Tarotová Karta Vládkyňa

Veľká Arkána - Tarot - 22 kariet

Malá Arkána - Tarot - 56 kariet

Mohlo by vás zaujímať: Pri výklade tarotu nás zaujíma nielen opis karty (v tomto prípade je to Tarotová karta Vládkyňa), ale aj jej pozícia počas výkladu Tarotovej Karty. Pozície môžu byť dve - Tarotová Karta je buď PRIAMA, alebo OBRÁTENÁ (otočená hore nohami). Výklad Tarotu i Karta Dňa sa mení v závislosti od polohy i usporiadania vyloženej tarotovej karty. Spoznajte význam Tarotových Kariet (nielen karty Vládkyňa) v oboch pozíciach - naučte sa čítať tarot a učte sa porozumieť tomu, čo vám hovorí vaša Tarotová karta Dňa.

Tarotová Karta Vládkyňa - Význam, Karta Dňa, Veštba

Karta Veľkej Arkány číslo 3

Kľúčové slová Priamej Tarotovej Karty Vládkyňa - bohatstvo, plodnosť, šťastné obdobie, ženskosť, starostlivosť, príroda, hojnosť, životný cyklus

Kľučové slová pre Obrátenú Tarotovú Kartu Vládkyňa - nespokojnosť, neistota, stagnácia, nedbalosť, závislosť od druhých, blok v tvorivosti a kreativite, márnivosť, povrchnosť

Aká je vaša osobná Tarotová Karta Dňa?

Vyberte si vašu Tarotovú kartu dňa . Je vašou kartou Vládkyňa? Spoznajte vašu osobnú Tarotovú veštbu na dnešný deň. Tarotová Karta Dňa vám predpovedá blízku budúcnosť.

Zaujímajú vás ďalšie Tarotové Karty?

Význam Tarotovej Karty Vládkyňa

Vládkyňa, tarotová karta veľkej arkány s priradenou číslicou 3. je tarotovou kartou, ktorá sa v angličtine označuje slovom - The Empress. Tarotová karta vládkyňa je kartou materstva i ženskej energie. Ak ide o označenie, či naznačenie tehotenstva, práve tarotová karta Vládkyňa je významnou kartou veľkej arkány, ktorá je súčasťou vášho tarotového čítania, ak je vaša budúcnosť spojená s prichádzajúcim tehotenstvom, či materstvom. Doslova teda ide o najsilnejšiu tehotenskú kartu v balíčku tarotu. Ako karta dňa môže naznačovať zaujímavé blížiace sa obdobie - zaujímavý deň, plný šťastia a ženskej energie, ak je vo vzpriamenej pozícii. V obrátenej pozícii môže karta dňa Vládkyňa devinovať nedostatok kreativity a závislosť od postojov, pomoci, či od názorov ostatných, dodáva Sibyla.

Vládkyňa, karta veľkej arkány, povzbudzuje v tarotovom čítaní k tomu, aby sme sa venovali rodine, komunikácii, a hlavne, aby sme sa zamerali na výchovnú stránku detí v rodine. Nemusí ísť iba o vlastné deti. Karta Vládkyňa hovorí, aby sme sa viac zaujímali o život a o radosť detí, ktoré sú nám blízkou rodinou. Ak nie sme rodič, vtedy nesie tarotová karta Vládkyňa posolstvo, aby sme nechali našu nežnú stránku osobnosti vystúpiť na povrch. Musíme skúmať svoje vlastné emócie a spoľahnúť sa na silnú intuíciu, ktorá je teraz navigáciou a radcom. Priťahovaní sú k nám takí ľudia, ktorí v nás hľadajú podporu, empatiu a pomoc, ktorú sme schopní ponúknuť tomu druhému. Karta Vládkyňa teda nehovorí iba o materstve, je symbolom ženskosti i nehy, či ochoty otvoriť srdce a podať pomocnú ruku.

