Tarotová Karta Mág

Veľká Arkána - Tarot - 22 kariet

Malá Arkána - Tarot - 56 kariet

Mohlo by vás zaujímať: Pri výklade tarotu nás zaujíma nielen opis karty (v tomto prípade je to Tarotová karta Mág), ale aj jej pozícia počas výkladu Tarotovej Karty. Pozície môžu byť dve - Tarotová Karta je buď PRIAMA, alebo OBRÁTENÁ (otočená hore nohami). Výklad Tarotu i Karta Dňa sa mení v závislosti od polohy i usporiadania vyloženej tarotovej karty. Spoznajte význam Tarotových Kariet (nielen karty Mág) v oboch pozíciach - naučte sa čítať tarot a učte sa porozumieť tomu, čo vám hovorí vaša Tarotová karta Dňa.

Tarotová Karta Mág - Význam, Karta Dňa, Veštba

Karta Veľkej Arkány číslo 1

Kľúčové slová Priamej Tarotovej Karty Mág - vplyv, sila vôle, vynaliezavosť, obrovská zručnosť, psychická i fyzická schopnosť, inšpirácia, prejav, akcia

Kľučové slová pre Obrátenú Tarotovú Kartu Mág - nesprávne plánovanie, nevyužitý talent, chamtivosť, nedôvera, manipulácia

Aká je vaša osobná Tarotová Karta Dňa?

Vyberte si vašu Tarotovú kartu dňa . Je vašou kartou Mág? Spoznajte vašu osobnú Tarotovú veštbu na dnešný deň. Tarotová Karta Dňa vám predpovedá blízku budúcnosť.

Zaujímajú vás ďalšie Tarotové Karty?

Význam Tarotovej Karty Mág

Tarotová Karta č. 1, karta Mág sa prejavuje vo veštbe prostredníctvom prejavenia tých najtajnejších túžob. Ak sa vo vašom osobnom výkale objaví karta kúzelník je jasné, že je na ceste k vám splnenie tých najväčších želaní. Denný Tarot ak je vaša Karta Dňa Mág, hovorí o múdrosti vo vašom živote a o vykročení vpred do nasledujúceho obdobia. Predstavuje mnoho životných príležitosti a menej otázok na život, pretože teraz nieje čas pýtať sa, ale je čas kráčať vpred. Vesmír sa prostredníctvom karty Mág, ktorú Tarot popisuje ako kartu číslo jedna z veľkej arkány, spája, aby vám priniesol do vášho sveta pozitívnu energiu i pozitívne zmeny, definuje Sibyla.

Mág je kartou veľkej energie. Odhaľuje možnosti na to, ako by ste si mohli splniť vaše želania. Čo je teraz vašim najväčším snom? Ako si predstavujete blízku budúcnosť? Tarotová Karta Mág vám dáva príležitosť, aby ste vaše nápady premenili na akciu. Využívajte naplno váš talent, ktorý je vďaka vzpriamenej pozícii karty Mág v plnom rozkvete a vy ho môžete využiť na zmysluplné činy pomáhajúce v dosiahnutí cieľov.

Karta, ktorú tarot označuje ako kartu Mág je kartou prejavu, tvorby... Je to tarotová karta definujúca silu vôle, a v obrátenom význame znamená mnoho manipulácie z našej strany i nenaplnené ilúzie. Ak si vytiahnete Tarotovú kartu Mág prostredníctvom žiadosti o Veštenie Áno/Nie táto karta vám zväčša prináša odpoveď Áno na vašu osudovú otázku. V Numerológii prisudzujeme karte Mág číslicu 1. Planétou, ktorá je s tarotovou kartou Mág prepojená je karta Merkúr a elementom je vzduch. V astroógii je Znamenie Zverokruhu Panna a Znamenie Zverokruhu Blíženci v najväčšom prepojení s Kartou Mág.

