Element Vzduch - Zverokruh

Horoskopy aj Veštenie pre Znamenia Zverokruhu:


Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Znamenia Zverokruhu - Blíženci, Váhy, Vodnár

Živel Vzduch

Sila vzdušného elementu nás dvíha vysoko, od nepraktickosti a materiálnosti k vyšším hodnotám, ktoré sú pre život znamení zverokruhu tými najpodstatnejšími. Vzduch v prírode udržiava oheň, a začiatok, i udržiavanie života nieje bez ohňa možné. Vzduch je prvok, ktorý znamená dýchanie, slobodu, lietanie, roztiahnutie krídiel. K vzdušným znameniam zverokruhu radí astrológia 3 znamenia - Blíženci, Váhy a Vodnár. Astrologička prezentuje vzdušné znamenia ako tie, ktoré sú najmenej obmädzené. Poznanie základnej sily vzdušného elementu, ktorý vám astrológia priradzuje vás môže oslobodiť a poznanie pozitívnych vlastností vám pomáha viac sa stotožniť s vlastnou energiou a dokonale ju ovládnuť. Vzdušný prok je podľa astrológie energický a intelektuálny. Vzdušné znamenie zverokruhu vodnár, Váhy i Blíženci sa však ľahko nudia, a k životu potrebujú istú dávku adrenalínu. Mnoho času trávite analyzovaním života, nielen vášho, ale aj života ostatných.

Existujú spoločné znaky, ale aj také, ktoré nie sú pre všetky 3 vzdušné znamenia zverokruhu rovnaké. Samozrejme záleží v ktorom vzdušnom znamení ste sa narodili. Podľa toho sa základné vlastnosti vášho znamnia odlišujú, o čom si však povieme neskôr. Vzdušné znamenia zverokruhu sú väčšinou kreatívni ľudia. Pracujú nielen v technických oblastiach, no darí sa im aj v činnosti, ktorá si vyžaduje väčšiu dávku kreativity - spisovateľ, učiteľ, novinár... Vzdušným znameniam sa darí tiež v oblasti obchodu, kde su často považovaní za najlepších v svojom obore. Vzdušné znamenia zverokruhu by po celý život mali byť obklopené milovanými, i takými ľuďmi, ktorí im umožňujú pracovne rásť a kariérne sa posúvať. Potrebujete vo svojom živote inšpiráciu pre lásku, ale aj pre pracovné úspechy. Často ste však učiteľom toho, ako má práca vyzerať a nastolíte aj správnu disciplínu práce. Preto nieje žiadnou výnimkou nájsť vzdušné znamenie zverokruhu na vedúcej pozícii v práci - hlavne, pokiaľ ide o vzdušné znamenie Váhy.

Vzdušné znamenia zverokruhu Blíženci, Vodnár aj Váhy milujú spoločnosť ostatných ľudí. Na jednej strane sú to ľudia s vodcovskými schopnosťami no na strane druhej potrebujú motiváciu či inšpiráciu k tomu, aby takejto pozície v práci dosiahli. Vzdušné znamenia zverokruhu môžu niektoré znamenia považovať za chladné v láske, no na druhej strane v nich s veľkou pravdepodobnosťou nájdete silné pochopenie, bezpečie a oporu, a tiež stabilitu. Vzdušné a Ohinvé znamenia si porozumejú v priateľstve, v práci, ale aj v láske. Viac o kompatibilite lásky jednotlivých znamení sa dočítate nižšie.

