Tarot 2022

Tarot 2022 - Veštba na 12 mesiacov roka 2022

Tarot na 12 Tarotových kariet pre 12 mesiacov roka 2022

Karty tarotu predstavujú obľúbený spôsob veštby po celom svete. Tarotové karty sa spájajú s našim osudom, navádzajú ruku osudu, aby vybrala tú najvhodnejšiu kartu pre obdobie na ktoré sa sústredíme. Tarot 2022, o ktorom si prečítate v tomto článku je pripravený na mieru každému mesiacu roka 2022. Veštkyňa vytiahla jednu kartu každému mesiacu, a tak pripravila rozsiahlú veštbu pre 12 mesiacov silného a ohromujúceho roka 2022. Bude pre zverokruh tento rok priaznivý? Predpovedá Tarot 2022 veľké zmeny v našich životoch? Veštba je zameraná na mesiace Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December 2022 a veštkyňa už pozná osudovú kartu pre každý mesiac. Tarotové karty nám nesú silné posolstvo o tomto roku a veštbu, ktorá je pre rok nemenná. Každý mesiac prináša veštkyňa presnú predpoveď a 12 znamení zverkruhu tak môže objaviť veštbu na 12 mesiacov, ktorá je presná a najväčšia. Tarot 2022 sa zosúlaďuje aj s astrológiou a vo všetkých prípadoch osud poskytol kartu, ktorá je v harmóníí s predpoveďou Horoskopu na rok 2022 Preto čítajte, aké celkové, komplexné energie v živote vám veští Horoskop a Tarot 2022.

Veštba, ktorá skúma Tarot 2022 je pripravena astrologičkou, ktorá pre vás pripavila tento obsah exkluzívne, zadarmo. Stotožňujete sa s touto predpoveďou. Viete už, čo očakávať od jednotlivých mesiacov roka, a akú predpoveď vám veští ročný Horoskop 2022? Pre Tarot 2022 je mimoriadne dôležité, aby ste poznali aj vašu osobnú ročnú veštbu, ktorá je na mieru prichystaná pre každé jednotlivé znamenie zverokruhu. Ženské, aj mužské znamenia celého zverokruhu si môžu zadarmo prečítať Horoskop aj Tarot 2022, ktorý je veľký, presný a komplexný. Tak ako Horoskop na rok 2022, aj tarot 2022 popisuje základný vplyv tarotovej karty mesiaca na energie, na zdravie, lásku, vzťahy, aj na kariéru či financie celého zverokruhu.

Nielen ročný Tarot 2022 je dôležitou súčasťou ročnej veštby. Horoskop 2022 vníma predpoveď tiež komplexne a pracuje s vašim elementom, s vládnucou planétou, astrologickými domami, aj s planétami v retrográdnom či direktívnom pohybe. Ak chcete porozumieť energiám pre jednotlivé mesiace musíte porozumieť nielen Tarotu, ale aj ročnému Horoskopu. U oboch prípadoch si prečítajte ročnú predpoveď 2022 od veštkyňe úplne zadarmo. Nezabúdajte Tarot aj Horoskop 2022 zdieľať s priateľmi. Umožnite aj vašim blízkym pripraviť energie roka na zmeny, ktoré vás čakajú a na ktoré by ste sa mali pripraviť.

Horoskopy 2022 - Počúvajte Video Horoskop 2022 na Youtube

Predstavujeme Tarot 2022 mesiac po mesiaci

Postupne pripravujeme predpoveď Tarotu pre každý mesiac roka 2022. V tomto článku si vysvetlíme základné, prvotné vlastnosti kariet, ktoré osud pridelil roku 2022. Tarot na rok 2022 sa zameriava na eneergie astrológie a tiež na energie, ktoré osvetľuje mesačná tarotová karta roka 2022. Pre dvanásť mesiacov roka vám veštkyňa pridelila dvanásť kariet, ktoré zasahujú zverokruh do veľkej miery a predpovedajú budúcnosť. Každý mesiac je pod vplyvom odlišnej karty Tarotu. Tarot 2022 spolupracuje s jednou kartou na jeden mesiac, pretože jedna karta z veľkej arkány dostatočne vyjadruje celistvosť predpovede, ktorú Horoskop a Tarot 2022 prináša. Tarot 2022 pracuje v tomto ohľade s veľkou arkánou a s kartami, ktoré sa dostávajú k slovu od Januára do Decembera 2022. Aká karta je priradená mesiacu v ktorom ste sa narodili vy, alebo váš najbližší?

