Týždenný Horoskop: 4. až 10. September 2023

Do čias 36. Týždňa 2023 vchádzame s Mesiacom v znamení Býka. Slnko sa naďalej, aj v aktuálnom týždni, pohybuje znamením Panna. Nejedna Panna môže aj v tomto týždni oslavovať svoje narodeniny a preto venujte pozornosť dátumom, ak máte vo svojom okolí priateľa, alebo inú blízku osobu narodenú v znamení Panna.

Merkúr aj v tomto týždni ovplyvňuje zverokruh

Počas celého týždňa sa Merkúr naďalej pohybuje rovnakým znamením Panna, v ktorom teraz sídli aj Slnko. Merkúr je však vo svojej cúvajúcej púti, čo dodáva globálnym energiám rušivý a nervózny význam. Ako sa však v tomto týždni prejaví záverečná, tretia fázy retrográdneho Merkúru? Zasiahne táto pozícia planéty komunioácie a myslenia aj moje znamenie zverokruhu, aj keď nie som narodený v znamení Panna?

Retrográda Merkúru pôsobí svojou silnou vibráciou na celý zverokruh. Jeho kvalita vplýva nielen na Pannu, ale aj na ďalších jedenásť znamení slnečného zverokruhu. Musíme sa naučiť vnímať kozmické sily, aby sme ich vedeli ovládnuť. Mnoho ľudí sa teraz potýka s vlastnou zvedavosťou. V okolitých energiách je teraz zvýraznený chlad v emóciách a prísnosť v prístupe k ostatným. Stojíme si za svojími myšlienkami, nie sme pre zmenu flexibilný.

S treťou fázou Merkúru v tomto týždni si od iných ľudí držíme väčší odstup. Introvertná kvalita sa pohybuje okolo, aj keď sa musíme viac zaujímať o medziľudské vzťahy okolia, pretože sa nás niektoré i priamo dotýkajú. Nutnosťou je nestranné myslenie, ktoré nás posunie skrz problematickú tretiu fázu cúvajúceho Merkúru.

Pre Pannu a Váhy je tento týždeň silný

Od pondelka do nedele 36. Týždňa si musíme uvedomiť, že skúsenosti ovplyvňujú naše terajšie myslenie. Všetko, čo sme sa v minulých časoch naučili sa teraz prejavuje v našom terajšom postoji voči ostatným aj voči sebe samému. Kvôli nutnosti analýzi minulých ciest a rozhodnutí by bolo lepšie dopriať si dostatok času pre seba na premýšľanie. Vo všeobecnosti pochádza naša radosť teraz najviac z istoty, stability a z pocitu bezpečia. Tieto dary v živote musíme ochraňovať, podporovať,

U Panny nastáva čas, kedy sa Merkúr vyjadruje najsilnejšie, a teda vo svojej tretej fáze cúvania. Panna v tomto týždni nemusí porozumieť svojím pocitom v súvislosti so sebarozvojom a minulými činmi. Ako sa pohybujeme týmto týždňom, Panna sa neustále potýka s otázkami o sebe samej, o svojej identite. Panna tak prechádza karmou, kedy je trpezlivosť zlatým pravidlom.

U Váh je posledná fáza Merkúru už ako vyslobodenie po predchádzajúcich nepríjemnejších pocitoch. Teraz, v poslednej fáze retrogrády je už Merkúr pre Váhy najmenej invazívny. Väčšina vašich myšlienok sa teraz fixuje na minulosť a na strach, ktorý je s ňou prepojený. Vaše myšlienky sú hlboko spojené s opakovaním toho čo milujete, až vás začne nudiť i to, čo ste predtým považovali za zábavné. Vhodné je, aby ste tento týždeň urobili niečo nové, čerstvé a svieže.

Týždenná Energia okolo Škorpióna, Strelca, Kozorožca, Vodnára a Rayby

Škorpión sústreďuje v tomto týždni energiu na aktívne oddychovanie. Je to skvelé rozhodnutie, pretože potrebujete načerpať čistú energiu skrz aktivitu mysle aj tela. Vaše nápady nemusia byť v súlade s pocitmy a plánmi iných. Priebežne sa v tomto týždni Škorpión zameriava na hľadanie správnych slov pri vybavovaní vecí na pracovisku aj v súkromí.

Strelec cíti umiestnenie Merkúra v domove rodiny. Teraz sa rozvíjajú okolo Strelca spomienky, ktoré hovoria o minulosti a o istote ,ktor úste možno stratili. Detstvo je v tomto týždni pre Strelca dôležité. Mali by ste robiť všetko pre častejšie stretnutia s rodinou. Podpora rodinných vzťahov je pre Strelca podstatná hlavne ku koncu týždňa, kedy Merkúr pomaličky vchádza do konca svojej cúvajúcej cesty.

