vzťahov. Viac o tom sme si povedali aj v časti horoskopu nezadaných kozorožcov, no tento aspekt života sa týka aj tých zadaných. Niektorí z vašich priateľov bude mať totiž potrebu ulúpiť vaše srdce iba pre seba. Môže vám prejaviť svoje pocity, ktoré doteraz skrýval. Každý Kozorožec si musí nájsť správnu cestu ako sa k tejto informácií postaviť tak, aby ste neuškodili medziľudským vzťahom s vaším priateľom, aby ste si zachovali svoju vlastnú dôstojnosť a lásku v prípade, ak by táto informácia zasiahla do vášho dlhotrvajúceho vzťahu. Nezadaní Kozorožci majú na druhej strane ruky rozviazané, a môžu sa rozhodnúť podľa svojho vlastného srdca. Môžu sa rozhodnúť podľa svojho vlastného cítenia a najlepšieho uváženia. Priateľské vzťahy každého Kozorožca budú komplikovane od 24. mája až do prvých júlových dní.

Mesiace máj, jún a prvé júlové dní budú teda komplikované hlavne z toho dôvodu, že niektorí z vašich priateľov bude hlboko zasahovať do vašich rozhodnutí v živote, odhaduje Horoskop Kozorožec 2022. Bude sa tváriť že život zvláda omnoho ľahšie než vy. Takéto správanie zo strany tohto priateľa ste neočakávali, a tak môže jeho správanie vyústiť v konflikt vo vašom prostredí priateľských vzťahov. Je taktiež pravdepodobné, že ďalší vaši priatelia sa postavia práve na vašu stranu, a konflikt s touto osobou, ktorá podľa jeho slov zvláda životné problémy lepšie než vy tak bude uhasený skôr než vyústi do veľkého problému.

V júni si môžete užívať spoločenské udalosti prepojené s členmi vašej rodiny a s vašimi priateľmi, zdôrazňuje Horoskop 2022 pre Kozorožca. Ak sa chcete zapojiť do nejakej oslavy, najlepšie urobíte, ak túto oslavu naplánujete na obdobie po odoznení negatívneho vibrovania Marsu, a teda na druhú polovicu júla, na mesiac august a taktiež na mesiac september. V týchto mesiacoch nie sú energie blokované negatívnymi aspektmi vašej vládnucej planéty, ani slnka alebo lunárnych pohybov, môžete si tak užívať vynikajúce medziľudské vzťahy ešte aj s vašimi priateľmi, ktorí sú vám teraz bližší než kedykoľvek predtým. Na vašich priateľov sa môžete obrátiť aj v prípade, ak máte problémy v iných smeroch vášho života, dodáva ročný Horoskop Kozorožec.

Horoskop Priateľstvá Kozorožec na druhú polovicu roka 2022

Od 5. septembra vám Horoskop 2022 Kozorožec radí, aby ste do vášho života a každodennej rutiny zaradili aj prechádzky a aktívny oddych po práci. Práve teraz môžete do týchto radostných aktivít začleniť vášho najbližšieho priateľa, s ktorým sa môžete dlho rozprávať, a dopriať si tak duševnú očistu. K tomu, aby ste boli v roku 2022 dokonale šťastný musíte uzavrieť neuzavreté vzťahy. Prízvukuje vám to najmä planéta Mars v retrográdnom pohybe od 30. októbra, ktorá poukazuje na otvorené konflikty v priateľských vzťahoch. Ak ste v minulosti ublížili niektorému s priateľom vedome, a toto priateľstvo nie stále uzavreté vašim ospravedlnením, práve od 30. októbra októbra až do prvých dní roka 2023 nastávajú dni vhodné na vaše ospravedlnenie, a zacelenie týchto vzťahov. Niekedy čas prekoná aj väčšie konflikty, ktoré inokedy spôsobujú vrásky na čele vám, a vaším priateľom. Doprajte si čas na ukľudnenie vzťahov, ktorých rozpad ste mali na svedomí vy, alebo aj tá druhá strana.

