Element Voda - Zverokruh

Horoskopy aj Veštenie pre Znamenia Zverokruhu:


Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Znamenia Zverokruhu - Rak, Škorpión, Ryby

Živel Zem

Voda - živel neustáleho pohybu. Vodna prezentuje rieky, moria, jazerá, dážď či energiu potrebnú pre život, základ rastu a rozvoja. Pokoj, hĺbku, špecifikuje neutíchajúcu silu, ktorú nezničí žiaden iný živel. Vodu potrebuje pre život všetko živé, je to základ nášho bytia. Voda ukrýva tajomstvo vo svojich hĺbkach. Predstavuje silu zrodenia, ale aj koniec tohto bytia. Voda je elementom astrológie, ktorý doslova pracuje so životom a so smrťou. K vodným znameniam zverokruhu patria znamenia Škorpión, Ryby a druhé vodné znamenie zverokruhu v poradí - znamenie Rak. 3 znamenia slnečného zverokruhu majú isté charakteristické vlastnosti spoločné, no iné sú zas odlišné a delia sa na základe pevných charakteristických vlastností vášho znamenia. Spoločnou špecifikáciou pre vodné znamenia je ich tajomnosť a vnímavosť. Znamenia zverokruhu s vodným prvkom chápu ostatných, pretože ich citlivosť je veľmi vysoká. Každé vodné znamenie sa zaujíma o tajomno vo svojom okolí, o niečo vyššie, čo je nad hranicou nášho terajšieho chápania, či nášho sveta, ktorý obývame. Veľká emocionalita sa považuje niekedy až za slabú stránku Vodných znamení zverokruhu, ktorých dobrota môže byť často zneužívaná.

Prevaha vody v astrologickom grafe znamená veľké emócie, prehnanú citlivosť a niekedy flegmatický postoj k životu a problémom ostatných. Aj keď vodné znamenia dokonale vnímajú svoje vlastné problémy a obavy, s nedostatkom vody môžu cítiť nezáujem, ba až necitlivosť vo vzťahu k životu ostatných. Vodné znamenia zverokruhu sa považujú i za pasívne. Niektoré znamenia, hlavne tie, ktorých ovláda oheň, či vzduch, môžu vodné znamenia považovať za nudné, za znamenia bez potrebnej energie, či vášnivej životnej iskry. Nieje to však tak celkom pravda. Vodné slnečné znamenie zverokruhu poskytuje dostatok vášne tým, ktorým dôveruje, tým, ktorých miluje. Znamenia Rak, Škorpión a Ryby vyžadujú od svojho partnera, že im dokonale porozumie - že porozumie potrebám i pocitom a očakávajú rešpekt vo vzťahu a v komunikácii, ktorá je pre lásku s týmito znameniami dôležitá.

Intuitívne a emocionálne vodné znamenie sa mimoriadne ľahko prispôsobuje každej novej životnej situácii. Využíva naplno svoj potenciál, a aj negatívnym zmenám sa dokáže prispôsobiť s mimoriadnou odolnosťou. Sú to najprispôsobivejšie znamenia, ktoré očakávajú od života všetko a preto ich mnoho neprekvapí. Kalkulujú s každou možnosťou, s každou príležitosťou. Su pripravené prijať šance, využiť príležitosti, odolávať negatívnym vibráciám a vďaka silnej intuícii sa dokonca dokážete vyhýbať rizikám, ktoré by vás inak zasiahli. Vodné znamenia zverokruhu sú do istej miery aj mimoriadne temperamentné - záleží na množstve vody vo vašom grafe a tiež na vašom vládcovi a celkovom osobnom grafe, ktorý vám najlepšie vypočíta naša astrologička Sibyla. Každopádne, sa však potrebujete naučiť ako využiť element vody vo svoj prospech a ako správne s týmto elementom pracovať.

Zverokruh a 4 Elementy:


Láska Vodných Znamení Zverokruhu - Rak, Škorpión a Ryby

Veľmi často sa o vodných znamenia zverokruhu v Horoskopoch aj v charakteristikách píše, že sú prehnane emotívne. Možno ide iba o nedostatok času na vysporiadanie sa s minulosťou, alebo s negatívnymi minulými vibráciami v živote vodných znamení. Doprajte vodnému znameniu dostatok času na vstrebanie bolesti aj radosti a je jasné, že ich energia, či dvojakosť sa rýchlo dostane pod kontrolu ich samých. Následne záleží od hĺbky vzťahov na tom, do akej miery vám vodné znamenie dovolí preniknúť do poznania ich osobnosti.