Predpovedá Tarot 2022 náhle a nečakané zmeny, alebo postupné novinky a pomalé napredovanie? Predpoveď na rok 2022, ktorú ročný Tarot opisuje sa líši mesiac po mesici. V závislosti na karte, ktorú veškyňa vytiahla pre jednotlivé mesiace sa líšia aj ročné predpovede zadarmo. Horoskop 2022 pracuje napríklad s najdôležitejšími astrologičkými tranzitmi, pričom Tarot 2022 pracuje v tomto prípade s veľkou arkánou Tarotu, ktorá obsahuje karty vhodné pre takúto veľkú a rozsiahlú ročnú predpoveď.

Každá tarotová karta je známa tým, že má niekoľko rôznych významov a preto nemôžeme brať do úvahy iba kartu ako takú. Tarot 2022 sa zameriava aj na spoluprácu s tým, čo predpovedá veľký Horoskop na rok 2022 a v nadväznosti na všetky fakty vytvára najväčšiu ročnú predpoveď akú nájdete na internete. K dispozícii máte na stránke horoskop-tarot.sk nielen najväčší Horoskop 2022, ale tiež najväčšiu predpoveď Tarotu 2022 od veštkyne. Ako zasiahne tarotová karta do Horoskopu, a ako naopak astrologické tranzity ovplyvňujú ročný Tarot 2022?

S tarotom úzko súvisí aj biela mágia, ktorá je známa aj počas roka 2022. Biela mágia ako taká je prostredníctvom tarotu teraz sústredená nielen na základný význam kariet ale aj na to, ako karta mesiaca zasiahne naše životy. Tarot 2022 predpovedá lásku, vzťahy, zmeny energií a pocitov. Dáva rady tým z vás, ktorí hľadajú prácu, aj nezadaným, ktorí hľadajú lásku. Tarot 2022 a jeho karta mesiaca udáva smer tým, ktorí nevedia, ako cesto kráčať. Tarot 2022 vám dokonca môže pomôcť vo vašom rozhodovaní a je vhodným spôsobom na to, aby sme sa vopred pripravili na silný a mocný rok 2022, ktorý mnohým ľuďom prináša pozitívne vibrácie do živote.

Prostredníctvom akej Karty sa teda Tarot 2022 díva na jednotlivé mesiace roka? Teraz si môžete prečítať o jednotlivých mesiacoch a tiež o tom, ako Tarot 2022 popisuje rôzne karty presne pre špecifický mesiac roka 2022. Je Horoskop 2022, alebo Tarot 2022 presnejší? Na túto otázku je jediná odpoveď - Tarot aj Horoskop 2022 sú predpovede, ktoré sa stotožňujú a je nutné poznať výklad Horoskopu, ale aj mesačnej tarotovej karty, aby nám neuniklo najdôležitejšie posolstvo roka 2022 pre každý mesiac roka.

Tarot 2022 - Počúvajte Video Tarot 2022 na Youtube

Mesačný Tarot 2022 a Priradené Karty

Teraz si rozoberieme, aká karta Tarotu je priradená jednotlivým mesiacom. Veštkyňa a Tarot 2022 tiež popíšu základné vlastnosti prenášajúce sa na mesiace roka 2022 na základe priradenej karty. Zistíte, ako uvedená karta zasiahne váš rok 2022, a tiež vás predpoveď nasmeruje na veľký mesačný Horoskop 2022 pre každé znamenie zverokruhu.

