Tarotová Karta Voz

Veľká Arkána - Tarot - 22 kariet

Malá Arkána - Tarot - 56 kariet

Mohlo by vás zaujímať: Pri výklade tarotu nás zaujíma nielen opis karty (v tomto prípade je to Tarotová karta Voz), ale aj jej pozícia počas výkladu Tarotovej Karty. Pozície môžu byť dve - Tarotová Karta je buď PRIAMA, alebo OBRÁTENÁ (otočená hore nohami). Výklad Tarotu i Karta Dňa sa mení v závislosti od polohy i usporiadania vyloženej tarotovej karty. Spoznajte význam Tarotových Kariet (nielen karty Voz) v oboch pozíciach - naučte sa čítať tarot a učte sa porozumieť tomu, čo vám hovorí vaša Tarotová karta Dňa.

Tarotová Karta Voz - Význam, Karta Dňa, Veštba

Karta Veľkej Arkány číslo 7

Kľúčové slová Priamej Tarotovej Karty Voz - víťazstvo, úspech, skok vpred, sila vôle, odhodlanie, akcia, sústredenie

Kľučové slová pre Obrátenú Tarotovú Kartu Voz - nedostatok sebakontroly, prekážky, odpor, sebadisciplína, pomsta, vzdor

Aká je vaša osobná Tarotová Karta Dňa?

Vyberte si vašu Tarotovú kartu dňa . Je vašou kartou Voz? Spoznajte vašu osobnú Tarotovú veštbu na dnešný deň. Tarotová Karta Dňa vám predpovedá blízku budúcnosť.

Zaujímajú vás ďalšie Tarotové Karty?

Význam Tarotovej Karty Voz

Tarotová karta Voz je kartou veľkej arkány, ktorá je v poradí siedmou kartou v tarotovom balíku. Karty veľkej arkány sa v astrológii spájajú so znameniami zverokruhu. Vlastnosti a energia karty Voz je pridružená konkrétnemu znameniu zverokruhu - Rak. Karta Voz, ktorá sa v anglickom jazyku označuje slovom The Chariot úspechu a víťazstva. Karta Voz sa môže v osobnom tarotovom čítaní vyobraziť vo vzpriamenej aj obrátenej pozícii. V každej z týchto pozícii prináša rôzne, špecifické posolstvo, vraví veštkyňa Sibyla. Zverokruh a astrológia priraďuje tarotovú kartu Voz Znameniu Zverokruhu Rak. Ako kardinálne znamenie zverokruhu sa Rak spája s novými začiatkami. Je to Znamenie Zverokruhu, ktorým sa začína letné obdobie a tak je aj karta Voz znakom niečoho nového, čo pred nami stojí, čo prichádza. Karta Voz hovorí o vytrvalosti a o správnom sústredení energie na veci, ktoré chceme uchopiť. Voz je tarotovou kartou v astrológii a u Zverokruhu spájanou s Vodným Elementom tak, ako je s týmto elementom prepojené i znamenie Rak a ďalšie dve znamenia z Celého Zverokruhu - Škorpión a Ryby.

Voz je siedmou kartou veľkej arkány. Siedma karta v poradí z balíku tarotových kariet reprezentuje nielen posun v živote, ale i pocit bezpečia a celistvosť. Siedma karta v poradí - Tarotová karta Voz je tak, ako aj ostatné tarotové karty veľkej arkány úzko prepojená s numerológiou. Numerológia pripisuje karte Voz číslo 7. Aký význam má toto číslo z pohľadu numerológie? Sedmička je symbolom múdrosti a informácií. Je to číslo, ktoré predstavuje energiu, ktorá sa nezastaví, kým nenájde vytúžený cieľ. Sedem sa spája i s kladením otázok, so skúmaním a s vyhodnocovaním informácií, ktoré sa stotožňujú s hľadaním seba samého, s liečením vlastnej duše i s uspokojením mysle túžiacej po získavaní vedomostí... V astrológii definujeme kartu Voz ako energiu, ktorá postupuje vpred vďaka vysoko vyvinutej intuícii. Je to karta, ktorú podľa astrológie najviac stotožníme s energiou vládnucej planéty raka - s Mesiacom.

Tarotové karty však nedefinujú iba predpoveď pre nadchádzajúcu budúcnosť. Pracujú i s minulosťou, a s jej vplyvom na náš život. Samozrejme, pri veštbe sa tarotové karty sústreďujú hlavne na budúcnosť, no hovoria i o tom, čo nás k tejto budúcnosti dovedie. Karta Voz sa v tarotovom čítaní objavuje v rôznych kombináciách a tak môže znamenať aj rôzne proroctvo. Teraz sa však pozrieme práve na kartu Voz, ktorá sa v osobnej tarotovej veštbe môže objaviť v dvoch pozíciách - vo vzpriamenej, alebo obrátenej. V každej pozícii predstavuje iný význam. Vo všeobecnosti je však karta Voz kartou protikladu, kartou, ktorá stotožňuje ženskosť, materstvo a ukazuje správny smer k vyšším vedomostiam.