Tarotová karta Vládkyňa je spojená aj s astrológiou a so Znameniami Zverokruhu V astrológii je táto karta tarotu pridružená k Zemskému elementu. Prepojenou planétou s Vládkyňou je Venuša - planéta lásky, krásy a silnej energie. Tretia karta veľkej arkány - Vládkyňa sa spája s energiou a vlastnosťami znamenia zverokruhu Býk Keďže ide o tretiu kartu z balíčka tarotu je zrejmé, že táto karta sa v Numerológii stotožňuje s číslom 3. Číslo 3 - ako životné číslo Numerológie naznačuje kreatívnu dušu i myseľ. Je spojená s vedomosťou o tom, ako jednoducho prekonávať životné prekážky. Človek, ktorý je spojený so životným číslom 3 v numerológií predstavuje pozitívneho človeka, ktorý má svetu mnoho čo ponúknuť.

Ak sa karta Vládkyňa objaví v tarotovom čítaní je zrejmé, že vám chce povedať mnoho. V priamom postavení vyzíva k tomu, aby sme odhaľovali našu ženskú stránku, ktorej je teraz v našom živote pomerne málo. Karta je zdrojom silnej, novej radosti aj vtedy, ak je Vládkyňa karta dňa, ktorú nám priradil osud, definuje Veštkyňa Sibyla Je jasné, že vo vašom živote sa zrodí nová, kreatívna a radostná myšlienka, pretože karta Vládkyňa v priamej pozícii znamená nadšenie a kreatívne cítenie, v obrátenom vás zas varuje, aby ste zostali nohami na zemi a nepodliehali vlastnej márnivosti a povrchnosti.

Tarotová Karta Vládkyňa - Priama Tarotová Karta

Karta vládkyňa v priamom postavení, ako karta dňa, znamená príchod šťastného dňa, obdobia, kedy sa vám bude dariť a kedy budete cítiť spokojnosť. V rozsiahlejšom tarotovom čítaní, ak je súčasťou tarotovej veštby, môže znamenať výzvu k tomu, aby ste sa naplno prepojili so svojou ženskou stránkou osobnosti. Je nevyhnutné vpustiť do nášho života nehu a zamerať sa na krásu a šťastie okolo nás. Mohol vás v predchádzajúcom období skľučovať smútok i pochybnosti o vašom životnom nastavení, no karta Vládkyňa predpovedá, že tomuto obdobiu je koniec, pretože prichádza priaznivý vánok do života každého komu sa karta Vládkyňa objaví v tarotovom čítaní.

Priama Vládkyňa radí, aby sme sa prepojili so sebou samým. 3. Karta v poradí z kariet veľkej arkány je teda mimoriadne pozicítnou kartou. Pripravuje nás na zmeny, či posun v láske a vo vzťahoch. V romantickom živote predstavuje karta romantiku a láskavejší prístup k rodine. U zadaných je indíciou toho, že vzťah sa stáva pevnejším, hlbším a viac rozumiete potrebám toho druhého. Porozumenie v živote však nachádzajú aj nezadaní, ktorí sa teraz viac prehĺbujú do vlastného vnútra a uvedomujú si vlastnú silu, energiu a radosť z vlastného života. Ako sme už spomínali, karta Vládkyňa je kartou, ktorá predpovedá tehotenstvo, či lepšie vzťahy s deťmi v rodine. Pozor, ak nieste pripravený na rodičovstvo, a karta sa objaví vo vašej Tarotovej Veštbe Online zvýšte vašu opatrnosť a robte náležité opatrenia, radí Sibyla.

Karta častokrát veští aj budúcnosť v spojení s kariérnym životom a s financiami jednotlivca. Môže naznačovať, že vaše úvahy o zmene povolania, či o istom kroku vpred sú správne, a teraz sa môžete zaujímať o možnosti, ako sa uplatniť v kreatívnej oblasti, i v umení, ak máte k tomuto smeru blízko. Kreativita vám určite nebude chýbať, ak je tarotová veštba obohatená práve silnou kartou Vládkyňa. Z finančného hľadiska je dobrý čas na isté investície, vtedy, ak sa budete riadiť nielen vlastnou intuíciou, ale i radou odborníka. Podeľte sa o svoje peniaze, ak si to okolnosti vyžadujú, radí karta Vládkyňa.