Prvok zeme, teda podľa astrológie a veštkyne Sibyly odkazuje na istý, dychberúci zážitok zo života. Pre ostatné elementy je ťažké vidieť svet tak, ako ho vidia vzdušné znamenia zverokruhu - Váhy, Vodnár i Blíženci. Ak je našim priateľom, alebo partnerom človek narodený s prvkom Vzduch cítime z jeho strany motiváciu, mnoho energie, a inšpiráciu pre náš život. Keď je vzušný element v rovnováhe dokážeme viesť zmysluplnú komunikáciu s ostatnými, dokážeme vnímať svet na krajšej úrovni, uvedomujeme si krásu maličkostí, ktoré nás obklopujú. Vzduch napĺňa nielen srdcia jeho nositeľa inšpiráciou a zvedavosťou, ktorá je blízka práve znameniam zverokruhu ovládaným vzdušným elementom. Ak dokážeme správne pracovať s energiou vzduchu, dokážeme si naplno užívať prúd času nášho života.

Zverokruh a 4 Elementy:


Láska Vzdušných Znamení Zverokruhu - Vodnár, Váhy, Blíženci

Ako sa prejavuje láska vo vzťahoch, či v počiatkoch vzťahu u vzdušných znamení zverokruhu, ktorým sú znamenia Váhy, Blíženci, či Vodnár? Vo všeobecnosti sú tieto znamenia vďaka vzduchu premenlivejšie než znamenia narodené s prvkom zeme, vody, alebo ohňa. Keď sa o niečo zaujímajú dajú zo seba všetko pre to, aby táto vec tvorila súčasť ich života. Vdušné znamenia sú prispôsobivejšie a berú veci omnoho ľahšie než ostatné znamenia. To platí aj pre lásku. Sú presvedčivé a majú neuveriteľnú energiu i silu, ak chcú niečo pre seba, ak chceú dosiahnúť záujem objektu svojho záujmu. Vzuch je prvkom lojality a preto sú 3 vzdušné znamenia zverokruhu nesmierene lojálne vo vzťahu, manželstve aj v partnerskom živote…

Ako sme už spomenuli, znamenia Blíženci, vodnár aj Váhy častokrát motivujú ostatných. Preto sa v ich blízkosti niekto môže cítiť slabý, no iné znamenia zas cítia obrovskú dávku inšpirácie. Záleží na tom, ako váš vzdušný priateľ, či partner zvláda svoj vlstný element, a ako dôkladne s ním pracuje. Ak je vzduch vyrovnaný, tieto znamenia dokážu vysvetliť a pracovať s každou krivdou, s každou hádkou...

Ak nieje vzduch dostatočne spracovaný, dochádza viac k nedorozumeniam a môže byť narušená aj spoločná komunikácia v láske, či v partnerských vzťahoch. Vzdušným znameniam zverokruhu nerobí problém prejaviť svoje pocity a myšlienky za predpokladu, že svojmu partnerovi dôverujú. Negatívom v živote so vzdušným znamením je fakt, že všetky 3 znamenia sú prchké a až príliš zhovorčivé, či ochotné podať pomocnú ruku aj ostatným. Vzdušné znamenie zverokruhu sa nezamýšľa nad tým, že prejavuje inej osobe viac sympatií, či pomoci, než by sa patrilo. Je to človek, ktorý chce každému pomôcť, poradiť, a práve tento fakt, môže u partnera vzdušného znamenia zverokruhu vyvolávať pocit obáv a žiarlivosti.

Aj vo vzťahoch a láske sa prejavuje analytická stránka osobnosti vzdušného znamenia. Blíženci sú viac premenlivý, než ostatné vzdušné znamenia. Blíženec je v láske flexibilný a chce byť vypočutý. Váhy sú radi ak majú po svojom boku niekoho, kto im pripomanie, aké sú dôležité. Chcú uznanie. Po väčšine sú diplomatické a vo vzťahu veľmi oddané a jemné. Vodnár túži aj v láske po vlastnom priestore, ktorý by ste mu nemali zabúdať doprijať. Vodnár je najviac uzatvorený v rozhovoroch a v prejavovaní emócií vo vzťahu, zo všetkých 3 znamení celého zverokruhu.