Ako teda súvisí siedma karta veľkej arkány s Minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou? Voz hovorí, že v minulosti bola tvrdá práca nástrojom, ktorým sme dosiahli dôveru a zapadli sme do správneho prúdu života. Naša minulá cesta by nemala byť spochybňovaná, pretože nás priviedla tam, kde teraz sme, a teraz je to štartovná pozícia pre každého, kto chce dosiahnúť ešte viac. Karta Voz v prítomnosti znamená našu schopnosť rýchlo sa zbaviť prekážok a ísť správnym smerom. Môže poukazovať na naše problémy s egom, ktoré nás brzdí pred väčším životným úspechom. Karta Voz má však aj hlboký význam pre nadchádzajúcu budúcnosť. Znamená povzbudenie seba samého. Karta Voz predpovedá nárast sily, energie aj sebavedomia. Dáva slobodu, krídla na to, aby sme si užívali všetko, aj maličkosti v živote, dodáva tarotová karta Voz a veštkyňa Sibyla.

Tarotová Karta Voz - Priama Tarotová Karta

Karta voz sa v tarotovom čítaní častokrát označuje ako karta protikladov. Siedma karta z veľkej arkány vo vzpriamenej pozícii je široko spojená s poznaním a vnímaním. Voz je karta hodnôt a konania podľa dobrého presvedčenia. Vo vzpriamenom postavení je karta Voz pripravená poskytnúť vám dostatok povzbudenia. Smeruje vašu vnútronú silu i odhodlanie smerom, ktorý vám pomáha osobnostne rásť. Karta je prepojená s disciplínou v osobnom živote, ale i v kariérnom smere. Znamená nádej. Ak sa Voz objaví v osobnom tarotovom čítaní je jasné, že prichádza čas nádeje, pretože karta Voz znamená prospech a správny kurz. Môže však znamenať aj určité výzvy.

Vzpriamené tarotové karty zvyčajne prinášajú priaznivú predpoveď vo veštbe. Karta Voz hovorí o nádeji. Výzvy ktoré vás čakajú, ktoré predpovedá práve karta Voz, otestujú vašu energiu i silu, no testujú hlavne to, či ste práve na správnej životnej ceste. Váš osud vám ponúkol kartu Voz, pretože má pre vás istotne špecifické posolstvo. Karta je pozvaním pre každého k tomu, aby sme využili svoju silu na prekonanie prekážok. Je to karta, ktorá nám presne povie, čo stojí na našej ceste za úspechom a aké prekážky ešte musíme prekonať, aby sme naplnili naše životné poslanie i vlastné ciele. Ak sa teda pýtate, či máte dostatok sily na to, aby ste dokončili niečo začaté a správne nasmerovali svoju cestu, karta Voz predstavuje povzbudenie a hovorí, že budete úspešný. Je však nutné zamerať sa na vaše schopnosti, a správne sústrediť energiu.

Tarotové Karty pri veštbe ozrejmujú mnoho, aj pri Týždennej Tarotovej Veštbe. Sústredia sa na lásku, emócie, na kariérny i finančný status, a hovoria tiež o zdraví. Pozrime sa na to, čo karta znamená pre rôzne oblasti života, ak sa v čítaní tarotu objaví v priamom postavení. Pre emócie je karta Voz signálom toho, že veci ohľadom partnerského, či milostného života sa teraz nevyvíjajú práve podľa vašich predstáv. Veci môžu ísť pomalšie a vy sa pýtate, či máte dostatok trpezlivosti na túto cestu. Nezúfajte. Veci vo vašom vzťahu pokročia tým správnym smerom, vraví karta Voz. Ak sa rozhodujete vy, či veci vo vzťahu, alebo u známosti posunúť na hlbšiu úroveň pozor na vynucovanie lásky. Nechajte veci plynúť, a stanovte si s partnerom hranice i spôsob naplnenia vašich potrieb, radí karta Voz. Nezadaným hovorí karta Voz, aby si vychutnávali svoj voľný čas, pretože v dohľadnej dobe stretnú niekoho, kto vás zaujme. Kalkulačka Kompatibility Lásky vám povie zdarma viac o vašom partnerskom vzťahu.