V októbri a novembri môžete cele svoje srdce otvoriť dokorán novým priateľským vzťahom, a odpusteniu. V októbri je silne obsadený 11. astrologický dom priateľstva, a tento dom sa prejavuje aj v mesiaci november. Dva mesiace roka 2022 sú ideálne na ukľudnenie akýchkoľvek negatívnych vzťahov z minulosti v súvislosti s vaším priateľstvom. Priatelia sú nielen zdrojom vášho oddychu ale aj duševných impulzov a komunikácie, pokračuje personálny Horoskop Kozorožec 2022. Sú zdrojom vášho oddychu po práci, pretože máte možnosť komunikovať o čokoľvek - vaše zdravotné problémy, osobný život, a dokonca aj politiku. Vhodným spôsobom medzi sebou komunikujete a v kolektíve ste obľúbeným človekom hlavne v mesiacoch október a november.

Záver roka 2022 patrí štúdiu, komunikácii, rodine a láske. Venuša vstupuje do Kozorožca v prvom dome a šťastná planéta Jupiter sa dostáva do 4. domu. Záverečný mesiac roka 2022 - mesiac december, tak ovplyvňuje aj to akým spôsobom komunikujete s ostatnými ľuďmi vo vašom okolí. Vaše jednanie je príjemné pôvabné láskyplné a priateľské. Horoskop 2022 Kozorožec opisuje, že nemusíte očakávať žiadne konflikty v súvislosti s vašimi priateľskými vzťahmi dokonca je pravdepodobné, že vaše priateľské vzťahy sa budú rozširovať a prekvitať.

Rok 2022 neznamená zradu žiadneho priateľa, vyzdvihuje astro Horoskop Kozorožec 2022. Konflikt a nedorozumenie však môže prísť zo strany priateľa narodeného v znamení Blíženci, ktorý môže mať problematickejšie vzťahy s kozorožcom, v súvislosti s priateľským vzťahmi. Záver roka si užívajte s členmi vašej rodiny, a s vašou lásky, no nezabúdajte kúpiť pekný darček ani najbližším priateľom, ktorí sú s vami vždy, keď to potrebujete. Darček nemusíte kupovať iba na sviatok, ale aj ako poďakovanie za to, že sú priatelia vždy pre vás vtedy keď to potrebujete. Záver roka 2022 - obdobie od 20. decembra do 29. decembra môžete využiť aj na oslavu, a potešenie seba samého v blízkosti vašich priateľov. Oslavujte život, radosti, vaše vzájomné láskyplné prepojenie, vaše porozumenie a to, že ste vo svojom živote našli ľudí, ktorí sú na rovnakej vlnovej dĺžke ako vy. V úvode roka 2023 sa obklopte láskou!

Kozorožec by sa mal stotožniť so všetkými dôležitými veštbami pre jeho život. Upriamte vašu pozornosť aj na Horoskop na Dnes Kozorožec ktorý sleduje nielen predpoveď Lásky, ale aj energie prepojené so zdravím a prácou počas aktuálneho dňa, pre slnečné znamenie Kozorožec.

Plánujete Svadbu? Čítajte svadobný Horoskop 2022 Kozorožec

Ste Kozorožec, ktorý v roku 2022 chystá svadbu? Plánujete spečatiť lásku s vaším partnerom krásnym svadobným dňom, a želáte si, aby táto udalosť prebehla bez nečakaných prekvapení? Veštkyňa pripravila predpoveď aj pre tých kozorožcov, ktorí sa chystajú v roku 2022 uzavrieť sviatok manželstva. Ak budete dodržiavať nasledujúce termíny je veľmi pravdepodobné, že vaša svadba prebehne bez akýchkoľvek komplikácií a nečakaných prekvapení, ktoré by mohli narušiť stabilitu vo vzťahu s vaším partnerom, alebo v medziľudských rodinných vzťahoch. Pozrieme sa na to, ktoré Astrologické tranzity hovoria o hormóny medzi vaším partnerom a vašou rodinou, a ktoré dni sú tak najvhodnejšie na uzavretie manželstva s vašou láskou.