Ak je k vodným znameniam zverokruhu život žičlivý, tieto znamenia sú súcitné a dokážu sa uplatniť v takých životných smeroch, kde je pomoc ostatným, súcit a lásky základom úspechu. Na druhej strane, mnoho rán zo strany života a mnoho ublížení, ktoré na vodné znamenia vplývajú, môžu z týchto slnečných znamení kreovať ľudí, ktorí sú odolní a niekedy až bezcitní. Áno, až taký extrémny rozdiel je badať u vodných znamení, ktorých život kreuje okolitý svet, spoločnosť, ale aj ich vlastná snaha o nápravu krivdy a schopnosť odpustenia. Každé znamenie zverokruhu je iné, aj každý človek je iný, no spoločné vlastnosti vodných slnečných znamení sú nepopierateľné.

Tí, ktorí majú záujem o získanie srdca vodného znamenia zverokruhu, by mali svoju pozornosť zamerať hlavne na úprimnosť a na prejavenie súcitu voči okolitému svetu. Vodné znamenia sú očarené, ak vidia človeka, ktorý sa zaujíma o všetko živé. Chcú po svojom boku chápavého partnera, ktorý je schopný hlbokých emócií a pocitov. Ich intuícia ich vedie správnou cestou a môžete sa spoľahnúť na to, že vodné slnečné znamenie zverokruhu nedokážete dlho klamať. Je to majster v odhaľovaní podvodov, majster v čítaní tváre a myšlienok. Dávajte si preto pozor na to, aby ste vášho partnera narodeného vo vodnom znamení nesklamali natoľko, že zraníte jeho budúcu dušu, rozvoj a narušíte budúcnosť ranami na srdci, ktoré spôsobí vaša zrada. O vaše vodné znamenie, o partnera Škoprióna, Ryby, alebo Raka sa musíte starať s najväčšou jemnosťou. Tak v ňom nájdete partnera oddaného, milujúceho, partnera na celý život.

Ako ovplyvňujú elementy znamenia zverokruhu? Nielen Vodný živel je v astrológii podstatný. Spoznajte živel každého z dvanástich znamení zverokruhu. Aké praktiky použiť na harmonizáciu vášho živlu, a ako Sibyla odporúča pracovať s vodným, ohnivým, vzdušným, či zemským elementom? Aké elementy teda astrológia rozdeľuje?


Ako vyrovnať element Voda u znamenia zverokruhu?

Pre vlastnú vnútornú harmóniu a dokonalé životné šťastie, či pochopenie bytia je nutné, aby každé znamenie s prebytkom vody v astrologickom grafe chápalo možnosti na to, ako správne pracovať s týmto elementom, a akým spôsobom vodu v živote harmonizovať. Vyrovnanie vodného elementu je základom šťastného vodného znamenia, a je to nutnosť, ktorú musí poznať každé vodné slnečné znamenie. Vodné znamenia zverokruhu sú schopné takej lásky, hlbokého precítenia takého silného, aké nedokáže preciťovať žiadne iné znamenie zverokruhu. Táto sila a hĺbka emócií, ktorú nikto nedokáže dokonale opätovať je pre niektorých jedincov s prebytkom či nedostatkom vody nesmierne mätúca. A práve z dôvodu prílišnej emotívnosti voči vzťahom, a prílišného nadšenia pri začínajúcej láske je nutné poznať prostriedky pre dokonalé vyrovnanie vodného prvku.

Astrologické znamenia Škorpión, Rak i Ryby majú síce niektoré vlastnosti spoločné, no vodou sú ovplyvnené do rôznej hĺbky, v rôznych smeroch. Vodný prvok je do istej miery prvok pocitov. Vnútornej intuície a hovorí o tom, ako sa cítime v našich životoch. Je to prvok pocitu, pýta sa nás, či je správne stáť, alebo napredovať s prúdom. Pomáha nám ku kreativite. Voda je elementom, ktorý pomáha dostať sa do rovnováhy medzi našimi emóciami a emóciami ostatných. Ak je v nerovnováhe, cítime zaťaženie z energie ostatných. Prijímame do svojho života negatívne energie od ostatných ľudí a nedokážeme ju vhodne spracovávať. Nedostatok i prebytok vody môže znamenať vyčerpanosť v emocionálnom svete a neschopnosť robenia racionálnych rozhodnutí.

