Tarotová Karta Veľkňaz

Veľká Arkána - Tarot - 22 kariet

Malá Arkána - Tarot - 56 kariet

Mohlo by vás zaujímať: Pri výklade tarotu nás zaujíma nielen opis karty (v tomto prípade je to Tarotová karta Veľkňaz), ale aj jej pozícia počas výkladu Tarotovej Karty. Pozície môžu byť dve - Tarotová Karta je buď PRIAMA, alebo OBRÁTENÁ (otočená hore nohami). Výklad Tarotu i Karta Dňa sa mení v závislosti od polohy i usporiadania vyloženej tarotovej karty. Spoznajte význam Tarotových Kariet (nielen karty Veľkňaz) v oboch pozíciach - naučte sa čítať tarot a učte sa porozumieť tomu, čo vám hovorí vaša Tarotová karta Dňa.

Tarotová Karta Veľkňaz - Význam, Karta Dňa, Veštba

Karta Veľkej Arkány číslo 5

Kľúčové slová Priamej Tarotovej Karty Veľkňaz - radca, spriaznená duša, dobrá rada, duchovná múdrosť, tradícia, presvedčenie, tradičné hodnoty

Kľučové slová pre Obrátenú Tarotovú Kartu Veľkňaz - vzbura, osobné presvedčenie, sloboda, spochybňovanie, zlá rada, fanatizmus

Aká je vaša osobná Tarotová Karta Dňa?

Vyberte si vašu Tarotovú kartu dňa . Je vašou kartou Veľkňaz? Spoznajte vašu osobnú Tarotovú veštbu na dnešný deň. Tarotová Karta Dňa vám predpovedá blízku budúcnosť.

Zaujímajú vás ďalšie Tarotové Karty?

Význam Tarotovej Karty Veľkňaz

Tarotová karta Veľkňaz je kartou veľkej arkány, ktorá je v poradí piatou kartou v tarotovom balíku. V astrológii sa karty veľkej arkány spájajú so znameniami zverokruhu, pretože vlastnosti a energia karty je pridružená slnečným znameniam. Karta Veľkňaz, ktorá sa v anglickom jazyku označuje slovom The Hierophant je kartou dobrej, ale aj zlej rady, i kartou slobody. Karta sa môže v tarotovom čítaní objaviť vo vzpriamenej aj obrátenej pozícii. V každej z týchto pozícii predstavuje iné, špecifické posolstvo, vraví Veštkyňa Sibyla. Zverokruh priraďuje tarotovú kartu Veľkňaz Znameniu Zverokruhu Býk. Býkovi je blízka planéta Venuša, ktorá predstavuje, krásu a lásku. Karta Veľkňaz predstavuje hľadanie i objavenie svojej zhovievavej stránky osobnosti. Znamenie zverokruhu Býk a piata karta veľkej arkány - Veľkňaz majú mnoho vlastnosti spoločných. V skratke však možno povedať, že karta Veľkňaz i znamenie zverokruhu Býk predstavujú tradíciu, spiritualitu, dôveryhodnosť i stabilitu.

Veľkňaz, 5. karta veľkej arkány je v Numerológii spojená s číslicou 5. Z pohľadu vládnucich elementov je Veľkňaz kartou, ktorá sa vo viacerých oblastiach stotožňuje so Zemským Elementom, ktorý zároveň vládne i znameniu Býk. Numerologické číslo 5 je symbolom hľadania dobrodružstva a životnej cesty. Karta Veľkňaz nepredstavuje rutinu, skôr sa snaží prejaviť životnú energiu prostredníctvom aktívnej cesty k úspechu. Takúto energiu predstavuje v numerológii i číslo 5. Vraví nám, aby sme žili naplno, aby sme viac spoznávali, cestovali, a aby sme boli verný tradičným hodnotám a činnostiam, ktoré nás uspokojujú. Veľkňaz, ako karta dňa, ale i všetky karty veľkej arkány teda úzko súvisia s Astrológiou i Znameniami Zverokruhu, elementami a tiež s Numerológiou, dodáva Sibyla.