Hneď v úvode vás Horoskop 2022 Kozorožec upozorňuje na to, že najnevhodnejšími termínmi na uzatváranie manželstva sú dni retrográdnych pohybov planét Venuša a planéty Merkúr. Z pohľadu na astrologický grafy je tak zrejme, že nevhodným mesiacom na svadbu je práve január 2022, kedy sa energie retrográdnej Venuše a Merkúru spájajú a ovplyvňujú všeobecné energie. Dve planéty astrológie ktoré vplývajú na vaše medziľudské vzťahy sú teda v mocnom cúvajúcom pohybe. V týchto chvíľach sa ani neodporúča uzatváranie dôležitých zmlúv, a rýchleho napredovania vpred, či vážnych rozhodnutí. Nedoporučuje sa podpisovanie dôležitých zmlúv, ktorou je aj manželská zmluva.

Dôležitými termínmi, ktoré by ste mali vynechať zo svojho kalendára sú, ako už Horoskop Kozorožec 2022 spomínal, obdobia retrográdneho pohybu planéty Merkúr. Táto planéta je v spätnom pohybe veľmi rušivá, hlavne v prípade dôležitých rozhodnutí a v prípade životného napredovania. Vaše túžby po pokojnom a bezproblémovom svadobnom dni tak môžu byť narušené práve silou retrográdneho Merkúru. Merkúr tiež spôsobuje kazivosť rôznej elektroniky, a napätejšiu situáciu v rodinných a priateľských vzťahoch. Spôsobuje tiež orientáciu všetkých znamení zverokruhu na minulosť, a zhoršené medziľudské vzťahy hlavne z dôvodu, že viacero ľudí sa orientuje hlavne na vlastný pocit uspokojenia.

Retrográdny pohyby planéty Merkúr nastáva od 14. januára do 4. februára, a tento pohyb je prvým cúvajúcim pohybom Merkúru roka 2022. Kozorožca a ročný Horoskop 2022 najsilnejšie zasiahne práve druhý tranzit Merkúru, ktorý nastane od 10. mája do 3. júna. Toto obdobie je tým najhorším obdobím pre plánovanie svadby pre každého Kozorožca. Zo svojho plánovacieho kalendára by ste mali vynechať aj dni od 10. septembra do 02. októbra a posledné 3 dni roka 2022 - od 29. decembra až do úvodu roka 2023. Všetky tieto termíny sú poznačené vplyvom cúvajúceho Merkúru, a pre vaše svadobné plány úplne nevhodné.

V rýchlosti sme si teda rozobrali nevhodné termíny na svadbu roka 2022. Poďme sa teraz pozrieť, ktoré termíny sú naopak úplne najideálnejšími pre tento veľký krok. Nasledujúce dni, ktoré si uvedieme znamenajú stabilitu vo vašom manželstve, láskyplnú manželskú budúcnosť, a tiež vynikajúce prepojenie členov vašej rodiny a vašich priateľov s vašou láskou, ozrejmuje Horoskop lásky a emócií Kozorožec. Nasledujúce dni znamenajú stabilitu, harmóniu, a ničím nerušený svadobný deň plný splnených predstáv a očakávaní.

Vhodnými mesiacmi sú mesiace marec a apríl, a obdobie až do 10. mája 2022. Od 20. marca do 10. mája si tak môžete naplánovať svadbu podľa vašich snov. Vaša rodina je v harmónii s vaším partnerom. Vaši priatelia sú zas v harmónii s vašou rodinou a s vaším partnerom. Všetky plány prebiehajú tak ako potrebujete a ako túžite. Viac premýšľate o dôležitých prepojeniach, a vaša inteligencia sa prepája aj s vaším svadobným plánovaním. Aj vzťahy s deťmi v rodine sú veľmi harmonické. Tieto dni teda predstavujú ničím nerušenú harmonickú svadbu, ktorú si Kozorožec vysníval. Prostredníctvom komunikácie s ostatnými ľuďmi a vašou tvorivou činnosťou môžete dosiahnuť presne to po čom túžite v prípade plánovania vášho svadobného dňa, indikuje Horoskop Kozorožec 2022.