Ako sa delia elementy podľa západnej astrológie? Sibyla sa venuje nielen špecifikovaniu elementu vzduch a základných princípov jeho fungovania. V zozname nižšie sú uvedené znamenia zverokruhu, ktorým prináleží životný element. Viete, s akým elementom ste sa narodili vy, a ako správne pracovať s elementom, ktorý do veľkej miery zasahuje život, energiu a stabilitu 12tich znamení zverokruhu?


Ako vyrovnať Vzdušný element?

Aby bol tento element v rovnováhe je nutné naučiť sa s nim pracovať, aby vám do života prinášal radosť, a nie problémy, či starosti. Ak sa naučíte správne pracovať s vašim elementom je isté, že v živote pocítite enormné množstvo rovnováhy, a že váš život bude v tom správnom balanse. Existuje viacero možností, ktoré môžu vzdušné znamenia zverokruhu využiť na správne vyrovnanie energie, ktorá je niekedy orieškom aj pre samotné vzdušné znamenia, nielen pre ich partnerov. Vzduch je jednoznačne prvkom, ktorý napĺňa znamenia zverokruhu zvedavosťou, kreativitou a inšpiráciou.

Ak je vzduchu v našich životoch nedostatok je jasné, že sa 3 znamenia zverokruhu - Vodnár, Váhy i Blíženci cítia nepochopene, a sebavedomie týchto znamení upadá. Nedostatok vzduchu v astrologickom grafe znamení, znamená málo inšpirácie pre prácu i pre život. Môžete mať problém vidieť veci racionálne, či objektívne. Na druhej strane však môže byť vo vašom živote tiež prebytok vzduchu, ktorý tiež spôsobuje viacero problémov v živote vzdušných znamení ale aj tých znamení, ktorých astrologický graf hovorí o veľkom množstve planét v prvku vzduchu. Títo ľudia sa zas cítita spútaní pravidlami. Máte tendenciu riešiť životy ostatných viac, ako ten vlastný. Máte problém odpustiť sebe samému alebo iným. Každý prešľap v živote sa s vami nesie po celé roky a nedokážete jedonducho zabúdať. Našťastie však existujú cvičenia k tomu, aby ste vzduch vo vašom živote vyrovnali a naučili sa žiť so sojou dušou, a so svojim telom v dokonalej harmónií.

Ako teda správne vyrovnať energie prvku vzduchu? Vhodným spôsobom sú meditácie a dychové cvičenia na dennej báze. Učte sa pracovať s vašim dychom, ktorý vás nasmeruje na správne myšlienky. Denno denne sa učte správnej meditácii, ktorá je základom vášho vyrovnaného Ja. Ak máte deti, a chcete urobiť radosť nielen sebe, ale aj im, využite váš element pretvorený do sily prírody - choďte spoločne s deťmi púšťať šarkana. Užívajte si čerstvý vzduch, jeho vôňu, silu, energiu. Tešte sa z radosti detí, ktorých úsmev dokonale balansuje vašu energiu. Pre viaceré vzdušné znamenia je vhodnou možnosťou na zrovnanie životnej energie aj písanie denníka, ktorému prezradíte vaše trápenia a negatívne pocity. Kofeín by ste mali vo vašom živote obmädziť hlavne vtedy, ak je vaša energia vzduchu prebytočná. Nové zručnosti zas motivujú tých, ktorých astrologický graf naznačuje nedostatok vzduchu v živote - učte sa novým veciam vtedy, ak cítite smútok, či úpadok sebavedomia. Nahlas spievajte, a čítajte o tom, čo vás zaujíma. Niektoré vzdušné znamenia vyrovnajú svoju energiu dokonalým spojením so svojim elementom - napríklad skokom z padáku, jazdou na motorke, dívaním sa na obrovské vlny pri mory, ktoré spôsobil práve vietor. Možnosti na to, ako udržiavať vzduch v rovnováhe je mnoho, no základom vášho správneho fungovania sú meditácie a dychové cvičenia.