Karta Veľkňaz v čítaní karty dňa, alebo v rozsiahlejšom tarotovom čítaní sa sústreďuje nielen na budúcnosť, ale i prítomnosť a minulosť. Ak je karta Veľkňaz súčasťou vašej osobnej tarotovej veštby v akejkoľvek pozícii (vzpriamenej aj obrátenej) je isté, že k vám nesie posolstvo o tom kým ste, kým ste v minulosti boli i o tom, kam smerujete. Vo veštbe hovorí o minulosti jednotlivca a spomína nádeje a vieru, ktorú sme v minulosti zanechali, alebo s ktorou stále pracujeme. Hovorí o tom, aká činnosť vedela uzdraviť našu dušu a učí nás, akým spôsobom sme pracovali na úspechu. Karta Veľkňaz pri pohľade do minulosti radí, aby sme sa zamerali na dôležité, tradičné hodnoty, ktoré nám aj v minulých časoch pomáhali napredovať. Zamerajme sa na učenie, skutočné hodnoty i na využitie šancí, ktoré sa nám núkajú...

Piata karta Veľkej Arkány ovplyvňuje Zverokruh. Hovorí i o súčasnosti a o tom, aké plány dosahujeme v tomto okamihu. V priamej pozícii hovorí karta o využití príležitosti. Hovorí o múdrej, i dobrej rade, ktorej sa nám teraz dostane. Ak sa chceme niečo dozvedieť, musíme byť aktívny a pýtať sa - aj o tom hovorí karta veľkej arkány - Veľkňaz. V otočenej pozícii Veľkňaz naznačuje neschopnosť vidieť skutočnosť a upozorňuje nás aj na to, že náš talent nevyužívame tak, ako by sme mohli. Keď sa však karty tarotu využívajú na tarotovú veštbu, väčšinu ľudí zaujíma práve predpove´d budúcnosti. O budúcnosti hovorí karta veľmi detailne a opäť je podstatné nielen to, že sa vám samotná karta objaví v čítaní. Podstatné je i jej umiestnenie medzi ďalšími kartami, ale aj pozícia karty Veľkňaz. V nasledujúcich riadkoch si povieme viac o tom, čo karta znamená pre budúcnosť v obrátenej, ale aj vo vzpriamenej pozícii v tarotovom čítaní.

Tarotová Karta Veľkňaz - Priama Tarotová Karta

Čo znamená, ak sa karta veľkej arkány Veľkňaz objaví v mojom tarotovom čítaní v priamom postavení? Či už je karta Veľkňaz objavená v osobnom tarotovom čítaní, ako karta dňa, či ako veštba pre vzdialenejšiu budúcnosť je istné, že nám túži odhaliť výsledky nášho duchovného usilia. Je to karta, ktorá hovorí o viere, o tradíciách i o cestách práve v tejto pozícii. Karta Veľkňaz silne súvisí hlavne s vašou minulosťou. Bod, kde sa v prítomnosti, teraz nachádzate, sú totiž výsledkom minulej cesty, činnosti, ktorú ste v minulosti robili pre váš život. Teraz je dôležité pochopiť to, ako minulosť zasiahla do vášho života. Je tiež nevyhnutné zamerať sa na prítomnosť i na to, ako vaše terajšie zmýšľanie, i vaše aktivity zasiahnú do budúcnosti. Karta Veľkňaz môže v istom prípade naznačovať aj veci, ktoré neboli ešte odhalené, tie, ktoré na nás čakajú.

Vzpriamená tarotová karta Veľkňaz súvisí teda nielen s tým, kde sa nachádzame, no aj s tým, kam smerujeme. Veľkňaz rozumie láske iným spôsobom, než napríklad iné karty veľkej arkány. Lásku vidí ako najdôležitejšiu súčasť existencie na zemi a verí v skutočnú lásku. Vo veštbe predpokladá, že spoznáte niekoho, kto vám poskytné vynikajúcu radu. Tarotová karta Veľkňaz očakáva radu, ktorá súvisí s vašimi duchovnými hodnotami i presvedčeniami. Je k vám na ceste niekto, kto sa postará o vaše lepšie duchovné nastavenie a kto vám poradí, ako sa zorientovať v nekončiacom kolotoči emócií, povinností a problémov. Hovorí sa, že dobrá rada je nad zlato, preto si vážte rady toho, kto vás správne nasmeruje.