Vhodnými mesiacmi roka 2022 pre tento dôležitý krok v živote Kozorožca sú aj mesiace jún, júl a prvá polovica augusta. Tieto mesiace sú síce poznačené vplyvom retrográdneho pohybu vaše vládnucej planéty, no táto vládnuca planéta nejako rušivo nezasahuje takéto životné rozhodnutie Kozorožca. Ba naopak, pozitivne Astrologické tranzity pôsobia na 7. astrologický dom Kozorožca, a pripájajú sa aj s vaším druhým astrologickým domom. Znamená to obrovskú harmóniu v ľúbostných vzťahoch, a v medziľudskom spojení s vašimi blízkymi, udáva ročný Horoskop Kozorožec. Tieto tranzity taktiež špecifikujú, že Kozorožec sa nemusí obávať o svoje financie, a tak bude svadba naozaj úplne bezproblémová, aj z pohľadu finančných výdavkov. Vaše plány budú naplnené, aj z hľadiska financií bude Kozorožec v týchto dňoch uspokojený. Povedzme si, každá svadba niečo stojí, a peniaze sú úzko prepojené s týmto rozhodnutím Kozorožca.

V júni, júli a v auguste sa nemusíte báť o to, aby ste do budúcnosti trpeli finančným nedostatkom práve kvôli veľkolepej a honosnej svadbe. V týchto 3 mesiacoch roka 2022 si doprajete svadbu podľa vašich snov, a neobávajte sa o finančnú budúcnosť. V nasledujúcich mesiacoch roka 2022 už nenastávajú tranzity, ktoré by znamenali výnimočne vhodné obdobie pre uzatváranie manželstva. Záver roka - obdobie od 30. októbra až do záveru roka 2022 patrí pohybu retrográdneho Marsu, a preto svadba od 30. októbra do začiatku roka 2023 tiež nie je tým najlepším nápadom.

Retrográdny Merkúr spôsobuje veľké komplikácie v plánovaní svadobného dňa, no môže blokovať iné energie, ktoré v súvislosti s vaším rodinným životom a s priateľskými vzťahmi, a v súvislosti s finančným plánovaním môžu pôsobiť rušivo. Dodržujte teda uvedené termíny ak si plánujete svadbu v roku 2022, a Horoskop 2022 Kozorožec predpokladá, že vaša svadba prebehne bez nepríjemných prekvapení. Ak chystáte v roku 2022 svadbu, Horoskop vám praje veľa lásky a spokojnosti vo vašom manželstve, ktoré bude naplnené podľa vašich očakávaní.

O základných vlastnostiach znamenia Kozorožec vám rozpráva nielen Horoskop 2022 Kozorožec. Aj Charakteristika Znamenia Kozorožec je dôležitá. Od veštkyňe, pre vás. Muž Kozorožec, aj Žena Kozorožec v podrobnej charakteristike na rok 2022.

Plánujete v roku 2022 Tehotenstvo? Tehotenský Horoskop 2022 Kozorožec vám veští budúcnosť

Ste Kozorožec, ktorý sa zaujíma o to, či je rok 2022 vhodným rokom na splodenie prvého alebo ďalšieho potomka? Zaujímajú vás tranzity, ktoré sú z pohľadu plodnosti a tehotenstva Kozorožca rušivé? Chcete vedieť, či ženy narodené v znamení Kozorožec môžu očakávať bezproblémové tehotenstvo, a ktoré termíny sú pre splodenie bábätka silné? Zaujíma vás, ktoré termíny sú pre muža narodeného v znamení kozorožec z hľadiska astrológie tými najideálnejšími? Poďme si rozobrať termíny súvisiace s plodnosťou Kozorožca, a s tehotenstvom každej ženy narodenej v tomto zemskom znamení zverokruhu.

Tak ako sme už uviedli v predchádzajúcich častiach horoskopu, aj na tehotenstvo Kozorožca vplýva spätný pohyb planéty Merkúr a planéty Venuša. Ak bolo vaše snaženie o bábätko v predchádzajúcich obdobiach márne, nič nezmení ani mesiac január 2022, ktorý je negatívne ovplyvnený cúvajúcim pohybom Merkúru a Venuše. Tieto tranzity blokujú aj plodnosť Kozorožca, a blokujú vaše rozhodnutia. U tehotných žien narodených v znamení Kozorožec môžu tieto tranzity spôsobiť obavy o zdravie. Toto depresívnejšie obdobie vás tak zasiahne nielen v januári, ale váš pozitívny pohľad na svet môže blokovať aj od 10. mája do 3. júna, kedy druhý retrográdny pohyb Merkúru veľmi silne zasiahne energie Kozorožca.