Tarot Január 2022 - Karta Mág

Mesiac Január 2022 pracuje s tarotovou kartou Mág. Mág ako prvé karta Tarotu predstavuje nielen múdrosť ale aj silu. Tarot 2022 definuje kartu mág, ako kartu zápasu s ťažkými spomienkami a hovorí nám o dôležitosti prekonania istej minulosti, ktorá stále zasahuje do bežného života jednotlivcov. Horoskop 2022 a tiež Tarot 2022 opisujú v mesiaci Január aj retrográdne pohyby dôležitých planét, ktoré súladia s kartou Mág a s upozornením, aby sme v januári bojovali proti negatívnym pocitom, ktoré pramenia z minulosti. Tarot 2022 sústreďuje predpoveď hlavne na odporúčania v tom, ako sa oslobodiť od negativity v živote a ako prekonať negatívne aspekty Tarotovej Karty mág, ktorá predstavuje Tarot 2022 na mesiac Január. Táto karta je spájaná aj s planétou Merkúr, ktorá nás počas Január poctí retrográdnym pohybom, ktorý nemusí byť prijemný pre zverokruh. Je teda vhodné poznať energie, ktoré veštkyňa predstaví ako Tarot 2022 a jeho predpoveď, aby sme vímali nielen negatívne aspekty retrográdneho Merkúru, ale aj pozitívnu tvár karty Tarotu, ktorou je v januári Mág, karta hlbokej harmónie medzi vedomým a tým, čo zatiaľ nevnímame a nepoznáme. Prečítajte si kompletný výklad na mesiac Január - Tarot Január 2022 ...

Tarot Február 2022 - Karta Koleso Šťastia

Mesiac Február 2022 je z pohľadu Tarotu vnímaný cez kartu Koleso Šťastia. Koleso Šťastia ako kartu veľkej arkány spája Tarot 2022 s planétou Saturn. Táto karta sa vo všeobecnosti interpretuje dvoma odlišnými spôsobmi, podľa toho, ako interaktuje s ostatnými kartami. Veštkyňa uvádza túto kartu veľkej arkány ako Tarot 2022 pre február, a v tomto prípade je to karta moci, a príležitostí. V mesiaci Február nám karta Koleso Šťastia predvída, že postretneme na životnej ceste nové možnosti, nové príležitosti. Má však aj negatívny účinok na Tarot 2022, konkrétne na mesiac Február 2022, o ktorom si môžete prečítať v komplexnom prehľade tarotu na jednotlivé mesiace. Tarot Február 2022 definuje zmenu, ktorá v živote väčšiny zverokruhu nastane bez vlastného pričinenia jednotlivca. Pôjde o zmenu globálnu, no môže ísť aj o zmenu konkrétne v živote jednotlivca. V tomto smere je Tarot 2022 nejasný. Jasne však veští, že nás čakajú zmeny, na ktoré nebude väčšina znamení celkom pripravená. V tomto Horoskope, teda v predpovedi, ktorú vám Tarot 2022 udáva nájdete aj konkrétne znamenia a ich predpoveď v tom, ako sa tieto znamenia vyrovnajú s novinkami, ktoré Tarot 2022 Február prináša do našich životov. Vyššia moc ovládne Február 2022, vraví Tarot, ale viacerí ľudia dostanú možnosť sa na zmeny dívať pozitívnym vnímaním a tak vám spôsobia radosť v živote. Je Február 2022 šťastným mesiacom a predpovedá mesačný Tarot 2022 veľké skoky vpred, či mierne napredovanie? Čítajte viac o mesiaci Február 2022 od veštkyne - Tarot Február 2022 ...