U každého z 3 znamení zverokruhu sa vzduch prejavuje inak. V nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme, ako vzuch pôsobí špecificky na jednotlivé vzdušné znamenia zverokruhu, a tiež na to, ako sa prejavuje láska a emócie o týchto 3 slnečných znamení.


Znamenie Zverokruhu Blíženci (21. Máj - 20 Jún)

Prvým vzdušným znamením v poradí, je znamenie zverokruhu Blíženci, ktorého ovláda vzduch. Blíženci sú znamením mužským. Zo všeobecného hľadiska je znamenie zverokruhu Blíženci považované za veľmi vnímavé znamenie, ktoré je prispôsobivé, pružné a optimistické. Na druhej strane má však aj negatívne vlastnosti, ktorým je väčšia žiarlivosť, a netrpezlivosť. Pre znamenie zverokruhu Blíženci je mimoriadne dôležité naučiť sa dokonale vyrovnávať element vzduch, a zabrániť tak negatívnyn vlastnostiam tohto znamenia ovládnuť život. Hlavne v prípade, ak sa pótýkate s veľkou žiarlivosťou alebo s nestálosťou vo vašich pocitoch. Je veľmi dôležité, aby sa Blíženci odosobnili od povrchnosti a tiež od sebaklamu. Blíženci sa vo svojom živote musia naučiť pracovať aj s financiami, aj k tomu vám dopomáhať znalosť toho, ako sa stotožniť so vzdušným elementom, a ako s ním pracovať.

Mužské znamenia, ku ktorým patrí aj Blíženec, majú tendenciu rozhodovať a určovať smer života ostatných. Blíženci sú pohyblivé znamenie zverokruhu, ku ktorým sa radí Strelec, Ryby, Panna, aj Blíženec. Vďaka pohyblivému prvku v živote má Blíženec bohatý vnútorný život, a je schopný prispôsobiť sa. Najjednoduchším spôsobom ako Blíženec vyrovná element vzduch vo svojom živote je zameranie sa na praktické veci, ktoré mu pomáhajú smerom k naplneniu jeho životnej cesty a životného cieľa. Je vhodné, aby sa Blíženec venoval fyzickej aktivite, ktorá podporuje nielen zdravie fyzického tela, ale aj psychiky blíženca.

Aj v láske a vo vzťahoch sa prejavuje premenlivá povaha vzdušného znamenia Blíženci, ktorá sa počas spoločného života neustále mení. Blíženec je znamením zverokruhu, ktoré je otvorené, a neustále chce diskutovať o problémoch, ale aj o riešenia vo vašom vzťahu. Blíženci chcú byť vypočutí, a milujú dlhé zmysluplné rozhovory so svojím partnerom, či s najbližšími. Najvyššiu kompatibilitu v láske dosahuje znamenie zverokruhu Blíženci, so vzdušným znamením vodnár, s ohnivým znamením Strelec a taktiež so znamením zverokruhu Lev, a s druhým blížencom. S týmito znameniami zverokruhu si rozumiete nielen v komunikácii, ale aj v spoločných názoroch na budúcnosť, a so strelcom si do veľkej miery dôverujete, a preto v tomto vzťahu netrápi žiarlivosť.

Najmenšiu kompatibilitu v láske pociťuje znamenie zverokruhu Blíženci s vodným znamením ryby, kde však môžete využiť komunikáciu pre prosperitu vášho vzťahu. Menšiu kompatibilitu dosahujete aj so znamením Kozorožec, škorpión a s vodným znamením zverokruhu rak. v týchto spojeniach v láske, v priateľských vzťahoch, či pri začínajúcich vzťahoch znamenia Blíženci s nekompatibilnymi znameniami zverokruhu, môže byť problémom nielen nedôvera a žiarlivosť, ale aj problémy v komunikácii a spoločných názoroch na budúcnosť, či najdôležitejšie životné témy.