Ďalším rušivým termínom je 10. september až 02. október, kedy pociťujeme 3. prechod retrográdneho Merkúru. Posledné 3 dni roka 2022, s prechodom až do roku 2023, znamenajú opäť pohyb tejto mocnej planéty Merkúr, ktorá blokuje vhodné termíny a dobré rozhodnutia Kozorožca smerom k vašej budúcnosti. Tieto nevhodné termíny znamenajú pre každého Kozorožca skôr prehĺbenie do vlastných emócií a premýšľanie o budúcnosti v spojení s vaším tehotenstvom, stanovuje astrologický Kozorožcov Horoskop 2022. Venujte obdobie retrográdneho Merkúru na meditácie, a na hľadanie príčiny vášho problému v prípade, ak neviete otehotnieť. Následne si poďme uviesť tie najlepšie termíny pre každého Kozorožca, ktorý sa túži stať prvým či viacnásobným rodičom.

Pozitivne obdobie pre každého Kozorožca ktorý sa túži stať rodičom, a pre každú Kozorožkyňu ktorá chce otehotnieť, je prechod slnka 5. domom - od 20. apríla až do 10. mája. Toto obdobie je ukončené blokovaním retrográdneho Merkúru. Slnko v 5. dome znamená veľmi tvorivého človeka, ktorý veľmi silno túži po vlastnom sebavyjadrení. Vaša veľké množstvo sebadôvery posilňuje Kozorožcovú osobnosť. Môžete rozmaznávať aj cudzie deti, a venovať sa starostlivosti o deti, podtrhuje Horoskop Kozorožec na rok 2022.

Tento Tranzit pôsobí hlavne na ženy narodené v znamení Kozorožec, ktoré teraz silno zatúžia po vlastnom bábätku. Tvorivá stránka vašej osobnosti sa prejavuje hlavne vo vzťahu k deťom. Váš tvorivý potenciál je zosilnený slnkom v znamení býk, a znamená dosahovanie životnej spokojnosti a úspechu. Táto spokojnosť a úspech teraz súvisí s každou ženou narodenou v znamení Kozorožec, ktorej sa práve v období od 20. apríla do 10. mája pravdepodobne podarí otehotnieť bez akýchkoľvek problémov. Druhým ideálnym obdobím, ktoré zvyšuje plodnosť každého Kozorožca, a vaše pozitivne vyhliadky k otehotneniu sú dni od 28. júna do 13. júla. Pozitívny posun Luny vaším znamením zverokruhu sa spája s ďalšími pozitívnymi aspektami, ktoré symbolizujú pozitívne životné napredovanie. Ďalšími vhodnými dňami sú dni od 19. júla do 11. augusta a následne od 28. augusta do 9. septembra, ktoré predstavujú posledný silný termín pre každého Kozorožca na splodenie vytúženého potomka.

Ak si túžite splniť váš sen o bábätku a pýtate sa, či je rok 2022 vhodným obdobím na počatie bábätka tak už istotne viete, ktoré termíny sú pre vás najvhodnejšie opakuje tehotenský Horoskop 2022 Kozorožec. Uvedené dátumy sú silné nielen z hľadiska tehotenstva žien narodených v znamení Kozorožec, ale aj z pohľadu na plodnosť muža Kozorožca. Dodržujte uvedené termíny a tešte sa v roku 2022 z naplnenia jedného z vašich najväčších snov - snu o zveľaďovaní a rozširovaní vašej rodiny o nové šťastie a nevýdanú radosť.

Tarot je dôležitou súčasťou veštby. Veštenie tarotom sa snúbi s predpoveďou, ktorú opisuje Horoskop 2022 Kozorožec, a aj prostredníctvom tarotových kariet pripravila veštkyňa predpoveď pre znamenie Kozorožec. Tarotová Karta Dňa vám navyše ozrejmí predpoveď na aktuálny deň, podľa vašej osudovej karty, pre znamenie zverokruhu Kozorožec.