Kozorožec môže naďalej, aj v tomto týždni, pociťovať frustráciu. Zvedavosť Kozorožca naďalej vedie k plánom, ktoré môžu zhmotniť vaše sny. Avšak, otázky intimity vstupujú do vášho myšlienkového centra a nedovolia vám oddychovať. Uvažujete, či sú vaše vzťahy tie pravé. Ak ste slobodný Kozorožec, tento týždeň môže byť náročný pre pocity a problémy z minulosti. Skúste aktívne oddychovať a dívať sa do svetlej budúcnosti s nádejou.

Vodnár sa môže tešiť z väčšej flexibility v tomto týždni. Ľudia vo Vodnárovom očakávaní však majú väčšie očakávania, čo môže viesť k pocitu psychického vyčerpania. Pokúste sa prekonať aktuálne pesimistické obdobie týždňa tým, že podporíte radosť druhých. Pozor na sklon k obmedzovaniu samého seba, ktorý vyvoláva práve tohtotýždňové kozmické počasie.

Ryby majú náročný týždeň. Potýkajú sa s problémom zlúčiť všetky povinnosti s časom. Možno nestihnete všetko, čo ste si naplánovali a možno budú vaše povinnosti presahovať vaše schopnosti. Ryby by sa mali sústrediť na hodnoty na ktorých záleží. Skúste všetko nepodstatné preložiť, pretože nával povinností môže všetok vás voľný čas.

Týždenný Horoskop Býk až Rak

Kozmická klíma tohto týždňa vedie Barana k ceste za vyšším vedomím. Baran sa snaží porozumieť veciam, ktoré súvisia s osobným rastom. Vo všetkom čo teraz Baran vníma okoo dokáže nájsť hlbší význam. V tomto týždni je vhodné zaujímať sa o možnosti povzbudenia psychického zdravia a duševnej rovnováhy.

Býk skúma okolie. Informácie, ktoré v tomto týždni získate môžu byť veľmi cenné. Dávajte si pozor pri rozhovoroch, aby ste o sebe nepovedali viac, než je vhodné. Konštelácia kozmu v tomto týždni povzbudzuje duchovný rast. Prezentujte sa takým spôsobom, aby vám ľudia lepšie rozumeli. Nie je na škodu, ak sa o svojom vnútri porozprávajte s najbližším človekom. Odľahne vám, čo prispeje k lepším pocitom do budúcnosti.

Nával povinností sa stáva pre Blíženca strojcom negatívnych pocitov z tohto týždňa. Presun kozmických ciest vyvoláva nedôveru voči najbližším. Opatrnosť je pre Blíženca dôležitá. Vaše myšlienky môžu teraz zhmotňovať budúcnosť a preto je nutné myslieť pozitívne a tešiť sa s nádejou na dni, ktoré budú určite príjemnejšie, ak doriešite všetky povinnosti.

Rak sa musí počas tohto týždňa za každých okolností vyhýbať klebedeniu. Dumáte nad tým, čo ste mohli urobiť inak, a čo by to vo vašej prítomnosti ovplyvnilo. Intímny chlad je tradične spojený s aktuálnou polohou Merkúru. Aj pre Rakových najbližších môže byť v tomto čase problematické odhaliť srdce raka a dostať sa k nemu bližšie. Avšak, posledný plný týždeň kvalít Merkúru končí a tak sa už teraz môže Rak tešiť na príjemnejšie chvíle budúceho týždňa.

Lev má ťažkosti, ale kozmos ponúka v tomto týždni i šťastie

Lev sa potýka s problémami v komunikácií. Nie každý bude v tomto týždni rozumieť tomu, čo túži Lev povedať, vyjadriť. Symbolikou tohto týždňa je však budovanie sebavedomia, pretože podceňovanie seba samého je nebezpečné pre vlastnú identitu. Lev musí vykročiť von z duševnej depresie, k čomu by vám v tomto týždni mohol pomôcť aj aktívny spôsob odpočinku. Príroda vás volá, neabsorbujte iba pesimizmus okolia.

Aj keď sa môže v skratke zdať predpoveď pesimistickejšia objavujú sa aspekty, ktoré sú výnimočne priaznivé a podporujúce. Hneď 04. Septembra 2024 preruší zápornú polaritu Merkúru jeho priaznivý trigon s planétou šťastia - Jupiter. Podporná kozmická klíma v tomto čase predstavuje podporu pre každého, kto cíti vyčerpanie.

Horoskop 04. Septembra 2023 vraví, že máme väčší záujem o vzdelávanie a rozšírovanie svojích vedomostí. Komunikácia je lepšia, aj keď to správne vyjadrovanie naďalej blokuje cúvajúci Merkúr. I tak však môžeme energiu trigonu v pondelok využiť k podpore šťastia a optimizmu. Teraz je podstatné, aby sme sa k okoliu postavili s pozitívnym nastavením mysle, aby sme podporili optimistický postoj k životu.