V emóciách teda musíme veriť vibráciam lásky, ktoré sú okolo. Karta Veľkňaz pripomína, že každý človek je súčasťou nášho života z istého dôvodu. Tak ako teraz, i v minulosti. Vzpriamený Veľkňaz však hovorí i o kariére a vo veštbe definuje i to, kam sa kariérne uberáme. V tarotovom čítaní priamy Veľkňaz poukazuje na potrebu učiť sa a kariérne napredovať. Je vhodné, aby sme sa viac spájali s ostatnými a učili sa od tých, ktorí majú viac skúsenosti. Je vhodné počúvať rady tých, ktorí majú viac skúseností, ktorí sú rozhľadenejší vo práci, než sme my. Nebojme sa žiadať o pomoc, alebo o radu. Práve karta Veľkňaz vraví o tom, aké je dôležité počúvať rady a byť ochotný prijať pomoc v pravý čas. Viac však meditujme, ponorme sa do vlastného vnútra, ktoré nám je najskúsenejším mentorom, vraví piata tarotová karta Veľkňaz.

Veľkňaz súvisí i s energiou a so zdravím každého, koho je táto karta súčasťou tarotovej veštby. Piata karta z tarotového balíka nás obracia na vieru, a tak sme ochotný skúmať i alternatívne liečebné techniky. V zdraví vám však neprináša konkrétnu radu v tom, ako riešiť istý zdravotný problém... Radí však, aby boli naše oči otvorené, a aby sme boli prístupný i novým liečebným metódam. Pozor však - dôverujme iba takým postupom, ktoré sú overené, bezpečné, preskúmané. Veľkňaz je karta, ktorá hovorí i o fyzickom, nielen o duševnom raste. Prijímajme signály nášho tela, ktoré nám ukazujú na zdravotný problém, alebo na správne liečebné postupy, radí Sibyla a priamy Veľkňaz.

Tarotová Karta Veľkňaz - Obrátená Tarotová Karta

I otočená tarotová karta Veľkňaz má svoj špecifický význam v osobnom tarotovom čítaní. V najlepšej podobe nám karta Veľkňaz v otočenom význame chce pripomenúť, že sme svojim vlastným učiteľom. Múdrosť, ktorú v živote potrebujeme a hľadáme pochádza od nás samých, no mali by sme nechať ostatných, nech do istej miery vedú i ovplyvňujú náš život. Nieje vhodné okamžite odmietať všetky rady, ktoré k nám smerujú. Lepšie je rady si vypočuť, premyslieť, prehodnotiť... Musíme však nasledovať vlastnú cestu. Nesmieme sa nechať deprimovať úspechom, alebo neúspechom ostatných. Život každého je vlastná, špecifická cesta. Pravidlá, ktoré platia v živote iných nemusia platiť v tom vašom. Na váš život sa dívajte ako na dar, a ako na možnosť, radí otočená karta Veľkňaz v tarotovom čítaní.

Vlastná životná cesta, ktorú si prejdete iba vy sám môže byť spočiatku desivá. Postupne si však uvedomujete, že sa môžete dostatočne spoliehať na vlastný vnútorný hlas, ktorý vás vždy navedie správnou cestou. Práve tento fakt vám v osobnom čítaní tarotu pripomína piata karta veľkej arkány, ktorá je aj v obrátenej pozícii symbolom toho, že je čas naučiť sa dôverovať vo vlastné sily, i vo vlastné znalosti. Veľkňaz pripomína, že vaša vnútroná sila je veľká. Teraz vidíte i nové spôsoby a možnosti nazerania na svet. Vaše myšlienky vás učia i tomu, čo je pravda, a čo je blud. Vnútorný hlas nám dokáže povedať mnoho, ak mu správne načúvame, vraví karta Veľkňaz.

Veľkňaz v otočenej pozícii nám našepkáva, že nastal čas na to, aby sme preskúmali, či robime veci správne. Obrátený Veľkňaz naznačuje, že nadišiel čas na porušenie pravidiel. Rutina sa nemusí vo vašom živote neustále opakovať. Ak vás skľučuje uvedomte si, že práve vy môžete urobiť viac pre to, aby ste neupadali do nudy alebo nebodaj do depresií. Je čas zmeniť zabehnuté štruktúry, pevné pravidlá... Podstatné je to, aby sme sa teraz zamysleli nad pocitmi, ktoré sú v našom živote problematické (vina, hanba, strach). Učme sa zvládať všetky pocity, ktoré nám spôsobujú uzkosť, pretože učenie sa práce s touto energiou je teraz pre našu prítomnosť i budúcnosť najpodstatnejšie, dodáva otočený Veľkňaz.