Horoskop 2022 Kozorožec - Láska, Práca, Zdravie...

Kliknite na obrázok a čítajte ďalej...

Horoskop Kozorožec 2022 od veštkyne - Pozitíva a Negatíva roka 2022:

Úvodný mesiac znamená pre Kozorožca očistu energií od minulosti. Kozorožec sa zaoberá pocitmi parntera a užíva si prepojenie s milovaným na vyššej úrovni. Venuje sa komunikácii a nevadí mu počúvať a snažiť sa porozumieť. V úvode roka predstavuje Horoskop Kozorožec najdôležitejšie astro tranzity, ktoré prekvapia aj samotného Kozorožca... Čítajte Horoskop lásky Kozorožec 2022 ďalej...

Horoskop Kozorožec 2022 od veštkyne - Láska a Vzťahy v roku 2022:

Retrográdna Venuša, ktorá zasiahne energie Kozorožca hneď začiatkom roka 2022 pôsobí od prvého Januára, do 29. Januára 2022. Retrográdna Venuša sa presúva prvým domom astrológie a tak zasahuje dom vlastného Ja, kedy Kozorožec vyžaduje väčšiu dávku pozornosti zo strany milovaného partnera... Čítajte Horoskop lásky Kozorožec 2022 ďalej...

Horoskop Kozorožec 2022 od veštkyne - Rodina, Priatelia, Manželstvo v roku 2022:

Januáraové retrográdne planéty, a sila ich pôsobenia zasiahne Kozorožca aj z hľadiska rodinných vzťahov, plánovania svadby, tehotenstva či priateľských spojeniach. Od 18. Februára 2022 vstupuje mocné Slnko do tretieho domu Kozorožca a tak vplýva na energiu nielen po pracovnej stránke, ale aj energie v rodinnom kruhu... Čítajte Horoskop Kozorožec 2022 ďalej...

Horoskop 2022 Kozorožec - Práca a Peniaze:

Celý rok 2022 súvisí s kariérou a financiami Kozorožca. Vaša vládnuca planéta Saturn prechádza druhým domom, ktorý súvisí s prácou a s Kozorožcovými peniazmi. Kozorožec sústreďuje svoju pozornosť na nehmotné a hmotné statky. Každá maličkosť má teraz veľkú hodnotu... Čítajte Horoskop 2022 Kozorožec Financie a kariére ďalej...

Horoskop Kozorožec 2022 - Zdravie:

Stres je neoddeliteľnou súčasťou roka 2022, a ovplyvní aj zdravie Kozorožca. Vitalita a energia je zasiahnutá nielen retrográdnymi planétami počas roka, ale aj ostatnými dôležitými aspektami astrológie. Potrápia vás exémy, možno aj kožné vyrážky a iné problémy, ktoré sú Kozorožcovi kvôli nesprávnemu stravovaniu a kvôli stresu blízke... Čítajte Horoskop zdravia 2022 Kozorožec ďalej...

Retrográdne Pohyby planét pôsobiace na Horoskop 2022 Kozorožec

Graf Retrográdnych Planér roka 2022 - Vplyv na Horoskop 2022 Kozorožec

Kliknite na Obrázok vyššie a prečítajte si všetky dôležité informácie o Retrográdnych planétach roka 2022 a o ich vplyve na celoročný Horoskop 2022 Kozorožec. Nižšie nájdete zoznam termínov dôležitých pre vašu energiu, vitalitu a pre celkový Horoskop 2022 Kozorožec.

Retrográdny Merkúr a Horoskop 2022 Kozorožec
Retrográdna Venuša - Horoskop 2022 Kozorožec
Retrográdny Mars - Horoskop 2022 Kozorožec
Retrográdny Jupiter - Horoskop 2022 Kozorožec
Retrográdny Saturn 2022 - Horoskop Kozorožec 2022
Retrográdny Urán - Horoskop 2022 Kozorožec:
Retrográdny Neptún 2022 - Horoskop Kozorožec:
Retrográdne Pluto 2022 - Horoskop Kozorožec 2022

Horoskopy 2022 pre všetky znamenia zverokruhu:

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu majiteľa je zakázané.