Vládkyňa je dobrým znamením úspechu pre tých, ktorí sa snažia vydať na cestu rodičovstva. Platí to pre celý Zverokruh - Je skvelou kartou, ak je vytiahnutá vtedy, ak sa snažíe o splodenie ďalšieho, či prvého bábätka. Na druhej strane, ak otehotnieť neplánujete, je karta Vládkyňa varovaním, aby ste v tomto ohľade zvýšili svoju opatrnosť. Zo zdravotného hľadiska vám Vládkyňa radí, aby ste viac oddychovali, aby sme sa uvoľnili a našli si čas pre relax duševný aj fyzický. V dlhodobom kontexte znamená Vládkyňa čas na spomalenie, na počúvanie a na spojenie s vyšším ja. Je správny čas spojiť sa s Markou Zem a nechať veci okolo ďalej plynúť.

Tarotová Karta Vládkyňa - Obrátená Tarotová Karta

Čo znamená karta Vládkyňa pre tarotové čítanie, alebo ako tarotová karta dňa, keď sa objaví v otočenej - obrátenej pozícii? V tejto pozícii prináša karta jasnú víziu. Hovorí, aby sme prijali ženské kvality v našom živote. Platí to nielen pre ženy, ktorých je Vládkyňa súčasťou veštby, ale i pre mužov, ktorí by teraz mali viac dbať na pocity, nehu a na skutočné životné hodnoty. Každý z nás by sa teraz mal zbavovať povrchnosti a márnivosti, vlastností, ktoré sa spájajú s obrátenou tarotovou kartou Vládkyňa. Vládkyňa obrátená teda znamená, že sme v poslednom období zanedbávali ženskú stránku nášho ja, ktorú je teraz potrebné prijať, aby sme energiu v našom tele dostali opäť do rovnováhy. Nezameriavajme sa iba na materiálne aspekty života, radí Sibyla a karta Vládkyňa.

Obrátená Vládkyňa je náznakom toho, že vo vašom srdci sa objavuje túžba po zaplnení prázdneho miesta. Ženy zatúžia po tehotenstve, muži po rodičovstve. Táto karta naznačuje aj problémy s rodičmi, a môže spôsobiť isté komplikácie v rodinných vzťahoch, no záleží aj od jej umiestnenia v tarotovom čítaní. Pre emócie nezadaných znamená karta možnosť nadviazania vzťahu s nesprávnou osobou, buďte teda obozretný. Tento vzťah môže mať aj budúce následky a preto sa nepúšťajte do vášnivých románikov vtedy, ak vidíte vo vašej tarotovej veštbe kartu vládkyňa v otočenej pozícii. Vo vzťahoch môžeme cítiť neistotu, ktorú znamená táto karta, ktorá zároveň odporúča, aby sme sa teraz zamerali na seba samého a na stabilizovanie disharmonických vnútroných emócií a napätia.

Otočená Vládkyňa znamená pre vaše financie a kariéru predpoveď v tom, že je ťažké urobiť zmeny v živote k tomu, aby sme naplnili naše kariérne i finančné sny a túžby. Chýba nám inšpirácia i kreativita. Všetky tieto pocity, ktoré popisuje otočená tarotová karta číslo tri, súvisia však s jendoou spoločnou vlastnosťou, ktorú karta zosilňuje - s neistotou. Musíme si doprijať čas na rozhodnutia, i na vyriešenie pretrvávajúcich problémov. Vládkyňa vyžaduje postupné kroky, kľud, premýšľanie i hodnotenie možností a zásahu vašich rozhodnutí do budúcnosti. Vo financiách je vhodné nechať dôležité finančné rozhodnutia n iné obdobie a je lepšie peniaze odkladať na neskôr, informuje Sibyla.

