Tarotová Karta Vládca

Veľká Arkána - Tarot - 22 kariet

Malá Arkána - Tarot - 56 kariet

Mohlo by vás zaujímať: Pri výklade tarotu nás zaujíma nielen opis karty (v tomto prípade je to Tarotová karta Vládca), ale aj jej pozícia počas výkladu Tarotovej Karty. Pozície môžu byť dve - Tarotová Karta je buď PRIAMA, alebo OBRÁTENÁ (otočená hore nohami). Výklad Tarotu i Karta Dňa sa mení v závislosti od polohy i usporiadania vyloženej tarotovej karty. Spoznajte význam Tarotových Kariet (nielen karty Vládca) v oboch pozíciach - naučte sa čítať tarot a učte sa porozumieť tomu, čo vám hovorí vaša Tarotová karta Dňa.

Tarotová Karta Vládca - Význam, Karta Dňa, Veštba

Karta Veľkej Arkány číslo 4

Kľúčové slová Priamej Tarotovej Karty Vládca - otcovská postava, autorita, otcovstvo, logika, praktickosť, stabilita, úspech, schopnosť presadiť sa, ambície

Kľučové slová pre Obrátenú Tarotovú Kartu Vládca - zneužitie moci, presadzovanie vlastných potrieb, uprednostnenie seba, nadmerná kontrola, tvrdohlavosť, chýbajúci mužský vzor

Aká je vaša osobná Tarotová Karta Dňa?

Vyberte si vašu Tarotovú kartu dňa . Je vašou kartou Vládca? Spoznajte vašu osobnú Tarotovú veštbu na dnešný deň. Tarotová Karta Dňa vám predpovedá blízku budúcnosť.

Zaujímajú vás ďalšie Tarotové Karty?

Význam Tarotovej Karty Vládca

Vládca je kartou veľkej arkány, ktorá je v numerológii spájaná s číslicou 4 i v Numerológii. Je to štvrtá karta veľkej arkány predstavujúca autoritu, postavu otca i životnú štruktúru. V tarotovej veštbe vám skôr radí aktívne bojovať za svoje vlastné potreby. V astrológií je štvrtá karta veľkej arkány spájaná s bojovnou a mocnou planétou Mars. Element, ktorý sa úzko spája s významom a energiou tarotovej karty Vládca je Element Oheň. Stotožneným astrologickým znamením zverokruhu ku karte Vládca je Znamenie Zverokruhu Baran známe svojou silnou životnou energiou i odolnosťou. Karta symbolizuje vyššie vedomie, moc i bohatstvo. V tarotovom čítaní sa môže objaviť vo vzpriamenej i otočenej pozícii a v každej z nich prináša iné proroctvo.

Vládca, Karta Číslo 4 i podľa Numerológie karta veľkej arkány sa spája aj s minulosťou toho, komu prináleží ako súčasť dennej, či rozsiahlejšej tarotovej veštby. Ohľadom minulosti premýšľame o tom, či boli minulé kroky správne a či sme stihli zachytiť všetky príležitosti, kitoré nám minulosť ponúkala. Je to silná karta, ktorá ukazuje na našu minulosť hlavne vtedy, ak nám v detstve chýbal v živote mužský vzor - otec, alebo ak sa cesty života s touto osobou rozpojili. Pripomína nám aj to, na koho sa môžeme spoľahnúť. Poukazuje na toho, kto nám bol v minulosti oporou, a pomáhal nám v raste tej osobnosti, ktorou sme dnes. Sústredíme sa na vlastné ja, na cestu, ktorá bola našou súčasťou v minulosti, aj keď nám niekedy minulosť pripadá ako film, život niekoho iného.