Pre vyrovnanie vody a získanie harmonických energií, i získanie opätovnej objektivity a racionality môžeme robiť viacero vecí, ktoré vodu dostávajú do rovnováhy. Dôležitý je dostatok vody pre náš život a preto nesmieme zabúdať na pitný režim. Ľudia, ktorí majú nedostatok, i prebytok vody v astrologickom grafe by sa mali viac kúpať, mali by viac meditovať a to hlavne v prírode - v okolí riek i jazier. Strávte chvíle pokoja a kľudu vnímaním hudby prúdiacej vody. Voda je s nami prepojená veľmi silne a preto nesmieme ignorovať jej zvuk, chuť i vôňu. Prechádzka daždivým letným dňom nás nabije dostatkom energie pre mnoho ďalších dní. Čas strávený pri rieke, pri mori, či pri bazéne dobíja vodné znamenia zverokruhu silou i odolnosťou. Vodné znamenia sú kreatívne, a preto vám k vyrovnaniu vodného prvku dopomôže aj kreatívna činnosť, sledovanie filmu, čas strávený umením. Váš priestor pre denné meditácie by mal byť vyhradený iba vám. Meditačné cvičenia posilňujte zvukmi spájajúcimi sa s vodou, radí veštkyňa Sibyla na harmonizovanie vodného prvku vo vašom živote.


Znamenie Zverokruhu Rak (21. Jún - 22. Júl)

Znamenie zverokruhu Rak je v poradí prvé znamenie, ktoré je spojené s vodným živlom. Rak sa považuje za najsentimentálnejšie znamenie zverokruhu. Poznáte vo svojom okolí Raka? Tieto charakteristické vlastnosti, ktoré si teraz ozrejmíme istotne sedia aj na znamenie zverokurhu Rak, ktorého poznáte, pretože jeho vládcom je Mesiac a jeho elementom je práve dôležitý živel - voda. Rak je základným znamením zverokruhu a uzatvára tak prepojenie do štvorca na astrologickom grafe so znameniami Baran, Váhy a Kozorožec, ktoré sú tiež považované za Základné znamenia zverokruhu. Rakovi nechýba v živote cieľavedomosť, ktorá je jeho hnacím motorom pre činnosti, na ktoré sa plne sústredí. Istotne nieje prekvapením, keď Sibyla špecifikuje Raka ako komplikovanú bytosť s ktorým sú vzťahy niekedy komplikované. Rak silne túži po uplatnení a je vždy pripravený iniciovať činnosť k tomu, aby dosiahol veci, po ktorých túži. Veci začína aj dokončuje. Dáva si záležať na kvalite toho, čo robí a je rád, ak má vo svojom okolí človeka, ktorý mu pomáha s jeho vlastným životným sebarozvojom. Na svoje úspechy je hrdý a aj maličkosti ho činia šťastným.

Znamenie zverokruhu Rak potrebuje, aby bol jeho partner v kontakte s jeho potrebami a emóciami. Nechce celý život zápasiť s niekym, kto mu nerozumie. Ak sa nachádza vo vzťahu, ktorý je skôr zápasom ako potešením, postaví sa do obrannej pozície. Takýto vzťah je pre raka bolestivý. Ak mu na vás záleží, Rak urobí pre vás to prvé aj posledné. Ak mu nevyhovuje niečo, čo robíte, či hovoríte môžete sa pripraviť na apatické správanie k vašim potrebám a emóciám. Znamenie Zverokruhu Rak sa chce celý život cítiť čo najbezpečnejšie a vyhľadáva spôsoby, ako oplatiť dobré správanie ľuďom, ktorých na svojej životnej ceste stretne. Nemstí sa, no odmení vás za všetko dobré, čo preň urobíte. Takýto je vodný Rak, ktorý je dokonale spojený so svojim živlom. Nedostatok vody, alebo jeho nadbytok spôsobuje rakovi mnoho emocionálnych problémov a výkyvy nálad, ktoré nedokáže spracovávať. Pre Raka je nutné učiť sa pracovať s vodným elementom, a hlavne vtedy, ak sú vaše planéty osobného astrologického grafu, umiestnené vo vodnom živle vo vyššej frekvencii.