Karta Mág odhaľuje to, ak osa dá realizovať naša túžba prostredníctvom našich vlastných činov. Usmerňuje naše rozhodnutia, pretože viac premýšľame o tom, čo je vhodné a nevhodné urobiť pre naše vlastné blaho i pre naplnenie snov. Tarotová karta Mág, ako súčasť tarotovej veštby, ale aj veštby, ktorú popisuje Tarotová karta Dňa nám oddáva odvahu na uskutočnenie snov a dokončenie cieľov, projektov. Karta Mág sa môže orientovať na všetky oblasti vášho života, v ktorých ste doposiaľ nenaplnili vaše túžby i sny. Prichádzajú pozitívne a vítané zmeny do vášho života je len potrebné začať konať. Je dôležité vytvoriť si jasnú víziu toho, čo chcete v blízkej budúcnosti od života.

Tarotová Karta Mág - Priama Tarotová Karta

Tak ako sme uviedli v úvode, karta Mág nám pomáha prejaviť sa. Táto tarotová karta prináša perspektívu, zdroje i energiu pre to, čo potrebujete pre splnenie vlastných snov. Vzpriamená tarotová karta Mág, ako súčasť denného Tarotu prináša splnenie očakávaní, pretože naša myseľ je aktívna a pripravená na pozitívne zmeny. Energia, ktorá sa teraz objaví vo vašom živote je darom, ktorý predpovedá Tarotová Karta Mág. Predpoklady na úspech nie sú iby fyzického, ale i duchovného charakteru. Vaše sny pretvárate do reality, a nechýba vám Motivácia v pokračovaní čohokoľvek, na čo sa sústredíte. Vaša bojovnosť je inšpiratívna a postupne tvoríte maličkosti v jeden celok, ktorý je pre vás zmysluplný.

Karta Mág predpovedá aktívnu myseľ, ktorá vás navádza správnymi krokmi k dokončeniu všetkého začatého. Teraz ukončíte také veci, o ktorých ste v minulosti iba premýšľali. Je čas zbierať úrodu za vašu pracovitosť a za vašu silu, ktorú ste dali do dôležitej činnosti v minulom období. Máte teda jasnú víziu toho, čo túžite v nasledujúcom období dosiahnúť? Vaše ciele a zámery budú naplnené, veští priama Tarotová Karta Mág. Vytvorte si budúcnosť, ktorá bude priaznivá, vaše kroky sú teraz dôležité pre vašu budúcnosť, dodáva Sibyla.

Odpovedzte si na otázky - čo chcete dosiahnúť, prečo to chcete dosiahnúť, a aké prostriedky sú nutné k tomu, aby ste tieto otázky vypĺnili. Takto sa dostanete na tú správnu cestu a dosiahnete svoje túžené predstavy. Vaše ciele sú teraz na dosah. Je nevyhnutné, aby ste vašu pozornosť plne sústredili na to, čo chcete dosiahnúť. Akékoľvek rozptýlenie, či pochybnosti o vašej vlastnej sile sú iba prekážkou na vašej úspešnej ceste životom.

Vzpriamená Tarotová karta Mág predstavuje zručnosť a vynaliezavosť. Je to karta veľkých schopností, no musíte ich vedieť využiť. Karta však dáva silu a energiu a preto je obdobie, ktorému karta Mág veští budúcnosť motivujúcou veštbou pre každého. Vesmír sa v tomto období prispôsobuje tomu, aby priniesol do života toho, komu karta Mág prináleží pozitívne zmeny a obrovskú silu, i psychické zručnosti. Z pohľadu lásky očakávajte šťastie a nezadaní môžu očakávať stretnutie s niekym novým. Vo vzťahu k peniazom a práci znamená priama Karta Mág nové príležitosti a skvelú príležitosť odložiť si peniaze navyše. Pre zdravie je Tarotová Karta Mág symbolom energie a novej energie, i nádejnej budúcnosti.