Znamenie zverokruhu Váhy (23. September - 22. Október)

Vládnuci elementom znamenia zverokruhu Váhy, je vzduch, a ich vládnucou planétou je planéta lásky, krásy, potešenia a šťastia - planéta Venuša. Váhy patria k základným znameniam zverokruhu, a radia sa tak k znameniu Baran, Rak a Kozorožec. Tieto znamenia zverokruhu spája ambicióznosť, túžba po uplatnení, iniciatíva. Váhy sú šarmantné a magnetické znamenie zverokruhu, ktoré je spoločenské, no vyberavejšie, než Blíženci. Svoju spoločnosť si vyberajú a radi trávia čas s tými, ktorí su im najbližší. Rodina je pre Váhy nesmierne dôležitá, a opatrujú si ju po celý život. Váhy sú jediné vzdušné znamenie ovládané planétou krásy a lásky - Venušou, ktorá dodáva do života Váh rozkoš a radosť.

Váhy sa považujú za nesmierne diplomatické znamenie zverokruhu, ktoré pozná spoločenské hranice a poväčšine ich aj dodržiava. Nedostatok, ale aj prebytok energie vzduchu v ich živote môže spôsobovať výkyvy v tom, ako Váhy vidia svoju spoločenskú stránku. Prebytok vzduchu môže z Váh tiež urobiť introverta, ktorý sa plne zameriava iba na najbližších, od ktorých je niekedy až závislý. Aj tu sa ukazuje, ako veľmi dôležité je učenie o tom, ako vyrovnať vlastný, životný element. Váhy sa častokrát nevedia rozhodnúť, ak majú na výber viacero priaznivých možností. Dlho váhajú, pretože kalkulujú so všetkými možnosťami, ktoré by nasledovali po ich rozhodnutí. Váhy sa považujú za nerozhodné, no sú skôr prehnane analytické a opatrné vo svojich rozhodnutiach. Nie však kvôli sebe, ale kvôli tomu, ako by ich rozhodnutia ovplyvnili aj životy ľudí, na ktorých Váham záleží. Toto vzdušné znamenie zverokruhu je nadané, je kreatívne a mimoriadne pracovité.

V láske môžete od Váh očakávať veľkú lojalitu a oddanosť. Aj keď na začiatku musia váhy prekonať mnoho problémov vo svojich rozhodnutiach a obavách, neskôr sa z Váh stáva oddaný parter, ktorý vám po kúskoch odhaľuje celú svoju dušu a celé svoje srdce. Aj keď spočiatku je vášeň vo vzťahu omnoho silnejšia než neskôr nieje to spôsobené upadajúcim záujmom, no skôr inými prioritami, pretože postupom vzťahu predstavujete pre svojho partnera narodeného v znamení zverokruhu Váhy priateľa, partnera, životného spoločníka. U Váh je dôležité udržiavať oheň vášne, a preto sa k váham niektoré znamenia hodia viac, iné menej. Hodia sa k vám hlavne takí partneri, ktorí vyvažujú vašu energiu vzduchu.

Vysokú kompatibilitu v láske dosahujete so znamením Blíženci, a tiež so znamením Lev. Rozumiete si v komunikácií, v emóciách aj v dôvere. Váhy nedosahujú s nikým extrémne výnimočnú kompatibilitu, pretože sú považované za najkomplikovanejšie znamenie pre prejavenie pocitov a lásku. Sú skutočným orieškom. Musíte ich postupne spoznávať a nakoniec ich ani nemusíte dokonale poznať. Najnižšia kompatibilita v láske je podľa astrológie predpovedaná Váham so znamením Škorpión, Býk, a so znameniami Strelec a Ryby. Ryby sú však napríklad znamením, ktoré vo váš dokáže rozdúchať vášeň aj po rokoch spoločného života podobne, ako aj znamenie Rak. Pre lásku s váhami je dôležité neustále ich ubezpečovať o pravosti vašej lásky a o tom, ako dôležitý je pre vás partner narodený vo vzdušnom znamení zverorkuhu Váhy.