Priama Tarotová karta Voz je kartou ambícii i motivácie. Pre vašu kariéru je teraz dôležitá sebakontrola. Vaše starosti odhoďte stranov a zamerajte sa na cestu za takou prácou, po ktorej ste vždy túžili. Priamy Voz hovorí o tom, že nastal čas na zmenu a na vašu aktivitu pre lepšiu budúcnosť. Prekážky, ktoré sa vám teraz zdali ťažké, neprekonateľné sa začnú zdať jednoduchšími. Aj o vašom zdraví hovorí priamy Voz. Prináša hlavné posolstvo v tom, že nastal skvelý čas na cvičenie a vytvorenie si rutiny v zdravej životospráve. Dôležitý je tiež pravidelný pitný režim. Je možné, že máte pred sebou dlhú cestu k zotaveniu z predchádzajúceho, alebo pretrvávajúceho ochorenia, no Voz prináša energiu a motiváciu. Priamo postavená karta Voz predstavuje cestu, ktorá nebude bez prekážok, no nasmeruje vás istotne k veľkým veciam, dodáva Sibyla a Voz v priamom postavení.

Tarotová Karta Voz - Obrátená Tarotová Karta

Prevrátená karta Voz hovorí o posolstve, ktoré nieje priveľmi pozitívne v porovnaní so vzpriamenou kartou tarotu. V prvom význame otočený Voz hovorí, že nám chýba ten správny smer. Je nutné prevziať kontrolu nad viacerými vecami v živote. Možno aj nad takými, o ktoré sme sa doposiaľ priveľmi nezaujímali. Osud sa teraz zaujíma o náš život a preto musíme objavovať vnútronú silu, ktorá nám dodá odhodlanie. Vo svojom vlastnom živote teraz nesmieme byť pasívnym pasažierom. Je nevyhnutné zaujímať sa i o také veci, ktoré doteraz zabezpečoval pre náš život niekto iný. Je nevyhnutné zbaviť sa pút, ktoré nám zabraňujú v roztiahnutí krídel a v posune života tým správnym smerom, hovorí obrátená karta Voz. Teraz nastal čas podniknúť kroky pre správne korigovanie vlastného osudu a budúcnosti.

Prevrátená karta Voz predpovedá, že je ten správny čas položiť si otázku v tom, či vieme, kam náš život smeruje. Stanovte si hranice, ktoré sú pre vás priateľné a držte sa ich. Isté okolnosti vášho života, i status v ktorom sa práve nachádzate, vás môže viesť k negatívnym pocitom frustrácie i straty životnej energie. Preto je podstatné mať každú súčastnú situáciu pevne pod kontrolou. Rozhodujte sa posľa seba a ujasnite si veci hlavne ohľadom emócií. V kontexte vášho duchovna znamená karta Voz v otočenom postavení, že ste pripravený na vlastnú duchovnú cestu. Vráťte sa na chvíľu myšlienkami do minulosti a zhodnoťte najdôležitejšie minulé kroky, ktoré predchádzali tomu, kde sa teraz nachádzate. Čerpajte z minulosti všetko pozitívne a zamerajte svoju pozornosť i na také veci, ktoré vás mnoho naučili. Prevrátená karta Voz je kartou hlbokého poznania, obohacuje náš duchovný svet a hovorí nám, aby sme nielen dúfali, ale aj aktívne zasahovali do vlastného osudu.

V milostnom čítaní je otočená karta Voz predzvesťou toho, že veci vo vašom milostnom živote sa teraz zastabilizujú, spomalia. Nič okolo emócií v rodine, partnerstve, či v začínajúcich vzťahoch nepostupuje rýchlo. Pre vzťahy je teraz podstatná trpezlivosť. Môžete si byť istý, že veci neskôr pokročia novým smerom, otočený Voz však hovorí, aby sme sa teraz sústredili hlavne na seba samého. Sústreďme sa na radosť z voľných chvíľ a nenáhlime sa do rozhodnutí o vzťahu, ktoré môžu byť konečné. Niektoré rozhodnutia si vyžadujú väčšiu dávku trpezlivosti, viac času. Práve tento fakt nám pripomína prevrátená karta Voz v osobnom tarotovom čítaní.

Ak sa obrátený Voz objaví v tarotovom čítaní, v kontexte kariéry je vhodné uvedomiť si, že ani otočený význam karty neuberá na motivácii a na ambíciách, ktoré sú prítomné vo vzpriamenej karte. Ani teraz vám teda nechýba energia k dôležitým rozhodnutiam, či k dokončeniu rozbehnutých projektov. Karta Voz vás však upozorňuje, aby ste boli kultivovanejší pri komunikácii s kolegami, alebo s nadriadenými. Vaše ciele zaručene dosiahnete, aj keď to môže trvať dlhšie. S finančnými plánmi a rozhodnutiami sa neponáhľajte, každú investíciu si starostlivo premyslite. Obrátená karta Voz má teda jednu radu spoločnú - hovorí aby sme spomalili, aby sme boli trpezlivejší a rozmýšľali pred tým, ako urobíme nemenné rozhodnutie. Platí to vo všetkych oblastiach života - vo vzťahoch, kariére, platí to i pre financie a zdravie, kde karta Voz tiež odporúča robiť veci s trpezlivosťou a postuponosťou, dodáva Sibyla.