Tarot Marec 2022 - Vládkyňa

Pozitívna, priaznivá, ženská... Tieto kľúčové slová najlepšie špecifikujú Tarotovú Kartu Marec 2022, ktorou je karta Vládkyňa. Silná karta ženskej energie vníma zverokruh vo veľmi pozitívnom a priaznivom význame. Veští teda pre Marec 2022 Tarot výnimočné životné podmienky, ktoré sú pre všetkých priaznivé. Odpoveď nájdete vnútri článku Tarot Marec 2022, no vo všeobecnosti už teraz vieme povedať, že Marec bude pre viaceré znamenia zverokruhu jeden z najpriaznivejších mesiacov roka 2022. Vnímajú ho ženy, no aj muži, ktorí prostredníctvom karty Vládkyňa vnímajú ženskú energiu vo svojich životoch, čo je nesmierne priaznivá predpoveď hlavne pre Ohnivé znamenia. Vládkyňa je karta Tarotu, ktorá súvisí so zemským znamením Býk. Tarot 2022 zameriava predpoveď na život zemských, vodných, ohnivých aj vzdušných znamení. Predpoveď je mimoriadne priaznivá. Veštkyňa cez Tarot 2022 naznačuje, že tretí mesiac roka 2022 je silným mesiacom pre šťastie, plodnosť a zmeny, ktoré sa týkajú lásky a vzťahov. Posúvame sa vpred - vo vzťahoch i vo vlastných rozhodnutiach. Vládkyňa znamená neutíchajúce životné zmeny. Tarot 2022, no aj astrologický Horoskop 2022 spoločne veštia radosť tým, ktorí sa snažia o splodenie prvého, či ďalšieho potomka. Pre kompletnú predpoveď tehotenstva v roku 2022 je však potrebné poznať osobnú predpoveď pre vaše znamenie, kde nájdete nielen Tarot 2022 ale aj Horoskop Tehotenstva na rok 2022 pre každé znamenie. Okrem iného si môžete samozrejme prečítať aj o láske, zdraví, financiách, vzťahoch, rodine, priateľstve, či o kariére počas roka 2022. Teraz sa však zamerajte na ročný Tarto 2022, konkrétne na - Tarot Marec 2022 ...

Tarot Apríl 2022 - Karta Mesiac

Karta Tarotu Mesiac je v kompatibilite so znamením zverokruhu Rak. Rak je človekom, ktorého Mesiac opisuje vládnucu planétu astrológie, s ktorou pracuje aj Ročný Horoskop 2022 Rak Ako Tarot popisuje energie karty Mesiac, ktoré táto karta vysiela voči mesiacu Apríl 2022? Mesiac symbolizuje temno, no a svet duše, ktorá v našom živote hrá dôležitú úlohu. Celý zverokruh teraz cíti silný zásah karty Mesiac na energie v okolí, no aj vo vnútri seba samého. Ako sa cítime, keď karta Mesiac opantá Apríl 2022? Toto obdobie a tiež tarotová karta mesiac nás varuje pred nástrahami, ktoré sú na nás v istej oblasti prichystané. Niektoré znamenia zverokruhu budú Apríl 2022 vnímať ako mesiac, kedy je nutné spomaliť, zamerať sa na seba, dôverovať v seba samého a ako mesiac, kedy je nutné zbaviť sa životnej neistoty. Možno bude pre viacerých Apríl 2022 odbobím pomalšieho napredovania a tiež istých zmien v živote. Karta Tarotu pre Apríl 2022, ktorou je Mesiac spájajúci sa so znamením Rak upozorňuje na silné schopnosti intuície a vnímania. Využite tieto zbrane, ktoré Tarot 2022 predpovedá Aprílu, a nechajte vaše skryté sily ovládnuť problémy každodenného dňa.

Tarot Máj 2022 - Karta Sila

Tarotovou kartou pre mesiac lásky Máj je karta Sila. Sila poukazuje na prepojenie energií s celým zverokruhom. Táto karta, známa svojou vnútornou harmóniou sa spája so znamením Lev. Celý zverokruh radostne vníma životnú silu, ktorá si teraz nájde cestu do každodenných dní. Tarotovú kartu Sila vnímame ako pôvabného ochrancu, vďaka ktorému máme odvahu a sme aktívnejší než doposiaľ. Zmeny počas mája 2022 zasiahnu jednotlivo, do rôznej hĺbky, všetky znamenia zverokruhu, to predpovedá veľký Horoskop 2022. Tarot 2022 a karta Mesiac sa v tejto predpovedi zhodujú. Našim cieľom v Máji 2022 nieje schovávanie svojej prirodzenej tváre, ale jej odhalenie v každej nutnej situácii. Viac nekráčame s davom a hľadáme cesty k tomu, aby sme sa v duši cítili vyrovnane. Ctižiadostivosť sa pretláča do života každého z nás a využívame ju pre splnenie snov.