Obrátený Veľkňaz môže byť v tarotovom čítaní symbolom toho, že nemusíme za každých okolností dodržiavať iba tradičné presvedčenia alebo postupy. Skúmanie rôznych smerov, duchovných ciest, i náboženských presvedčení je dôležité pre všeobecný rozhľad i pre nás samých. Nesústreďme sa iba na jednu cestu, jednu životnú možnosť. Skúmajme širokú škálu možností, ktoré nám svet, i život ponúka. Spojme sa s pestrosťou sveta a nechajme našu myseľ objavovať i dosiaľ nepoznané zákutia prírody i vlastnej duše, radí vaša osobná tarotová karta Veľkňaz v otočenej pozícii.

Tarotová Karta Dňa - Veľkňaz

Karta Dňa Veľkňaz sa môže v online tarotovom čítaní objaviť v oboch pozíciách - ako vzpriamená tarotová karta i obrátená. V každej pozícii znamená pre dnešnú veštbu rozdielne posolstvo. Karta Dňa, ktorú vám ponúkame online je spôsob veštby pre krátke časové obdobie, ktoré vám vie presne predpovedať to, čo vás čaká počas dňa v ktorom ste si kartu vytiahli. Ak sa karta Veľkňaz objaví v tarotovom čítaní ako Tarotová Karta Dňa je jasné, že sa dnešný deň spája s radou, s duchovným presvedčením, s tradičnými postupmi i hodnotami, no hlavne s učením a vnímaním vlastného i širšieho presvedčenia. Karta je symbolom tradičných hodnôt.

Priama Karta Dňa Veľkňaz je o budovaní silného sebavedomia, ktoré je podstatné, pre každú olbasť vášho života. Čakajú vás dobré správy, i tradičné oslavy. Možno budete práve dnes informovaný o blížiacej sa oslave - o svadbe, krstinách a podobne, pretože karta dňa Veľkňaz hovorí o tradíciách, ktoré súvisia i s náboženstvom, hodnotami a presvedčením. Buďte teda pripravený, že v najbližšej dobe na vás čaká spoločenská udalosť, ktorá vám prinesie radosť a môžete sa konečne v pokoji stretnúť s priateľmi. Priamy Veľkňaz tiež hovorí o láskavosti a o rade, ktorú vám dnes poskytne staršia osoba - mentor, či taký človek, ktorý má o problematike, o ktorú sa zaujímate, viac informácií i vedomostí, než vy. Viac skúmate vlastnú dušu, ale i vaše vlastné možnosti. Karta Veľkňaz je i o učení a o získavaní nových vedomostí. Popoludnie by ste preto mali tráviť vzdelávaním, čítaním, alebo pozeraním dokumentu, aby ste načerpali nové, široké spektrum informácií do vášho života. Vaša myseľ je dnes aktívna, a preto ju potešte novými informáciami, radí karta Veľkňaz.

Otočená karta dňa Veľkňaz vo svojom najpriaznivejšom význame pripomína v osobnej veštbe, že ste svojim vlastným poradcom i učiteľom. Radí vám, aby ste sa dnes zamerali na získavanie nových informácií, ktoré sú dnes pre vás nevyhnutné. Z negatívneho hľadiska môžete dnes cítiť úpadok sebavedomia, a dávajte si tiež veľký pozor na zlú radu, ktorá je na ceste k vám. Otočený Veľkňaz tiež radí, aby ste boli opatrnejší voči falošným ľuďom vo vašom okolí, ktorí sa dnes všemožne snažia získať výhody iba pre svoj vlastný svet, i na úkor ukradnutia vašej energie, financií, ale aj lásky. Buďte teda obozretný na každom kroku, a neprijímajte falošné rady. Nedovoľte ľuďom, aby destabilizovali vaše pracovné, emočné, a vzťahové postavenie. Snažte sa dnes počúvať svoje vlastné myšlienky. Dobrú radu neodmietnite, vyhýbajte sa falošným ľuďom a vzdelávajte sa v každej oblasti, radí obrátená karta Veľkňaz, ktorá je vyobrazená ako osobná karta Dňa.

Vaša Tarotová Karta Dňa je pre vás pripravená každý deň. Súčasťou Dnešnej Veštby od Sibyly je však aj Horoskop na Dnes ktorý prepovedá vašu budúcnosť zadarmo.

Zaujímajú vás ďalšie Tarotové Karty?

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com