Znamenie zverokruhu Rak, ktorého voda je v balanse je dokonalým partnerom. Empatický, Rak je vždy pripravený pomôcť. Vo vzťahu je takýto rak Vášnivý a lojálny. Takýto je život raka, ak je voda v dobrej harmónií. Ak je v nerovnováhe cítite sa zradený, oklamaný, cítite sa utiahnutý do vašej vlastnej schránky a máte pocit, že vám svet nerozumie. Ak sa takto cítite je jasné, že vašu vodu musíte dostať pod želanú kontrolu. Vašim cieľom by mal byť vnútorný pocit spokojnosti so sebou samým a zo životom, ktorý si tvoríte. Veľmi silnú kompatibilitu v láske dosahuje znamenie zverokruhu Rak so znamením Býk, kde si rozumiete v každej životnej otázke. Váš vzťah vykazuje prvky dokonalosti. Ďalším vhodným partnerom pre raka je znamenie Kozorožec a tiež druhý Rak. Nevhodným partnerom pre spoločný život s Rakom je znamenie Strlec, a taktiež znamenie Blíženci. Aj život s Levom bude pre Raka aj pre Lev plný výziev, otázok a nenaplnených očakávaní, definuje Sibyla, ktorá opisuje základné pôsobenie vody na život Raka.


Znamenie Zverokruhu Škorpión (23. Október - 21. November)

Znamenie zverokruhu Škorpión je druhým vodným znamením zverokruhu v poradí. Je to ženské znamenie zverokruhu, ktorého ženská energia je výhodou hlavne pre mužov narodených v znamení zverokruhu Škorpión, ktorí vďaka ženskej energii dokážu lepšie chápať opačné pohlavie. Škorpiónovi vládne v tradičnej astrológií planéta Pluto, a v modernej astrológii je Škorpiónovým vládcom planéta Mars. Charakteristika znamenia Škorpión hovorí o tom, že Škorpión je slnečným znamneím, ktorého charakterizujem tajomnosť, ktorá je charakteristická pre znamenia zverokruhu narodené s vodným elementom. Škorpión sa pýši veľkou inteligenciou. Disciplína a nápaditosť robia zo škorpióna skvelého človeka, plného dobrých nápadov, a je jasné, že Škorpión dokáže usporiadať veci vo vlastnom života podľa svojich predstáv. Povaha škorpióna je intelektuálna a pre toto znamenie je tiež špecifická veľká fyzická sila.

Škorpióna charakterizuje vodný element. Kvôli vodnému elementu môžu ostatným znameniam zverokruhu pripadať vodní Škorpióni veľmi komplikovaní a zložití. Ak ich spoznáte do hĺbky, rýchlo však odhalíte ich emocionálnu povahu a ich pozitívne vlastnosti. Niektorým sa môže povaha Škorpióna javiť ako utiahnutá, plytká, alebo dokonca aj tienistá. Škorpión však dobre vie, ako si chrániť svoje srdce pred sklamaním, a preto sa nenáhli do vzťahov, ktoré sú nezmyselné, a ktoré mu môžu ublížiť. Škorpión je vodným znamením, ktoré je na prvý pohľad neprístupné, no popravde iba potrebuje spoznať toho, komu bude dôverovať. Preto sa mnohým môže spočiatku vzťahu zdať, že o vás Škorpión nejaví záujem, aj keď to tak v skutočnosti nieje.

Škorpión je znamenie zverokruhu, ktoré vám vždy ochotne a nezištne pomôže. Nenávidí klamstvo a povrchnosť a od ľudí, ktorí sú povrchní sa strání. Priateľov si drží blízko seba a snaží sa, aby boli vzťahy s priateľmi vždy úprimné a čestné. Škorpión je veľmi tvrdohlavé vodné znamenie zverokruhu, a niekedy zostáva fixovaný na svoje vlastné predstavy i presvedčenia. Znamenie zverokruhu Škorpión potrebuje po svojom boku stabilného partnera, s ktorým sa bude cítiť mocný i nezávislý. Najsilnešiu kompatibilitu lásky dosahuje Škorpión so znameniami Býk, Rak, Ryby a tiež so znamením Panna. Nevhodnými partnermi, pri kotrých bude potrebná väčšia práca na spoločnom vzťahu sú podľa astrológie pre škorpióna znamenia Blíženci, Lev, Vodnár a taktiež znamenie zverokruhu Vodnár. Tieto vzťahy vyžadujú viac práce a menej tvrdohlavosti zo strany škorpióna.