Tarot Jún 2022 - Karta Pustovník

Jún 2022, mesiac, kedy cítime vôňu prichádzajúceho leta najlepšie prepojíme s kartou Pustovník, ktorá symbolizuje energie Júna 2022. Čo karta znamená v živote zverokruhu a ako vplýva na tento krásny mesiac roka? Pustovník je kartou, ktorá predpovedá cudzí vplyv tretej osoby na naše životy. Pôjde o pozitívny, či negatívny vplyv? Možno potrebujeme impulz k tomu, aby sme sa v Júni naučili správne ohodnotiť seba samého. Chcete kráčať touto cestou, a smerujete správne? Toto budú otázky Júna 2022. Tarot 2022 hovorí aj o tom, že sa bojíme strachu a tiež samoty. Tieto skľučujúce pocity môžu cítiť viacerí ľudia počas Júna, pretože okolie pôsobi natoľko depresívne, že niekedy potrebujeme milión pozitívnych impulzov na to, aby sme vnímali svet krajšie. Jún však hovorí dosť! Sústreďuje vašu pozornosť na krásy okolo. To, a mnoho viac špecifikuje Tarot Jún 2022 - Tarotová Karta Pustovník.

Tarot Júl 2022 - Karta Svet

Silná, karta z pohľadu vonkajšieho prežívania. Karta Svet sa stáva kartou mesiaca Júl 2022 a Tarot ju označuje za kartu znovunájdenej jednoty. Hľadajte vo svojom vnútri šťastie a radosť. Tarot vás sústreďuje na prítomný okamih a tiež na to, čo prinesie vaša budúcnos´t. V pozitívnom smere znamená karta Júla 2022 Svet tarotovú veštbu v prospech dosiahnutia cieľa a určenej cesty. Viacerým znameniam dodáva pocit životnej istoty a stotožnenie s faktom, že sme na správnom mieste, že je všetko tak, ako má byť. Čo však prinesie budúcnosť je neisté a preto je lepšie Júl 2022 sústrediť na dokončenie úloh, na nadobudnutie istoty a na správny postoj voči kľúčovým záležitostiam v našich životoch.

Tarot August 2022 - Karta Slnko

Ak sa povie slnko okamžite máme pocit tepla. Slnko sa spája s pozitívnym prežívaním emócií a toto slovo je jednoznačne slovom pozitívneho charakteru. Aké je však Slnko z pohľadu tarotu? Krásna karta Slnko sa v astrológií spája so vzdušným znamením blíženci. Tarotová karta slnko definuje mesiac August 2022 ako vitálny mesiac plný dôvery okolo. Nadýchneme sa teplých lúčov priaznivého slnka, ktoré otvára silu nášho vedomia, dosahujeme čistotu, ktorou bojujeme prosti problémom a starostiam... Takto špecifikujte Tarot 2022 mesiac, ktorému patrí tarotová karta Slnko - Mesiac August 2022.

Tarot September 2022 - Karta Vládca

Vládca vládne mesiacu September 2022. Je tarotová karta Vládca kartou kartou, ktorá prináša Stabilitu. Chceme sa cítiť bezpečne a chceme sa uistiť v našej pozícii, či už v súkromí, alebo v kariére. V pozitívnom význame znamená Vládca schopnosť presadiť sa, definuje Tarot September 2022. Tento pozitívny pohľad na September 2022 sa týka nezamestnaných, ktorí teraz maljú možnosti uspieť. Samozrejme, detailnejšiu predpoveď pre nezamestnaných nájdete vo svojom osobnom horoskope, ktorý by ste si mali tiež prečítať na celý rok 2022. Najväčší Tarot 2022 nájdete u nás, spoločne aj so špecifikácou pre September 2022, ktorého osudom je karta Vládca spojená s planétou Saturn, s ambíciami, úspechom a so schopnosťou rýchlo sa v živote presadiť.