Tarotová Karta Dňa - Voz

Čo znamená karta Voz, ak sa objaví v dennom tarotovom čítaní? Karta Dňa Voz symbolizuje protichodné sily, dualitu. Ako sme už uviedli, vo vzpriamenom i obrátenom význame prináša rozdielne posolstvo a stanovuje hlavné dôvody toho, prečo je karta súčasťou našej osobnej tarotovej veštby. Karta Dňa Voz je kartou sily, odhodlania a silnej vôle. Voz sa vás pýta dôležitú otázku - Ste pripravený prevziať kontrolu nad vlastným životom a oslobodiť sa od pút, ktoré vám nedovolia rásť a rozvíjať sa? V tarotovom čítaní, ako karta dňa, alebo v dlhšom tarotovom posolstve sa voz objaví vtedy, ak stojíte na štarte za vašim osobným životným úspechom. Karta dňa Voz je teda v priamej, aj v otočenej pozícii pozitívnou veštbou, ktorá je predzvesťou triumfu a splnenia životného cieľu. Viac o tarote sa dozviete v sekcii Tarot Online zadarmo.

Vzpriamená tarotová karta Voz je kartou akcie i úspechu. Ak sa vzpriamená tarotová karta Voz objaví vo vašom dennom osobnom tarotovom čítaní je jasné, že dostanete to, čo chcete. Nič vám teraz nebráni v tom, aby ste si vzali veci, ktoré vám svet dlhuje, ktoré vám patria. Ste odhodlaný, plný energie. Karta voz hovorí aj o tom, že prekážky, ktoré stoja na ceste za vašim úspechom sú ľahko prekonateľné práve preto, že veci vo vašom živote sú teraz vo vašich rukách, pod vašou kontrolou. Všetky výzvy prekonávame jednoducho, a uvedomujeme si, že nič nemôže stáť na ceste za úspechom. Dôležité je však sústredenie. Nepodstatné maličkosti, ktoré spomaľujú naše napredovanie teraz odchádzajú do úzadia. Naša pozornosť je pevne zameraná na také kroky, ktoré urýchlia náš triumf. Jedinou tienistou stránkou vzpriamenej karty Voz v tarotovom čítaní je veľký tlak na okolie, ktorý teraz kladieme na každého, kto súvisí s našou životonou cestou. Od ostatných totiž očakávame viac, než sú nám ochotní, či schopní poskytnúť. Voz však hovorí jasne - nebuďme pasívny, konajme. A to vo všetkých oblastiach, v ktorých túžime dosiahnúť úspech.

Otočená karta Voz môže naznačovať zlyhanie, pretože sa príliš náhlime za vecami, ktoré sú pre nás podstatné. Ak sa otočený Voz objaví v dennom tarotovom čítaní, alebo v rozsiahlejšej tarotovej predpovedi je isté, že v našom živote sa musíme učiť väčšej trpezlivosti. Karta voz v tejto polohe hovorí o odmietaní aj o strate ochoty. V živote totiž existujú prekážky, ktoré nám brania v naplnení toho, po čom túžime. Tieto prekážky si teraz dobre uvedomujeme a nedokážeme nájsť správnu cestu na ich prekonanie. Otočený Voz sa nás pýta, či sme schopný dodržať sľuby a záväzky, ktoré sme dali samému sebe i ostatným. Voz v tejto pozícii je istým znamením toho, že nám chýba potrebná motivácia a správne zameranie. Odvaha je však skytá v nás, je len dôležité vypustiť našu bojovnú a odvážnu stránku von. Túžba po životnej zmene nám nechýba. Karta hovorí o tom, aby sme veci a dianie okolo dostali pod našu kontrolu. Iba tak sa dostaneme bližšie k veciam, ktoré sú pre náš život najpodstatnejšie. Nestrácajme smer a kontrolu, aj otočená karta Voz nám totiž dáva dosť energie na to, aby sme robili veci po svojom a správne, dodáva Sibyla pre význam obrátenej tarotovej karty Voz, ktorá je siedmou kartou veľkej arkány.

Vaša Tarotová Karta Dňa je pre vás pripravená každý deň. Súčasťou Dnešnej Veštby od Sibyly je však aj Horoskop na Dnes ktorý prepovedá vašu budúcnosť zadarmo.

Zaujímajú vás ďalšie Tarotové Karty?

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com