Pre súčastnosť je pre Zverokruh tarotová karta Vládca vo vzpriamenej pozícii výzvou. Je pravdepodobné, že sa teraz neuspokojíme s tým čo máme, pretože v živote hľadáme niečo viac - niečo lepšie pre nás samých i pre rodinu. Karta Vládca nám ukazuje, že sme na správnej ceste, na mieste, kde máme byť. Vo vzpriamenej pozícii vyjasňuje isté záležitosti v minulosti, ktoré teraz dokážeme jednoduchšie zhodnotiť. Sme prirpavený opustiť staré zvyky a také správanie, ktoré je pre našu osobu problematické. Trpezlivo sa dívame na všetky veci, ktoré musíme vyriešiť a karta Vládca dodáva v tarotovej veštbe obrovskú vnútronú silu.

Vládca je však dôležitou kartou veľkej arkány, ktorá sa spája i s pradpoveďou do budúcnosti pre každé Znamenie Zverokruhu. Vo veštbe pre dlhšiu budúcnosť môže znamenať, že ešte nie sme pripravený na cestu, ktorá nás čaká. Je vhodné, aby sme vyčkali. Trpezlivo počkajme na vhodnejšiu chvíľu pre životné zmeny. Dôležitý je teraz základ. To, čo si práve teraz budujeme bude mať obrovský efekt aj pre budúcnosť toho, komu sa karta Vládca objaví v tarotovej veštbe dňa i v Týždennom Tarotovom Čítaní či pri osobnej veštbe. Karta je symbolom profesionality, sebaúcty i prejavu našej vôle. Najhlbšie túžby v našom živote sa môžu v budúnosti istotne splniť, je však nutné už teraz budovať základy toho, čo má byť súčasťou budúcnosti, dodáva Sibyla.

Tarotová Karta Vládca - Priama Tarotová Karta

Čo znamená karta Vládca v tarotovom čítaní, ak je pozícia karty vzpriamená? Vládca ukazuje zdroj mužskej sily. Vzpriamená tarotová karta Vládca je kartou vytvárajúcou štruktúru. Nás svet túži po stabilite, ktorú predpovedá práve Vládca. Karta ukazuje naše úsilie pre napredovanie v živote a pre dôležité životné zmeny. Vzpriamený vládca radí, aby sme v živote priali vlastnú otcovskú rolu. Znamená, že prichádza obdobie, kedy budeme niekomu radiť. Prichádza čas, kedy sa niekto bude spoliehať na naše názory, postoje, na našu dominantnú stránku osobnosti. Máte pocit, že vám toho stojí na pleciach veľa? Vďaka tarotovej karte Vládca vo vzpriamenej pozícii vaše úlohy zvládnete ľahšie, aj keď vás toho čaká ešte viac, než doposiaľ. Ste skalou pre tých, ktorí potrebujú cítiť bezpečie, veští vzpriamený Vládca.

Priama karta Vládca predstavuje mocnú postavu - vodcu, ktorý teraz prezentuje silu i autoritu. Či už ste muž, alebo žena, karta Vládca predstavuje bohatstvo i úspech v podnikaní, v práci. Táto karta je vo vzpriamenom postavení kartou autority, silného vodcu, aj keď môže znamenať tvrdohlavosť a prísnosť. Máte málo času na oddych a zábavu? Práve o tom hovorí karta Vládca, ktorá naznačuje, že musíte prekonať dôležité obdobie pre váš život, aby nastali také dni, kedy sa budete môcť viac sústrediť na seba samého a na vaše koníčky.

Vládca vraví, že teraz ste ústrednou postavou vašej rodiny. Ste tým, kto prejavuje autoritu a tým, od koho sa chcú ostatní ľudia učiť i inšpirovať. V láske i emóciách máte možno problém prejaviť emócie a vzťahy sa zdajú byť komplikované hlavne vtedy, ak sa dostanete do rutiny a vzťahovej nudy. Pre nezadaných znamená Vládca vzťahy so staršími. Ak lásku hľadáte, pod vplyvom tejto štvrtej karty veľkej arkány je vaša pozornosť nasmerovaná hlavne na staršie, dominantné postavy, ktoré otvárajú vaše obzory aj novým smerom. V emóciách sa spoliehate hlavne na ochranu ostatných a na spoľahlivosť, ktorú vo vás môžu vaši blízky očakávať. Vzťahy, nech sú akokoľvek naštrbené sa teraz začnú zlepšovať, predpovedá karta Vládca v priamom postavení.