Tarot Október 2022 - Karta Hviezda

Stredobodom pozornosti počas mesiaca September 2022 je tarotová karta Hviezda. Tarot 2022 Október je určite spojený s dlhodobým plánovaním úspechu, vecí, a toho, čo chceme dosiahnúť. Toto dlhodobé plánovanie sa týka rodiny, ale aj dlhodobých kariérnyhc plánov. Prostredníctvom Tarotovej Karty Hviezda nám Tarot 2022 chce povedať, aby sme nestrácali nádej a že veci sa dostanú do priaznivej roviny. Karta Hviezda ktorá vládne mesiacu Október 2022 je smybolom splynených prijaní a nových začiatkov. Pozor však na odtrhnutie od reality, viac prežívajte spoločnosť priateľov a sústreďte sa na pozitívne veci, nie na minulé sklamanie...

Tarot November 2022 - Karta Veža

Pre November 2022 predstavuje Horoskop & Tarot a tiež veštkyňa Sibyla kartu Veža. V astrológii je karta spojená s planétou Mars. Chceme si za každú cenu zabezpečiť bezpečnosť - takéto proroctvo hneď na začiatku veští karta Veža. November 2022 je mesiacom zrútenia starých ideálov, no v pozitívnom význame. Odstránenie starých návykov znamená novú energiu v živote. Náhle zmeny vám teraz nerobia taký problém ako v úvode roka 2022 a Veža symbolizuje aj varovania pre zdravie každého z nás. Viac o zdraví nájdete aj v časti Horoskop 2022 Zdravie pre všetky znamenia zverokruhu, no Tarot November 2022 upozorňuje hlavne na náhle zhoršenie chronických problémov, na nehody a udalosti, ktoré nejdú podľa našich vlastných predstáv.

Tarot December 2022 - Karta Obesenec

Poslednou kartou roka 2022 je tarotová karta Obesenec. Planéta Neptún je planétou pridruženou ku karte Obesenec Máte niekedy pocit, že ste zostali stáť na jednom mieste a neviete sa preniesť cez niektorú životnú udalosť? Možno na vás práve vtedy pôsobí v negatívnom význame tarotová karta Obesenec. V decembri znamená karta pozitívnu správu - odpútanie sa od starého, nový pohľad na svet, znamená zmenu životného smeru. Veštkyňa vraví, že táto karta počas Decembra 2022 vníma celý zverokruh pozitívne a aj keď to niekedy možno tvrá dlhšie nastáva čas, kedy sa konečne zbavíme niečoho starého, niečoho sivého v našej duši. A to je šťastný záver roka, ktorý predpovedá aj Tarot 2022, nielen veľký ročný Horoskop 2022 pre všetky znamenia.

Astrologické tranzity, Horoskop a Tarot 2022

Ako sme už niekoľkorát spomenuli, aj Horoskop 2022 je dôležitou súčasťou ročnej veštby. V odkaze, ktorý nájdete nižšie si prečítajte kompletný, najväčší Horoksop 2022 a zoznámte sa tiež s predpoveďami pre jednotlivé znamenia zverokruhu. Vyberte si znamenie, ktoré vás zaujíma. Už poznáte Tarot 2022 na každý mesiac, teraz je tá pravá chvíľa zaujímať sa aj o ročnú predpoveď Horoskopu od veštkyne, ktorá je rovnako dôležitý ako veľký Tarot 2022.

Tarot 2022 & Horoskop 2022

Kliknite na obrázok a čítajte ďalej...

Horoskop 2022

Veštkyňa Sibyla prináša nielen Tarot 2022, ale taktiež aj Horoskop na rok 2022, ktorý veští budúcnosť všetkým znameniam zverokruhu. Prečítajte si Najväčší Horoskop 2022 a spoznajte budúcnosť...

Horoskopy 2022 pre všetky znamenia zverokruhu:

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com