Znamenie zverokruhu Vodnár (20 Január - 18. Február)

Vodnár v prvom rade potrebuje viac priestoru, aj v ľúbostných vzťahoch. Element vzduch, ktorý Vodnárovi prináleží z nich robí vysoko intelektuálneho človeka, ktorý dokáže vhodne spracovávať svoju inteligenciu. Vodnár sa považuje za jedno z najinteligentnejších znamení z celého zverokruhu. Uvažuje racionálne a logicky. Je rezervovaný a uvoľnený. Niekedy je problémom Vodnára prejavenie svojich myšlienok a pocitov, pretože Vodnár sa nemôže zaviazať, pokým k svojmu partnerovi necíti úplnu oddanosť a dôveru. V láske tiež potrebuje nezávislosť, ktorú isté znamenia zverokruhu nie sú ochotné tolerovať. K pozitívnym vlastnostiam vzdušného Vodnára patrí jeho originálnosť a intuícia, ktorá dokáže Vodnára navigovať a určiť správne smerovanie, ak sa vodnár nevie rozhodnúť, ktorou cestou sa ďalej uberať. Na vašu intuíciu sa môžete za každých okolností spoľahnúť. Vodnár je znamenie zverokruhu, ktoré je často bezstarostné, a jeho nedostatkom je pocit osamelosti, ktorý je ťažko zaplniť. Niektorým partnerom Vodnára sa tiež nemusí páčiť jeho túžba po slobode, a po výstredných koníčkoch.

Vodnár je schopný logicky myslieť a usmerňovať životné rozhodnutia, ciele a cesty ostatných. Svoje nadanie môže uplatniť v technických prácach, môže sa venovať aj Prírode a prírodným vedám, ktoré uspokojujú zvedavosť posledného vzdušného znamenia zverokruhu v poradí. Zvedavý Vodnár je nezastaviteľný vtedy, ak sa zaujíma o veci, ktoré ho napĺňajú a bavia. Z jedálnička je nutné vyradenie takých potravín, ktoré vás zaťažujú a blokujú plné prejavenie pozitívnych vlastností vášho vzdušného prvku. Vodnár je dobrodružné, a zväčša aj romantické slnečné znamenie, ktoré je v láske trochu komplikované.

Silnú kompatibilitu v láske dosahuje znamenie Vodnár so znamením Blíženci, váhy, Strelec, i s ohnivým znamením zverokruhu Baran. Tieto 4 znamenia predstavujú pre Vodnára ideálneho partnera, ktorý dokážu pracovať s vašou energiou, vhodne ju dopĺňať a vyrovnávať. Práve z tohto dôvodu sa vo vzťahu s týmito 4 znameniami cíti Vodnár najlepšie, slobodne. Na druhej strane, nevhodnými partnermi pre dlhotrvajúci vzťah Vodnára sú slnečné znamenia Býk, Škorpión, a znamenie zverokruhu Lev. S týmito troma znameniami cíti Vodnár isté obmedzenia, neslobodu, či spútanie, čo nie je pre život Vodnára práve priaznivou správou.

Vďaka znalosti práce so vzdušným prvkom však dokážete váš vzdušný element správne spracovať a preto by tieto vzťahy nemuseli byť komplikované, ak sa o správne fungovanie tohto vzťahu budete úprimne snažiť. Ste neobyčajne učenlivý a citlivý človek a tiež pozitívne vlastnosti vášho znamenia musíte využiť vo svoj prospech - pre napredovanie v osobnom živote aj v partnerskom vzťahu. Pre krajšiu budúcnosť, lásku a pre hlboké prežívanie emócií každého vodnára. Povznášate sa nad všednosť života a vidíte aj tie najdrobnejšie pozitívne maličkosti života. Učte ostatných ako žiť, užívajte si romantiku a lásku, a takto dokonale využijete váš vzdušný prvok.

Vyskúšajte Tiež:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com