Priamy Vládca hovorí o tom, že vašu tvrdú prácu v zamestnaní si všimnú všetci okolo. Vaša práca napreduje a tešíte sa z kariérnych úspechov. Vo inanciách je vhodné mať vlastné postoje a musíte sa zaujímať o to, kam peniaze investujete nielen vy, ale i členovia vašej rodiny. Urobte kontrolu výdavkov z rodinných financií. Majte financie pevne pod vašou kontrolou, aby ste potom neboli prekvapený nedostatkom, ktorý plynie z nadbytočného míňania vo vašej domácnosti. Na svoje vlastné zdravie ste prehnane tvrdý. Niekedy musíte svojmu telu dopriať relax a oddych bez výčitiek, upozorňuje vzpriamený Vládca. Buďte teda opatrný, aby ste kvôli materiálnym záujmom nezanedbávali vaše duchovno i fyzické zdravie.

Tarotová Karta Vládca - Obrátená Tarotová Karta

I otočená tarotová karta Vládca má svoj špecifický význam v osobnom tarotovom čítaní. Karta veľkej arkány ukazuje na to, že nám chýba v živote štruktúra i vzor. Dávame si otázky, ktoré sa týkajú nielen budúcnosti, i našej minulosti. Mnoho týchto otázok súvisí s otcovským vzorom v našom živote a môže sa stať, že sa samy seba pýtame, či sme dobrým vzorom pre členov našej rodiny. Karta v obrátenom význame naznačuje nerovnováhu vo vlastných emóciách, ale i v láske, v začínajúcich i pretrvávajúcich vzťhoch. Hierarchia v rodine sa tiež môže výrazne zmeniť, pretože práve teraz preberáte vy - človek ktorého je otočený vládca súčasťou tarotovej veštby - veľkú zodpovednosť za konanie vás samých, no aj ostatných.

Vo vzťahoch je obrátený vládca symbolom nerovnováhy síl, ktoré na vašu osobu pôsobia. Naznačuje prichádzajúci konflikt vo vzťahoch - či už osobných, alebo rodinných. Môže znamenať i horšie nešťastie a naznačuje, že v istom, pre vás dôležitom vzťahu je mimoriadna nerovnováha energií. Túžite po štruktúre vo vzťahu, aj keď vaša nadmerná energia vám radí, aby ste na seba preberali všetku zodpovednosť a bojovnosť za prinavrátenie túženej rovnováhy. Nezabúdajte, že je nutné vyrovnať energie, ktoré sú nerovnovážne. Pre nezadaných môže karta Vládca v obrátenej pozícii naznačovať, že váš terajší, nesprávny výber partnerov súvisí s nedostatočným otcovským vzorom vo vašej minulosti. Obrátený Vládca vraví, že tieto problémy je nutné vyriešiť, aby ste ďalej neinklinovali na nesprávnych vzťahoch.

Otočený Vládca znamená nedostatok pozornosti v práci a pri vykonávaní vašej činnosti, ktorá vás živý. Nedostatočná pozornosť a dôslednosť môže viesť k chybám, ktoré silno narušia vašu pracovnú jpozíciu. Preto vám karta Vládca radí, aby ste sa teraz sústredili viac na kvalitu, než na kvantitu vykonanej práce. Ak ste vlastným šéfom je možno ten správny čas na väčší oddych, ktorý vám prinavráti zdravú psychickú kondíciu a novú energiu do budúcnosti. Vo financiách je karta Vládca v obrátenej pozícii náznakom toho, že vám chýba potrebná kontrola nad vašimi výdavkami a že pociťujete finančnú nestabilitu.