Pre zdravie je Vládkyňa znamením, aby ste sa viac venovali vnútroným emóciám a rozporom, ktoré vo vnútri cítite. Je veľmi dôležité vyrovnať sa s emóciami, ktoré trápia našu dušu i myseľ. Pozor tiež na ďalšie negatívne efekty karty Vládkyňa v otočenej pozícii na zdravie i energiu - karta Vládkyňa naznačuje napríklad prehnané prejedanie a následné rýchle priberanie na váhe, naznačuje i potrat, komplikované tehotenstvo, komplikácie s otehotnením i problémy s plodnosťou. V otočenom význame je teda karta Vládkyňa pre zdravie negatívnou kartou, a mali by sme byť na zdravie opatrnejší. V duchovnom kontexte tiež nesie posolstvo toho, že sme sa odpojili od intuície, ktorá je pre našu životnú cestu mimoriadne dôležitá, dodáva Sibyla.

Tarotová Karta Dňa - Vládkyňa

Karta dňa sa teda môže vo veštbe objaviť vo vzpriamenej i obrátenej pozícii. V každej polohe prináša iný význam pre človeka, ktorého je osudovou veštbou. Ak je karta dňa v priamej pozícii naznačuje dokonca i bohatstvo a dobré zhodnotenie vašich peňazí. V obrátenej pozícii naopak vládkyňa varuje pred nedostatočným uvedomením si rizík v investovaní, ktoré by poškodili váš rodinný rozpočet. Obrátená karta tiež prezentuje márnivosť a vypočítavosť, a preto sa týmto vlastnostiam našej osobnosti radšej vyhýbajme. Obrátená karta tiež upozorňuje, azda najviac, na nechcené tehotenstvo a také rozhodnutia, ktoré by zmarili vaše priaznivé plány do budúcnosti. Ak je karta dňa obrátená vládkyňa znamená rozhodnutia ktoré podceníte a následne zmeny, ktoré nie sú vítané. Ak sa zaujímate o rýchle veštenie online prostredníctvom karty Vládkyňa, či inej karty tarotu neváhajte a vyskúšajte Tarotové Veštenie Áno-Nie Online úplne zadarmo.

Priama Vládkyňa je pozitívnou kartou plodnosti, duchovna, zmeny v živote takej, ktorá vnesie do vášho sveta mnoho radosti, inšpirácie a lásky. Ak sa snažíte o dieťa, alebo sa pýtate, ktorá karta najsilnejšie predpovedá úspešné otehotnenie, či lepšiu plodnosť, je to práve vzpriamená karta vládkyňa, ktorá veští úspech vo vašom snažení. Hovorí o tom, aby sme zvážili všetky možnosti, ktoré život ponúka, pretože okolo nás sú nevyužité príležitosti, ktoré čakajú práve na vás, definuje Karta Dňa. Nastáva cesta za duševnou rovnováhou, za pocitmi, ktoré znamenajú šťastné ukončenie dnešného dňa, definuje priama karta Vládkyňa, ako tarotová karta dňa.

Obrátený význam karty dňa Vládkyňa teda nenesie iba pozitívne správy. V podstate však dostávate do daru čas na to, aby ste sa stotožnili s pocitmi nervozity a neistoty v živote. Robte veci, ktoré vás robia šťastným a zameriavajte sa na činnosti, ktoré vás inšpirujú. Ak nechcete aby k vám čoskoro prišiel bocian, ak nechcete otehotnieť, otočená Vládkyňa vám radí, aby ste dnes urobili potrebné opatrenia. Tvorivosť sa teraz nemnoží vo vašej mysli, ale môžete čerpať pozitívnu energiu z toho, že dokážete porozumieť negatívnym pocitom z minulosti, hodnotí Sibyla kartu Vládkyňa v otočenom význame. Spoznajte nielen význam tarotovej karty Vládkyňa pre dennú veštbu - otočte si tiež Týždenný Tarot úplne zadarmo.

Vaša Tarotová Karta Dňa je pre vás pripravená každý deň. Súčasťou Dnešnej Veštby od Sibyly je však aj Horoskop na Dnes ktorý prepovedá vašu budúcnosť zadarmo.

Zaujímajú vás ďalšie Tarotové Karty?

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com