Znamenie Zverokruhu Ryby (19. Február - 20. Marec)

Vládcom znamenia Ryby je planéta Neptún, a Ryby sa taktiež ako aj ostatné dve vodné znamenia zverokruhu radí k ženským znameniam - teda k tým, ktoré vykazujú v živote hlavne ženskú energiu. Povaha Rýb je melancholická a niekedy sa vám ryby môžu zdať ako samotárske znamenie zverokruhu, aj vďaka tomu, že sú ryby prepojené s vodným elementom. Pozitívnymi vlastnosťami rýb je obrovská fantázia, ktorá je ich najsilnejšou zbraňou, no niekedy im berie silu v životnom napredovaní, pretože svet je pre ryby až príliš nehostínný. Ryby sú romantické znamenie zverokruhu. Sú trpezlivé a mimoriadne citlivé. Ich vnímavosť okolitého života, sveta, a tiež potrieb ostatných robí z Rýb jednoznačne toho najlepšieho partnera a spoločníka. Ryby sú znamením tvorivým, a pre viaceré ostatné znamenia zverokruhu sú tým najlepším priateľom. Kde inde nájsť dobrú radu a podporu v živote, ako od znamenia Ryby?

Vodné znamenie zverokruhu Ryby sa často podceňuje. Medzi negatívne vlastnosti tohto znamenia radíme aj istú pohodlnosť, ktorá vás môže brzdiť v osobnom napredovaní v akomkoľvek smere, ktorý chcete vo vašom živote zlepšiť. Veci pôjdu podľa vašich predstáv, no skôr pomalšie ako u iných znamení. Ryby sú vodné znamenie zverokruhu, ktoré vie veľmi šikovne používať svoje silné zbrane v prípade, ak chcú´upúťať pozornosť potencionálneho partnera. Niekdy, hlavne na začiatku vzťahu môžu byť ryby zmätené, pretože spočiatku nevedia presne po čom túžia, a čo od vzťahu v skutočnosti chcú. To, či ste vhodným, alebo nevhodným partnerom pre rybu sa častokrát dozvedáte neskôr, keď si Ryba prehodnotí každý detail vášho začínajúceho, rozvíjajúceho sa vzťahu. Z pohľadu vodného živlu sa Ryby považujú za najemocionálnejšie znamenie zverokruhu, sú tiež mimoriadne citlivé.

Živel vody spôsobuje u Rýb rýchlu zmenu nálady, ktorá môže byť pre viaceré znamenia zverokruhu odrádzajúca pri začínajúcom vzťahu. Je mimoriadne dôležité, aby Ryby počas života pracovali s premenlivosťou svojich nálad, a aby sa učili pracovať s negatívnym pôsobením vody z pohľadu astrológie. Znamenie zverokruhu Ryby sú vynikajúci milenci. Je nutné im však porozumieť a nezneužívať ich priateľskosť a dobré srdce. Z pohľadu kompatibility v láske si Ryby rozumejú so zemským znamením Býk, kde kompatibilita v láske, i vo vzťahu dosahuje takmer 90%. Ryby si v láske rozumejú aj so znamením Panna, Rak, so znamením Škorpión, Kozorožec a aj s ďalšími Rybami. Existuje teda mnoho vhodných partnerov pre Ryby, ktoré budú s týmito partnermi spokojní a môžu vo vzťahu prejaviť toľko lásky, koľko sa im žiadá. Nevhodným partnerom pre Ryby je jednoznačne Blíženec. Ak chcete posilňovať vzťahy s blížencom je nutné zamerať sa na zlepšenie komunikácie. So znamením Lev budú tiež vaše vzťahy zväčša ako na hojdačke.

Vyskúšajte Tiež:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com