Aby sme teda naštartovali pracovný týždeň so správnym nasadením energie, je vhodné zaujímať sa o nové cesty skrz učenie. Skúmajme, kde máme medzery a neváhajme viac, začnime sa učiť to, čo nás môže do budúcnosti podporiť. Sme schopný efektívnejšej komunikácie než v predchádzajúcich dňoch, čo môže viesť k lepším vzťahom na pracovisku aj doma.

Týždenný Horoskop Lásky a Zdravia

V tomto týždni sa Mesiac pohybuje znameniami Býk, Blíženci, Rak a Lev. Od 05. - 08. Septembra putuje Luna skrz znamenie Blíženci. I keď je naďalej v strede pozornosti týždenného Horoskopu Merkúr, je takto postavená Luna i tak dôležitá. V znamení Blíženci poskytuje mesiac ideálnu atmosféru pre získavanie informácií o svojom zdraví.

Mesiac v Blížencovi predstavuje obdobie zlepšovanie svojho zdravia tým, že skúmame pozitívny vplyv optimistického myslenia na psychiku. Tieto dni, od 05. - 08. Septembra 2023 sú priestorom pre získanie väčšej vnútornej istoty. Je dôležité meditovať a premýšľať o sebe, aby sme dokázali porozumieť svojim každodenným pocitom.

Luna v Blížencovi podporí aj jasnejšiu komunikáciu v láske. Týždenný Horoskop lásky predpovedá povzbudenie komunikácie s partnerom o prebiehajúcich nezhodách. Možno nemôžete svoje myšlienky vyjadriť rázne a jasne, avšak, Mesiac prispieva k väčšiemu vzájomnému porozumeniu. Pre nezadaných sa v tomto týždni nevyskytujú žiadne výnimočné tranzity, i keď Mesiac povzbudí vašu zvedavosť.

Luna sa neskôr presúva do Raka, kde podporuje sebavedomie v domove a sebaúctu. Mesiac pracuje od 08. Septembra spoločne so Slnkom v trigone Jupiteru na zlepšení postoja voči sebe samému. Sebaláska je nutná pre lepší osobný pocit. Skúmajte svoje duchovno a snažte sa chváliť seba za veci, ktoré robíte pre seba a pre iných. Trocha sebeckosti v tomto čase nezaškodí. Merkúr vás totiž odlákáva od spoločnosti, preto je dobré správne tráviť voľný čas. Osamote tým, že sa budete snažiť duchovne rásť a odmeniť za dobré činy.

Merkúr je už v tomto týždni vysílený

Z psychického hľadiska sa mocné vibrácie Merkúru ukľudňujú. Keďže Merkúr v retrográde križujú aj priaznivé energie, jeho negatívna sila je čoraz menej citeľná. Víkend 09. - 10. Septembra 2023 sa ukáže ako čas podpry lásky a vzťahov. Aspekty, ktoré cez víkend formujú kozmické počasie navôkol podporujú emocionálnu pohodu. Je tu priestor pre posilnenie priateľských vzťahov. Snažte sa myslieť pozitívne skrz celý týždeň a víkend využite na inšpiráciu okolia.

Rozdávajte úsmev a pozitívnu energiu. Ak vás však toto správanie vyčerpáva robte veci tak, ako to chcete vy. Teraz je najdôležitejšie poznať svoje potreby a stať sa krátkodobým sebcom. Týždenný Horoskop pripomína, že šťastie viete posúvať ďalej iba vtedy, ak vy sám cítite istú spokojnosť. Inak vás pretváraka a práce na šťastí iných môže totálne vyčerpať.

Skúste sa teraz zamerať na pozitívne cesty a minulosti už konečne zamávajte na rozlúčku. Rovnako zamávame v budúcnom týždni aj cúvajúcemu Merkúru. V budúcom týždni sľubuje kozmos ukončenie pár týždňovej cesty cúvajúceho Merkúru, čo bude symbolikou pre prečistenie a obnovu. V tomto týždni však ešte musíme priložiť ruku k lepším pocitom. Snaha o zlepšenie okolia bude ocenená.

Prečítajte si Týždenný Horoskop pre svoje znamenie zadarmo na nasledujúcom odkaze:

Najsilnejšie udalosti na tento týždeň zasiahnú aj Denný Horoskop:

Týždenný Horoskop skúma Merkúr Retrográdny celý týždeň v znamení Panna

Denný Horoskop 04. September 2023 - Merkúr v Trigone Jupiteru

Denný Horoskop od 05. - 08. Septembra - Mesiac sa pohybuje znamením Blíženci

Denný Horoskop 06. September 2023 - Slnko v konjunkcii Merkúru

Denný Horoskop 08. September 2023 - Slnko v trigone Jupiteru a Mesiac vstupuje do znamenia Rak

Denný Horoskop 10. September 2023 - Mesiac prechádza do znamenia Lev

Horoskop a Tarot vám želá, drahí priatelia, mnoho radosti a spokojnosti na tento týždeň.


Týždenný Horoskop (03. September 2023 - 10. September 2023) pre všetky znamenia zverokruhu:

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com