Otočený vládca hovorí o tom, aby sme preskúmali nové duchovné cesty pre vnútronú vitalitu. Možno sme až príliš nevšímavý pre vlastné vnútroné zdravie a preto cítime aj nedostatok fyzickej energie. Je vhodné znížiť požiadavky na seba samého. Iba disciplínou môžete získať pevné a odolné fyzické i duševné zdravie, pripomína obrátená karta Vládca v tarotovom čítaní i ako karta dňa. Prijímajte na svoje plecia iba takú tiahu, ktorú dokážete zvládnuť bez toho, aby ste vyčerpaním upadali do postele bez pozitívnych spomienok na obdobie, ktoré je za vami. Menej pracujte, viac prežívajte dôležité okamihy, dodáva Veštkyňa Sibyla.

Tarotová Karta Dňa - Vládca

Karta dňa, ktorá sa objaví vo vašom čítaní môže byť tiež priama, alebo obrátená. Ak hovoríme o význame karty dňa je vhodné v úvode podotknúť, že priama karta môže mať úplne odlišný vplyv na vašu veštbu, ako karta v otočenej pozícii. Karta v priamej pozície označuje túžbu po skutočných životných hodnotách. Chceme si usporiadať život tak, ako to vyhovuje len nám. Cítime dostatok odhodlania, pretože priama karta Vládca zanmená mnoho sily a enerigie na to, aby sme vedeli zastrešiť veľké množstvo nadchádzajúcich povinností. V priamom položení predstavuje pocit bezpečia a stability. Tieto silné energie prameniace z priamej karty Vládca nám pomáhajú jednoducho prekonať minulé ťažšie obdobie a opäť sa cítiť fit.

Vzpriamený Vládca hovorí, aby sme sa zamerali neilen na bezpečie ostatných, ale i na rozvoj vlastných veomostí. Rozhodujeme sa čo robiť, kam ďalej ísť. Karta dňa vládca naznačuje, že nás čaká mimoriadne dôležité rozhodnutie súvisiace s kariérou, alebo s emóciami. Dodáva nám schopnosť uspieť. Sme prirpavený presadiť sa v každej dôležitej životnej oblasti a nebojíme sa výziev. Neobávame sa ani toho, koľko energie nás bude stáť zastrešenie dôležitých povinností, pretože vieme, že sme pevnou skalou, ktorá je dnes pripravená zvládnuť všetko potrebné.

Obrátený Vládca v Tarotovej veštbe Online i osobne vyzíva k tomu, aby sme prehodnotili naše postavenie v spoločnosti. V rodine, práci a podobne. Je nutné zhodnotiť autoritatívne správanie a kontrolu ostatných. Niekedy je prílišná kontrola a veľké obavy skôr na škodu, než na potešenie ostatných. Obrátený Vládca hovorí o tom, že nie každý môže chápať, že vaša prehnaná starostlivosť je prejavom lásky, a nie sebectva. Niekedy je nutné nechať ostatných kráčať vlastnou cestou. Vaše myslenie teraz zažíva nové pocity - otočený vládca naznačuje nadmernú dominanciu a zneužívanie autoritatívnej moci. Je nutné zamyslieť sa nad tým, či vašu moc, ktorú máte vo svojích rukách, využívate správnym smerom. Je nutné rozumne rozdeľovať silu, ktorá je teraz vašou silnou zbraňou, dodáva karta dňa - otočený Vládca i veštkyňa Sibyla.

Vaša Tarotová Karta Dňa je pre vás pripravená každý deň. Súčasťou Dnešnej Veštby od Sibyly je však aj Horoskop na Dnes ktorý prepovedá vašu budúcnosť zadarmo.

Zaujímajú vás ďalšie Tarotové Karty?

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com