Tarotová Karta Mág - Obrátená Tarotová Karta

Čo naznačuje Obrátená karta Mág pre výklad vašej budúcnosti, či už sa pozeráme na Denný tarot - Karta Dňa mág, alebo je Mág súčasťou veštby na dlhšie obdobie? Ak je karta Mág vo vašej veštbe obrátená, negatívnejšie črty tejto karty sa transformujú do vášho života a môžu zasiahnúť energiu vašich dní. Karta Mág v obrátenom význame vás upzorňuje na to, že ste v istom smere nevyužili príležitosti na úspech, ktoré vám boli od vesmíru núkané. Obrátená tarotová karta Mág však dodáva aj prefíkanosť, no môžete cítiť aj potrebu manipulovať so životom ostatných. Karta Mág obrátená je kartou nedostatku jasnosti v živote, karta chamtivosti, i nedôvery.

Keď sa v tarotovej veštbe objaví obrátená tarotová karta Mág vesmír vám dáva znamenie, aby ste si dávali pozor na zmeškanie istých príležitosti v živote. Naznačuje vám, že môžete vykročiť z vašej životnej cesty nesprávnym smerom. Upozorňuje vás na nepochopenie vlastných emócií i na to, že vám pochybnosti o vás samom nedovolia prekonať malé prekážky na ceste k veľkému úspechu. Táto karta však môže naznačovať i to, že sa niekto bude snažiť zneužiť informácie, ktoré má o vašej osobe. Pozor teda na chamtivosť ľudí vo vašom okolí. Nenechajte sa zlákať na ponuky, ktoré nemajú pre vaše financie zmysel a vyhýbajte sa manipulatívnym i chamtivým ľuďom. Takýto nemajú vo vašom svete miesto, a karta mág vám túto skutočnosť zdôrazňuje.

Karta Mág v obrátenej pozícii však vplýva nielen na všeobecné energie, no zapôsobí i na lásku, prácu, financie, či na zdravie, ak sa objaví vo vašom osobnom tarotovom čítaní. Pokiaľ ide o lásku - vzťahy s partnerom, pre tých ktorí sú vo vzťahu, veští tarotová karta Mág veľkú potrebu po uznaní a blízkosti toho druhého. Nieje žiadným prekvapením, ak sa karta Mág objaví napríklad v Tarotovom týždennom čítaní toho, koho partner je vzdialený, odcestovaný, alebo toho, kto je po rozchode, rozvode a podobne. Vo vzťahu táto karta naznačuje a radí, aby ste nemanipulovali s láskou toho druhého, aj keď si myslíte, že ide z vašej strany o šľachetné úmysly. Zamerajte sa na potreby toho druhého, nie iba na tie vlastné, radí Sibyla a tarotová karta Mág, karta veľkej arkány.

Karta v obrátenej pozícii hovorí, že i v práci a vo financiách môžete pociťovať isté obavy a pochybnosti. Nachádzate sa práve v pozícii, kedy premýšľate o životnej zmene a o ukončení istej životnej etapy vášho života. Ak je však vo vašom osobnom tarotovom čítaní karta Mág obrátená, mali by ste s veľkými zmenami ešte počakť, aby ste si zaistili pocit stability predtým, ako sa pustíte do nového dobrodružstva. Vo financiách môžu klamliví a manipulatívni ľudia prejaviť snahu zarobiť na váš úkor. Preto buďťe obozretní a dôverujte v otázke financií a práce iba takým ľuďom, ktorých dobre poznáte. V zdraví je obrátená karta stále pozitívnou kartou Čítania Tarotu Online Upozorňuje však, že ak cítite psychický nepokoj, či väčšie psychické problémy je najvyšší čas konať a vyhľadať odborníka. V ostatných oblastiach zdravia musíte veriť vo vlastnú silu liečenia, ale nesmiete podceňovať odporúčania odborníkov, pretože vám to môže uškodiť, dodáva Karta Mág, Tarot i veštkyňa Sibyla.

Tarotová Karta Dňa - Mág

Tarotová karta Mág, ktorá je súčasťou tarotu - karta dňa Mág - prezentuje rozhodnutie nás samých o tom, ako bude pokračovať naša životná cesta. Rozohdnutia sú teda iba na nás samých a naše rozhodunutia ovplyvnia nasledujúce obdobie. Máte fyzické, aj duševné predpoklady k tomu, aby ste dosiahli svoj túžby. Tarotová karta Dňa Mág je kartou duchovnej energie a prejavenia sily, ktorá sa vo vás ukrýva. Máte silu bojovať a prekonávať problémy, ktoré ste doteraz ťažko zvládali. Dnešný tarot - Karta Dňa Mág definuje, že je čas posunúť sa vpred s nápadom, ktorý vás dovedie k realizácii vašich snov.

Ak je kata Mág vaša Tarotová Karta dňa je jasné, že vás dnes čakajú dôležité rozohodnutia. Je vhodné poznať aj aktuálny Horoskop na Dnes, pretože Tarot, a predpoveď astrologického Horoskopu stojí v ruka v ruke k tomu, aby ste pochopili komplexnú predpoveď od vášho osudu na dnešný deň. Tarotová karta Mág, denný tarot, vám prináša silu a bojovnosť na činnosti, ktoré dnes potrebujete vykonávať. Čakajú na vás malé, i veľké rozhodnutia, ktoré jednoznačne ovplyvnia vašu blízku budúcnosť. A preto premýšľajte predtým, ako sa rozhodnete urobiť zmeny vo vašom živote, radí veštkyňa tým, ktorých je Tarotová Karta Dňa karta Mág.

Tarotová karta Mág, ako Karta Dňa je kartou mnohých možností. Dovediete vašu činnosť a zámery k realizácii, k záveru. Vaše vedomosti sú teraz vašou sinou zbraňou a premieňate svoje nápady na skutočnosť. Máte schopnosť jednať aktívne, no pozor na manipuláciu s ostatnými. Je však mimoriadne dôležité mať v hlave jasnú víziu vašich cieľov, aby ste sa nenáhlili za niečim, čo pre vás nemá skutočný význam. Vytvrátate si dnes budúcnosť, ktorú chcete prežívať, vraví Tarotová Karta Dňa Mág, a preto naplno využite každý okamih dnešného dňa, dodáva Sibyla.

Vaša Tarotová Karta Dňa je pre vás pripravená každý deň. Súčasťou Dnešnej Veštby od Sibyly je však aj Horoskop na Dnes ktorý prepovedá vašu budúcnosť zadarmo.

Zaujímajú vás ďalšie Tarotové Karty?

Vyskúšajte Tiež Horoskopy:

Rýchle Vyhľadávanie: Napíšte čo hľadáte (napríklad - Horoskop Dnes):Baran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Škorpión Strelec Kozorožec Vodnár Ryby


Tím Horoskop a Tarot je vám k dispozícií na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

Všetky horoskopy, tarot a veštenie, pre vás s láskou vypracovala veštkyňa Sibyla. Vydavateľom článku je tím Horoskop & Tarot.
Najlepšie horoskopy nájdete na stránke https://horoskop-tarot.sk

Kontakt: Pre Vypracovanie Osobného Grafu, veštenie, výklad Tarotu, alebo vytvorenie Horoskopu Lásky je veštkyňa Sibyla k dispozícii prostredníctvom mailu vestenie.horoskop@gmail.com

Navštívte tiež náš spriatelený web v Anglickom Jazyku www.horoscope-divination.com

Spriatelená stránka v Českom Jazyku www.horoskop-tarot.cz

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu autora je zakázané. Pre použitie článkov alebo vybraného obsahu na vašom webe či inak, kontaktujte autora prostredníctvom mailu horoskop.vestenie@gmail.com